Постанова Запорізького окружного адміністративного суду “Щодо можливості розорювання сіножатей” від 02.04.2014 р. у справі № 808/896/1402.04.2014

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
від 02.04.2014 р. у справі № 808/896/14 
Запорізький окружний адміністративний суд у складі
головуючого судді Нестеренко Л.О.,
при секретарі Чорній B.C.
за участю представника позивача Буйного А.О., представника відповідача Попової К.В. розглянувши відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство агрофірма «Солодководне» до Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області про скасування приписів,
ВСТАНОВИВ:
До Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство агрофірма «Солодководне» (далі – позивач, ТОВ «НВП АФ «Солодководне» до Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області (далі – відповідач, Інспекція) про визнання нечинними та скасування приписів відповідача №071 від 30.07.2013 та №083 від 04.09.2013.
На обґрунтування вимог позовної заяви позивач зазначає, що висновки акту перевірки щодо порушення позивачем Законів України «Про землеустрій» від 22.05.2003 №858-IV (далі – Закон України від 22.05.2003 №858-IV) та «Про охорону земель» від 19.06.202003 №962-IV (далі – Закон України від 19.06.202003 №962-IV), а саме: порушення встановлених технічною документацією обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок, є безпідставними та необґрунтованими. Ні в акті, ні в спірних приписах відповідач не вказує, які саме заходи з охорони земель та дотримання яких саме екологічних обмежень у використанні земель порушено позивачем при обробітку земельної ділянки розміром 86,4202 га у контурі №262 та яким проектом землеустрою такі обмеження встановлені. Крім того, спірні приписи не містять чіткої вимоги, які саме порушення законодавства позивач повинен усунути. Вважає, приписи відповідача №071 від 30.07.2013 та №083 від 04.09.2013 протиправними та такими, що підлягають скасуванню.
У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав, викладених в позовній заяві, просив задовольнити їх в повному обсязі.
Відповідач в судовому засіданні з позовними вимогами не погодився з підстав, викладених у наданих запереченнях. Зазначає, що перевіркою позивача, зокрема, встановлено, що в обробітку ТОВ «НВП АФ «Солодководне» (згідно з довідкою виконкому Солодководнянської сільської ради Розівського району №112/01-30 від 29.07.2013) в межах території сільської ради знаходяться сіножаті колективної власності членів колишнього КСП ім.Леніна, загальною площею 247,7455 га із яких 86,4202 га в контурі №262. На вказану земельну ділянку було укладено в 2011 році договір оренди землі між Розівською РДА Запорізької області та позивачем (термін оренди до 01.11.2026), згідно з п.1 якого, земельна ділянка надана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На час проведення перевірки земельна ділянка знаходиться в обробітку підприємства та зайнята посівом кукурудзи, що є порушенням вимог ч.2 ст.20 Закону України від 22.05.2003 №858-IV, ч.5 ст.25 Закону України від 19.06.202003 №962-IV. Отже, позивачем в порушення зазначених норм законів неправомірно використовується земельна ділянка не за її призначенням. Вважає висновки акту перевірки обґрунтованими, а спірні приписи про усунення порушення законодавства правомірними та законними. Просить у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.
Вислухавши пояснення представників позивача та відповідача, з’ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню, з огляду на  наступне.  
Як встановлено матеріалами справи, 29.07.2013 відповідачем в особі державного інспектора відділу оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства управління контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області Редька Валерія Миколайовича було перевірено дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «НВП АФ «Солодководне» (код ЄДРПОУ 035815811), за результатами якої складено акт перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства (уніфікована форма) від 29.07.2013 (далі – акт перевірки).
В розділі III акту перевірки «порушення вимог земельного законодавства, які виявлені в ході перевірки (детальний опис)», зокрема, зазначено наступне:
- на час проведення перевірки в обробітку ТОВ «НВП Агрофірма «Солодководне» згідно довідки виконавчого комітету Солодководнянської сільської ради Розівського району №112/01-30 від 29.07.2013 в межах території сільської ради знаходяться сіножаті колективної власності членів колишнього КСП ім.Леніна, загальною площею 247,7455 га, у тому числі:
- 95,5377 га в контурі №443 на вказану земельну ділянку було укладено в 2011 року договір оренди землі між Розівською РДА та ТОВ «НВП АФ «Солодководне», термін оренди до 01.11.2026, згідно п.1 земельная ділянка надана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вказаний договір зареєстровано у відділі Держкомзему у Розівському районі 17.11.2011 (далі – Договір оренди землі). На час проведення перевірки земельна ділянка знаходиться в обробітку підприємства, орієнтовно 40 га зайнято посівом багаторічних трав (люцерна) на решті земельної ділянки проведено поверхневий обробіток грунту;
- 86,4202 га в контурі №262 на вказану земельну ділянку було укладено в 2011 році Договір оренди землі. На час проведення перевірки земельна ділянка знаходиться в обробітку підприємства, та зайнята посівом кукурудзи, що є порушенням вимог ч.2 ст.20 Закону України від 22.05.2003 №858-IV, ч.5 ст.25 Закону України від 19.06.202003 №962-IV;
- 21,5671 га в контурі №152 на вказану земельну ділянку було укладено в 2011 році Договір оренди землі. На час проведення перевірки земельна ділянка знаходиться в обробітку підприємства, та проведено поверхневий обробіток ґрунту.
- 12,5004 га в контурі №208 на вказану земельну ділянку було укладено в 2011 році Договір оренди землі. На час проведення перевірки земельна ділянка знаходиться в обробітку підприємства, та проведено поверхневий обробіток ґрунту;
- 29,7201 га в контурі №301 на вказану земельну ділянку було укладено в 2011 році Договір оренди землі. На час проведення перевірки земельна ділянка знаходиться в обробітку підприємства, та проведено поверхневий обробіток ґрунту.
На підставі акту перевірки 30.07.2013 відповідачем винесено припис №071, в якому зазначено, що в межах території Солодководнянської сільради у користуванні ТОВ «НВП АФ «Солодководне» на умовах оренди знаходиться 247,7455 га сіножатей, у тому числі 95,5377 га у контурі №443, з яких орієнтовно 40 га зайнято посівами люцерни, решта земельної ділянки оброблена поверхневим обробітком ґрунту; 86,4202 га у контурі №262 зайнято посівом кукурудзи; 21,5671 га в контурі №152, 12,5004 га в контурі №208, 29,7201 га в контурі №301 – на земельних ділянках проведено поверхневий обробіток ґрунту.
Приписано усунути виявлені порушення у термін до 30.08.2013.
Також, 04.09.2013 відповідачем при перевірці виконання припису №071 було винесено похідний від нього припис за №083, у якому зазначено наступне: актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «НВП АФ «Солодководне» від 30.07.2013 встановлено факт відхилення від затвердженого проекту внутрішньогосподарського землеустрою на орендованій земельній ділянці 86,4202 га сіножатей проведено посів кукурудзи та видано припис на усунення виявленого порушення земельного законодавства за №071 від 30.07.2013. Однак даний припис не виконано, що є порушенням вимог ст.125 Земельного кодексу України та ст. 188-5 КУпАП.
Приписано у термін до 04.10.2013 усунути виявлені порушення.
Не погодившись з винесеними приписами, позивач звернувся до суду з даним позовом.
Суд вважає, що винесені відповідачем приписи про порушення земельного законодавства підприємством-позивачем є необґрунтованими та такими, що не відповідають нормам діючого законодавства, з наступних підстав.
Надаючи правову оцінку обставинами справи, суд виходить з приписів ч.3 ст.2 КАС України, відповідно до яких, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють: чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії): безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Згідно з ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідач винесення оскаржуваних приписів обґрунтовує тим, що провівши засів кукурудзи на земельній ділянці 86,4202 га в контурі №262, позивач відхилився від вимог відповідної технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельних ділянок в натурі (на місцевості), які надані позивачу в оренду.
Згідно статті 22 Земельного кодексу України, землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги).
Відповідно до статті 35 Закону України від 19.06.202003 №962-IV, власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов’язані забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку.
Згідно пунктів 4 та 5 статті 111 Земельного кодексу України, обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації. Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються в проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, кадастрових планах земельних ділянок, іншій документації із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.
Відповідно до ст.37 Закону України від 19.06.202003 №962-IV, на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо: вирощування певних сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або проведення окремих агротехнічних операцій; розорювання сіножатей, пасовищ; використання деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених земельних ділянок; необґрунтованого інтенсивного використання земель.
Як вбачається з технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданої до матеріалів справи, які надані в оренду ТОВ «НВП АФ «Солодководне» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (далі – технічна документація), на всій площі сіножатей діють лише такі обмеження (обтяження) у використанні (сторінки 7 – пояснювальна записка; сторінки 49-57 – кадастрові плани): заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки; заборона на продаж або інше відчуження земельної ділянки певним особам протягом установленого строку.
Аналізуючи зазначені норми законів, суд приходить до висновку, що засівання наданих для товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок посівами кукурудзи не призводить до зміни її цільового призначення. Земельна ділянка при цьому залишається земельною ділянкою сільськогосподарського призначення та такою, що використовується для товарного сільськогосподарського виробництва.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч.5 ст.25 Закону України  від 22.05.2003 №858-IV, власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.
Таким чином, норми законів, які на думку відповідача було порушено позивачем при використанні зазначеної вище земельної ділянки – є бланкетними. До того ж ні в акті перевірки, ні в приписі №071 відповідач не вказує, які саме заходи з охорони земель та дотримання яких саме екологічних обмежень у використанні земель порушено позивачем при обробітку земельної ділянки розміром 86,4202 га у контурі №262 та яким проектом землеустрою такі обмеження встановлені.
Без з’ясування та зазначення цих обставин в акті перевірки, не можна зафіксувати факт порушення відповідачем вказаних норм права і тим більше, видавати приписи на їх усунення, без зазначення того, що саме і в супереч чому було порушено,  і що саме потрібно усунути.
Також, як зазначає відповідач, актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «НВП АФ «Солодководне» від 30.07.2013 відповідачем встановлено факт відхилення від затвердженого проекту внутрішньогосподарського землеустрою, а саме – на орендованій земельній ділянці 86,4202 га сіножатей проведено посів кукурудзи, та видано припис на усунення виявленого порушення земельного законодавства за №071 від 30.07.2013р. Однак даний припис не виконано, що є порушенням вимог ст. 125 Земельного кодексу України та ст. 188-5 КУпАП. Приписано у термін до 04.10.2013 усунути виявлені порушення.
Проте, судом встановлено, що проект землеустрою щодо відведення орендованої земельної ділянки у розмірі 86,4202 га сіножатей, у якому б встановлювалися будь-які обмеження щодо її використання, у тому числі щодо проведення посівів кукурудзи, відсутній.
Докази на підтвердження своїх обґрунтувань відповідач не надав, мотивуючи відсутністю у нього такої документації. При наданні позивачем цієї документації у судовому засіданні, відповідач також не зміг послатися на наявність відповідних обмежень у використанні земельних ділянок.
Відповідно до ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Судом встановлено, що продаж або інше відчуження земельної ділянки також не здійснювалося. Отже, твердження відповідача про відхилення чи порушення з боку позивача при використанні земельної ділянки розміром 86,4202 га у контурі №262, при її обробітку та засіванням посівами кукурудзи не підтверджені будь-якими доказами по справі.
На підставі вищевикладеного, відповідач не довів правомірність винесених спірних приписів № 071 від 30 липня 2013 року та № 083 від 04 вересня 2013 року, у зв’язку з чим, останні підлягають скасуванню.
Відповідно до ст.162 КАС України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправним рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень.
Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
Згідно із ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.
Керуючись ст.ст. 94, 158, 160, 161, 162, 163, 167  Кодексу адміністративного судочинства України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Позов позивача задовольнити.
Визнати протиправними та скасувати приписи про усунення порушень земельного законодавства: № 071 від 30 липня 2013 року та № 083 від 04 вересня 2013 року, винесені Державною інспекцією сільського господарства в Запорізькій області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю Науково – виробниче підприємство агрофірма «Солодководне» на підставі акту перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства від 29 липня 2013 року.
Стягнути з Державного бюджету на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Науково – виробниче підприємство агрофірма «Солодководне» (вул.Крупської, буд.162, кв.11, м.Пологи, Запорізька область, 70600, ЄДРПОУ 35815811) 146 (сто сорок шість) грн. 16 коп. судового збору.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо  його не скасовано, набирає законної сили після повернення  апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного  провадження.
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України, або прийняття постанови у письмовому провадженні – з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.
Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.
Постанова Запорізького окружного адміністративного суду “Щодо можливості розорювання сіножатей” від 02.04.2014 р. у справі № 808/896/1402.04.2014

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>