Постанова Вищого господарського суду України від 07.08.2012 р. у справі № 1/165

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07.08. 2012 р. Справа № 1/165
Вищий господарський суд України у складі  колегії суддів:
головуючого суддів: Запорощенка М.Д., Акулової Н.В., Владимиренко С.В. розглянувши  касаційну  скаргу  Дочірньої компанії “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, м. Київ на постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012 року та рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2011 року у справі № 1/165 господарського суду міста Києва за позовом Дочірньої компанії “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрбуд”, м. Київза участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю “Бурова компанія “Рудіс”, м. Київ про стягнення 15 980 096,00 грн.,
за участю представників:
позивача: Шляхетський А.Л. (дов.№2-22д від 26.12.2011 року);
відповідача: Крочак О.В. (дов. № б/н від 17.05.2011 року);
третьої особи: Кисіль С.П. (дов. № б/н від 11.06.2012 року);
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду міста Києва  від 24.10.2011 року по справі №1/165 (судді: Літвінова М.Є., Шаптала Є.Ю., Ягічева Н.І.) у задоволені позовних вимог відмовлено повністю.
Постановою Київського апеляційного господарського суду  від 05.04.2012 року (судді: Тищенко А.І., Михальська Ю.Б., Отрюх Б.В.) апеляційну скаргу дочірньої компанії “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” залишено без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2011 року по справі №1/165 без змін.
Прийняті судові акти мотивовані тим, що позивачем не надано належних доказів, які б підтверджували понесення ним збитків, а обґрунтування позивача не містять фактів  протиправних дій відповідача та понесення позивачем у зв’язку з цим збитків.
Не погоджуючись з прийнятими судовими актами, Дочірня компанія “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” звернулося з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2011 року, постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012 року у справі №1/165 та прийняти нове рішення, яким стягнути з відповідача на користь позивача збитки у сумі 15 980 096 грн.
В касаційній скарзі скаржник посилається на невірне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права.
Від третьої особи до Вищого господарського суду України надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому просять залишити касаційну скаргу без задоволення, а прийняті у справі судові акти без змін, посилаючись на їх законність та обґрунтованість.
У судовому засіданні представник позивача підтримав доводи та вимоги касаційної скарги та просив її задовольнити.
Представники відповідача та третьої особи, у судовому засіданні, проти касаційної скарги заперечували, просили залишити її без задоволення, а прийняті судові акти без змін.
Заслухавши представників сторін, які з’явилися в судове засідання, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення обставин справи та правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено судами попередніх інстанцій, 13.05.2004 року між товариством з обмеженою відповідальністю “Бурова компанія “РУДІС” (сторона-1) та дочірньою компанією “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (сторона-2) 13.05.2004 року був укладений договір про спільну діяльність №429.
В подальшому між сторонами були укладені додаткові угоди до договору про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 року: №1 від 27.09.2004 року; №2 від 01.10.2005 року; №3 від 01.01.2006 року; №4 від 30.01.2006 року; №5 від 05.02.2006 року; №6 від 27.01.2010 року.
Мета договору є отримання прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим договором. Предметом цього договору є здійснення робіт по відновленню та збільшенню видобутку вуглеводів на свердловинах №161 Більського родовища, №26, №113, №117, №120, №15, №21, №110, №124 Кулічихінського родовища та №201, №203, №300 Північно-Яблунівської площі (повний перелік свердловин, які є об’єктами спільної діяльності наводиться у Програмах робіт до цього договору), здійснення за рахунок додаткових внесків сторін та/або за рахунок амортизаційних відрахувань, згідно з умовами даного договору, робіт по розробці вуглеводнів в межах Північно-Яблунівської, Дубрівської, Білоусівсько-Чорнухинської площ, реалізація видобутих вуглеводів та отримання прибутку. (п.2.1 договору, з урахуванням доповнень внесених додатковими угодами  до договору №429 від 13.05.2004 року №4 та №6).
Протягом 2008-2009 років функції оператора спільної діяльності за договором виконувала третя особа – товариство з обмеженою відповідальністю “Бурова компанія “Рудіс”.
Відповідно до додаткової угоди №6 від 27.01.2010 до договору та протоколу засідання комітету управління спільною діяльністю від 27.10.2010 функції оператора спільної діяльності за договором та відповідні повноваження (права та обов’язки) щодо виплати прибутку учасниками спільної діяльності перейшли від товариства з обмеженою відповідальністю “Бурова компанія “Рудіс”  до відповідача – товариства з обмеженою відповідальністю “Укрбуд”.
За результатом спільної діяльності учасників за договором у 2009 році є прибуток в розмірі 70 276 607,00 грн., з якого оператором спільної діяльності сплачено податок на прибуток в сумі 17 569 165,00 грн., таким чином чистий прибуток, якій підлягав розподілу між учасниками у І-ІV кварталах 2009, склав 52 707 442,00 грн. (70 276 607,00 грн. -17 569 165,00 грн.)
Пункт 10.3 договору (з урахуванням змін внесеними додатковою угодою №6 до договору) передбачає, що при наявності отриманий в результаті спільної діяльності прибуток розподіляється сторонами у такому співвідношенні: сторона-1 (ТОВ “Бурова компанія “Рудіс”) – 25 відсотків; сторона-2 (ДК “Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України”) -50 відсотків; сторона- 3 (ТОВ “Торгова база “Укрбуд”) -25 відсотків. 
Позивачу на підставі протоколів засідання комітету управління спільною діяльністю від 22.06.2009 року, 26.08.2009 року, 09.12.2009 року та 27.10.2010 року оператором спільної діяльності було сплачено прибуток за 2009 рік в розмірі 10 373 625,00 грн.
Суди попередніх інстанцій також встановили, що відповідно до Аудиторського висновку про фінансову звітність за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 між Товариством з обмеженою відповідальністю “Бурова компанія “Рудіс” та Дочірньою компанією “Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України” від 19.10.2009 року встановлено, що фінансова звітність Спільної діяльності складена на основі дійсних облікових даних і у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про Спільну діяльність станом на 30.06.2009 згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в України.
Крім того, згідно акту Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва “Про результати планової виїзної перевірки Договору про спільну діяльність між Товариством з обмеженою відповідальністю “Бурова компанія “Рудіс” та Дочірньою компанією “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” №429 від 13.05.2004, код за ЄДРПОУ 568362179 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2007 по 30.09.2009, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2007 по 30.09.2009″,  істотних порушень не виявлено.
Відповідно до Договору №01/07-07/2011 АД від 07.07.2011 року товариством з обмеженою відповідальністю “Аудит-Альянс” (свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів №3610 від 30.06.2005) було проведено погоджені процедури з перевірки методології оподаткування податком на прибуток спільної діяльності за період 2008-2010 роки, за результатами якого складений Звіт про проведення погоджених процедур з перевірки оподаткування спільної діяльності за період з 01.01.2008 по 31.12.2010. За підсумками проведення погоджених процедур аудиторами не було виявлено порушень методології нарахування та сплати податку на прибуток за Договором. Визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток спільної діяльності за період з 01.01.2008  по 31.12.2010 проводилось у відповідності з положенням Закону “Про оподаткування прибутку підприємств ” та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 №571). За підсумками 2008, 2009, 2010 року передплати та/або простроченої заборгованості перед бюджетом по сплаті податку на прибуток не було виявлено.
Товариством з обмеженою відповідальністю “Центр правової допомоги “Правозахист” було проведено експертне дослідження з питань стосовно проведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за договором №429 від 13.05.2004 про спільну діяльність; за результатами якого 03.07.2011 було складено Висновок №52 експертного економічного дослідження з питань, викладеного в листі ТОВ “Торгова база “Укрбуд”, яким встановлено, що розподіл прибутку від спільної діяльності в частині: визначення розміру виплати прибутку учасникам спільної діяльності та визначення розміру податку на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету при виплаті прибутку учасникам спільної діяльності, Операторами спільної діяльності (ТОВ  “Бурова компанія “РУДІС” за період: 2008-2009 роки; ТОВ “Торгова база “Укрбуд” за 2010) здійснювався згідно рішень Комітету Управління Спільної діяльності, оформленими Протоколами засідань у відповідності з нормамиЦивільного кодексу України (гл.77 Кодексу) та умов ст.6 укладеного договору про спільну діяльність, і відповідає Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи щодо нарахування та сплати податку на прибуток. Звіти про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2008-2010 роки, складені у відповідності до вимог підпунктів 7.7.7. пункту 7 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” із змінами та доповненнями, наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 №571, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за №1389/9988. Звіти про фінансові результати  за 2008-2010 роки складені у відповідності до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 №88. Оподаткування податком на прибуток та порядок розподілу прибутку між учасниками спільної діяльності за договором №429 від 13.05.2004 про спільну діяльність та Додатковою угодою №6 до нього за період на протязі 2008-2010 відповідає вимогам чинного законодавства України.
Позивач вважає, що оператором спільної діяльності за договором здійснено подвійне оподаткування прибутку спільної діяльності, внаслідок чого помилково було нараховано та сплачено до бюджету кошти в сумі 4 239 625 грн.,  тому відповідач повинен сплатити збитки у вигляді неодержаного прибутку від спільної діяльності за 2009 рік в розмірі 15 980 096 грн. (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).
Відмовляючи у задоволені позовних вимог суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивачем не надало належних доказів понесення ним збитків, оскільки вимоги позивача щодо стягнення з відповідача збитків в розмірі 15 980 096,00 грн. є необґрунтованими та  документально не підтвердженими, а обґрунтування позивача, не містять фактів протиправних дій відповідача та понесення позивачем у зв’язку з цим збитків.
Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій з огляду на наступне.
У відповідності до ст.22 ЦК України, особа, якій завдано збитків в результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Згідно зі ст.224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Для застосування такої міри відповідальності, як відшкодування збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення:
1)протиправної поведінки;
2)збитків;
3)причинного зв’язку між протиправною поведінкою заподіювача та збитками;
4)вини.
За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає.
Судами першої та апеляційної інстанції на підставі реальної правової оцінки наявних у справі доказів в їх сукупності встановлено, а заявником не спростовано завдання йому, з вини відповідача, збитків у вигляді неодержаних доходів в спірній сумі.
Позивач ані в суді першої інстанції, ані в суді апеляційної інстанції не довів протиправної поведінки відповідача, розміру збитків та причинного зв’язку між протиправною поведінкою відповідача та збитками.
Слід також зазначити, що відповідно до ч.4 статті 623 Цивільного кодексу України при визначенні неодержаних доходів (упущення вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивачем не доведено вжиття ним заходів.
Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає,  що господарський суд першої інстанції та апеляційний господарський суд в порядку ст. ст. 43, 47, 33, 34, 43, 101 Господарського процесуального кодексу України всебічно, повно і об’єктивно розглянули в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності; дослідили та належним чином оцінили подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізували відносини сторін. На підставі встановлених фактичних обставин господарські суди з’ясували дійсні права і обов’язки сторін, правильно застосували матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини.
Згідно ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція перевіряє на підставі вже встановлених судами першої та апеляційної інстанцій фактичних обставин справи лише застосування ними норм матеріального та процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішення або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково їх перевіряти.
Твердження скаржника про порушення і неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм права при прийнятті оскаржуваних судових актів не знайшли свого підтвердження, в зв’язку з чим підстав для скасування прийнятих  рішення суду першої інстанції та постанови апеляційного господарського суду колегією суддів Вищого господарського суду України не вбачається.
Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на скаржника – дочірню компанію “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, м. Київ.
Керуючись ст.ст. 1115, 1119 ,11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу Дочірньої компанії “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, м. Київ залишити без задоволення.
2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012 року та рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2011 року у справі №1/165 залишити без змін.
Головуючий суддя                                     М.Д. Запорощенко
Судді:                                                           Н.В. Акулова 
           С.В.Владимиренко
Постанова Вищого господарського суду України від 07.08.2012 р. у справі № 1/165

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>