Постанова Вищого господарського суду України “Щодо визнання правомочними загальних зборів учасників” від 24.07.2013 р. у справі № 5023/5840/12

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
від 24 липня 2013 року Справа № 5023/5840/12
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого:                                              Черкащенка М.М.
суддів:                                                          Нєсвєтової Н.М.
            Студенця В.І.
розглянувши касаційну скаргу ОСОБА_2
на рішення  господарського суду Харківської області від 02.04.2013
та на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 04.06.2013
у справі № 5023/5840/12
за позовом ОСОБА_2
до Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛМ-ХХІ”
про визнання недійсними рішень загальних зборів
за участю представників сторін
від позивача: не з’явився;
від відповідача: не з’явився.
ВСТАНОВИВ:
У грудні 2012 року ОСОБА_2 звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛМ-ХХІ” про визнання недійсними рішення загальних зборів від 24.03.2011 p., оформлене протоколом № 1 від 24.03.2010, рішення загальних зборів від 18.03.2011 p., оформлене протоколом № 4 від 18.03.2011 та визнання недійсною редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛМ-XXI” від 14.04.11 р., запис № 14801050008005733.
Рішенням господарського суду Харківської області від 02.04.2013 р., залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 04.06.2013 р. у справі № 5023/5840/12 в задоволенні позову відмовлено повністю.
Не погоджуючись з рішеннями судів, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить постанову Харківського апеляційного господарського суду від 04.06.2013 р. та рішення господарського суду Харківської області від 02.04.2013 р. скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов в повному обсязі.
Колегія суддів, беручи до уваги межі перегляду справи у касаційній інстанції, обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального та процесуального права при ухваленні зазначених судових рішень, вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено судами попередніх інстанцій, ТОВ “ЛМ-ХХІ” підприємницьке товариство, яке здійснює господарську діяльність на території України та за її межами з метою задоволення потреб учасників та працівників Товариства, а також для задоволення потреб фізичних осіб та суб’єктів господарювання в роботах та послугах, що виконуються та надаються товариством. Установчим документом Товариства є затверджений учасниками Статут.
Відповідно до пунктів 1.4 та 7.7 Статуту ТОВ “ЛМ-ХХІ” (в редакції від 17.03.2009 р., що діяла на час прийняття загальними зборами спірних рішень), учасниками товариства є три фізичні особи: ОСОБА_3, яка має частку 42,5 % статутного фонду; ОСОБА_2, який має частку 42,5% статутного фонду; ОСОБА_4, яка має частку 15,0% статутного фонду.
ІНФОРМАЦІЯ_1р. померла учасник та директор ТОВ “ЛМ-ХХІ” ОСОБА_3, про що свідчить свідоцтво про смерть від 23.03.2010р. серія НОМЕР_1.
24.03.2010 відбулись загальні збори учасників, які оформлені протоколом № 1 від 24.03.2010 року на яких було прийнято рішення про призначення директором ТОВ “ЛМ-ХХІ” ОСОБА_5
Судами встановлено, що при складанні протоколу № 4 від 18.03.2011 р. було допущено технічну помилку стосовно дати проведення загальних зборів, які фактично відбулись 28.03.2011 р., а факт допущення технічної помилки підтверджується наступними доказами: рекомендованими повідомленнями від 24.02.2011 р. про час і місце проведення зборів, направленими на адресу учасників товариства ОСОБА_4, ОСОБА_2, інформацією, наведеною у самому протоколі № 4 від 18.03.2011 р. щодо дати нотаріального посвідчення свідоцтва про право на спадщину та договору про поділ спадкового майна 25.03.2011 р., про які учасники загальних зборів Товариства не могли знати 18.03.2011 р.; статутом ТОВ “ЛМ-ХХI” у новій редакції, який було прийнято на зборах та посвідчено нотаріально 01.04.2011 р., тобто відразу після проведення зборів 28.03.2011 р.
28.03.2011 р. були проведені загальні збори учасників ТОВ “ЛМ-ХХІ” оформлені протоколом № 4 від 18.03.2011 р. на яких були прийняті рішення про виведення зі складу засновників Товариства померлу ОСОБА_3 та прийняття учасником Товариства ОСОБА_5, у зв’язку зі вступом її у спадщину замість померлої ОСОБА_3; про перерозподіл часток учасників Товариства у статутному капіталі. Частки учасників Товариства були перерозподілені наступним чином: вклад ОСОБА_2 становить 42,5% статутного капіталу, ОСОБА_4 – 15% статутного капіталу, ОСОБА_5 – 42,5% статутного капіталу.
Рішенням загальних зборів учасників Товариства, у зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, відповідно до протоколу №4, було затверджено та підписано нову редакцію Статуту Товариства.
Відповідно до протоколів загальних зборів учасників ТОВ “ЛМ-ХХІ” № 1 від 24.03.2010 р. та № 4 від 18.03.2011 р. на зборах були присутні два учасники: ОСОБА_2 – 42,5 % статутного фонду; ОСОБА_4 – 15,0 % статутного фонду.
Підставою звернення позивача з позовом є те, що збори, які відбулись 24.03.2010 року та 28.03.2011 року проводились за відсутності кворуму для проведення цих зборів, без дотримання процедури їх скликання та з порушенням порядку вступу спадкоємця ОСОБА_5 до складу учасників Товариства.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивачем не доведено порушення порядку скликання зборів, оскільки в матеріалах справи містяться повідомлення про їх проведення, оформленні відповідно до вимог законодавства, а також враховуючи, що ОСОБА_5 з моменту отримання свідоцтва про право на спадщину набула майнові права засновника на статутний капітал та прийнявши участь у загальних зборах товариства 28.03.2011 року виявила бажання на вступ до товариства, а учасники в свою чергу здійснили своє волевиявлення та надали останній згоду на вступ до товариства, тому не вбачається підстав для скасування прийнятих на загальних зборах рішень.
Колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд з яким погодився суд апеляційної інстанції дійшов правомірного висновку відмовивши в позові, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1, 4 ст. 58 Закону України “Про господарські товариства” вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.
Статтею 60 Закону України “Про господарські товариства” встановлено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Згідно статті 59 Закону України “Про господарські товариства” до компетенції загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах “а”, “б”, “г-ж”, “и-й” ст. 41 цього Закону, належить встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, вирішення питання про придбання товариством частки учасника, виключення учасника з товариства, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
При цьому, з питань, зазначених в пунктах “а”, “б” ст. 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що у сукупності володіють більш, як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
Відповідно до п. 11.1 Статуту, виконавчим органом Товариства є – директор, який призначається загальними зборами учасників Товариства. Директор здійснює поточне керівництво Товариством.
Згідно з п. 15.5 Статуту частка у статутному фонді Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства. Такий перехід допускається лише за згодою інших учасників Товариства.
Відповідно до п. 15.6 Статуту, при реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв’язку із смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього Товариства.
Відповідно до ч. 5 ст. 147 ЦК України частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника товариства, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до товариства, здійснюються відповідно до положень статті 148 цього Кодексу.
Нормами ст. 1216, ст. 1218 ЦК України встановлені загальні засади в сфері спадкування, тобто перехід прав та обов’язків до спадкоємця (позивача) лише після смерті фізичної особи – єдиного учасника товариства.
Таким чином, спадкоємець учасника Товариства померлої ОСОБА_3 – ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 1216, 1218 ЦК України набула майнові права засновника на статутний капітал ТОВ “ЛМ – ХХІ” – 42,5 % від суми 30336,00 грн., що складає 12892,80 грн., яке належало спадкодавцю на підставі Статуту ТОВ “ЛМ-ХХІ” (нова редакція), державну реєстрацію змін до якого проведено 17.03.2009 року, номер запису № 14801050005005733, державним реєстратором Виконавчого комітету Харківської міської ради, на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 25.03.2011 року держаним нотаріусом Першої Харківської нотаріальною контори Заікіною Л.В., в порядку статті 1261 ЦК України, за реєстраційним № 2-512, спадкова справа № 526/2010, та договору про розподіл спадкового майна від 25.03.2011 року, укладеного згідно свідоцтв на спадщину №№ 2-508, 2-510, 2-512, 2-514, 2-516, 2-518, посвідченого держаним нотаріусом Першої Харківської нотаріальною контори Заікіною Л.В., за реєстраційним № 2-523.
28.03.2011р. були проведені загальні збори учасників ТОВ “ЛМ-ХХІ”, оформлені протоколом № 4 (з урахуванням додатку до нього) від 18.03.2011 року, на яких були присутні всі учасники товариства: ОСОБА_2 – 42,5 % статутного фонду; ОСОБА_4 – 15,0 % статутного фонду, окрім померлої ОСОБА_3. На збори була запрошена спадкоємець померлої – ОСОБА_5. По всім питанням учасники Товариства голосували “ЗА” одностайно.
Відповідно до Рекомендацій Вищого господарського суду України від 28.12.2007 року № 04-5/14 “Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин” голоси, які припадають на частку померлого або реорганізованого учасника, не беруть участі у голосуванні з питання про вступ спадкоємця або правонаступника до товариства. Відповідно, ці голоси не враховуються у визначенні правомочності загальних зборів для прийняття рішення про вступ спадкоємця або правонаступника учасника товариства до цього товариства.
Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, який вірно зазначив, що загальні збори учасників ТОВ “ЛМ-ХХІ” є повноважними, а рішення прийнятті за наявності кворуму для проведення цих зборів (статті 41, 42, 59, 60 Закону України “Про господарські товариства”), оскільки на них були присутні учасники товариства, які, без урахування голосів померлої, володіли у сукупності 100% голосів, що мають враховуватись при визначенні кворуму (п.п. 3.2.4. Рекомендацій).
Крім того, колегія суддів погоджується з висновками судів про те, що позивач був належним чином повідомлений та обізнаний про час, дату, місце проведення загальних зборів учасників ТОВ “ЛМ-ХХІ”, що підтверджується наявним у справі рекомендованим повідомленням про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛМ-ХХІ” 28 березня 2011 р. о 10:00 год. у приміщенні кафе “Поляна” за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 98.
У відповідності до правової позиції Верховного суду України, викладеної у листі Верховного суду України “Практика розгляду судами корпоративних спорів” від 01.08.2007 р., права учасника (акціонера) господарського товариства внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів необхідно вважати порушеними, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, внести пропозиції до порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах, тощо.
Таким чином, враховуючи, що протоколи № 1 та № 4 загальних зборів товариства складені без порушень, у зборах брали участь обидва учасники товариства – ОСОБА_2 (позивач), який головував на зборах, та ОСОБА_4, яка була секретарем зборів, в протоколах містяться їх особисті підписи, колегія суддів погоджується з висновками судів про те, що позивач належним чином був повідомлений про проведення загальних зборів, а отже немає підстав для визнання недійсними спірних рішень.
Згідно п. 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.08 р. № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” при розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень. При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів, у зв’язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.
Враховуючи, що позивачем не доведено порушень вимог закону та установчих документів при скликанні та проведенні загальних зборів, а також факт порушення цими рішеннями його прав та охоронюваних законом інтересів, як учасника господарського товариства, колегія суддів вважає прийняті у справі рішення правомірними та такими, що прийнятті відповідно до вимог закону та з урахуванням всіх обставин справи.
Оскільки відсутні підстави для визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства від 28.03.2011 р., яким затверджено Статут ТОВ “ЛМ-ХХІ” в новій редакції, то суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про відмову позивачу у задоволенні позовних вимог в частині визнання недійсною редакції Статуту ТОВ “ЛМ-ХХI” від 14.04.2011 р.
Відповідно до ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Доводи касаційної скарги не спростовують висновків судів попередніх інстанцій та не впливають на них, а тому підстави для її задоволення і скасування рішення господарського суду Харківської області від 02.04.2013 року та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 04.06.2013 року ухвалених з правильним застосуванням норм матеріального права та дотриманням норм процесуального законодавства, відсутні.
Керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу ОСОБА_2 залишити без задоволення.
Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 04.06.2013 року та рішення господарського суду Харківської області від 02.04.2013 року у справі № 5023/5840/12 залишити без змін.
Постанова Вищого господарського суду України “Щодо визнання правомочними загальних зборів учасників” від 24.07.2013 р. у справі № 5023/5840/12

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>