Постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 26.12.2012 р. у справі № 2-а/1970/4041/12

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(у порядку скороченого провадження)
Справа № 2-а/1970/4041/12
“26” грудня 2012 р.                                                         м. Тернопіль
Тернопільський окружний адміністративний суд, в складі головуючого судді Осташа А.В. при секретарі Твердохліб Н.В.
за участю:
представника позивача – Турчина Д.О.;
представника відповідача – Іщука К.В.;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Тернополі адміністративну справу
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро»
до Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції в Тернопільській області Державної податкової служби
про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії, – 
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» (далі по тексту – ТзОВ «Бережани Агро» або позивач) звернулося до суду з позовом до Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції в Тернопільській області Державної податкової служби (далі по тексту – Бережанська МДПІ, або відповідач) про визнання протиправною бездіяльності Бережанської МДПІ щодо не реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» платником податку на додану вартість та не видачі свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість та зобов’язання Бережанську МДПІ зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» як платника податку на додану вартість та видати свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.
Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що TзOB «Бережани Агро» вважає протиправною бездіяльність Бережанської МДПІ щодо не реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» платником податку на додану вартість та не видачі свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість, оскільки така бездіяльність суперечить вимогам чинного законодавства України.
Зокрема, представник позивача пояснив, що 13.07.2012 року подано до Бережанської МДПІ документи для реєстрації товариства платником податку на додану вартість та видачі свідоцтва платника податку на додану вартість відповідно до п.181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, в якості особи, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
За результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ на адресу товариства Бережанською МДПІ направлено запит від 13.07.2012 року № 2002 про надання пояснення та підтверджуючих документів щодо причин нереєстрації платником ПДВ, неподання декларації з ПДВ, несплати до бюджету сум ПДВ по операціях, які проведені згідно видаткової накладної від 22.06.2012 року №3 та видаткової накладної від 22.06.2012 року №1, які додано до реєстраційної заяви платника ПДВ від 13.07.2012 року, а також причин розбіжностей заявлених обсягів у реєстраційних заявах платника ПДВ, поданих до Бережанської МДПІ.
Крім того зазначив, що товариством надано відповідь від 24.07.2012 року № 24/07/12-1 Бережанській МДПІ, що на виконання п. 183.1 та п. 183.2 ст. 183 Розділу V ПК України товариством подано відповідну заяву до Бережанської МДПІ, яка зареєстрована 05.07.2012 року.
Бережанська МДПІ листом від 09.07.2012 року № 1926/18-02, запропонувала TзOB «Бережани Агро» подати нову реєстраційну заяву платника ПДВ.
13.07.2012 року товариством подано реєстраційну заяву платника ПДВ до Бережанської МДПІ та надано детальну відповідь на інші питання, викладені в запиті Бережанської МДПІ.
В результаті розгляду поданої товариством реєстраційної заяви платника ПДВ від 13.07.2012 року, Бережанською МДПІ листом від 19.07.2012 року № 2093/8/15-02 запропоновано подати нову заяву за ф. № 1-ПДВ.
Представник позивача зазначив, що лист Бережанської МДПІ від 19.07.2012 року№2093/8/15-02 суперечить п.3.9 Положення №1394, а саме, відсутнє будь-яке законне обґрунтування недостовірності даних в реєстраційній заяві платника ПДВ.
Також пояснив, що оскільки загальна сума від здійснення операцій TзOB «Бережани Агро» з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню сукупно перевищує 300 000 грн., а реєстраційна заява та додані до неї документи щодо реєстрації платником ПДВ відповідають вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст.182 та п. 183.7 ст. 183 ПК України, тому вважає протиправною бездіяльність Бережанської МДПІ щодо не реєстрації товариства платником ПДВ та не видачі свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
З врахуванням викладеного, представник позивача просив  визнати протиправною бездіяльність Бережанської МДПІ щодо не реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» платником податку на додану вартість та не видачі свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість та зобов’язати Бережанську МДПІ зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» як платника податку на додану вартість та видати свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.
Представник відповідача позовні вимоги не визнав, мотиви виклав в поданому суду письмовому запереченні та усних поясненнях наданих в судовому засіданні.
Згідно заперечення відповідача позовні вимоги не підлягають до задоволення, оскільки, податковим органом встановлено, що за 4 квартал 2011 року позивачем подано звітність по податку на прибуток, дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) склав 22 697 067 грн., та у відповідності з п. 181.1. ст. 181 ПК України позивач зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ на тій підставі, що ним перевищено 300 000 грн. протягом останніх 12 календарних місяців.
Таким чином зазначив, що із наведеного чітко простежується причинно-наслідковий зв’язок надсилання листа-запиту щодо надання запитуваної інформації Бережанській МДПІ. У запиті дотримано всіх вимог, що встановлені п. 73.3. ст. 73, пп. 16.1.5. п. 16.1. ст. 16, пп. 20.1.6. п. 20.1. ст. 20 ПК України.
Згодом платником подавалася реєстраційна заява платника ПДВ за ф. №1-ПДВ від 13.07.2012 р., на підставі п. 3.9. Положення про реєстрацію платників ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. №1394.
Проте, листом від 13.07.2012 р. №2002 Бережанська МДПІ просила надати підтверджуючі документи щодо розбіжностей заявлених позивачем обсягів у реєстраційній заяві платника ПДВ, так, як дані платника були неповними і відображали частково товарні операції за останні 12 календарних місяців. Розбіжність вбачалася на підставі поданої позивачем звітності по податку на прибуток за 4 квартал 2011 року, за якою дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) склав 22 697 067 грн.
Також, листом Бережанської МДПІ від 19.07.2012 р. №2093/8/15-02 позивачу було запропоновано подати нову заяву за ф. №1-ПДВ
TзOB «Бережани Агро» надано відповідь листом від 24.07.2012 р. №24/07/12-2  та не надано жодного пояснення по суті.
Також, представник відповідача зазначив, що до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ.
Також зазначив, що податковий орган не вправі зареєструвати TзOB “Бережани Агро” платником ПДВ при поданні ними неповної інформації, яка вимагається нормами ПК України.
Таким чином, враховуючи викладене, представник Бережанської МДПІ вважає, що  позовні вимоги є не обґрунтованими, оскільки висновки позивача не ґрунтуються на приписах чинного законодавства та фактичних обставинах даного спору, а тому просить відмовити в задоволенні позовних вимог.
Крім пояснень представників сторін, судом досліджені письмові докази, наявні у матеріалах справи, які подані позивачем та відповідачем.
Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши подані суду письмові докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд  вважає, що позов підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» зареєстроване як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.04.2011 року згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АО № 460109 за юридичною адресою: 47524, Тернопільська область, Бережанський район, с. Потутори, вул. Некрасова, буд. 1 А та перебуває на обліку в Бережанській міжрайонній державній податковій інспекції Тернопільської області Державної податкової служби з 26.04.2011 року.
Як вбачається з матеріалів справи, TзOB «Бережани Агро» 13.07.2012 року подано до Бережанської МДПІ документи для реєстрації товариства платником податку на додану вартість та видачі свідоцтва платника податку на додану вартість (надалі по тексту – ПДВ) відповідно до п.181.1 ст. 181 Податкового кодексу України (надалі по тексту – ПК України), в якості особи, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
До реєстраційної заяви платника ПДВ (форма № 1-ПДВ) товариством, згідно супровідного листа від 13.07.2012 року додано копії наступних документів:
- договору поставки № 14/06/12-БАДГТ від 14.06.2012 року;
- договору поставки № 15/06/12-БАСНТ від 15.06.2012 року;
- видаткової накладної від 22.06.2012 року № 1 на суму 2 247 500,00 грн.;
- видаткової накладної від 22.06.2012 року № 3 на суму 3 146 500,00 грн.,
- банківської виписки за 25.06.2012 року;
- договору складського зберігання зерна від 21.06.2012 року № 21 /06-5Д/12;
- складських квитанцій на зерно від 22.06.2012 року № 726, № 724, № 716;
- статистичного звіту «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (Форма № 37-сг).
За результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ на адресу товариства Бережанською МДПІ направлено запит від 13.07.2012 року № 2002 про надання пояснення та підтверджуючих документів щодо причин нереєстрації платником ПДВ, неподання декларації з ПДВ, несплати до бюджету сум ПДВ по операціях, які проведені згідно видаткової накладної від 22.06.2012 року №3 та видаткової накладної від 22.06.2012 року №1, які додано до реєстраційної заяви платника ПДВ від 13.07.2012 року, а також причин розбіжностей заявлених обсягів у реєстраційних заявах платника ПДВ, поданих до Бережанської МДПІ.
Товариством надано відповідь від 24.07.2012 року № 24/07/12-1 Бережанській МДПІ, що на виконання п. 183.1 та п. 183.2 ст. 183 Розділу V ПК України товариством подано відповідну заяву до Бережанської МДПІ, яка зареєстрована 05.07.2012 року.
Бережанська МДПІ листом від 09.07.2012 року № 1926/18-02, запропонувала TзOB «Бережани Агро» подати нову реєстраційну заяву платника ПДВ.
13.07.2012 року товариством подано реєстраційну заяву платника ПДВ до Бережанської МДПІ та надано детальну відповідь на інші питання, викладені в запиті Бережанської МДПІ.
В результаті розгляду поданої товариством реєстраційної заяви платника ПДВ від 13.07.2012 року, Бережанською МДПІ листом від 19.07.2012 року № 2093/8/15-02 запропоновано подати нову заяву за ф. № 1-ПДВ.
Відповідно до п. 3.9 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 року № 1394, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 року за №1369/20107 (далі по тексту – Положення № 1394), якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи зписьмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
Судом встановлено, що лист Бережанської МДПІ від 19.07.2012 року №2093/8/15-02 суперечить п. 3.9 Положення № 1394, а саме, відсутнє будь-яке законне обґрунтування недостовірності даних в реєстраційній заяві платника ПДВ.
Суд також не погоджується з позицією податкового органу щодо недостовірності даних реєстраційної заяви (загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг) та дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій розділу заяви не відповідає представленим копіям підтверджуючих документів та показникам декларації з прибутку підприємства за 4 квартал 2011 року, виходячи з наступного.
В  листі Бережанської МДПІ не зазначено, які саме вказано недостовірні дані щодо «загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів (послуг)», в чому саме полягає недостовірність «дати досягнення загальної суми оподатковуваних операцій», яку дату досягнення вважає вірною Бережанська МДПІ, виходячи з наданих до заяви документів;
Суд приходить до переконання, що висновки Бережанської МДПІ є помилковими та зроблені без врахування листа TзOB «Бережани Агро» від 04.04.2012 року № 04/04/12-1, який надавався товариством на запит Бережанської МДПІ від 23.03.2012 року №352 щодо надання документального підтвердження обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій з податку на додану вартість за весь час здійснення господарської діяльності товариства.
Як вбачається з матеріалів справи, підтвердженням перевищення суми 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість) від здійснення операцій з постачання товарів/послуг є видаткові накладні від 22.06.2012 року №1, №3 на загальну суму 5 394 000,00 грн., а також банківська виписка з рахунку TзOB «Бережани Агро» за 25.06.2012 року.
Зокрема, підставою для надіслання запиту Бережанської МДПІ від 23.03.2012 року №352 слугував факт відображення товариством у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за II-IV квартали 2011 року суми доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) в розмірі 22 697 067,00 грн. Крім того, в запиті було зроблено посилання на вимоги щодо обов’язкової реєстрації осіб, як платників податку на додану вартість, передбачені п. 181.1 ст. 181 ПКУ.
В листі від 04.04.2012 року № 04/04/12-1 товариством надано Бережанській МДПІ інформацію щодо господарських операцій, які вплинули на формування доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за II-IV квартали 2011 року, та відсутності правових підстав для подачі товариством заяви про реєстрацію платника ПДВ.
Зокрема, повідомлено, що згідно із п. 15 Підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» Розділу XX «Перехідні положення» ПК України – тимчасово до 1 січня 2014 рокувід оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників.
Також, товариство в черговий раз листом від 24.07.2012 року № 24/07/12-2 повідомлено Бережанську МДПІ про те, що на формування доходу від операційної діяльності (доходу від реалізації товарів, робіт, послуг), відображеного у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за II- IV квартали 2011 року, мали вплив господарські операції з реалізації ТзОВ «Бережани Агро» пшениці продовольчої, результати яких відображені у податковому обліку з врахуванням п. 15 Підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість»Розділу XX «Перехідні положення» ПК України.
За результатом розгляду листа товариства від 24.07.2012 року № 24/07/12-2 Бережанська МДПІ листом від 02.08.2012 року № 2311/8/15-02 повідомила, що до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ. Таким чином, при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ враховуються обсяги операцій, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ, що повинно бути відображено в рядку 7 – загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (ф. 1- ПДВ).
З такою позицією податкового органу суд не може погодитися, оскільки.
Відповідно до пп. 14.1.186 п. 14.1 ст. 14 ПК України – податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операція для цілей розділу V цього Кодексу вживається у значенні відповідно податок на додану вартість; оподаткування податком на додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість.
Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПК України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.
Таким чином, у п. 181.1 ст. 181 ПК України прямо вказано на Розділ V (Податок на додану вартість), статтями 194-197 якого передбачено перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою, нульовою ставкою, операції, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування ПДВ.
Тоді як операції, які тимчасово звільнені від оподаткування, передбачені Розділом XX «Перехідні положення» ПК України.
У відповідності із п. 201.14 ст. 201 ПК України  – платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.
Згідно із п. 198.3 ст. 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку».
Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4 ст. 198 ПКУ).
Системний аналіз норм статті 198 ПК України свідчить про те, що ПК України не ототожнює поняття «оподатковувані операції» та «ті, що звільнені (тимчасово звільнені) від оподаткування».
З врахуванням викладеного, суд приходить до переконання про те, що під оподатковуваними поставками слід мати на увазі поставку товарів або поставку послуг, в результаті яких у платника податку-постачальника виникає об’єкт оподаткування податком на додану вартість та, відповідно, нараховуються податкові зобов’язання з цього податку.
Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПК України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.
Згідно із п. 182.1 ст. 182 ПКУ – якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.
Враховуючи вищенаведене, суд прийшов до висновку про те, що оскільки загальна сума від здійснення операцій TзOB «Бережани Агро» з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню сукупно перевищує 300 000 грн., а реєстраційна заява та додані до неї документи щодо реєстрації платником ПДВ відповідають вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст.182 та п. 183.7 ст. 183 ПК України, тому вважає протиправною бездіяльність Бережанської МДПІ щодо реєстрації товариства платником ПДВ та видачі свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
Згідно з п. 3.1 ст. З ПКУ передбачено, що податкове законодавство України складається з Конституції України.
Відповідно до ч. 2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Частина 2 статті 71 КАС України визначає, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта  владних повноважень обов’язок  щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Незважаючи на те, що представник відповідача заперечував проти позову, проте ним, належними доказами не доведено правомірність бездіяльності податкового органу.
Згідно ч.3 ст.2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
З врахуванням вищевикладеного, суд вважає, що бездіяльність податкового органу є необґрунтованою та протиправною, а тому приходить до переконання про захист прав позивача шляхом визнання протиправною бездіяльності Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції в Тернопільській області Державної податкової служби щодо не реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» платником податку на додану вартість та не видачі свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість та зобов’язання Бережанської МДПІ  зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» як платника податку на додану вартість та видати свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.
Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, відповідно до ч.1 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).
Керуючись ст.ст. 2, 11, 69, 70, 71, 94, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Позов задовольнити.
Визнати протиправною бездіяльність Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції в Тернопільській області Державної податкової служби щодо не реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» платником податку на додану вартість та не видачі свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість.
Зобов’язати Бережанську міжрайонну державну податкову інспекцію в Тернопільській області Державної податкової служби зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» як платника податку на додану вартість та видати свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.
Повернути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Бережани Агро» 32 грн. 19 коп. сплаченого судового збору.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.
Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції, який ухвалив постанову. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу (оголошення вступної та резолютивної частини постанови), а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
Повний текст постанови виготовлено та підписано 28 грудня 2012 року.
Головуючий суддя                                                         Осташ А. В.
Суддя                                                                              Осташ А. В.
Постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 26.12.2012 р. у справі № 2-а/1970/4041/12

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>