Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581″ від 22.10.2015 р. № 718

Редакція: 23.10.2015 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 жовтня 2015 року № 718

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та розділів IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67 та глави 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 2 після абзацу шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
“за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи – резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
що надійшли як грошове забезпечення (гарантійний внесок) участі нерезидента в аукціоні (торгах) з приватизації державного майна на рахунки організатора такого аукціону (торгів)”.
У зв’язку з цим абзаци сьомий – вісімнадцятий уважати відповідно абзацами десятим – двадцять першим;
2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Вимоги цього пункту не поширюються на випадки припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку)”;
3) у пункті 6:
у підпункті 1:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом (далі – новий договір), якщо новий договір передбачає більш пізній строк виконання зобов’язань позичальника з повернення цих коштів порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики) (далі – попередній договір) та ці кошти (ураховуючи кошти в гривнях, отримані внаслідок обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті) не використовуються позичальником на будь-які інші цілі, крім дострокового виконання власних зобов’язань за попереднім договором та купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, які резидент-позичальник залучив за новим договором для дострокового виконання власних зобов’язань за попереднім договором”;
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
“на користь міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям”;
підпункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
“здійснення валютно-обмінних операцій з фізичними особами”;
у підпункті 25:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
“випадки, якщо здійснюється заміна первісного боржника/кредитора у зв’язку з його приєднанням до нового боржника-правонаступника/кредитора-правонаступника та/або ліквідацією первісного боржника/кредитора”;
доповнити підпункт двома новими абзацами такого змісту:
“кредитні договори / договори позики, за якими кредит/позика наданий/надана резиденту-позичальнику за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
У випадках, визначених абзацами сьомим та дев’ятим цього підпункту, пакет документів, що подається до Національного банку України для відповідної реєстрації, має включати повідомлення про договір / повідомлення про зміни до договору із всіма заповненими пунктами, підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором, а також відскановані копії договору разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору”.
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. Голови
О.В. Писарук
Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581″ від 22.10.2015 р. № 718

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>