Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” від 17.06.2004 р. № 270

Редакція: 22.07.2015 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 червня 2004 року № 270
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 року за № 885/9484

Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 22 лютого 2005 року № 57,
 від 12 серпня 2005 року № 288,
 від 31 серпня 2005 року № 321,
 від 21 серпня 2006 року № 329,
 від 22 червня 2007 року № 235
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
 від 22 червня 2007 року № 235, набрали чинності з 1 січня 2008 року),
 від 27 вересня 2007 року № 350
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
 від 27 вересня 2007 року № 350, набрали чинності з 1 січня 2008 року),
 від 29 грудня 2007 року № 494,
 від 28 липня 2008 року № 217
(зміни, внесені підпунктом 1.4 пункту 1 та пунктом 6 Змін, затверджених постановою
 Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 217,
 набрали чинності з 1 січня 2009 року),
 від 28 лютого 2009 року № 108,
 від 30 квітня 2009 року № 265,
 від 22 грудня 2010 року № 571,
 від 26 квітня 2011 року № 118,
 від 19 серпня 2011 року № 290,
 від 15 червня 2012 року № 246,
 від 29 жовтня 2012 року № 449,
 від 29 жовтня 2012 року № 450,
 від 27 березня 2013 року № 109,
від 20 липня 2015 року № 465
Додатково див. оголошення
 (“Офіційний вісник України”, № 67, 17 вересня 2007 р.),
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 листопада 2007 року
Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України “Про Національний банк України” та на виконання постанови Правління Національного банку України від 21.05.2003 № 209 “Про заходи щодо кодифікації нормативно-правових актів Національного банку України” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (додається).
2. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 (зі змінами), пунктом 72 такого змісту:
“72. Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту – 3400 грн.”.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 № 602 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за № 15/4236 (зі змінами);
постанову Правління Національного банку України від 28.05.2001 № 203 “Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за № 505/5696 (зі змінами);
постанову Правління Національного банку України від 17.06.2002 № 218 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.05.2001 № 203″, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за № 564/6852.
4. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам – до відома їх клієнтів.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко) та територіальні управління Національного банку України.
6. Постанова набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В. о. Голови
А. П. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року № 270
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 року за № 885/9484
Положення
про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(У тексті Положення посилання на додатки 7 – 9 замінено посиланням відповідно на додатки 6 – 8; у тексті Положення та додатках до нього слово “плаваюча” в усіх відмінках замінено словом “змінювана” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2012 року № 246)
(У тексті Положення слова “Національний банк (територіальне управління)”, “територіальне управління”, “Департамент” у всіх відмінках замінено словами “Національний банк” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 20 липня 2015 року № 465)
Це Положення розроблене відповідно до вимог статей 7, 30, 44 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Указу Президента України “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27.06.99 № 734/99 та нормативно-правових актів Національного банку України.
Національний банк України (далі – Національний банк) цим Положенням встановлює порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі – договори), а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.
(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, від 15.06.2012 р. № 246)
Розділ I. Порядок отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації договорів
Глава 1. Загальні положення
1.1. Резиденти (юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи) (далі – резиденти-позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі – кредити), від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому цим розділом.
(пункт 1.1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу I виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
1.2. Резидент-позичальник (крім уповноваженого банку України) залучає кредит від нерезидента через уповноважений банк, який надав згоду на обслуговування операцій за договором. Функції обслуговуючого банку за договором (далі – обслуговуючий банк), визначені цим розділом, може виконувати як уповноважений банк, так і від його імені відокремлений підрозділ банку (філія, відділення). Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).
(пункт 1.2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, від 20.07.2015 р. № 465)
1.3. Залучення уповноваженими банками України (далі – уповноважені банки) коштів на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку здійснюється на умовах, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань. Договір, який передбачає залучення коштів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстрації Національним банком відповідно до вимог, установлених главою 4 цього розділу.
(пункт 1.3 глави 1 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)
Залучення уповноваженими банками коштів за договорами здійснюється з урахуванням вимог щодо дотримання лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам у разі їх встановлення Національним банком.
(пункт 1.3 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
1.4. Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити лише в безготівковій формі.
(пункт 1.4 глави 1 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
1.5. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відкритий за межами України, який використовується резидентом на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), то перерахування нерезиденту коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання резидентом-позичальником засвідчених іноземним банком або іншою іноземною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резиденту-позичальнику і подальше використання цих коштів [підтвердним документом також може бути отримане безпосередньо обслуговуючим банком від іноземного банку (або іншої іноземної фінансової установи), у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, повідомлення (SWIFT чи телексне), що містить відповідний ключ, із зазначенням дати і суми отримання кредитних коштів, а також дати, суми та мети їх використання]. Ці документи залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом [не потребує перекладу повідомлення (SWIFT чи телексне), що отримане безпосередньо обслуговуючим банком].
(абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку Українивід 15.06.2012 р. № 246)
Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов’язаннями резидента-позичальника згідно із зовнішньоекономічним договором без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то перерахування коштів нерезиденту з метою погашення заборгованості (основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, неустойки, інших платежів, установлених договором) за таким кредитом здійснюється за умови отримання банком від іноземного банку-кредитора відповідного SWIFT чи телексного повідомлення або подання резидентом-позичальником обслуговуючому банку документів, які підтверджують сплату іноземним кредитором кредитних коштів нерезиденту-експортеру за зовнішньоекономічним договором (засвідчені іноземним банком/іноземною фінансовою установою оригінали або копії платіжних документів). Зазначені підтвердні документи мають містити реквізити договору, дату та суму кредитних коштів, перерахованих нерезиденту-експортеру. Датою надання кредитних коштів під час здійснення сплати нерезидентом-кредитором за зобов’язаннями за зовнішньоекономічним договором резидента-позичальника за межами України слід уважати дату списання коштів з рахунку нерезидента-кредитора на користь нерезидента-експортера.
(пункт 1.5 глави 1 розділу І доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку Українивід 15.06.2012 р. № 246)
1.6. Кредити, що одержують від нерезидентів резиденти – фізичні особи, які не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності (далі – фізичні особи), мають зараховуватися на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунку.
Фізична особа має право використовувати кредитні кошти в іноземній валюті виключно для:
проведення розрахунків із нерезидентами на виконання власних зобов’язань фізичної особи щодо оплати товарів (робіт, послуг);
продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України із зарахуванням коштів у гривнях на власний поточний рахунок фізичної особи в уповноваженому банку з метою їх подальшого використання на території України в безготівковій формі або зняття готівкою національної валюти.
(абзаци другий та третій пункту 1.6 глави 1 розділу І замінено трьома абзацами згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
1.7. Резидент-позичальник зобов’язаний зареєструвати договір у Національному банку до фактичного одержання кредиту.
Такі договори підлягають реєстрації Національним банком у порядку, установленому:
главою 2 цього розділу – для резидентів-позичальників, що не є банками;
главою 4 цього розділу – для уповноважених банків-позичальників.
(пункт 1.7 глави 1 розділу І у редакції постановиПравління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
1.8. Обслуговування операцій за відкритими в Україні резидентами-позичальниками рахунками в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк.
(пункт 1.8 глави 1 розділу І у редакції постанов Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, від 20.07.2015 р. № 465)
1.9. Національний банк за наявності інформації про одержання резидентом-позичальником, що не є банком, кредиту чи позики в іноземній валюті від нерезидента без реєстрації договору повідомляє про це контролюючий орган, у якому резидент перебуває на обліку, протягом семи робочих днів із дати отримання такої інформації.
(пункт 1.9 глави 1 розділу І у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
1.10. Не потребують реєстрації Національним банком договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються державою або під державні гарантії.
1.11. Розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору (далі – виплати за користування кредитом), на дату надходження до Національного банку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу для реєстрації договору (змін до договору) (далі – пакет документів*), не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами (далі – виплати за максимальною процентною ставкою), що діє на дату надходження до Національного банкувищезазначених документів.
____________
* Пакет документів – це всі документи, надання яких передбачено пунктом 2.4 глави 2, підпунктом 4.2.1, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.9, абзацом другим підпункту 4.2.12, підпунктом 4.2.13 пункту 4.2, підпунктами 4.3.1, 4.3.6, 4.3.7 пункту 4.3 глави 4 цього розділу.
(абзац перший пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, від 15.06.2012 р. № 246)
Датою надходження до Національного банку пакета документів є дата реєстрації вНаціональному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу.
(пункт 1.11 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217,у зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим)
Національний банк здійснює реєстрацію укладеного резидентом-позичальником договору лише за умови дотримання вимог абзацу першого цього пункту.
Національний банк встановлює окремим розпорядчим документом максимальні процентні ставки за договорами в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129 (зі змінами)] (далі – Класифікатор), та договорами в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора.
(абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 15.06.2012 р. № 246)
1.12. Пункт 1.12 глави 1 розділу І виключено
(пункт 1.12 глави 1 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
1.13. Пункт 1.13 глави 1 розділу І виключено
(пункт 1.13 глави 1 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246,у зв’язку з цим пункти 1.14 – 1.21уважати відповідно пунктами 1.12 – 1.19)
1.12. Відомості щодо розміру виплат за користування кредитом зазначаються резидентом-позичальником у повідомленні про договір.
Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі змінюваної процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору, про що має бути визначено в договорі.
Якщо договором установлена щомісячна або щоквартальна процентна ставка за користування кредитом, то до розрахунку розміру виплат за користування кредитом береться розрахункова річна процентна ставка.
Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то період з дати заповнення резидентом-позичальником повідомлення про договір до дати надходження до Національного банку пакета документів, потрібних для реєстрації договору (змін до договору) відповідно до вимог цього розділу, не повинен перевищувати двох тижнів.
(абзац четвертий пункту 1.12 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
Якщо під час реалізації кредитного проекту відбувається скорочення строку кредиту (внаслідок дострокового погашення кредиту або якщо одержання кредиту розпочалося із затримкою тощо), то контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту.
(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено абзацом п’ятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, абзац п’ятий пункту 1.12 глави 1 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
У разі залучення кредитних коштів окремими частинами (траншами) у рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням за кожним траншем максимальної процентної ставки в розмірі, установленому для договорів із строком, що відповідає строку траншу.
(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217,у зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами сьомим та восьмим)
У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи Класифікатора.
(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)
До розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника, а також виплати, обумовлені настанням форс-мажорних обставин. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є відповідне підтвердження Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору.
(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494, абзац восьмий пункту 1.12 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
1.13. Реєстрація Національним банком змін до договорів, у яких установлений розмір виплат за користування кредитом, що перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку пакета документів для реєстрації змін до договорів, не дозволяється в разі пролонгації строку кредиту, збільшення загальної суми кредиту (у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів), розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом.
(пункт 1.13 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, від 22.12.2010 р. № 571, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
1.14. Національний банк у разі потреби реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за користування кредитом за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.
1.15. Не допускається реєстрація укладених резидентами-позичальниками договорів, згідно з якими передбачена сплата резидентами-позичальниками процентів за користування кредитами (без урахування відповідних комісій), до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від нерезидентів або до здійснення сплати нерезидентами-кредиторами зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника, відкритий за межами України.
(пункт 1.15 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
1.16. Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі умову про те, що він набирає чинності з моменту (або не раніше) його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік.
Вимоги абзацу першого цього пункту поширюються на зміни до договору, які стосуються суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом.
(пункт 1.16 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 29.12.2007 р. № 494, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
1.17. Реєстрація Національним банком договору здійснюється без будь-яких зобов’язань з боку Національного банку щодо зобов’язань сторін договору.
1.18. Вимоги цього розділу щодо розміру виплат за користування кредитом, а також щодо моменту набрання чинності договором не застосовуються до договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам.
(пункт 1.18 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494, від 15.06.2012 р. № 246)
1.19. Резидент-позичальник зобов’язаний зареєструвати договір про одержання кредиту в іноземній валюті від уповноваженого банку (далі – кредитний договір) у разі відступлення уповноваженим банком – первісним кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом.
Уповноважений банк – первісний кредитор має передбачити в договорі з нерезидентом про відступлення права вимоги за кредитним договором, що договір про відступлення права вимоги набирає чинності з моменту реєстрації кредитного договору (з урахуванням змін), а також письмово повідомити резидента-позичальника про заміну кредитора в зобов’язанні за кредитним договором.
Кредитний договір підлягає реєстрації Національним банком у порядку, установленому цим розділом, за винятком вимоги щодо обов’язкової реєстрації договору до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом у частині коштів, одержаних резидентом-позичальником від уповноваженого банку – первісного кредитора.
Платіжні операції резидента-позичальника з нерезидентом за кредитним договором (з урахування змін, що передбачені іншими угодами/договорами, які стосуються його реалізації, у тому числі відступлення права вимоги), здійснюються лише після його реєстрації Національним банком.
(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.19 згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265)
1.20. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання кредиту кільком резидентам-позичальникам, то реєстрація договору здійснюється кожним резидентом-позичальником окремо. У повідомленні про договір за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, що подається кожним резидентом-позичальником, зазначається загальний обсяг кредиту, який передбачається отримати цим позичальником окремо (у разі невизначення такого обсягу в договорі зазначається загальний розрахунковий обсяг для кожного резидента-позичальника).
(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.20 згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Глава 2. Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків
2.1. Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) в Національному банку.
Для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) резидент-позичальник зобов’язаний подати до обслуговуючого банку повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) (далі в цій главі – повідомлення) на паперовому носії чи у вигляді електронного документа за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, і договір (разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором). Документи, які складені іноземною мовою, подаються резидентом-позичальником разом з їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом перекладача (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально) або нотаріусом (не потребують перекладу документи, складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами).
(абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450)
Абзац третій пункту 2.1 глави 2 розділу І виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465,у зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий уважати відповідно абзацами третім – шостим)
Зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог пункту 1.13 глави 1 цього розділу.
Резидент-позичальник заповнює пункти 1 – 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, що містять змінену інформацію.
Перехід резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк потребує внесення відповідних змін до реєстрації договору в Національному банку в порядку, установленому в пункті 2.10 цієї глави (крім випадку переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку – правонаступника банку, що приєднується).
(абзац п’ятий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450)
Унесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори з відміткою про реєстрацію, що ведеться засобами програмного забезпечення щодо реєстрації (далі – електронний реєстр повідомлень про договори), у зв’язку зі зміною найменування обслуговуючого банку, переведенням резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку – правонаступника банку, що приєднується, або переходом резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку здійснюється в порядку, установленому в пункті 2.9 цієї глави.
(абзац шостий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450)
2.2. Обслуговуючий банк проставляє на повідомленні дату надходження, що засвідчується підписом відповідального працівника банку та відбитком штампа банку. У разі надходження від резидента-позичальника до банку повідомлення у вигляді електронного документа замість повідомлення на паперовому носії банк використовує паперову копію відповідного електронного документа.
(абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450)
Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення резидентом-позичальником повідомлення (зокрема, наявність дати та відповідних реквізитів, необхідних підписів, відбитка печатки резидента-позичальника, правильність та повноту заповнення пунктів повідомлення), його відповідність умовам договору з нерезидентом та повноту поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору (змін до договору) підтвердних документів, а також відповідність умов договору встановленому законодавством України порядку отримання резидентами кредитів від нерезидентів, зокрема вимогам абзацу першого пункту 1.11, пунктів 1.12, 1.16 глави 1 цього розділу. У разі виявлення невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам обслуговуючий банк повертає їх резиденту-позичальнику на доопрацювання із зазначенням підстави повернення.
(абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку Українивід 29.10.2012 р. № 450)
2.3. Якщо за висновком обслуговуючого банку поданий резидентом-позичальником для реєстрації договору пакет документів відповідає встановленим законодавством України вимогам, то обслуговуючий банк:
проставляє на зворотному боці останнього аркуша повідомлення на паперовому носії відмітку про підтвердження відповідності зазначеної в цьому повідомленні інформації умовам договору резидента-позичальника з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України (далі – відмітка обслуговуючого банку);
надсилає в разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку до уповноваженого банку повідомлення з відміткою обслуговуючого банку засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі або його копію з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії.
Примірник повідомлення з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії, а такожоригінали або засвідчені нотаріально чи підписом відповідального працівника обслуговуючого банку копії документів, що були подані резидентом-позичальником у пакеті документів для реєстрації договору, залишаються в обслуговуючому банку.
(абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
2.4. Відповідальний працівник уповноваженого банку надсилає до Національного банкузасобами програмного забезпечення щодо здійснення реєстрації Національним банком договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами з використанням засобів захисту інформації Національного банку (далі в цій главі – засоби програмного забезпечення щодо реєстрації):
(абзац перший пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
повідомлення з відміткою обслуговуючого банку в електронній формі;
підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором (додаток 2) в електронній формі.
Уповноважений банк повинен забезпечити ідентичність інформації, що зазначена у відповідних документах на електронних і паперових носіях.
Примірник підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором на паперовому носії передається обслуговуючому банку на зберігання.
2.5. Загальний строк розгляду обслуговуючим банком пакета документів, поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору, до їх повернення резиденту-позичальнику на доопрацювання або надсилання уповноваженим банком Національному банку повідомлення в електронному вигляді не повинен перевищувати чотирьох робочих днів із дня надходження документів до обслуговуючого банку.
2.6. Національний банк здійснює реєстрацію договору на підставі пакета документів, поданого згідно з вимогами цієї глави уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування операцій за договором, в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації.
Національний банк здійснює реєстрацію договору (змін до договору) резидента-позичальника, що не є уповноваженим банком, аналогічно до порядку, установленого для реєстрації договорів (змін до договорів) уповноважених банків-позичальників згідно з підпунктом 4.2.3, абзацом першим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.5, абзацами першим і другим підпункту 4.2.6, підпунктом 4.2.7, абзацом четвертим підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.
(абзац другий пункту 2.6 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку Українивід 29.10.2012 р. № 450)
Національний банк може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору, яка надається останнім та розглядається Національним банком з дотриманням порядку та строків, установлених абзацом другим підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.
Національний банк вносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори та видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, оформлене відповідно до абзацу третього пункту 2.7 цієї глави, що є реєстраційним свідоцтвом до договору (далі в цьому розділі – засвідчене Національним банком повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії).
(абзац четвертий пункту 2.6 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
2.7. Національний банк після реєстрації договору надсилає:
уповноваженому банку – примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації;
резиденту-позичальнику – засвідчене Національним банком повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії (відмітка Національного банку за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, роздруковується на зворотному боці першої сторінки примірника повідомлення на паперовому носії та засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку. Усі сторінки повідомлення з відміткою про реєстрацію мають бути пронумеровані та прошнуровані). Зазначений документ надсилається поштовим відправленням або видається під підпис резиденту-позичальнику (його уповноваженій особі) згідно з відомостями, зазначеними в підпункті 2.4 пункту 2 повідомлення (період часу між датою реєстрації договору Національним банком та датою одержання відповідного документа резидентом-позичальником не враховується до строку реєстрації договору Національним банком).
(абзац третій пункту 2.7 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
У разі відмови в реєстрації або неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором Національний банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, зазначеною в додатку 3 до цього Положення, з дотриманням строків, установлених підпунктом 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.
2.8. Уповноважений банк роздруковує документ, що надійшов від Національного банку в електронній формі згідно з пунктом 2.7 цієї глави, на паперовому носії для здійснення обліку та контролю.
У разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку уповноважений банк надсилає обслуговуючому банку повідомлення з відміткою про реєстрацію договору (лист Національного банку про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення) або засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі, або роздруковане за допомогою засобів програмного забезпечення щодо реєстрації на паперовому носії.
Обслуговуючий банк зобов’язаний довести до відома резидента-позичальника лист Національного банку про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення (додаток 3), що надсилається через уповноважений банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком такого листа.
2.9. Національний банк уносить зміни до електронного реєстру повідомлень про договори стосовно зміни найменування обслуговуючого банку або переходу резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку чи переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку – правонаступника банку, що приєднується, на підставі відповідного письмового обґрунтованого звернення уповноваженого банку, що надсилається з використанням засобів програмного забезпечення щодо реєстрації. Уповноважений банк зобов’язаний звернутися до Національного банку в зазначеному випадку протягом п’яти робочих днів з дати виникнення підстав для такого звернення. У зверненні уповноважений банк має повідомити про згоду на подальше обслуговування операцій за договором, підстави для внесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори щодо обслуговуючого банку, відомості щодо обслуговуючого банку за договором (найменування, місцезнаходження, внутрішньобанківський реєстраційний код).
(абзац перший пункту 2.9 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450,від 20.07.2015 р. № 465)
Національний банк вносить відповідні зміни щодо обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо реєстрації в строк, що не перевищує трьох робочих днів із дати надходження відповідного звернення уповноваженого банку.
2.10. Національний банк вносить зміни до реєстрації договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку на підставі пакета документів, який передбачений пунктом 2.4 цієї глави, що надійшов від уповноваженого банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти на обслуговування операцій за договором.
Перехід резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку не є підставою для перегляду інших умов реєстрації договору, у тому числі вимоги щодо розміру виплат за максимальною процентною ставкою (за винятком випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 1.12 глави 1 цього розділу та абзацом третім пункту 2.1 цієї глави). Усі пункти повідомлення, що подається резидентом-позичальником для внесення відповідних змін до реєстрації договору, підлягають обов’язковому заповненню згідно з додатком 1 до цього Положення.
(абзац другий пункту 2.10 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Національний банк в строк, що не перевищує п’яти робочих днів із наступного робочого дня після дати надходження до Національного банку відповідного пакета документів, оформленого згідно з вимогами цієї глави:
робить відповідну відмітку на повідомленні про договір та надсилає його з дотриманням порядку, установленого пунктом 2.7 цієї глави, новому обслуговуючому банку та резиденту-позичальнику;
надсилає листа попередньому обслуговуючому банку щодо припинення обслуговування ним операцій за договором у зв’язку з переходом резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку.
У разі неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором Національний банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, наведеною в додатку 3 до цього Положення, з дотриманням строків, установлених підпунктом 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.
2.11. Національний банк анулює реєстрацію договору в разі:
неотримання кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів від дати реєстрації договору та закінчення у зв’язку з цим строку дії реєстрації (за відповідним письмовим зверненням у довільній формі резидента-позичальника або обслуговуючого банку);
неотримання відповідної звітності про операції за договором, яка передбачена нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі – статистична звітність), за три звітних періоди поспіль, або в разі втрати чинності реєстрації у визначених законодавством випадках (у тому числі за відповідним зверненням обслуговуючого банку із зазначеної підстави);
(абзац третій пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
відповідного письмового звернення резидента-позичальника з обґрунтуванням підстав для анулювання (відмова резидента-позичальника від отримання кредиту або відмова нерезидента-кредитора надати кредит, переоформлення договору в інший вид договору на повну суму кредиту, переведення боргу на нерезидента тощо);
виявлення недостовірної інформації в документах, які були подані резидентом-позичальником до обслуговуючого банку та/або Національного банку і на підставі яких здійснено реєстрацію договору;
наявності інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору.
Якщо договір переоформляється в інший вид договору на неповну суму, то реєстрація договору не анулюється, а до нього вносяться зміни, визначені умовами інших договорів.
Якщо борг за кількома зареєстрованими договорами замінюється за домовленістю договірних сторін новим позиковим зобов’язанням між тими самими сторонами, то новий договір позики (новації) підлягає реєстрації з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладених договорів.
Національний банк протягом п’яти робочих днів із дати виникнення підстави для анулювання реєстрації договору розглядає питання про анулювання реєстрації договору і приймає відповідне рішення. Реєстрація вважається анульованою з дати прийняття Національним банком відповідного рішення. Національний банк в день прийняття рішення про анулювання реєстрації вносить засобами програмного забезпечення щодо реєстрації відомості щодо анулювання реєстрації договору до електронного реєстру повідомлень і в строк, що не перевищує два робочих дні з дати прийняття такого рішення, направляє листи на паперовому носії на адреси обслуговуючого банку та резидента-позичальника про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав для анулювання).
Національний банк може звернутися до обслуговуючого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.
(глава 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 29.12.2007 р. № 494, від 28.07.2008 р. № 217, від 30.04.2009 р. № 265, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Глава 3. Контрольні функції обслуговуючого банку
3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування іноземної валюти на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що надходить від нерезидента як кредит, з урахуванням вимог пункту 3.7 цієї глави; здійснення купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти за кредитними операціями та платежами за цими операціями за дорученням резидента-позичальника; списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента-позичальника в рахунок погашення кредиту (основної суми, процентів тощо), а також виконання інших зобов’язань, передбачених відповідним договором] здійснюється лише за наявності реєстрації договору Національним банком.
(пункт 3.1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 15.06.2012 р. № 246)
3.2. Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за договором лише в разі їх відповідності умовам реєстрації договору [крім випадків дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором), а також прострочення погашення кредиту] та в договорі з нерезидентом, і здійснює контроль за:
(абзац перший пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту з урахуванням сплати процентів за його користування, комісій тощо;
неперевищенням резидентом-позичальником розміру виплат за максимальною процентною ставкою, зазначеною під час реєстрації договору (зокрема, у разі сплати неустойки, інших санкцій за неналежне виконання договору).
(абзац третій пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками під час проведення кожної платіжної операції за договором, яка впливає на розмір виплат за користування кредитом (у т. ч. у разі сплати неустойки, комісій або інших установлених договором платежів). Для цього порівнюється розмір виплат за максимальною процентною ставкою та розмір виплат за користування кредитом, які визначаються наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Розмір виплат за максимальними процентними ставками обчислюється як загальна сума процентів, нарахованих на суму отриманого, але не погашеного кредиту пропорційно до часу користування кредитними коштами, із застосуванням розміру максимальної процентної ставки, що зазначена під час реєстрації договору.
(абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
У разі сплати резидентом-позичальником комісій та/або зборів, передбачених договором, до або в день отримання кредиту така платіжна операція на кінець першого річного періоду дії договору* не повинна призводити до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. У цьому разі протягом першого річного періоду обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками шляхом порівняння розміру річних виплат за максимальними процентними ставками в перший річний період дії договору та розміру виплат за користування кредитом, який визначається наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором.
____________
* Датою, з якої починається відлік річного періоду, є дата першої платіжної операції за договором.
Обслуговуючий банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення резидента-позичальника в іноземній валюті, якщо така операція призведе до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. Така платіжна операція може бути проведена лише в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальними процентними ставками.
Обслуговуючий банк до проведення платіжної операції за договором має перевірити в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться Національним банком та доводиться до відома обслуговуючих банків засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, наявність реєстрації договору.
(абзац сьомий пункту 3.2 глави 3 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Обслуговування банком операцій за договором має здійснюватися в іноземній валюті, яка фактично отримана резидентом-позичальником, за винятком погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою і погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою 2-ї та 3-ї груп Класифікатора.
У разі розміщення резидентом валютних цінностей на рахунку за межами України на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку обслуговуючий банк може запитувати в Національного банку письмову довідку про суму фактично одержаного резидентом-позичальником кредиту, стан погашення заборгованості за кредитом.
(абзац дев’ятий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-кредитора надійшли кошти, то обслуговуючий банк вимагає письмове пояснення від резидента-позичальника щодо віднесення цих коштів до конкретного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв’язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом) або звертається до банку-нерезидента для отримання інформації щодо реквізитів документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.
(пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)
Обслуговуючий банк після виконання платіжних операцій за договором та/або здійснення купівлі (обміну) іноземної валюти на підставі поданих резидентом-позичальником документів, що підтверджують правомірність проведення такої операції, проставляє на договорі та засвідченому Національним банком повідомленні з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії, а також на копіях цих документів, що залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні, дату здійснення операції, її суму, засвідчуючи їх підписом відповідального працівника відповідного підрозділу банку та відбитком його особистого штампа або печатки уповноваженого банку.
(пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
3.3. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором може вимагати від резидента-позичальника документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидентів-позичальників, пов’язаними з отриманням, використанням і поверненням кредиту.
Уповноважений банк на підставі цього розділу зобов’язаний розробити та затвердити внутрішнє положення про організацію роботи щодо здійснення контрольних функцій обслуговуючого банку, у якому відповідно до внутрішніх процедур визначити, зокрема, перелік підрозділів, які мають право виконувати функції обслуговуючого банку, порядок надання уповноваженим банком резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором, порядок та строки обміну між уповноваженим банком та його відокремленим підрозділом, що виконує функції обслуговуючого банку, документами (в електронній та/або паперовій формі), передбаченими цією главою, тощо.
(пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
3.4. Згоду на обслуговування операцій за договором надає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговування операцій за договором здійснюватиме підрозділ банку (філія або відділення, у тому числі безбалансове), то згода уповноваженого банку надається на підставі його клопотання про це. У підтвердженні про згоду на обслуговування операцій за договором обов’язково зазначаються назва підрозділу банку, який обслуговуватиме операції за договором, та його внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.
(пункт 3.4 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, від 15.06.2012 р. № 246)
3.5. У разі відмови уповноваженого банку обслуговувати операції за договором він протягом п’яти робочих днів від дати отримання відповідних документів письмово повідомляє про це резидента-позичальника.
3.6. Перехід резидента-позичальника (у разі потреби) на обслуговування операцій за договором в інший уповноважений банк здійснюється після внесення Національним банком відповідних змін до реєстрації договору.
(абзац перший пункту 3.6 глави 3 розділу І у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Абзац другий пункту 3.6 глави 3 розділу І виключено
(абзац другий пункту 3.6 глави 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246,виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу І виключено
(абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, від 29.10.2012 р. № 450, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465,у зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий уважати відповідно абзацами другим, третім)
Обслуговуючий банк, клієнтом якого був резидент-позичальник, зобов’язаний в строк до 10 робочих днів від дати звернення резидента-позичальника подати йому письмову довідку з усією наявною інформацією про його операції щодо одержання і погашення кредиту, у тому числі копії даних статистичної звітності на останню звітну дату, засвідчені підписом відповідальної особи та відбитком печатки обслуговуючого банку.
Оригінал зазначеної довідки подається резидентом-позичальником уповноваженому банку, на обслуговування до якого він перейшов, і зберігається в цьому банку. До отримання оригіналу довідки уповноважений банк, на обслуговування до якого перейшов резидент-позичальник, не проводить операції з перерахування коштів на користь нерезидента для виконання зобов’язань за договором. Подання резидентом-позичальником до обслуговуючого банку такої довідки не вимагається, якщо зміни щодо обслуговуючого банку стосуються випадків, передбачених пунктом 2.9 глави 2 цього розділу.
(абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, від 29.10.2012 р. № 450)
3.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента-позичальника кредиту і якщо уповноважений банк не має документів, що свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України [реєстрації договору, гарантій Кабінету Міністрів України], або якщо обслуговуючим банком за таким кредитом визначено інший уповноважений банк, або кошти надійшли від іншого нерезидента (не кредитора), тобто від нерезидента, який не зазначений у реєстрації договору, то уповноважений банк зараховує такі кошти на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором здійснюється після отримання від резидента-позичальника документів, які свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України та/або потрібні для виконання обслуговуючим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидента-позичальника за договором.
(пункт 3.7 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
3.8. Уповноважений банк зобов’язаний подавати у визначені строки відповідну звітність про операції за всіма зареєстрованими договорами резидентів-позичальників згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.
(абзац перший пункту 3.8 глави 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Обслуговуючий банк зобов’язаний звернутися до Національного банку з пропозицією про анулювання реєстрації договору в строк до 10 робочих днів із дати виникнення підстав для анулювання, передбачених абзацами другим і третім пункту 2.11 глави 2 цього розділу.
(абзац другий пункту 3.8 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Абзац третій пункту 3.8 глави 3 розділу I виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
3.9. Обслуговуючий банк під час здійснення контрольних функцій за договором має враховувати кошти, що були сплачені нерезиденту-кредитору за договором гарантії (поруки) у рахунок виконання зобов’язань резидента-позичальника за договором, забезпечених гарантією (порукою). Резидент-позичальник зобов’язаний проінформувати в письмовій формі обслуговуючий банк про погашення іншою особою заборгованості за кредитом.
У разі виконання резидентом-гарантом, поручителем зобов’язань за кредитом за резидента-позичальника з використанням рахунку цього гаранта, поручителя в уповноваженому банку, що не є обслуговуючим банком за договором, зазначений уповноважений банк у тижневий строк після виконання операції зобов’язаний надіслати уповноваженому банку, який обслуговує операції за договором, повідомлення про перерахування коштів за межі України іноземному кредитору з доданням копії відповідного повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті. Гарант (поручитель) – уповноважений банк, що не є обслуговуючим за договором, у тижневий строк після сплати коштів за гарантією, договором поруки інформує уповноважений банк, який обслуговує операції за договором, про суму і дату виконання зобов’язання за резидента-позичальника.
(абзац другий пункту 3.9 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)
3.10. Резидент-позичальник зобов’язаний надати обслуговуючому банку за його запитом додаткову інформацію, що підтверджує або уточнює дані щодо заборгованості за кредитом (у тому числі за процентами та іншими платежами за договором), які зазначаються резидентом-позичальником у статистичній звітності щодо операцій за договором та/або в повідомленні про договір з урахуванням змін до договору. Зазначена інформація надається резидентом-позичальником у тижневий строк з дати отримання відповідного запиту обслуговуючого банку.
Глава 4. Порядок реєстрації договорів, укладених уповноваженими
банками
4.1. Уповноважений банк, що отримав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, має право залучити кредит від нерезидента за умови реєстрації договору в Національному банку.
(абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку Українивід 29.10.2012 р. № 449)
Договори уповноважених банків підлягають реєстрації Національним банком в порядку, установленому:
пунктом 4.2 цієї глави – для кредитів, які одержуються на строк понад один рік (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави);
пунктом 4.3 цієї глави – для кредитів, які одержуються на строк, що не перевищує один рік (далі – короткострокові кредити).
4.2. Уповноважений банк зобов’язаний звернутися до Національного банку для реєстрації договору про одержання кредиту на строк понад один рік, після укладення цього договору, але до фактичного отримання коштів за кредитом.
4.2.1. Уповноважений банк здійснює операції щодо отримання і погашення кредиту на підставі реєстрації договору Національним банком.
Для реєстрації договору (змін до договору), у тому числі в разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит, що передбачена підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави, уповноважений банк зобов’язаний подати до Національного банку повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) за формою, зазначеною в додатку 4 до цього Положення.
(абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
4.2.2. Повідомлення про договір або повідомлення про зміни до договору (далі в цьому пункті – повідомлення) подається уповноваженим банком до Національного банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи банку (далі в цій главі – керівник банку). Примірник повідомлення на паперовому носії, що містить підпис керівника банку, залишається в уповноваженому банку.
4.2.3. Повідомлення, що надійшло до Національного банку в електронній формі, роздруковується та підлягає обов’язковій реєстрації службою діловодства Національного банку як вхідний документ.
4.2.4. Реєстрація договору здійснюється Національним банком у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до Національного банку належного пакета документів.
(абзац перший підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Національний банк має право звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору. Уповноважений банк зобов’язаний подати інформацію за запитом Національного банку в строк до трьох робочих днів з дати такого запиту. У випадку звернення Національного банку до уповноваженого банку із запитом для отримання додаткової інформації у письмовому вигляді або у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту, строк реєстрації договору відраховується від дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних для реєстрації договору.
(абзац другий підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
4.2.5. Національний банк має право вимагати від уповноваженого банку внесення змін до повідомлення, яке оформлено неналежним чином.
Повідомлення вважається оформленим неналежним чином, якщо подана недостовірна (суперечлива) інформація, не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає електронного підпису керівника банку, дати заповнення документа або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі.
4.2.6. Національний банк перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, і робить на повідомленні відмітку, яка свідчить про реєстрацію договору та в якій зазначаються присвоєний йому номер реєстрації і дата (у разі реєстрації змін до договору – номер реєстрації змін і дата).
Відмітка про реєстрацію має бути засвідчена підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком печатки Національного банку. Один примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії залишається в Національному банку для обліку та контролю.
(абзац другий підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, від 20.07.2015 р. № 465)
Національний банк веде облік номерів реєстрації, присвоєних договорам, з дотриманням єдиної нумерації з номерами реєстрації договорів резидентів-позичальників, що не є банками. У разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави такому договору присвоюється номер реєстрації, що складається з номера реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів та літери “К”.
(абзац третій підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Повідомлення з відміткою про реєстрацію надсилається Національним банком уповноваженому банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис уповноваженої особи Національного банку, яка підписує його на паперовому носії.
Уповноважений банк для отримання копії засвідченого уповноваженою особою Національного банку та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії має звернутися до Національного банку з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається Національним банком у строк до семи робочих днів з дати його отримання.
4.2.7. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору (змін до договору), якщо:
(абзац перший підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
у повідомленні виявлено недостовірну (суперечливу) інформацію;
відсутні документи, потрібні для реєстрації договору у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту;
(підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
уповноваженим банком не надано інформації за запитом Національного банку, передбаченої абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту або порушено строк її подання;
(підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217,у зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим)
розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;
умови договору не відповідають іншим вимогам, установленим цим розділом.
Позичальник може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору (змін до договору) у суді.
(абзац сьомий підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
4.2.8. Національний банк повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення документів, поданих уповноваженим банком до Національного банку згідно з вимогами цього розділу, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення. Національний банк надсилає листа до уповноваженого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує:
(абзац перший підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
чотирьох робочих днів з дати запиту Національного банку до уповноваженого банку згідно з абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту в разі ненадходження до Національного банку відповіді від уповноваженого банку у встановлений абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту строк;
строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 4.2.4 цього пункту, в інших випадках.
(підпункт 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
4.2.9. Уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору, зобов’язаний подати Національному банку повідомлення про зміни до договору, що стосуються зміни кредитора, суми кредиту, валюти кредиту, строку погашення, змін, які пов’язані зі зміною процентної ставки, комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов договору та впливають на розмір річних виплат за користування кредитом або зміни назви уповноваженого банку.
Уповноважений банк заповнює пункти 1 – 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких безпосередньо вносяться зміни.
Реєстрація змін до договору здійснюється в порядку, установленому в підпунктах 4.2.1 – 4.2.8 цього пункту. Відмова в реєстрації змін до договору не тягне за собою анулювання реєстрації договору.
Повідомлення про зміни до договору з відміткою Національного банку про реєстрацію змін є невід’ємною частиною повідомлення про договір з відміткою Національного банку про його реєстрацію.
(абзац четвертий підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
4.2.10. Національний банк анулює реєстрацію договору в разі:
звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору;
ліквідації уповноваженого банку;
неподання уповноваженим банком статистичної звітності за три звітних періоди поспіль;
(абзац четвертий підпункту 4.2.10 пункту 4.2 глави 4 розділу Іу редакції постанови Правління Національного банку Українивід 15.06.2012 р. № 246)
виявлення в документах, які були подані уповноваженим банком і на підставі яких було здійснено реєстрацію договору (змін до договору), недостовірної інформації.
Національний банк може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.
Національний банк повідомляє уповноважений банк про анулювання реєстрації договору із зазначенням підстав анулювання. Національний банк надсилає засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку листа уповноваженому банку про анулювання реєстрації договору в строк до п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання реєстрації договору, але не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору.
4.2.11. Уповноважений банк для отримання відомостей про реєстрацію договорів (змін до договорів) або анулювання реєстрації договорів за відповідний місяць за формою згідно з додатком 5 до цього Положення має звернутися до Національного банку з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається Національним банком у письмовій формі в строк до семи робочих днів з дати його отримання.
(підпункт 4.2.11 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
4.2.12. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації уповноважений банк одержав кредит або його частку.
Національний банк встановлює індивідуальний строк дії реєстрації договору, згідно з умовами якого одержання кредиту розпочнеться у строк, що перевищує 180 календарних днів з дати реєстрації договору. Уповноважений банк для встановлення індивідуального строку дії реєстрації такого договору подає до Національного банку письмове звернення, що має містити обов’язкове посилання на відповідні положення цього договору, та засвідчену в нотаріальному порядку на території України копію договору мовою оригіналу (якщо договір укладено іноземною мовою /крім російської/, то додається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад /справжність підпису перекладача засвідчується в нотаріальному порядку/, або нотаріусом). Індивідуальний строк дії реєстрації договору не може перевищувати двох років. У цьому випадку у відмітці про реєстрацію Національний банк зазначає кінцеву дату строку дії реєстрації договору. Установлення індивідуального строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо договір передбачає сплату резидентом-позичальником комісій та/або зборів до отримання кредиту.
(підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
4.2.13. Якщо з поважних причин неможливо розпочати одержання кредиту у 180-денний строк, то уповноважений банк до закінчення строку дії реєстрації договору надсилає повідомлення за формою згідно з додатком 4 до цього Положення до Національного банку для продовження строку дії реєстрації договору.
(абзац перший підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, від 15.06.2012 р. № 246)
Загальний строк продовження дії реєстрації договору не може перевищувати 180 календарних днів.
Продовження строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо розмір виплат за користування кредитом перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку пакета документів, потрібного для продовження строку дії реєстрації договору.
(підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246,у зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий уважати відповідно абзацами четвертим – шостим)
Національний банк перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом. У разі прийняття рішення про продовження строку дії реєстрації договору Національний банк робить відповідну відмітку на повідомленні та надсилає його засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує п’яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до Національного банку повідомлення.
(абзац четвертий підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Національний банк повідомляє уповноважений банк про відмову у продовженні строку дії реєстрації договору в порядку, передбаченому підпунктом 4.2.8 цього пункту.
Вимоги цього пункту не поширюються на випадок, передбачений абзацом другим підпункту 4.2.12 цього пункту.
(абзац шостий підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
4.2.14. У разі закінчення строку дії реєстрації договору, за яким кредит або його частка не були отримані, уповноважений банк зобов’язаний звернутися до Національного банку для анулювання реєстрації договору згідно з підпунктом 4.2.10 цього пункту.
(пункт 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4.2.14 згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217,у зв’язку з цим підпункт 4.2.14 уважати підпунктом 4.2.15)
4.2.15. Уповноважений банк зобов’язаний подавати статистичну звітність за всіма укладеними ним договорами.
(підпункт 4.2.15 пункту 4.2 глави 4 розділу І у редакції постанови Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450)
4.3. Залучення уповноваженими банками короткострокових кредитів здійснюється на умовах, передбачених главою 1 цього розділу, за виключенням вимоги щодо реєстрації договору до фактичного отримання уповноваженим банком коштів за кредитом, яка не поширюється на короткострокові кредити.
(абзац перший пункту 4.3 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
4.3.1. Національний банк здійснює реєстрацію договору шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про договір (зміни до договору) про короткостроковий кредит (далі в цьому пункті – повідомлення) до реєстру повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів (далі – реєстр повідомлень) та надання уповноваженому банку підтвердження згідно з підпунктом 4.3.4 цього пункту.
(абзац перший підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
Національний банк веде реєстр повідомлень в електронній формі за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку (далі – програмне забезпечення щодо короткострокових кредитів).
4.3.2. Повідомлення в електронній формі подається уповноваженим банком до Національного банку за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом. Примірник повідомлення на паперовому носії підписується керівником банку і залишається на зберіганні в уповноваженому банку.
4.3.3. Повідомлення заповнюється уповноваженим банком окремо за кожним кредитом та має містити такі відомості:
дата повідомлення;
дата здійснення операції з одержання кредиту;
код уповноваженого банку;
ідентифікаційний код уповноваженого банку за ЄДРПОУ;
назва нерезидента-кредитора;
країна нерезидента-кредитора;
тип операції – овердрафт; овернайт; кредит, оформлений у вигляді відкриття відновлювальної кредитної лінії; кредитна лінія; інше;
валюта кредиту;
загальний обсяг кредиту/кредитної лінії;
ліміт заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;
відомості щодо процентної ставки за основною сумою боргу (вид*, розмір базової ставки у процентах річних, розмір маржі для змінюваної процентної ставки, фактичний розмір (числове значення) процентної ставки, що використовується для розрахунку виплат за договором, за станом на дату отримання коштів за кредитом або на дату подання повідомлення, якщо кошти за кредитом ще не отримано);
____________
* Безпроцентна, змінювана або фіксована.
(абзац дванадцятий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
строк погашення кредиту (кінцева дата);
строк, на який отримується кредит (календарні дні);
назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється одержання кредиту.
У разі одержання кредиту кількома траншами у різних валютах або за відновлювальною кредитною лінією повідомлення надається окремо за кожним траншем або операцією з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії. У цьому разі в повідомленні додатково зазначаються:
порядковий номер траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії (далі – порядковий номер траншу);
процентна ставка за основною сумою боргу за траншем (із зазначенням відомостей, перелічених в абзаці дванадцятому цього підпункту);
(підпункт 4.3.3 пункт 4.3 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, у зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий уважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим та двадцятим)
обсяг і валюта траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії;
(абзац дев’ятнадцятий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
номер і дата реєстрації повідомлення із значенням порядкового номера траншу “1” (для всіх повідомлень за окремим кредитом, крім повідомлення із значенням порядкового номера траншу “1”).
4.3.4. Отримання уповноваженим банком підтвердження Національного банку із зазначенням номера та дати реєстрації засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів свідчить про занесення повідомлення до реєстру повідомлень та здійснення реєстрації договору у встановленому цим пунктом порядку.
4.3.5. Підставою для відмови в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень є неналежне оформлення повідомлення (наявність помилок, незаповнення або неналежне заповнення реквізитів повідомлення). Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень формується у вигляді електронного документа засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів та свідчить про те, що реєстрація у реєстрі повідомлень не відбулася. Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень надсилається уповноваженому банку засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів у день отримання Національним банком повідомлення.
Уповноважений банк того самого дня виправляє повідомлення та повторно подає його до Національного банку.
4.3.6. У випадку, якщо загальний строк кредиту перевищить один рік в результаті пролонгації або прострочення цього кредиту, уповноважений банк зобов’язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем настання таких змін, звернутися до Національного банку для перереєстрації договору про короткостроковий кредит у договір про кредит, що одержується на строк понад один рік (далі – перереєстрація договору), в порядку, передбаченому підпунктами 4.2.1 – 4.2.14 пункту 4.2 цієї глави. Інформація про перереєстрацію договору вноситься до реєстру повідомлень у день здійснення Національним банком такої перереєстрації шляхом інформаційного обміну між засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку та засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів.
4.3.7. Уповноважений банк зобов’язаний зареєструвати зміни до договору про короткостроковий кредит, що стосуються зміни відомостей, зазначених у повідомленні, занесеному до реєстру повідомлень. Повідомлення про зміни до договору із зазначенням відомостей, визначених підпунктом 4.3.3 цього пункту, подається уповноваженим банком до Національного банку в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору. Реєстрація змін до договору про короткостроковий кредит здійснюється в порядку, установленому для реєстрації цих договорів.
(пункт 4.3 глави 4 розділу I доповнено підпунктом 4.3.7 згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217)
(глава 4 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)
(розділ I із змінами, внесеними згідно з  постановами Правління Національного банку України від 22.02.2005 р. № 57, від 21.08.2006 р. № 329, у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235)
Розділ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III – позика) нерезидентам надають тільки резиденти – юридичні особи, а також резиденти – фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.
Уповноважені банки, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та уповноважені фінансові установи, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам, надають кредити (позики) в іноземній валюті тільки банкам-нерезидентам.
(пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. № 108, абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 449)
1.2. Резиденти (крім уповноважених банків) надають позики нерезидентам лише за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика.
(пункт 1.2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265)
1.3. Резиденти надають позики нерезидентам на визначений відповідним договором строк на умовах повернення.
1.4. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту (далі – ліцензія).
(абзац перший пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. № 321, від 26.04.2011 р. № 118, від 20.07.2015 р. № 465)
Вимоги цього пункту не поширюються на операції, які здійснюються уповноваженими банками, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та операції уповноважених фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам.
(пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265, абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 449)
1.5. Пункт 1.5 глави 1 розділу II виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265)
1.6. Пункт 1.6 глави 1 розділу II виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265)
1.7. Пункт 1.7 глави 1 розділу II виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265,у зв’язку з цим пункти 1.8 – 1.11 уважати відповідно пунктами 1.5 – 1.8)
1.5. Валютні операції з надання та повернення позик, сплати процентів за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі.
1.6. Позику, надану резидентом нерезиденту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, – в іноземній валюті як 2-ї та 3-ї, так і 1-ї груп Класифікатора.
1.7. Резидент (крім уповноваженого банку) надає позику лише тому нерезиденту, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачена можливість її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.
(пункт 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265)
1.8. Під час реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України проектів, які дають змогу забезпечити гарантований збут українських товарів на світових ринках, надання резидентам гарантії, зазначеної в пункті 1.7 цієї глави, не вимагається. Переказування іноземної валюти за межі України з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту здійснюється відповідно до окремої постанови Правління Національного банку України.
(главу 1 розділу II доповнено пунктом 1.8 згідно з постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. № 288, пункт 1.8 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Глава 2. Контрольні функції обслуговуючого банку
2.1. Валютні операції з надання резидентом (крім уповноваженого банку) позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резиденту здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування вищезазначених валютних операцій (підрозділ банку) (далі – обслуговуючий банк).
(главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.1 згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265)
2.2. Уповноважений банк під час прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента.
(главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.2 згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 265,у зв’язку з цим пункти 2.1 – 2.6 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.8)
2.3. Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезиденту здійснюється на підставі ліцензії та договору позики.
2.4. Обслуговування позики в межах одного договору позики має проводитися лише через обслуговуючий банк, зазначений у ліцензії.
2.5. Обслуговування позики передбачає списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента та зарахування на рахунок резидента іноземної валюти, поверненої нерезидентом, а також виконання інших операцій, передбачених договором позики.
2.6. Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту та її повернення нерезидентом покладається на обслуговуючий банк.
2.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які свідчать про правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або обслуговуючим банком за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.
2.8. Обслуговуючий банк зобов’язаний за валютними операціями резидентів, пов’язаними із наданням і поверненням позик, подавати звітність у порядку, установленому Національним банком.
Розділ III. Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту
Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії
1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Національного банку такі документи:
а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 6 до цього Положення;
б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому резидент перебуває на обліку;
(підпункт “б” пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. № 290, у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
в) підпункт “в” пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465,у зв’язку з цим підпункти “г” – “є” уважати відповідно підпунктами “в” – “д”)
в) оригінал договору позики або нотаріально засвідчену на території України копію договору позики мовою оригіналу;
г) належним чином оформлену довідку банку:
зі згодою на обслуговування позики;
з відомостями про номер рахунку резидента, з якого переказуватимуться кошти, та про наявність на рахунку резидента коштів, достатніх для їх переказування згідно з договором позики;
ґ) оригінал договору про банківську гарантію, отриману для забезпечення виконання зобов’язань за договором позики, або нотаріально засвідчену на території України копію договору про банківську гарантію;
д) довідку резидента, складену в довільній формі і засвідчену підписом керівника та відбитком печатки резидента (за наявності), про те, що позика надається нерезиденту не за рахунок коштів, отриманих як кредит чи позика.
1.2. Довідку про згоду на обслуговування операцій за позикою видає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговувати позику має підрозділ уповноваженого банку, то згода уповноваженого банку надається на підставі його письмового клопотання про це (обов’язково зазначається назва підрозділу, який обслуговуватиме операції за позикою).
1.3. У разі потреби змінити обслуговуючий банк резидент подає до Національного банку такі документи:
лист-звернення у довільній формі;
листи обслуговуючих банків з:
інформацією про наміри щодо припинення обслуговування договору клієнта, а також із підтвердженням суми позики, яка переказана нерезиденту, та суми коштів, що надійшли від нерезидента за договором позики;
підтвердженням згоди іншого уповноваженого банку на подальше обслуговування позики.
1.4. Документи іноземною мовою (за винятком російської), що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується органом або особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і засвідчені нотаріально.
1.5. Документи, які складені за кордоном за участю іноземних представників влади або інших осіб, які залучені до цього, мають бути легалізовані органами Міністерства закордонних справ України.
Глава 2. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі
2.1. Національний банк розглядає отримані від резидентів пакети документів для видачі ліцензії в порядку черговості їх надходження.
2.2. Пункт 2.2 глави 2 розділу ІІІ виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109, у зв’язку з цим пункти 2.3 – 2.14 уважати відповідно пунктами 2.2 – 2.13)
2.2. Загальний строк розгляду Національним банком пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати надходження повного пакета документів.
2.3. Пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109, у зв’язку з цим пункти 2.4 – 2.13 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.12)
2.3. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Національним банком правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії.
2.4. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 7 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, про відмову щодо внесення змін до неї, про скасування ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, встановлені відповідно в пунктах 2.2, 2.7, 2.9 та 3.5 цього розділу.
(пункт 2.4 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
2.5. Ліцензія (додаток до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.
2.6. Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.
Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.
Ліцензія не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена.
2.7. Унесення змін до ліцензії здійснюється за ініціативою власника ліцензії. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов’язаний подати до Національного банку клопотання з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.
Національний банк на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації, уносить зміни до ліцензії.
(абзац другий пункту 2.7 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
2.8. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід’ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 8).
2.9. Національний банк може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, внесення змін до неї. В такому разі строки видачі ліцензії, внесення змін до неї продовжуються ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.
2.10. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Національному банку залишається копія цієї ліцензії.
2.11. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.
Абзац другий пункту 2.11 глави 2 розділу ІІІ виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
2.12. Резидент самостійно пред’являє оригінал ліцензії до обслуговуючого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Обслуговуючий банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію з відмітками для обліку та контролю.
(пункт 2.12 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Глава 3. Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії
3.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї можуть бути:
відсутність документів або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, визначеного в пунктах 1.1 – 1.3 глави 1 цього розділу;
подання резидентом до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;
відмова подати на вимогу Національного банку додаткові документи, що передбачено пунктом 2.9 глави 2 цього розділу;
(абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
подання резидентом до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
абзац шостий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. № 290, у зв’язку з цим абзаци сьомий – одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим – десятим)
здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;
порушення справи про банкрутство резидента;
застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;
відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;
невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.
Абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ виключено
(пункт 3.1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. № 290, абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
3.2. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.
3.3. У разі втрати або пошкодження ліцензії Національний банк видає її дублікат. Дублікат оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. На дублікаті погодження у верхньому правому кутку зазначається слово “Дублікат” і його текст має бути ідентичний текстові ліцензії.
3.4. Підставами для скасування ліцензії можуть бути:
письмова відмова резидента від проведення операції;
здійснення валютної операції до внесення Національним банком змін до ліцензії;
порушення умов ліцензії;
виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.
Абзац шостий пункту 3.4 глави 3 розділу ІІІ виключено
 (згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Національний банк у письмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати її скасування.
Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов’язаний у десятиденний строк повернути Національному банку оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).
3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.
Директор Департаменту
валютного регулювання
С. О. Яременко
 
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(додаток 1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. № 450, від 20.07.2015 р. № 465)
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(додаток 2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 28.07.2008 р. № 217, від 30.04.2009 р. № 265, від 19.08.2011 р. № 290, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(додаток 3 у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 28.07.2008 р. № 217, від 30.04.2009 р. № 265, у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Додаток 4
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Додаток 4 виключено
(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494,у зв’язку з цим додатки 4 – 10 уважати відповідно додатками 5 – 11; у тексті Положення посилання на додатки 4 – 10 замінено посиланням відповідно на додатки 5 – 11, додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Додаток 5
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Додаток 5 виключено
(додаток 5 у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 217, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, у зв’язку з цим додатки 6 – 11 уважати відповідно додатками 4 – 9)
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(додаток 4 у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350, від 29.12.2007 р. № 494, від 28.07.2008 р. № 217, від 19.08.2011 р. № 290, від 15.06.2012 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246, у зв’язку з цим додатки 5 – 9 уважати відповідно додатками 6 – 10)
Додаток 6
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 465)
Додаток 7
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
 
Додаток 8
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
 
Додаток 9
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Додаток 9 виключено
(Положення доповнено додатком 9 згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Додаток 10
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Додаток 10 виключено
(Положення доповнено додатком 10 згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235, додаток 10 виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. № 246)
Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” від 17.06.2004 р. № 270

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>