Постанова Правління Національного Банку України “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” від 27.05.2008 р. № 148

Редакція: 28.07.2015 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 травня 2008 року № 148
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2008 р. за № 520/15211

Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 8 жовтня 2010 року № 457,
від 25 липня 2012 року № 312,
від 27 березня 2013 року № 109,
від 24 квітня 2013 року № 146,
від 24 липня 2015 року № 478
Відповідно до статей 7, 44 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, що додається.
2. Унести до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 № 200, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за № 656/13923 (зі змінами), такі зміни:
пункт 2.5 глави 2 виключити.
У зв’язку з цим пункт 2.6 уважати пунктом 2.5;
пункт 3.3 глави 3 виключити.
3. Унести до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за № 152/5343 (зі змінами), такі зміни:
пункт 1.6 глави 1 виключити.
У зв’язку з цим пункт 1.7 уважати пунктом 1.6;
у пункті 7.5 глави 7:
в абзаці другому підпунктів “а” та “б” слова “валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток” замінити словом “готівки”;
четверте та п’яте речення абзацу третього підпункту “б” виключити;
абзац другий підпункту “в” виключити.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджену постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 № 283, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за № 452/4673 (зі змінами);
Правила надання фізичним і юридичним особам – резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001 № 305, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за № 735/5926 (зі змінами);
постанову Правління Національного банку України від 11.03.2002 № 92 “Про затвердження Змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за № 310/6598.
5. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.
7. Постанова набирає чинності через 45 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
В.С. Стельмах
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Міністр транспорту
та зв’язку України
Й. В. Вінський
Голова Державної митної
служби України

В.І. Хорошковський

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 27 травня 2008 року № 148
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2008 р. за № 520/15211
Інструкція
про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України
1. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України “Про Національний банк України”.
2. Ця Інструкція встановлює для резидентів і нерезидентів порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) готівки і банківських металів через митний кордон України. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на порядок увезення в Україну та вивезення за межі України готівки і банківських металів уповноваженими банками.
3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в такому значенні:
готівка – це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки;
банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, що вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота – 995, для срібла – 999, для платини і паладію – 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота – 900, для срібла – 925, для платини та паладію – 999;
повноважний представник – особа, якій згідно з розпорядженням керівника юридичної особи надані повноваження щодо здійснення конкретних дій.
Інші терміни вживаються в значеннях, визначених у Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.
4. Для вимог цієї Інструкції перерахунок сум готівки в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком, або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют на день перетинання митного кордону України або на день пересилання готівки.
5. Фізична особа незалежно від віку має право вивозити за межі України і ввозити в Україну готівку і банківські метали відповідно до норм, передбачених цією Інструкцією.
6. Митна декларація є підставою для вивезення (увезення) зазначеної у ній готівки і банківських металів і здійснення операцій за дорученням резидента або нерезидента протягом одного року з часу оформлення декларації.
7. Фізична особа, юридична особа несуть відповідальність за недекларування готівки і банківських металів, що переміщуються через митний кордон України, відповідно до законодавства України.
2. Увезення в Україну та вивезення за межі України готівки
1. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.
2. Фізична особа – резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро. Строк дії таких документів 30 календарних днів, починаючи з дня видачі.
3. Фізична особа – нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.
4. Фізична особа – нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.
5. Юридична особа ввозить готівку в Україну або вивозить її за межі України через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі.
Повноважний представник юридичної особи, якій належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні / за межами України) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси, ввозить/вивозить готівку, що отримана на транспортному засобі за надані послуги та/або реалізований товар, на підставі відповідних касових документів.
Повноважний представник декларує готівку, яку ввозить/вивозить за дорученням юридичної особи, та власні кошти окремо з використанням двох примірників митної декларації. Підставою для ввезення/вивезення готівки капітаном судна закордонного плавання є генеральна (загальна) декларація.
6. Фізична особа – нерезидент має право вносити кошти на рахунки в уповноважених банках або виконувати інші операції в банках України на підставі митної декларації у випадках, передбачених законодавством України.
(глава 2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2012 р. № 312)
3. Пересилання готівки
1. Дозволяється пересилати в Україну та за межі України готівку в міжнародних поштових відправленнях і в міжнародних експрес-відправленнях з оголошеною цінністю:
1) фізичним особам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро;
2) уповноваженим банкам. Пересилання готівки уповноваженим банком за межі України та на його користь в Україну здійснюється за умови письмового декларування митному органу.
(пункт 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. № 457, у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
2. Міжнародні поштові відправлення та міжнародні експрес-відправлення, у які вкладена готівка в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, отримувачам не видаються, а повертаються відправникам.
4. Переміщення банківських металів
1. Фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі.
2. Фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів (далі – ліцензія) (додаток 1) та за умови письмового декларування митному органу.
Ліцензію видає Національний банк України.
(абзац другий пункту 2 глави 4 у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
Для отримання ліцензії фізична особа має подати такі документи:
заяву про видачу ліцензії в довільній формі;
копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), місце проживання;
копії документів, що підтверджують придбання банківських металів в уповноважених банках.
Абзац сьомий пункту 2 глави 4 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
3. Банківські метали вагою, що перевищує 500 г, мають право ввозити в Україну виключно уповноважені банки.
4. Юридичні особи (крім уповноважених банків) не мають права ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали, за винятком увезення в Україну юридичною особою – резидентом банківських металів, що виготовлені нерезидентом за договором про перероблення (афінаж) давальницької сировини, якщо ці банківські метали в повному обсязі продаються Національному банку України (Державній скарбниці України). Підставою для ввезення в Україну цих банківських металів є спеціальний дозвіл Національного банку України (додаток 2).
Підставою для надання юридичній особі – резиденту спеціального дозволу є такі документи:
заява (додаток 3);
копія договору з нерезидентом про перероблення (афінаж) банківських металів з давальницької сировини;
копія договору про продаж банківських металів Національному банку України.
Юридична особа – резидент подає до Національного банку України в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення митної декларації на ввезення банківських металів копію митної декларації та опис увезених банківських металів з розподілом за вагою зливків, за номіналом монет, засвідчені підписом керівника або заступника керівника юридичної особи – резидента та відбитком печатки цієї юридичної особи.
(абзац шостий пункту 4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.04.2013 р. № 146)
Директор Департаменту
валютного регулювання
О.А. Щербакова
 
 
Додаток 1
до Інструкції про переміщення готівки і банківських
металів через митний кордон України
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
 
Додаток 2
до Інструкції про переміщення готівки і банківських
металів через митний кордон України
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
 
Додаток 3
до Інструкції про переміщення готівки і банківських
металів через митний кордон України 
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
Постанова Правління Національного Банку України “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” від 27.05.2008 р. № 148

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>