Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції” від 11.12.2014 р. № 20

Редакція: 03.02.2015 р.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 грудня 2014 року № 20
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 року за № 6/26451

Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 531 “Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, з метою забезпечення безперервності та першочерговості одержання щомісячних страхових виплат та медико-соціальних послуг потерпілими на виробництві (членами їх сімей), які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, що додається.
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова
В. Іванкевич
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Іванкевич

 

 

Міністр охорони здоров’я України
О. Квіташвілі
 

 

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату
В. М. Матвійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
від 11 грудня 2014 року № 20
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 року за № 6/26451
Порядок
надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції
I. Загальні положення
1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які постійно проживають в Україні, яких змусили або які самостійно покинули своє місце проживання внаслідок (або з метою уникнення) негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру і які мають право на страхові виплати та страхові витрати на медичну і соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі – Закон № 1105) за фактичним місцем проживання (перебування) (далі – особи, які тимчасово переміщені) (якщо страховий випадок настав до моменту переміщення).
2. Особи, які тимчасово переміщені, мають право на призначення та/або продовження раніше призначених страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу відповідно до Закону № 1105 безпосередньо в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – робочі органи виконавчої дирекції Фонду) за фактичним місцем проживання (перебування), що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, за формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі – довідка про взяття на облік), відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон 1706).
У разі чергової зміни фактичного місця проживання (перебування) особа, яка тимчасово переміщена, зобов’язана повідомити протягом 10 календарних днів з дати зміни місця фактичного проживання (перебування) робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинення йому виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа подається робочому органу виконавчої дирекції Фонду за новим місцем фактичного проживання (перебування).
У разі отримання інформації з Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, про закінчення строку дії довідки про взяття на облік, її скасування або про відмову у продовженні строку дії такої довідки робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена, припиняє нарахування і фінансування страхових виплат та страхових витрат на медичну і соціальну допомогу.
Повернення зайво виплачених коштів здійснюється відповідно до пункту 1.9 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27 квітня 2007 року № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 715/13982 (зі змінами) (далі – Порядок), робочим органом виконавчої дирекції Фонду, який здійснює страхові виплати на дату виявлення такого факту. У разі неможливості утримати зайво виплачені кошти відповідно до пункту 1.9 Порядку вони стягуються у судовому порядку.
II. Призначення страхових виплат за фактичним місцем проживання (перебування)
1. Страхові виплати призначаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду за наявності необхідних документів, що підтверджують право особи, яка тимчасово переміщена, на ці виплати, відповідно до цього Порядку за місцем її фактичного проживання (перебування), що підтверджується довідкою про взяття на облік.
2. У разі відсутності довідки медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) за наявності усіх інших документів, що підтверджують право на отримання страхових виплат, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання (перебування) тимчасово переміщеної особи видає направлення на проходження МСЕК.
У разі відсутності довідки про середню заробітну плату (доход), копії трудової книжки або витягу з неї, довідки про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок) робочий орган виконавчої дирекції Фонду використовує відомості Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр).
У разі відсутності в Реєстрі вищезазначених відомостей щомісячні страхові виплати особам, які тимчасово переміщені, призначаються відповідно до вимог Закону № 1105, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дату звернення. Після надходження необхідних документів сума страхових виплат підлягає перерахуванню.
3. Рішення про призначення (відмову у призначенні) страхових виплат оформляється постановою (у тому числі в разі призначення страхових виплат за рішенням суду), у якій зазначаються дані про потерпілого та осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім’ї та строки їх виплат або обґрунтування відмови у виплатах із зазначенням причин відповідно до статей 36, 37 Закону № 1105. При цьому виплати проводяться лише на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати.

III. Продовження раніше призначених страхових виплат

1. Особи, які тимчасово переміщені, мають право на продовження раніше призначених та нарахованих страхових виплат у робочому органі виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) на підставі заяви, до якої додаються копії довідки про взяття на облік, паспорта або документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті). Копії засвідчуються працівником відділення при пред’явленні оригіналів.
У випадку відсутності в особи, яка тимчасово переміщена, оригіналу справи про страхові виплати, сформованої іншим робочим органом виконавчої дирекції Фонду відповідно до вимог законодавства, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) одержує відомості з Централізованої інформаційно-аналітичної системи Фонду про розмір щомісячних страхових виплат.
Такий самий механізм продовження страхових виплат діє і для осіб, які отримували ці виплати в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, які знаходяться на тимчасово окупованій території, а постійно проживають на іншій території України. У цьому випадку замість довідки про взяття на облік потерпілий надає копію сторінки паспорта, що містить відомості про місце проживання, з одночасним пред’явленням оригіналу.
2. У разі звернення особи, яка тимчасово переміщена, з документами, зазначеними у пункті 1 цього розділу, робочий орган виконавчої дирекції Фонду не пізніше десяти робочих днів приймає рішення про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, яке оформлює своєю постановою про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати. Копія вказаної постанови направляється робочому органу виконавчої дирекції Фонду, де зберігається справа про страхові виплати, та/або управлінню виконавчої дирекції Фонду, якому підпорядковується цей робочий орган виконавчої дирекції Фонду, що є підставою для припинення ним нарахування щомісячної страхової виплати у зв’язку з її продовженням за фактичним місцем проживання.
3. У разі закінчення права на отримання страхових виплат та за умови подання необхідних документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат (продовження дії довідки МСЕК, довідки про продовження навчання, інших документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат), робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) видає постанову про продовження щомісячної страхової виплати за фактичним місцем проживання (перебування) на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати.
4. У разі відсутності відомостей в Централізованій інформаційно-аналітичній системі Фонду або у разі, якщо наявні в ній відомості не дають підстав для прийняття рішення про продовження щомісячної страхової виплати, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) повідомляє особу, яка тимчасово переміщена, письмово про відмову із зазначенням причин не пізніше п’яти календарних днів після прийняття такого рішення.
5. Щомісячні страхові виплати особі, яка тимчасово переміщена, нараховуються з місяця подання заяви або з місяця, в якому не здійснювались страхові виплати робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зберігалася справа про страхові виплати на той час, та фінансуються впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття постанови про продовження раніше призначених страхових виплат.
6. Розмір раніше призначеної щомісячної страхової виплати може бути змінено робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання (перебування) лише за наявності усіх необхідних документів, які підтверджують право на зміну розміру страхової виплати.
7. Контроль за використанням коштів здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцем зберігання справи про страхові виплати та/або робочим органом виконавчої дирекції Фонду, який продовжує щомісячні страхові виплати за фактичним місцем проживання (перебування). У разі якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справи про страхові виплати тимчасово не функціонує у зв’язку із місцезнаходженням на тимчасово окупованій території або на зазначеній території органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, контроль за використанням коштів здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду, який продовжує щомісячні страхові виплати за фактичним місцем проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена.

IV. Призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування)

1. Для призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу особа, яка тимчасово переміщена, звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем її фактичного проживання (перебування) з відповідною заявою, копією (з одночасним пред’явленням працівнику робочого органу виконавчої дирекції Фонду оригіналу) довідки про взяття на облік, до якої додає документи, що підтверджують її право на медичну та соціальну допомогу.
2. У разі звернення особи, яка тимчасово переміщена, з документами, зазначеними у пункті 1 цього розділу, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем її фактичного проживання (перебування) приймає рішення про призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу відповідно до вимог Закону № 1105 на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на отримання страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
V. Продовження раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування)
1. Для продовження раніше призначених та отримання раніше нарахованих страхових витрат на медичну та соціальну допомогу в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) особа, яка тимчасово переміщена, подає відповідну заяву, до якої додаються копії довідки про взяття на облік, паспорта або документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті), які засвідчуються працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем її фактичного проживання (перебування) при пред’явленні оригіналів.
2. У разі відсутності оригіналу справи про страхові виплати, сформованої іншим робочим органом виконавчої дирекції Фонду відповідно до вимог законодавства, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена, одержує відомості з Централізованої інформаційно-аналітичної системи Фонду про призначені страхові витрати на медичну та соціальну допомогу і не пізніше десяти робочих днів приймає рішення про продовження раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу. Копія такого рішення надсилається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду, де зберігається справа про страхові виплати, та/або управління виконавчої дирекції Фонду, якому підпорядковується цей робочий орган виконавчої дирекції Фонду, що є підставою для припинення ним нарахування витрат на медичну та соціальну допомогу у зв’язку з їх продовженням за фактичним місцем проживання (перебування).
3. У разі відсутності відомостей в Централізованій інформаційно-аналітичній системі Фонду або у разі, якщо наявні у ній відомості не дають підстав для прийняття рішення про продовження страхових витрат на медичну та соціальну допомогу, робочий орган виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) повідомляє особу, яка тимчасово переміщена, письмово про відмову із зазначенням причин не пізніше п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.
4. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, що здійснюються щомісяця особам, які тимчасово переміщені, нараховуються з місяця подання заяви або з місяця, в якому не здійснювались страхові виплати на медичну та соціальну допомогу органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зберігалася справа про страхові виплати на той час, та фінансуються впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття рішення, яке оформлюється відповідною постановою.
5. Розмір раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу не може бути змінено робочим органом виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування), крім випадків, передбачених Законом № 1105, а також у разі внесення змін до індивідуальної програми реабілітації інваліда та/або нового висновку МСЕК.
6. Контроль за використанням коштів здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справи про страхові виплати та/або робочим органом виконавчої дирекції Фонду, що продовжує фінансування страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена. У разі якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справи про страхові виплати тимчасово не функціонує у зв’язку із місцезнаходженням на тимчасово окупованій території або на зазначеній території органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, контроль за використанням коштів здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду, який продовжує страхові витрати на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена.
Начальник управління
страхових виплат
С. Зарубіна
 

 

В. о. начальника управління
медико-соціальних послуг
С. Слєпєнков
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції” від 11.12.2014 р. № 20

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>