Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.08.2010 р. у справі № 2а-4753/09/2670

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

13.08.2010 р. № 2а-4753/09/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючої, судді – Пісоцької О. В., суддів: Шейко Т. І., Донця В. А. (за участю секретаря судового засідання: К. С. П.), розглянувши в приміщенні суду у місті Києві у відкритому судовому засіданні справу за позовною заявою ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 до: Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України, Кабінету Міністрів України про визнання дій, бездіяльності протиправними, постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу” від 30 жовтня 2008 року № 19-11 незаконною та такою, що не відповідає постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року № 865, встановив:
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 (далі – позивачі) звернулися до Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст, відповідач-1), Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд, відповідач-2), Міністерства праці та соціальної політики України (далі – Мінпраці, відповідач-3), Кабінету Міністрів України (далі – відповідач-4) з наступними позовними вимогами:
- визнати постанову правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу” від 30 жовтня 2008 року № 19-11 (далі – Постанова № 19-11) такою, що не відповідає статтям 37 та 37 1 Закону України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року № 3723-XII (далі – Закон України № 3723) і постанові Кабінету Міністрів України “Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії” від 31 травня 2000 року № 865 (далі – Постанова № 865) в частині затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про державну службу”,
- скасувати оскаржувану Постанову № 19-11;
- визнати протиправними дії: Пенсійного фонду – щодо затвердження, Мінпраці – щодо погодження, Міністерства юстиції України – щодо реєстрації спірної Постанови № 19-11, а також – бездіяльність Кабінету Міністрів України стосовно неналежного здійснення контролю у забезпеченні відповідності спірного нормативно-правового акта законодавству України;
- зобов’язати Мін’юст скасувати реєстрацію Постанови № 19-11;
- зобов’язати Мінпраці, Пенсійний фонд, Мін’юст вчинити дії щодо приведення Постанови № 19-11 у відповідність із положеннями статей 37 і 37 1 Закону України № 3723 та Постанови № 865, зобов’язавши відповідача-4 забезпечити контроль за такими діями.
В обґрунтування позовних вимог позивачі зазначили, що в оскаржуваній постанові в порушення вимог статей 37 та 37 1 Закону України № 3723 та Постанови № 865 не враховано такі види виплат:
- премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень Уряду,
- одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (до ювілейних та пам’ятних дат як у грошовій, так і натуральній формах),
- грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків,
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення, які є складовими сум заробітної плати працюючих державних службовців.
На перелічені виплати нараховувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а тому і вони мають бути враховані під час призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям.
Крім того, нездійснений чіткий припис у формі довідки про заробітну плату, що премія та інші надбавки враховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, в якому особа обіймала останню посаду або виконувала роботу перед виходом на пенсію на момент виникнення права на перерахунок пенсійних виплат.
В судовому засіданні позивачі та їх представники просили позовні вимоги, з урахуванням уточнень від 17 червня 2010 року, задовольнити у повному обсязі.
Пенсійний фонд заперечував проти задоволення позовних вимог посилаючись на наступне.
Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року № 1261 (далі – Положення № 1261), Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
Згідно з пунктом 12 Положення № 1261 Пенсійний фонд України приймає у межах своїх повноважень постанови, затверджує положення, інструкції та інші правові акти.
Відповідно до пункту п’ятого Постанови № 865 форма довідки про заробітну плату, що подається для призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям, затверджується Правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Мінпраці.
Відповідач вважає, що Постанова № 19-11 прийнята в межах повноважень Правління Пенсійного фонду та з дотриманням вимог чинного законодавства.
Так, відповідач вважає, що форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії, затверджені Постановою № 19-11 відповідають вимогам Закону України № 3723, оскільки перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
Відповідно до статті 33 Закону України № 3723 заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.
Оскільки, на думку представника Пенсійного фонду, допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення не є складовими заробітної плати державного службовця, тому не можуть враховуватися при здійсненні перерахунку пенсії.
Звертаючись до вимог статті 94 Кодексу законів про працю України та статті 1 Закону України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року № 108/95 (далі – Закон України № 108/95) відповідач зазначив, що посилання позивачів на цей Закон як на підставу включення допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення до сум заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії є необґрунтованим, оскільки складові заробітної плати державного службовця для призначення (перерахунку) пенсії визначаються виключно статтею 33 Закону України № 3723. Крім того, Закон України № 108/95 не регулює питання щодо призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям.
Визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії державного службовця здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 865, відповідно до пункту четвертого якої у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям згідно з рішеннями Уряду після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” від 16 січня 2003 року № 432-IV заробітна плата для перерахунку пенсії пенсіонерам, яким пенсія призначена з дня набрання чинності Законом України № 3723, визначається в наступному порядку:
- пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої призначено пенсію, – на підставі поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент перерахунку;
- іншим пенсіонерам – на підставі документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок.
Премія (крім премій до державних, професійних свят та ювілейних дат) та інші надбавки враховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. Премія до державних, професійних свят та ювілейних дат, виплачена у місяці підвищення заробітної плати, враховується в розмірі 1/12 середнього розміру цієї премії (премій), визначеного за відповідною посадою (посадами), з якої призначено (перераховано) пенсію.
У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати, одержані особою за період до зміни структури заробітної плати, включаються в заробіток для обчислення пенсії без коригування.
Перерахунок пенсій провадиться з місяця підвищення розміру заробітної плати працюючого державного службовця на підставі поданої заяви та довідок, виданих державними органами за останнім місцем роботи.
В судовому засіданні представник Пенсійного фонду просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.
Міністерство праці та соціальної політики України заперечувало проти задоволення позову посилаючись на наступне.
Згідно з пунктом четвертим Постанови № 865 у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України заробітна плата для перерахунку пенсії визначається в такому порядку:
1) пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої призначено пенсію, – на підставі поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент перерахунку;
2) іншим пенсіонерам – на підставі документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. При цьому, зокрема, премія, крім премій, зазначених у другому реченні цього абзацу, та інші надбавки враховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. Премія до державних, професійних свят та ювілейних дат, виплачена у місяці підвищення заробітної плати, враховується в розмірі 1/12 середнього розміру цієї премії (премій), визначеного за відповідною посадою (посадами), з якої призначено (перераховано) пенсію.
Відповідна інформація про розмір премії до державних, професійних свят та ювілейних дат відображається окремим рядком у довідці про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію.
Тому, відповідач вважає, що спірна Постанова № 19-11 правомірно встановлює та затверджує форми довідок про заробітну плату для призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям.
Кабінет Міністрів України та Міністерство юстиції України заперечували проти задоволення позовних вимог та вважали їх необґрунтованими з огляду на наступне.
Відповідно до статті 19 Конституції України всі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Основним Законом та іншими законами. Згідно пункту дев’ятого статті 116 Конституції України та статей першої та двадцять другої Закону України “Про Кабінет Міністрів України” визначено, що Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владубезпосередньо або через міністерства та інші органи та в свою чергу спрямовує, координує та контролює їх діяльність.
Відповідно до пункту 4.5 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від 12 квітня 2005 року № 34/5, встановлено, що за результатами правової експертизи Міністерство юстиції України приймає рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, якщо останній відповідає Конституції України, законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, та встановленим вимогам, і оформлюється наказом Міністерства юстиції України. Під час проведення перевірки Міністерством юстиції України не виявлено підстав, визначених статтею 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, а відповідно оскаржувана постанова Пенсійного фонду України зареєстрована в Міністерстві юстиції України та внесена до Єдиного державного реєстру нормативних актів 11 грудня 2008 року № 45145/2008, а відповідно Кабінет Міністрів України через делегування своїх повноважень Міністерству юстиції України щодо здійснення виконавчої влади вжив всіх належних заходів щодо перевірки відповідності постанови та її реєстрації.
Додатково представник відповідача-1 та відповідача-4 зазначив, що вимога щодо зобов’язання Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за приведенням оскаржуваної постанови у відповідність актам вищої юридичної сили є формою втручання в дискреційні повноваження суб’єктів владних повноважень, на яку не поширюється дія адміністративного судочинства.
Перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору, Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов наступних висновків.
Постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 року № 19-11 “Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2008 року за № 1161/15852 (Офіційний вісник України, 2008, № 95, ст. 3156), передбачено обов’язкові реквізити довідки про заробітну плату, в тому числі встановлено складові заробітної, які враховуються під час призначення (перерахунку) пенсії.
Як свідчать матеріали справи, Міністерством юстиції України складено Висновок про державну реєстрацію нормативно-правового акта. У висновку зазначено, зокрема, що Постанова № 19-11 погоджена з Міністерством праці та соціальної політики України, Всеукраїнською асоціацією роботодавців, Робочою комісією всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на 2008 – 2009 роки, здійснення контролю і забезпечення її виконання. Також у Висновку йдеться про відповідність цієї постанови чинному законодавству, що та здійснено її державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
Відповідно до частини другої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.
На підтвердження права звернення до суду позивачі надали докази того, що були державними службовцями та є пенсіонерами, а тому на них розповсюджуються приписи Постанови № 19-11.
Як зазначив представник позивачів, оскаржуваною постановою визначено виключний перелік складових заробітної плати, на підставі яких здійснюється призначення (перерахунок) пенсій державним службовцям. Проте цей перелік не містить інших виплат, наприклад, допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також премій та надбавок, які виплачувались державним службовцям і повинні включатись до заробітної плати під час призначення та перерахунку пенсії.
Загальні засади діяльності, статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті, а також особливості правовідносин щодо призначення та перерахунку пенсій державним службовцям, встановлені Законом України № 3723. Відповідно до частини другої статті 37 цього Закону пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі. Частиною другою статті 37 1 вказаного Закону перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
Таким чином, призначення державному службовцю пенсії та її перерахунок здійснюється з сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Водночас статтею 33 Закону України № 3723 встановлено, що заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок (частина друга). Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (частина шоста). Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України (частина сьома).
Згідно зі статтею 2 Закону України № 108/95 структура заробітної плати складається з основної, додаткової та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-IV не містить визначення заробітної плати, на підставі якої здійснюється розрахунок пенсії. Із змісту статті 40 вказаного Закону вбачається, що з середньої заробітної плати (доходу) повинні бути сплачені страхові внески.
Пунктом 1 Постанови № 865 установлено, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України № 3723, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60.
Отже, чинне законодавство як загальне, так і спеціальне відносить до складу заробітної плати також інші виплати. При цьому слід врахувати, що надбавки, запроваджені нормативно-правовими актами, матеріальна допомога належать до додаткових видів грошового забезпечення й приймаються в розрахунок при нарахуванні пенсії лише особам, які отримували такі надбавки під час перебування на державній службі та були звільнені зі служби після їх запровадження.
Відповідна позиція висловлена Вищим адміністративним судом України в Узагальненні судової практики розгляду справ, пов’язаних з перерахунком пенсій деяким категоріям державних службовців та науковим (науково-педагогічним) працівникам (Юридичний вісник України, 06.2008, № 23).
У судовому засіданні було встановлено та не заперечувалось сторонами, що з таких виплат державним службовцям як допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, а також премії та надбавки нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Згідно з частиною восьмою статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині.
Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що неврахування оскаржуваною постановою складових заробітної плати, на підставі якої встановлюється пенсія, здійснюється перерахунок пенсії, запроваджених нормативно-правовими актами, які фактично виплачувались державним службовцям під час проходження ними державної служби, не відповідає правовим актам вищої юридичної сили – Закону України № 3723, Постанови № 865.
Разом з тим суд вважає, що вимоги позивачів про визнання протиправними дій Міністерства праці та соціальної політики України та бездіяльності Кабінету Міністрів України задоволенню не підлягають. Так, відповідно до пункту п’ятого Постанови № 865 форма довідки про заробітну плату, що подається для призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики. Отже, визначення форми довідки віднесено до повноважень Пенсійного фонду України.
Щодо протиправних дій Міністерства юстиції України в частині реєстрації оскаржуваної постанови, то слід зазначити, що відповідач-1 при реєстрації оскаржуваної постанови діяв в межах, наданих йому Кабінетом Міністрів України, повноважень та відповідно вимог постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 28 грудня 1992 року № 731, якою визначено, що реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснює Міністерство юстиції України та зазначений перелік випадків у разі виявлення яких відмовляється у реєстрації нормативно-правового акта.
Відповідно до частини першої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.
Згідно з частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України на суб’єкта владних повноважень покладено обов’язок щодо доказування правомірності вчинених ним дій та прийнятих рішень в разі, якщо він заперечує проти задоволення позову.
Таким чином, оцінивши за правилами, встановленими статтею 86 Кодексу адміністративного судочинства України, наявні в матеріалах справи докази та пояснення позивачів, представників відповідачів, надані під час розгляду справи, суд вважає заявлений адміністративний позов обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині визнання постанови такою, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили щодо не включення до складових заробітної плати складових, які передбачені чинним законодавством та зобов’язання привести оскаржувану постанову у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом передбачення чи встановлення інших складових заробітної плати, передбачених іншими нормативно-правовими актами. Частина решти позовних вимог задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 7, 9, 11, 69 – 71, 86, 97, 158 – 163, 167, 171 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:
Позов задовольнити частково.
Постанову правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу” від 30 жовтня 2008 року № 19-11 визнати такою, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили щодо не включення до складових заробітної плати складових, які передбачені чинним законодавством.
Зобов’язати Пенсійний фонд України привести у відповідність постанову правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу” від 30 жовтня 2008 року № 19-11 до вимог чинного законодавства шляхом передбачення чи встановлення інших складових заробітної плати, передбачених іншими нормативно-правовими актами.
В частині решти позовних вимог відмовити.
Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.
Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185 – 187 Кодексу адміністративного судочинства України.
  
Головуючий, суддя:                             О. В. Пісоцька
Судді:                                                     В. А. Донець
                                                                Т. І. Шейко
Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.08.2010 р. у справі № 2а-4753/09/2670

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>