Постанова Одеського апеляційного господарського суду “Щодо підтвердження факту здійснення господарської операції первинними документами” від 18.02.2010 р. у справі № 19/222-09-6193

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА
від 18 лютого 2010 року у справі № 19/222-09-6193
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
Головуючого судді:                                                                             Л.В. Поліщук,
Суддів:                                                                                               Л.І. Бандури,
В.Б. Туренко,
при секретарі судового засідання –                                                   О.О. Соломахіній,
представники сторін в судове засідання не з’явились, про дату, час і місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином,
розглянувши апеляційну скаргу відкритого акціонерного товариства „Одеський олійножировий комбінат”
на рішення господарського суду Одеської області від 24.12.2009 р.
у справі № 19/222-09-6193
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Основа Папір”
до відкритого акціонерного товариства „Одеський олійножировий комбінат”
про стягнення 22 489,15 грн,
встановив:
Товариство з обмеженою відповідальністю „Основа Папір” звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до відкритого акціонерного товариства „Одеський олійножировий комбінат” про стягнення 16000,00 грн. основного боргу, 3247,55 грн. пені, 2684,75 грн. інфляційних витрат та 3% річних у сумі 556,85 грн.. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем прийнятих на себе зобов’язань з оплати поставленого за договором поставки № 141/О від 01.12.2008 р. товару.
Рішенням господарського суду Одеської області від 24.12.2009 р. позовні вимоги задоволено в повному обсязі та стягнуто з відповідача суму основного боргу, пені, 3% річних та інфляційні витрати. Рішення суду обґрунтоване тим, що отриманий товар оплачено відповідачем частково у сумі 21271,00 грн., що підтверджується банківськими виписками, які містяться в матеріалах справи, а тому позовні вимоги ТОВ „Основа Папір” підлягають задоволенню.
Не погоджуючись з рішенням суду, відповідач –ВАТ „Одеський олійножировий комбінат” звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить рішення скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову. Скаржник посилається на те, що видаткові накладні, надані позивачем у якості доказів, не містять всіх обов’язкових реквізитів, встановлених для первинних документів пунктом 2.4 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, а саме: не зазначено посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та відсутні дані про документ, що засвідчує особу одержувача, внаслідок чого позивачем не доведено факту здійснення поставок товару згідно укладеного договору на адресу відповідача. Також скаржник не погоджується з розміром нарахування штрафних санкцій.
В письмових поясненнях від 17.02.2010 р. відповідач просить припинити провадження по справі в частині стягнення з ВАТ „Одеський олійножировий комбінат” суми основного боргу в розмірі 16000,00 грн. у зв’язку з відсутністю предмету спору внаслідок погашення відповідачем основного боргу платіжним дорученням № 5958 від 05.02.2010 р.. Крім того, скаржник вважає, що судом порушено п. 5 ст. 54 ГПК України та ст. 43 ГПК України, що є підставою для скасування рішення в частині стягнення штрафних санкцій.
Дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального і процесуального права, апеляційна інстанція, керуючись положеннями ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, встановила наступне.
01.12.2008 р. між Одеської філією ТОВ „Основа Папір” (продавець) та ВАТ „Одеський олійножировий комбінат” (покупець) укладено договір поставки № 141/О, за умовами якого продавець зобов’язався поставити покупцю товар, визначений специфікаціями та накладними, що є невід’ємними частинами договору.
Найменування, кількість, якість, ціна одиниці товару, умови та строки поставки, а також ціна кожної партії товару вказуються у специфікаціях та накладних до договору (п.1.2). Покупець здійснює оплату товару за кожну поставлену партію у порядку, передбаченому у специфікації шляхом перерахування коштів на поточний рахунок продавця (пункти 3.1, 3.4).
Відповідно до специфікації №1 на поставку у грудні 2008 року, яка являється додатком № 1 до договору № 141/О від 01.12.2008 р., покупець зобов’язався поставити продавцю гофроящики (380х253х237, Т-24К, 417х315х190, Т-23К), вкладиш (1246х234, КГ-2К), прокладку (407х305, КГ-2К), а покупець здійснити оплату за кожну поставлену партію протягом 14 календарних днів з моменту поставки такої партії на підставі виставленого продавцем рахунку.
Згідно видаткової накладної № 03090 від 12.12.2008 р. на підставі довіреності серії 00036 від 12.12.2008 р. на ім’я Груєвої Г.Г. позивач відвантажив відповідачу зазначений у вищенаведеній специфікації товар.
Посилання скаржника на те, що позивачем не доведено факту здійснення поставки товару, оскільки у видатковій накладній не зазначено посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції, а також відсутні дані про документ, що засвідчує особу одержувача, є необґрунтованими з огляду на таке.
Відповідно до пункту 2.4 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.
Як вбачається з матеріалів справи, видаткова накладна № 03090 від 12.12.2008 р. видана на підставі договору №141/О від 01.12.2008 р.. У даній накладній зазначено, що товар відвантажено Богун М.Д., а отримано Груєвою Г.Г., яка діє на підставі довіреності № 00036 від 12.12.2008 р., що міститься в матеріалах справи (а.с.15). Не зазначення в накладній посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції не є тим порушенням, яке впливає на юридичну достовірність даного документу, а зазначення даних про документ, що засвідчує особу одержувача, взагалі не є обов’язковим відповідно до п. 2.4 названого Положення. Отже, видаткова накладна №03090 від 12.12.2008 р. є належним документом, що підтверджує факт здійснення поставки товару.
Отриманий товар був оплачений покупцем лише частково у сумі 21271,00 грн., що підтверджується банківськими виписками (а.с. 24-26). У зв’язку з цим у нього виникла заборгованість у розмірі 16000,00 грн..
Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно із статтею 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (стаття 625 Цивільного кодексу України).
Пунктом 5.3 договору встановлено, що у разі прострочення строків оплати відповідач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення платежу.
Враховуючи викладене, апеляційна інстанція погоджується з висновком місцевого господарського суду про задоволення позовних вимог та стягнення з відповідача основного боргу в сумі 16000,00 грн., 3247,55 грн. пені, яка розрахована з урахуванням часткової сплати основного боргу у межах строку позовної давності до 27.06.2009 р., 2684,75 грн. інфляційних витрат та 3% річних у сумі 556,85 грн..
Твердження скаржника про необґрунтованість розрахунку позовних вимог, доданого до позовної заяви, судова колегія відхиляє, оскільки вони спростовуються матеріалами справи.
Частиною першою статті 104 Господарського процесуального кодексу України, яка визначає вичерпний перелік підстав для скасування або зміни рішення, не передбачено можливості такого скасування (зміни) у зв’язку із зміною стану розрахунків між сторонами, яка сталася після прийняття рішення місцевого господарського суду, внаслідок чого безпідставними є також вимоги скаржника про припинення провадження у справі на підставі пункту 1-1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України у зв’язку з відсутністю предмету спору внаслідок погашення відповідачем основного боргу платіжним дорученням № 5958 від 05.02.2010 р., тобто після прийняття рішення по справі.
За таких обставин, рішення суду слід залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.
Керуючись ст.ст. 99, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, суд –
постановив:
Рішення господарського суду Одеської області від 24.12.2009 р. у справі № 19/222-09-6193залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.
Постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом одного місяця з дня набрання постанови законної сили.
Постанова Одеського апеляційного господарського суду “Щодо підтвердження факту здійснення господарської операції первинними документами” від 18.02.2010 р. у справі № 19/222-09-6193

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>