Постанова Національної косімії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами” від 10.08.2012 р. № 277

Редакція: 27.06.2014 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
від 10.08.2012року № 277
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 р. за № 1467/21779

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 23 травня 2014 року № 548
Відповідно до статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, статей 6, 8, 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статті 16 Закону України “Про теплопостачання” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, що додаються.
2. Управлінню ліцензування суб’єктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (Володіна М. О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування
В. о. Голови Комісії
Ю. Хіврич
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Антимонопольного
комітету України
В. П. Цушко
 

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
від 10 серпня 2012 року № 277
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 р. за № 1467/21779
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі – транспортування теплової енергії).
1.2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність з транспортування теплової енергії.
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:
індивідуальний тепловий пункт – тепловий пункт, з якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини;
тепловий пункт – спеціально обладнане приміщення, із якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо;
центральний тепловий пункт – тепловий пункт, до якого приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).
Інші терміни вживаються відповідно до Законів України “Про теплопостачання” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198.
(абзац п’ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 23.05.2014 р. № 548)
1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо:
протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або якщо із теплових мереж і теплових пунктів суб’єкта господарювання для потреб споживачів відпускалася теплова енергія в обсязі, що перевищує 18 тисяч Гкал на рік;
суб’єкт господарювання має намір здійснювати господарську діяльність з транспортування теплової енергії на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або має намір відпускати із теплових мереж і теплових пунктів для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що перевищує 18 тисяч Гкал на рік.
1.5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо:
протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва чи Севастополя) та при цьому із теплових мереж і теплових пунктів суб’єкта господарювання для потреб споживачів відпускалася теплова енергія в обсязі до 18 тисяч Гкал на рік включно;
суб’єкт господарювання має намір здійснювати господарську діяльність з транспортування теплової енергії на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) та при цьому має намір відпускати із теплових мереж і теплових пунктів для потреб споживачів теплову енергію в обсязі до 18 тисяч Гкал на рік включно.
1.6. Форми заяви про видачу ліцензії, опису документів, що додаються до заяви, відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, переліку трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії, переліку приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення, відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об’єкти), заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, заяви про видачу копії ліцензії наведено в додатках 1 – 9 до цих Ліцензійних умов.
II. Умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
2.1. Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії можливе в разі виконання таких умов:
2.1.1. Перебування у власності або користуванні ліцензіата магістральних або місцевих (розподільчих) теплових мереж, які забезпечують транспортування теплової енергії.
2.1.2. Наявності договору користування магістральною або місцевою (розподільчою) тепловою мережею, що використовується ліцензіатом для забезпечення ліцензованого виду діяльності, з їх власником.
2.1.3. Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії лише на території, де розташовані магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата.
2.1.4. Наявності в ліцензіата договорів (або попередніх договорів) з теплопостачальними організаціями на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.
2.1.5. Наявності проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії.
2.1.6. Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральної та місцевої (розподільчої) теплової мережі і теплових пунктів (за наявності), що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії.
2.1.7. Забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і теплові пункти ліцензіата та її відпуску з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії,встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії.
(підпункт 2.1.7 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг , від 23.05.2014 р. № 548)
2.1.8. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
2.1.9. Забезпечення рівних прав доступу до теплових мереж для всіх теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, а в разі недостатності пропускної потужності теплових мереж – дотримання встановленого механізму розподілу теплової енергії.
2.1.10. Недопущення перехресного субсидіювання.
2.2. Ліцензіат зобов’язаний приєднати теплогенеруючу організацію, що має намір здійснювати діяльність з виробництва теплової енергії, після виконання технічних умов та укладення договору про приєднання до теплової мережі. Спори щодо обсягу робіт, зазначених у технічних умовах на приєднання, розглядаються відповідно до чинного законодавства.
2.3. Ліцензіат не має права зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.
2.4. Ліцензіат не має права відмовити теплогенеруючій та теплопостачальній організації у транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи.
2.5. Ліцензіат не має права відмовити споживачу теплової енергії у приєднанні до своєї теплової мережі тепловикористальних установок споживача у разі виконання споживачем відповідних технічних умов у межах пропускної здатності теплових мереж.
2.6. Ліцензіати з транспортування теплової енергії здійснюють її транспортування за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.
III. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
3.1. Суб’єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії, повинні дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання.
3.2. Суб’єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.
3.3. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії повинні забезпечити наявність розподілу обов’язків та повноважень посадових осіб суб’єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, наявність інженерно-технічних працівників.
3.4. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії повинні забезпечити наявність нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії.
IV. Кваліфікаційні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
4.1. Для суб’єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з транспортування теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності обладнання і споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів робіт з обслуговування і ремонту діючих споруд, обладнання і мереж (у разі відсутності договорів на обслуговування та виконання ремонтних робіт).
Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері теплоенергетики.
4.2. Для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії фізична особа – підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.
V. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
5.1. Суб’єкти господарювання здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії за наявності:
5.1.1. Контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, а також на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії відповідних приладів обліку теплової енергії, що надходить до теплової мережі і теплових пунктів та відпускається з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації.
(підпункт 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 23.05.2014 р. № 548)
5.1.2. Відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для надійної експлуатації теплових мереж і теплових пунктів та проведення планово-попереджувальних ремонтів, або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування.
5.1.3. Оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схем теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів.
5.1.4. Температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання ліцензіата.
5.1.5. Паспортів теплових мереж і теплових пунктів.
5.1.6. Режимних карт теплових мереж і теплових пунктів.
5.1.7. Журналів ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіків обходів теплового господарства.
5.2. При провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіат повинен також дотримуватися таких вимог:
5.2.1. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни.
5.2.2. Дотримуватись вимог, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.
Дотримуватись обмежень, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.
5.2.3. Надавати органу ліцензування інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності.
5.2.4. Надавати до органу ліцензування статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством.
5.2.5. Забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості діяльності з транспортування теплової енергії.
5.2.6. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”.
5.3. Ліцензіат зобов’язаний:
5.3.1. Утримувати теплові мережі, обладнання та устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09 грудня 2008 року № 568 “Про затвердження Державних будівельних норм” (ДБН В.2.5-39-2008).
5.3.2. Забезпечувати доступ до використання потужностей теплових мереж теплогенеруючим та/або теплопостачальним організаціям, які мають намір отримувати послуги з транспортування теплової енергії, на недискримінаційних засадах.
5.3.3. Здійснювати транспортування теплової енергії споживачам та/або теплопостачальним організаціям відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом.
5.3.4. Забезпечувати транспортування теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09 грудня 2008 року № 568 “Про затвердження Державних будівельних норм” (ДБН В.2.5-39-2008).
5.3.5. Розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня теплових мереж і теплових пунктів з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації.
5.3.6. Здійснювати облік теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку, що надходить до магістральних, місцевих (розподільчих) теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата та відпускається з магістральних, місцевих (розподільчих) теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата, включаючи відпуск теплової енергії в теплові вводи споживачів, відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії.
(підпункт 5.3.6 пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 23.05.2014 р. № 548)
5.3.7. Надавати за запитом теплопостачальній організації копії з оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схем теплових мереж з визначеними параметрами теплоносія на теплових вводах споживачів теплопостачальної організації, до яких приєднані тепловикористальні установки зазначених споживачів.
5.4. У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” ліцензіати, які розташовані на місцевості, де введено надзвичайний стан або особливий період, зобов’язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території щодо транспортуваннятеплової енергії.
Заступник начальника Управління
ліцензування суб’єктів у сфері
теплопостачання та у сфері послуг
з централізованого водопостачання
та водовідведення

М. Володіна

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Постанова Національної косімії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами” від 10.08.2012 р. № 277

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>