Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 06.09.2012 р. у справі № 2а-6220/12/1370

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2012 р.                 м. Львів                № 2а-6220/12/1370
Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Москаля Р.М., за участю секретаря судового засідання Цицик Н.Я., представника позивача Дацківа Ю.О., представника відповідача Тістечка Ю.Я., розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «АКО ІНДАСТРІС»до державної податкової інспекції у Жовківському районі Львівської області ДПС про визнання протиправним та скасування рішення,
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АКО Індастріс» (далі – ТОВ «АКО Індастріс») звернулось до суду з позовом до державної податкової інспекції у Жовківському районі Львівської області Державної податкової служби (далі – ДПІ у Жовківському районі). З урахуванням заяви про зміну позовних вимог від 26.07.2012р. (а.с.167) та додаткових пояснень щодо підстав позову від 14.08.2012р. (а.с.184-190) позивач просить суд визнати  протиправним та скасувати рішення №131 від 12.06.2012р. про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. Позовні вимоги мотивовані тим, що підприємство було зареєстроване платником податку на додану вартість   (далі – ПДВ) згідно вимог Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР, чинного на момент реєстрації позивачем платником ПДВ, і не може вважатись платником податку, що зареєстрований добровільно в розумінні пп. “и” п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України. Тому передбачених пп. “и” п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України умов для прийняття спірного рішення у контролюючого органу не було. Представник позивача позов підтримав, просить задовольнити позовні вимоги повністю.
Відповідач просить суд в задоволенні позову відмовити. Представник відповідача надав письмові заперечення проти позову (а.с.165) та пояснив, що на підставі даних реєстру декларацій з ПДВ податковий орган встановив, що за дванадцять послідовних податкових (календарних) місяців обсяг поставок товарів/послуг ТОВ «АКО Індастріс» становить 55216 грн., з яких платникам податку на додану вартість -0,00 грн., неплатникам ПДВ – 55216 грн. Таким чином, обсяг постачання товарів/послуг ТОВ «АКО Індастріс» іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання. На підставі таких висновків податковий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації ТОВ «АКО Індастріс» як платника ПДВ згідно пп. “и” п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України. На вимогу ухвали суду (надати всі наявні в обліковій справі ТОВ «АКО Індастріс» документи, на підставі яких прийнято спірне рішення), представник ДПІ у Жовківському районі Львівської області надав роздруківку із реєстру податкових декларацій ТОВ «АКО Індастріс» за останні 12 календарних місяців та повідомив, що будь-яких інших документів на обґрунтування спірного рішення облікова справа не містить.
Суд заслухав пояснення представників сторін, з’ясував обставини, на які сторони покликаються як на підставу своїх вимог та заперечень, дослідив письмові докази, якими такі обґрунтовуються, суд встановив наступні фактичні обставини справи та відповідні їм правовідносини:
ТОВ «АКО Індастріс» зареєстроване як юридична особа 22 червня 2005 року Жовківською районною державною адміністрацією Львівської області із присвоєнням ідентифікаційного коду 33622032, про що зроблено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 160-161). Підприємство перебуває на податковому обліку в ДПІ у Жовківському районі.  24 червня 2005 року ТОВ «АКО Індастріс» зареєстровано платником ПДВ, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію платника податку на додану вартість № 18506833 (а.с. 176).
З пояснень представника позивача вбачається, що підприємство фактично ще не розпочало виробничої діяльності та формує виробничі фонди, тому господарські операції за охоплений перевіркою період були спрямовані на придбання, а не реалізацію товарно-матеріальних цінностей. Зі змісту податкових декларацій ТОВ «АКО Індастріс» з ПДВ вбачається, що в період з червня 2011 року по травень 2012 року (протягом дванадцяти послідовних місяців) ТОВ «АКО Індастріс» придбало товарів/робіт/послуг на загальну суму 6668486 грн., внаслідок чого сформовано податковий кредит з ПДВ в сумі 1329389 грн. В березні 2012 підприємство здійснило єдину реалізацію (експортну операцію) на суму 4659 грн. (а.с.72).
12 червня 2012 року ДПІ у Жовківському районі прийнято рішення № 131 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «АКО Індастріс» (а.с.7). Зі змісту вказаного рішення вбачається, що фактичною підставою для анулювання реєстрації ТОВ «АКО Індастріс» в якості платника ПДВ слугував висновок комісії про відсутність у  вказаного підприємства необхідних обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців, зроблений на підставі даних реєстру податкових декларацій (а.с.166) за відповідний період.
Правове обґрунтування прийняття такого рішення зводиться до наступного: платником подано податкові декларації з податку на додану вартість протягом періоду з 01.05.2011 по 01.04.2012 року із показниками, що свідчать про те, що обсяг постачання товарів/послуг платника податку, зареєстрованого добровільно, іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання. З огляду на наведене, комісія вирішила анулювати реєстрацію ТОВ «АКО Індастріс» як платника ПДВ на підставі пп. “и” п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України.
Не погоджуючись із таким рішенням органу ДПС, платник оскаржив його до суду, наголошуючи на тому, що підстав для застосування пп. “и” п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України щодо нього не було.
При прийнятті рішення суд виходить із наступних мотивів:
Анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість здійснюється за наявності підстав, вичерпний перелік яких передбачено статтею 184 розділу V Податкового кодексу України, та в порядку, визначеному розділу V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1394 від 07.11.2011 року.
Відповідно до пп. «и» п. 184.1 ст. 184 ПК України (що діяв на момент анулювання, скасований Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 25.05.2012 р. № 4834-17, який набрав чинності з 01.07.2012 р.) анулювання реєстрації платника податку відбувається у разі, якщо обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання.
Згідно із п.п.14.1.191 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України під постачанням товарів мається на увазі будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, в тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Відповідно до п.п.14.1.185 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України постачання послуг -будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
Згідно п.п.14.1.186 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України оподатковуваною операцією вважається операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість.
Згідно із р.V та р.ХХ Податкового кодексу України до оподатковуваних операцій належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ. Для визначення загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду платником ПДВ враховуються обсяги операцій, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ. Тобто операції, що не є об’єктом оподаткування не приймають участі в розрахунку загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду.
Для визначення загального обсягу постачання платником ПДВ необхідно враховувати значення, вказані в рядку 6 «Загальний обсяг постачання» розділу І «Податкові зобов’язання» декларацій з ПДВ за відповідний період. Рядок 6, що називається «Загальний обсяг постачання», включає суму значень з 1-го до 5-го рядка колонки А розділу І «Податкові зобов’язання» декларацій з ПДВ за відповідний період.
Суд встановив, що сума 55216 грн., яка визначена податковим органом як загальний обсяг постачання товарів/послуг ТОВ «АКО Індастріс» за останні 12 календарних місяців (а.с. 166), складається із сум, зазначених у податковій декларації з ПДВ за березень 2012 року (а.с. 72-84), а саме:
- 4649,00 грн. – вказана в рядку 6 «Загальний обсяг постачання» розділу І «Податкові зобов’язання» декларації;
- 50557,00 грн. – вказана в рядку 7 «Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України» розділу І «Податкові зобов’язання» декларації. 
Суд прийшов до висновку, що сума в розмірі 50557,00 грн. була помилково врахована податковим органом до загального обсягу постачання (55216,00 грн.), оскільки така не зазначена у рядках від 1-го до 5-го колонки А розділу І «Податкові зобов’язання» декларації, сума значень яких повинна враховуватись при визначенні загального обсягу постачання платника ПДВ за відповідний період.
Таким чином, Відповідачем неправильно встановлено загальний обсяг постачання Позивача за попередні 12 календарних місяців.
Щодо правових підстав прийняття оскаржуваного рішення суд виходить з наступного:
Вичерпний перелік категорій платників ПДВ в Україні з 01 січня 2011 року встановлено статтею 180 Податкового кодексу України:
1) добровільно зареєстровані особи (при умові, що відповідають критеріям ст. 182 Податкового кодексу України);
2) зареєстровані особи або які підлягають обов’язковій реєстрації (ст. 181 Податкового кодексу України);
3) імпортери (при ввезені товарів в обсягах, які підлягають оподаткування, а також у разі порушення митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування або використання податкової пільги не за призначенням);
4) уповноважений на ведення обліку результатів спільної діяльності учасник (порядок обліку та звітності встановлюється центральним податковим органом відповідно до пп. 153.14.6 ст. 153 Податкового кодексу України);
5) управитель майна по господарським операціям в межах договору управління майна;
6) постачальник конфіскованого майна, знахідок, скарбу, безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави (незалежно від обсягу операцій);
7) особа, уповноважена вносити податок внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності.
Із системного аналізу наведеної норми вбачається, що законодавець виділяє окремими категоріями платників, які: а) реєструються добровільно, за умови відповідності критеріям ст.182 Податкового кодексу України; б) зареєстровані  платники (тобто зареєстровані як платники ПДВ станом на дату набрання Податковим кодексом чинності -01.01.2011р.); в) платників, які підлягають обов’язковій реєстрації згідно вимог ст. 181 Податкового кодексу України; г) інші.
Отже, законодавець виокремлює платників, які реєструються добровільно (за умови відповідності критеріям ст.182 Податкового кодексу України в редакції, чинній на дату прийняття оскаржуваного рішення) в окрему категорію, та саме до цієї категорії осіб може бути застосовано пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України як підстава анулювання їх реєстрації платником ПДВ.
Добровільна реєстрація особи платником ПДВ відповідно до норми статті 182 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на дату прийняття оскаржуваного рішення) можлива за наступних передумов:
- особа, яка провадить оподатковувані операції, відповідно до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України не є платником податку у зв’язку із тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми  (300000 грн.);
- обсяги постачання такою особою товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50% загального обсягу постачання;
- особа вважає за доцільне (бажає) добровільно зареєструватись як платник ПДВ.
Законом України від 24 травня 2012 року №4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»(Закон 4834-VI) було скасовано пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України як підставу анулювання реєстрації платником ПДВ, а також скасовано обмеження для добровільної реєстрації платником ПДВ, шляхом внесення змін до норми п.182.1 ст.182 Податкового кодексу України.
ТОВ «АКО Індастріс» було зареєстроване платником ПДВ та внесене в Реєстр платників ПДВ згідно Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 18506833, виданого 24 червня 2005 року.
Пунктом 2.1 статті 2 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР (Закон 168/97-ВР), чинного на момент реєстрації Позивачем платником ПДВ, було встановлено наступні категорії платників податку: (а) будь-яка особа, що здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку; (б) будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник цього податку; (в) будь-яка особа, що імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами цієї статті.
До першої категорії, згідно п.2.2 ст. 2 Закону 168/97-ВР, відносяться «будь-які особи, які за своїм добровільним рішенням зареєструвались платником податку». Таким чином, для добровільної реєстрації платником податку за Закону 168/97-ВР у редакції, що діяла на момент реєстрації ТОВ «АКО Індастріс» платником ПДВ, необхідно було, щоб особа відповідала таким критеріям: (1) здійснювала або планувала здійснювати господарську діяльність; (2) виявила бажання зареєструватися платником ПДВ у передбаченому Законом 168/97-ВР порядку.
Із аналізу вищевказаних норм вбачається, що на момент реєстрації ТОВ «АКО Індастріс» платником ПДВ чинне законодавство не передбачало таких обмежень, які існували для осіб, що добровільно реєструються платниками ПДВ на дату прийняття податковим органом рішення про анулювання свідоцтва реєстрації Позивача платником ПДВ (12 червня 2011 року).
З огляду на це суд вважає, що особа, що зареєструвалася за своїм рішенням платником ПДВ згідно вимог Закону 168/97-ВР не вважається особою, що «добровільно» зареєструвалася платником ПДВ згідно вимог Податкового кодексу України в редакції, що діяла станом на 12.06.2012р.
Суд констатує, що всі особи, які були зареєстровані платниками ПДВ до 01.01.2011р. (як в обов’язковому порядку, та і за своїм добровільним рішенням) в розумінні Податкового кодексу України є «зареєстрованими як платник ПДВ»(пп. 2 п.180.1. ст. 180).
Отже, станом на дату прийняття оскаржуваного рішення ТОВ «АКО Індастріс» не було «платником податку, зареєстрованим добровільно» в розумінні пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, і, як наслідок, ця норма не могла застосовуватись до цієї особи в якості підстави анулювання її реєстрації як платника ПДВ.
Суд не бере до уваги посилання органу ДПС на те, що подавши реєстраційну заяву платника ПДВ форми № 1-ПДВ та вказавши як підставу повторної реєстрації платником п.182.1 ст.182 Податкового кодексу України позивач фактично визнав правильність застосування до нього  пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України при прийнятті оскаржуваного рішення з огляду на таке. Повторна реєстрація позивача платником ПДВ згідно поданої 10.07.2012 року реєстраційної заяви означає лише, що позивач набув статусу «добровільно зареєстрованого платника податку» в розумінні пп. «и» п. 184.1 ст. 184, ст.180, ст.182 Податкового кодексу України з моменту реєстрації його платником ПДВ згідно цієї заяви, а саме, починаючи з 01.08.2012 року. До моменту прийняття податковим органом оскаржуваного рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ позивач залишався платником податку, зареєстрованим згідно вимог Закону 168/97-ВР, чинного на момент його реєстрації платником ПДВ. Таким чином, пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України міг застосовуватись до позивача не раніше як через 12 календарних місяців після повторної реєстрації його платником ПДВ (тобто, починаючи з 01.08.2012 року), за умови, що протягом цього періоду обсяг постачання товарів/послуг ТОВ «АКО Індастріс» іншим платникам ПДВ сукупно становив би менше 50 відсотків загального обсягу постачання.
Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Доказів наявності правових підстав для анулювання реєстрації позивача як платника ПДВ, передбачених пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, відповідач суду не надав.
Отже, ДПІ у Жовківському районі Львівської області при прийнятті рішення № 131 від 13.06.2012 року діяла з порушенням порядку анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, передбаченого законодавством України, необґрунтовано, тобто без врахування усіх обставин, що мають значення, упереджено, нерозсудливо, без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів позивача і цілями, на досягнення яких було спрямоване це рішення, оскільки на момент прийняття такого рішення підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «АКО Індастріс» не існувало.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позов ТОВ «АКО Індастріс» підлягає задоволенню, а спірне рішення № 131 від 13.06.2012 року визнанню протиправними та скасуванню.
Відповідно до вимог статті 94 КАС України, судові витрати позивача у формі сплаченого судового збору стягнути з державного бюджету України.
Керуючись ст.ст. 17-19, 71, 94, 158, 160-163 КАС України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Адміністративний позов задовольнити повністю.
Визнати протиправним та скасувати рішення державної податкової інспекції у Жовківському районі Львівської області ДПС № 131 від 12.06.2012 року про анулювання реєстрації ТОВ «АКО ІНДАСТРІС» платником податку на додану вартість .
Стягнути з державного бюджету на користь ТОВ «АКО ІНДАСТРІС» судові витрати у виді судового збору в сумі 32 (тридцять дві) гривні 19 копійок.
Апеляційну скаргу на постанову суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, виготовленої в повному обсязі. Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Повний текст постанови виготовлений 11 вересня 2012 року.
Суддя                                                   Москаль Р.М.
Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 06.09.2012 р. у справі № 2а-6220/12/1370

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>