Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва” від 27.07.2011 р. № 794

Редакція від 27.09 2012 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2011 р. № 794
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 березня 2012 року № 184,
 від 19 вересня 2012 року № 870
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів Українипостановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, що додається.
 
Прем’єр-міністр України                                     М. АЗАРОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. № 794
 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва” (далі – бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держпідприємництво.
Одержувачем бюджетних коштів є Український фонд підтримки підприємництва (далі – Фонд).
3. Бюджетні кошти використовуються для надання фізичним та юридичним особам, що належать до суб’єктів мікро- та малого підприємництва відповідно до статті 55 Господарського кодексу України (далі – суб’єкти малого підприємництва), мікрокредитів для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій, будівництва і реконструкції виробничих приміщень.
4. Держпідприємництво укладає з Фондом договір про надання бюджетних коштів для мікрокредитування, в якому визначаються умови перерахування і повернення бюджетних коштів до державного бюджету (повернення Фондом бюджетних коштів до державного бюджету є обов’язковим незалежно від повернення їх суб’єктами малого підприємництва), внесення плати за користування ними, а також відповідальність Фонду за невиконання умов договору.
5. Бюджетні кошти не надаються суб’єктам малого підприємництва, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація, які перебувають у стадії ліквідації, мають заборгованість перед бюджетами та/або Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
6. Фонд надає бюджетні кошти суб’єктам малого підприємництва на конкурсних засадах на поворотній основі за умови забезпечення виконання зобов’язання щодо їх повернення та сплати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки Національного банку, яка діє на дату укладення договору, зазначеного у пункті 9 цього Порядку, в розмірі:
від 50000 до 100000 гривень – на строк до одного року;
від 100001 до 250000 гривень – на строк до трьох років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.
7. Надання мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва здійснюється шляхом проведення конкурсу бізнес-планів суб’єктів малого підприємництва (далі – конкурс) у порядку, визначеному Фондом за погодженням з Держпідприємництвом. До складу конкурсної комісії входять представники Держпідприємництва в кількості трьох осіб та представники Фонду в кількості чотирьох осіб.
8. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
строк окупності проекту;
обсяг прибутку та рентабельність виробництва;
кількість додаткових робочих місць, які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;
відповідність проекту пріоритетам, визначеним регіональними стратегіями розвитку;
виробництво продукції на експорт;
збільшення обсягу виробництва продукції в розрахунку на 1 гривню залучених бюджетних коштів;
збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
9. Фонд укладає з переможцями конкурсу договір про надання бюджетних коштів (далі – договір про мікрокредитування), до якого включається умова про страхування майна, яке надається суб’єктом малого підприємництва в заставу як забезпечення зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.
Форма примірного договору про мікрокредитування визначається Фондом за погодженням з Держпідприємництвом.
10. Для перерахування бюджетних коштів суб’єкту малого підприємництва Фонд подає територіальному органові Казначейства платіжне доручення та договір про мікрокредитування.
Перерахування бюджетних коштів здійснюється на поточні рахунки суб’єктів малого підприємництва, відкриті в банках.
У разі коли суб’єкти малого підприємництва не повертають бюджетні кошти та/або не сплачують відсотки за користування ними, повернення таких коштів до державного бюджету та сплата відсотків за користування ними покладаються на Фонд.
11. Суб’єкти малого підприємництва згідно з умовами договорів про мікрокредитування:
повертають на рахунок Фонду, відкритий у територіальному органі Казначейства, бюджетні кошти, які протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету;
вносять щомісяця на рахунок Фонду, відкритий у територіальному органі Казначейства, плату за користування бюджетними коштами, 50 відсотків якої перераховуються протягом двох робочих днів до державного бюджету, а решта використовується Фондом для покриття витрат з обслуговування мікрокредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів.
12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва” від 27.07.2011 р. № 794

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>