Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та умов надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” від 31.03.2015 р. № 254

Редакція: 15.05.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 березня 2015 року № 254

Про затвердження Порядку та умов надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок та умови надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додаються.
2. Місцевим державним адміністраціям:
1) вжити заходів до:
фінансування видатків дитячо-юнацьких спортивних шкіл починаючи із січня 2015 р., не допускаючи прострочення заборгованості;
забезпечення належного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та передбачення на наступні бюджетні періоди у відповідних місцевих бюджетах коштів для їх утримання та проведення навчально-спортивної роботи;
2) забезпечити оптимізацію мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл за погодженням з Міністерством молоді та спорту із збереженням чисельності учнівського і тренерського складу та матеріально-технічної бази;
3) інформувати щомісяця Міністерство молоді та спорту про проведену роботу за встановленою ним формою.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 року № 254
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є Мінмолодьспорт.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.
3. Субвенція спрямовується на часткове фінансування поточних витрат дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — спортивні школи) (оплата праці та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда приміщень, спортивних споруд та обладнання, придбання спортивної форми та інвентарю, медикаментів і перев’язувальних матеріалів, забезпечення навчально-тренувальної та спортивної роботи та інші поточні витрати згідно з кошторисом та/або планом використання бюджетних коштів).
Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі спортивних шкіл.
4. Умовами надання субвенції є наявність у спортивних шкіл інших джерел фінансування (коштів засновників, місцевих бюджетів, коштів від надання платних послуг, плати за навчання тощо).
5. Розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та визначення обсягів часткового фінансування спортивних шкіл здійснюються в установленому порядку виходячи з пропозицій структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту місцевих держадміністрацій, сформованих з урахуванням вимог пункту 4 цих Порядку та умов, Бюджетного кодексу України, місцезнаходження шкіл, поданих спортивними школами обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідних спортивної форми та інвентарю, календарного плану навчально-тренувальної та спортивної роботи на поточний рік, а також необхідності фінансування відповідних витрат, здійснених із січня 2015 року.
6. Мінмолодьспорт за результатами аналізу видатків на функціонування спортивних шкіл та здійснення заходів з оптимізації їх мережі формує пропозиції щодо перерозподілу обсягів субвенції між обласними бюджетами та міським бюджетом м. Києва у межах її загального обсягу.
Перерозподіл обсягів субвенції здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Не допускається спрямування субвенції на:
спортивні школи, які не отримували підтримки з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
закупівлю товарів і послуг, які безпосередньо не пов’язані з фінансуванням поточних витрат та заходів, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов;
оплату посередницьких послуг;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
8. Закупівля товарів і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
9. Попередня оплата товарів і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).
10. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 68 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 18, ст. 487), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.
11. Казначейство подає щомісяця Мінфіну та Мінмолодьспорту інформацію про перераховані суми коштів та касові видатки в розрізі обласних бюджетів та міського бюджету м. Києва.
12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
13. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту звіт про використання субвенції за встановленою ним формою.
14. Мінмолодьспорт інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про використання субвенції.
15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та умов надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” від 31.03.2015 р. № 254

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>