Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” від 20.08.2014 р. № 413

Редакція: 04.09.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2014 року № 413

Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2015 року № 104,
від 4 червня 2015 року № 425,

від 19 серпня 2015 року № 604
Відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, що додається.
2. Міністерству соціальної політики, Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції разом із заінтересованими органами виконавчої влади створити єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою та рекомендувати іншим державним органам привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 року № 413
ПОРЯДОК
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та категорії таких осіб.
2. Статус учасника бойових дій надається:
військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
(пункт 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
3. Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення визначаються Антитерористичним центром при СБУ.
4. Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є:
документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення).
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
5. Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається:
комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС (далі – комісія);
міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дійта виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера,яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – міжвідомча комісія), – у разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання.
(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 604)
Рішення щодо утворення комісії та положення про неї затверджується відповідним міністерством, центральним органом виконавчої влади та іншим державним органом, зазначеним в абзаці другому цього пункту.
Положення про міжвідомчу комісію затверджується Мінсоцполітики. До складу міжвідомчої комісії включаються фахівці Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральної прокуратури України, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС. Також можуть включатися фахівці інших державних органів та представники громадських організацій.
(пункт 5 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104, від 04.06.2015 р. № 425)
6. Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзацах другому та третьому пункту 2 цього Порядку, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ) зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 та документи із зазначених у пункті 4 цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. У разі коли місце постійної дислокації військової частини (органу, підрозділу) або установи, закладу розташоване безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції, документи командирами (начальниками) або іншими керівниками установ, закладів подаються на розгляд комісії у місячний строк після зарахування осіб до списків військової частини (органу, підрозділу) або установи, закладу чи призначення їх на відповідні посади.
(абзац перший пункту 6 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
Комісії вивчають документи, у разі потреби заслуховують пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків та у місячний строк з дня надходження документів приймають рішення щодо надання статусу учасника бойових дій. За відсутності підстав повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання.
Комісії інформують у місячний строк Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3.
Комісії подають на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.
Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісіями, та у разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), заслуховує пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів та у місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісії.
(пункт 6 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104)
7. Пункт 7 виключено
(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
8. У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особи, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 2 цього Порядку, можуть самостійно звернутися до відповідної комісії.
(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
Абзац другий пункту 8 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи іншого державного органу, зазначеного у пункті 5 цього Порядку.
(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 425)
Комісія або міжвідомча комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:
наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;
виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;
подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.
Рішення комісії (міжвідомчої комісії) може бути оскаржено в судовому порядку.
(пункт 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104)
9. Посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак особам, зазначеним в абзацах другому і третьому пункту 2 цього Порядку, яким надано статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральної прокуратури України, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС.
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції забезпечує ведення єдиного державного реєстру учасників бойових дій з числа осіб, зазначених у цьому Порядку.
(пункт 9 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104, від 04.06.2015 р. № 425)
Додаток 1
до Порядку
Додаток 2
до Порядку
ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції
Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 425)
Додаток 3
до Порядку
(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 р. № 104)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” від 20.08.2014 р. № 413

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>