Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей” від 30.01.2015 р. № 21

Редакція: 03.02.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2015 року № 21

Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 р. “Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях”, введеного в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 р. № 875, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей, що додається.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2015 року № 21
ПОРЯДОК
надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей
1. Цей Порядок визначає механізм надання, розподілу і видачі гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей (далі — населення), що надається через Донецьку і Луганську облдержадміністрації.
2. У цьому Порядку термін “гуманітарна допомога” вживається у значенні, наведеному у Законі України “Про гуманітарну допомогу”. Під іншою допомогою розуміється допомога, що надається населенню за рішенням Президента України, Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України з 13 серпня 2014 р. за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
3. Отримувачами гуманітарної та іншої допомоги (далі — допомога) є структурні підрозділи Донецької і Луганської облдержадміністрацій.
4. Розподіл допомоги здійснюється Донецькою і Луганською облдержадміністраціями. З метою підвищення ефективності та сприяння відкритості і прозорості процесу розподілу допомоги можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування, благодійних, волонтерських та інших громадських організацій (за згодою).
5. Розподіл допомоги здійснюється за рішенням Донецької і Луганської облдержадміністрацій:
між райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування населених пунктів, на території яких органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження;
між закладами охорони здоров’я, будинками-інтернатами для громадян похилого віку та інвалідів, інтернатними закладами для дітей, територіальними центрами соціального обслуговування та закладами для бездомних громадян на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
6. Рішення про розподіл допомоги приймається Донецькою і Луганською облдержадміністраціями з урахуванням потреб населення адміністративно-територіальних одиниць на підставі поданих райдержадміністраціями відомостей про номенклатуру і обсяг необхідної допомоги. Зазначені відомості подаються щотижня райдержадміністраціями на розгляд Донецької і Луганської облдержадміністрацій, які їх узагальнюють та надсилають до Мінсоцполітики.
Рішення про розподіл допомоги оприлюднюється протягом одного робочого дня на офіційному веб-сайті Донецької і Луганської облдержадміністрацій.
7. На підставі рішення про розподіл допомоги забезпечується її обов’язкове маркування і невідкладна передача відповідним райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування.
8. Маркування допомоги проводиться шляхом нанесення на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню чи внутрішню упаковку товару клейма (печатки) “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено”, а також наклейки із зображенням державної символіки України (Державний Прапор України і малий Державний Герб України, написи “ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА” і “УКРАЇНА”) за зразком згідно з додатком.
У разі отримання гуманітарної допомоги від іноземних донорів наклейка із зображенням державної символіки України наноситься за погодженням з ними.
Товари маркуються таким чином, щоб під час візуального огляду упаковки або безпосередньо товарів клеймо (печатку) та державну символіку України було видно повністю і чітко.
9. Райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування  після отримання допомоги забезпечують інформування населення про надання допомоги та організовують її безпосередню видачу населенню або передачу юридичним особам (підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, та уповноваженим ними державним установам, у тому числі закладам охорони здоров’я, навчальним закладам тощо) для видачі допомоги безпосередньо її набувачам.
10. Видача допомоги населенню здійснюється в межах отриманої допомоги з урахуванням потреб населення.
До видачі допомоги населенню можливе залучення представників територіальних підрозділів Товариства Червоного Хреста України, благодійних, волонтерських та інших громадських організацій, а на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях – представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних неурядових організацій.
11. Під час видачі допомоги населенню ведуться списки її набувачів, в яких зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надано допомогу;
серія, номер, дата видачі паспорта (свідоцтва про народження) або іншого документа, що посвідчує особу, найменування органу, що його видав;
адреса місця фактичного проживання та контактна інформація;
підпис особи, яка отримує допомогу, або її законного представника (одного з подружжя або батьків, усиновлювача, опікуна тощо).
12. Узагальнена інформація про надану допомогу (кількість осіб, які отримали допомогу, вид та її обсяг) подається Донецькій і Луганській облдержадміністраціям та Мінсоцполітики відповідними райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування і щомісяця оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідної облдержадміністрації.
13. Транспортування, збереження, облік, ведення статистичної звітності, а також контроль за отриманням, розподілом та цільовим використанням допомоги здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку
Зразок
наклейки для маркування допомоги57885(1)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей” від 30.01.2015 р. № 21

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>