Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” від 29.06.1999 р. № 1172

Редакція: 12.06.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 червня 1999 року № 1172
м. Київ

Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 листопада 1999 року № 2075,
 від 24 квітня 2000 року № 693,
 від 29 листопада 2001 року № 1602,
від 26 листопада 2014 року № 662,
від 27 травня 2015 року № 347
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до статті 87 Закону України “Про нотаріат” затвердити перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Перелік документів, по яких стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1976 р. № 483 (ЗП УРСР, 1976 р., № 10, ст. 60; 1985 р., № 7, ст. 61; 1991 р., № 8, ст. 62; 1996 р., № 3, ст. 89).
Прем’єр-міністр України
В. Пустовойтенко
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1999 р. № 1172
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами
(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
1. Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно (крім випадку, передбаченого пунктом 1 1 цього переліку).
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів);
(підпункт “а” пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.
1 1. Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов’язанням до закінчення строку виконання основного зобов’язання.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал нотаріально посвідченого іпотечного договору;
б) оригінал чи належним чином засвідчена копія договору, що встановлює основне зобов’язання;
в) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувача про непогашення заборгованості;
г) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання;
ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу.
(розділ доповнено пунктом 1 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин
2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями.
Для одержання виконавчого напису додаються:
а) оригінал кредитного договору;
б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
(Перелік доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
Стягнення з фізичних осіб податкової заборгованості
(Розділ виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 р. № 1602)
Стягнення заборгованості, що випливає з відносин, пов’язаних з авторським правом
3. Документи, що встановлюють заборгованість підприємств, установ, організацій за відрахуваннями (через Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності) творчим спілкам України за використання творів літератури і мистецтва:
1) Літературному фонду Національної спілки письменників України:
а) видавництв та видавничих організацій за відрахуваннями у розмірі 10 відсотків загальної суми винагороди, нарахованої авторам за оригінальні та перекладні твори художньої літератури;
б) театрів (стаціонарних, пересувних), а також підприємств, установ, організацій, що надають за договорами майданчики для проведення вистав і концертів колективам і виконавцям, які здійснюють гастрольну діяльність в Україні, за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків суми валового збору (або суми за договором);
в) театрів та інших організацій за відрахуваннями за вистави малих драматичних форм (скетчі, одноактні водевілі), а також культурно-освітніх закладів за відрахуваннями за твори всіх жанрів у розмірі 0,5 відсотка суми валового збору (або суми за договором);
г) підприємств, що займаються видавничою діяльністю та тиражуванням літературних творів, за відрахуваннями за використання усіх видів літературних творів; за відрахуваннями за використання усіх видів літературно-художніх творів вітчизняних і зарубіжних авторів, що не охороняються авторським правом, у розмірі 2 відсотків суми реалізації.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою підприємства, установи, організації розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
2) Музичному фонду України:
а) організацій, які виплачують авторську винагороду за публічне виконання музичних творів, підприємств, установ, організацій, що надають за договорами майданчики для проведення вистав і концертів колективам і виконавцям, які здійснюють гастрольну діяльність в Україні, за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків суми валового збору, одержаного від продажу квитків, або суми гарантованої оплати згідно з договором, а також видовищних підприємств за такими само відрахуваннями за музичні вистави (опера, оперета, балет тощо) та естрадні концерти;
б) підприємств, установ, організацій за відрахуваннями у розмірі 1 відсотка суми валового збору (виручки від реалізації), одержаного за використання музичних творів, що випускаються в записі на магнітній плівці, компактних касетах, платівках і лазерних дисках;
в) видавництв та видавничих організацій, друкованих засобів масової інформації за відрахуваннями у розмірі 10 відсотків загальної суми авторської винагороди, нарахованої за видання музичних і музикознавчих творів.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою підприємства, установи, організації, редакції газети (журналу) розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
3) Національній спілці театральних діячів України: театрів (стаціонарних і пересувних) за відрахуваннями у розмірі 1 відсотка суми валового збору з театральних постановок.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою театру розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
4) Журналістському фонду України: телерадіоорганізацій, ДІНАУ, Українського незалежного інформаційного агентства “Новини”, регіональних інформаційних агентств та друкованих засобів масової інформації, видавництв та видавничих організацій за відрахуваннями у розмірі 6 відсотків загальної суми авторської винагороди, нарахованої за суспільно-політичні, публіцистичні, науково-популярні твори, інформаційний та ілюстративний матеріал (крім гонорару, з якого провадяться відрахування до фондів інших творчих спілок).
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою телерадіоорганізації, інформаційного агентства, видавництва, видавничої організації, друкованого засобу масової інформації розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
5) Національній спілці кінематографістів України: кіновидовищних закладів (крім розташованих у сільській місцевості) за відрахуваннями у розмірі 1 відсотка суми валового збору, одержаного за розповсюдження і демонстрування фільмів.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою кіновидовищного закладу розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
6) Національній спілці художників України:
а) підприємств, установ, організацій за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків загальної суми авторської винагороди або заробітної плати, нарахованої художникам (живописцям, скульпторам, графікам, оформлювачам, декораторам, художникам, які створюють твори декоративно-прикладного мистецтва, зайнятим у промисловості художникам-конструкторам, модельєрам, макетникам, художникам театру і кіно та іншим) за виконані ними художні роботи (як за оригінальні твори, так і за роботи з копіювання й тиражування);
6) організацій за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків суми, одержаної від реалізації художніх творів на комісійних засадах.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою підприємства, установи, організації розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
7) Національній спілці майстрів народного мистецтва України:
а) підприємств, установ, організацій за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків загальної суми авторської винагороди або заробітної плати, нарахованої творчим майстрам, художникам народного мистецтва і працівникам з тиражування художніх виробів (ткацтво, вишивка, килимарство, гончарство, різьбярство, художні вироби з металу, каменю, дерева, соломки, народне малярство і декоративний розпис тощо);
б) організацій за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків суми, одержаної від реалізації творів народного мистецтва на комісійних засадах на виставках, ярмарках, аукціонах тощо.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою підприємства, установи і організації розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості;
8) Фотофонду України:
а) телерадіоорганізацій, ДІНАУ, Українського незалежного інформаційного агентства “Новини”, регіональних інформаційних агентств та друкованих засобів масової інформації, видавництв та видавничих організацій, а також інших підприємств, установ, організацій за відрахуваннями у розмірі 4 відсотків авторської винагороди або заробітної плати фотохудожникам, фотографам і фотолаборантам за використання творів фотомистецтва в усіх видах видань, художнє оформлення фотовидань;
б) промислових підприємств і служб сервісу за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків заробітної плати, нарахованої фотографам і фотолаборантам, як за використання оригінальних творів, так і за їх копіювання й тиражування;
в) організацій за відрахуваннями у розмірі 2 відсотків суми, одержаної від реалізації творів фотомистецтва на комісійних засадах.
Для одержання виконавчого напису подається скріплений підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою підприємства, установи і організації розрахунковий лист із зазначенням розміру заборгованості.
Стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють,
за утримання дітей у закладах освіти
4. Документи, що встановлюють заборгованість батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей, які потребують тривалого лікування, у дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах, дитячих будинках.
Для одержання виконавчого напису подається засвідчений стягувачем витяг з особового рахунка батька або особи, що його замінює (чи довідка стягувача), з відміткою про непогашення заборгованості у двотижневий термін після вручення письмового попередження.
Стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють,
за утримання дітей і підлітків в загальноосвітніх школах і професійно-технічних
училищах соціальної реабілітації
5. Документи, що встановлюють заборгованість батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, у загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) копія документа про розмір щомісячної плати батьків або осіб, що їх замінюють;
б) засвідчений стягувачем витяг з особового рахунка батька або особи, що його замінює (чи довідка стягувача), з відміткою про непогашення заборгованості у двотижневий термін після вручення письмового попередження.
Стягнення за диспашею
6. Диспаша (розрахунок з розподілу загальної аварії), не оскаржена в установлений термін або оскаржена, але залишена судом у силі.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) диспаша;
б) довідка диспашера про те, що диспаша не скасована і не змінена судом.
Стягнення заборгованості з військовослужбовців,
звільнених з військової служби, і військовозобов’язаних після закінчення зборів
7. Документи, що підтверджують заборгованість притягнутих до матеріальної відповідальності звільнених з військової служби військовослужбовців і військовозобов’язаних після закінчення зборів, які не відшкодували заподіяної ними державі шкоди.
Для одержання виконавчого напису подається довідка командира (начальника) військової частини про суму заборгованості, що підлягає стягненню.
Повернення об’єкта лізингу
8. Договори лізингу, що передбачають у безспірному порядку повернення об’єкта лізингу.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал договору лізингу;
б) засвідчена лізингодавцем копія рахунка, направленого лізингоодержувачу, з відміткою про несплату платежів після вручення письмового повідомлення.
Стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним та комунальним майном
9. Документи, що встановлюють заборгованість орендарів з орендної плати за користування об’єктом оренди.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал договору оренди;
б) засвідчена стягувачем копія рахунка, надісланого боржникові, з відміткою про непогашення заборгованості після вручення письмового попередження.
Стягнення за чеками
(Перелік доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.99 р. № 2075, розділ виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому законом порядку
11. Векселі, опротестовані нотаріусами в установленому законом порядку.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал опротестованого векселя;
б) акт про протест векселя.
(Перелік доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. № 693)
Стягнення заборгованості за аграрними розписками
12. Нотаріально посвідчені товарні та фінансові аграрні розписки.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал аграрної розписки без відмітки про її виконання;
б) засвідчена кредитором копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання, що була надіслана боржнику;
в) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання.
(Перелік доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662)
Стягнення заборгованості з виплати дивідендів
13. Документи, що підтверджують заборгованість з виплати дивідендів.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) витяг з протоколу загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, або витяг із статуту акціонерного товариства, в якому передбачена виплата дивідендів за привілейованими акціями;
б) витяг з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить інформацію щодо включення стягувача в зазначений перелік;
в) виписка з рахунка в цінних паперах депонента, що підтверджує його права на акції та права за акціями на відповідний час;
г) повідомлення, що надсилається особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
ґ) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках*;
д) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему України, або виписка з іншого рахунка про ненадходження коштів в установлений строк*;
е) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана боржнику;
є) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів.
____________
Примітка. До набрання чинності Законом України від 7 квітня 2015 р. № 289-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” подається документ, передбачений підпунктом “ґ” пункту 13 переліку, а після набрання чинності зазначеним Законом – документ або виписка, зазначені у підпункті “д” пункту 13 переліку.
(Перелік доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. № 347)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” від 29.06.1999 р. № 1172

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>