Постанова Кабінету Міністрів України “Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними ресурсами за рахунок товарного кредиту” від 18.12.1995 р. № 1008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1995 р. № 1008
Київ

Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними ресурсами за рахунок товарного кредиту

З метою більш повного задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності в пально-мастильних матеріалах та інших матеріально-технічних ресурсах Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Запровадити товарний кредит як одну з форм забезпечення сільськогосподарських товаровиробників основними матеріально-технічними ресурсами (пально-мастильні матеріали, мінеральні добрива, сільськогосподарська техніка тощо).
2. Установити, що матеріально-технічні ресурси, надані у вигляді товарного кредиту суб’єктами підприємницької діяльності усіх форм власності на підставі угод, укладених ними з Міністерством фінансів, Урядом Автономної Республіки Крим та державними адміністраціями, використовуються для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в рахунок виконання ними державного і регіонального державного контрактів на сільськогосподарську продукцію та закладення в державний резерв цієї продукції, продуктів її переробки.
3. Затвердити Порядок оформлення товарного кредиту на поставку пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарським товаровиробникам (додається).
4. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості забезпечити приймання і переробку нафтопереробними заводами сирої нафти, що поставляється на умовах товарного кредиту.
Установити, що ціни на продукти переробки зазначеної нафти підлягають декларуванню в Міністерстві економіки.
5. Міністерству транспорту забезпечити виділення рухомого складу для перевезення вантажів, що призначаються для погашення товарного кредиту, за їх пред’явленням.
6. Просити Національний банк сприяти проведенню на Українській міжбанківській валютній біржі конвертації національної валюти суб’єктам, які надали товарний кредит.
7. Урядові Автономної Республіки Крим і обласним державним адміністраціям забезпечити укладення і виконання угод про надання і погашення товарного кредиту, що надається відповідно до цієї постанови.
 
Прем’єр-міністр України                               Є. МАРЧУК
 
Міністр
Кабінету Міністрів України                          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1995 р. № 1008
 

ПОРЯДОК

оформлення товарного кредиту на поставку пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарським товаровиробникам

1. Цей Порядок регулює надання і погашення товарного кредиту в формі пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, інших матеріально-технічних ресурсів (далі – ресурси), який надається суб’єктами підприємницької діяльності (далі – кредитори) та використовується для оплати і авансування державного і регіонального державного контрактів на сільськогосподарську продукцію та закладення в державний резерв сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки.
2. Умови надання і погашення товарного кредиту, зокрема стосовно обсягів, асортименту, номенклатури та вартості товарів, термінів і форм погашення цього кредиту, відсоткової ставки за користування ним тощо, встановлюються угодою між кредитором і Мінфіном, Урядом Автономної Республіки Крим, державними адміністраціями та заінтересованими в отриманні кредиту юридичними особами.
Мінфін укладає з Урядом Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями угоди про порядок і обсяги надання товарних кредитів під гарантію їх погашення у разі невиконання державного контракту або незакладення ресурсів у державний резерв за рахунок відповідних бюджетів з урахуванням рівня біржових цін на час проведення розрахунків.
На основі зазначених угод заготівельниками укладаються договори із сільськогосподарськими товаровиробниками, що передбачають порядок, терміни та обсяги поставки товаровиробниками зерна, сортового і гібридного насіння зернових культур, іншої сільськогосподарської продукції в державні і регіональні ресурси або державний резерв.
В угодах та договорах обумовлюються коефіцієнти обміну ресурсів на продукцію, що поставляється в державні і регіональні ресурси та державний резерв.
Невиконання договорів тягне за собою застосування санкцій, передбачених статтею 9 Закону України “Про Державний бюджет України на 1995 рік”.
3. Товарний кредит оформляється на умовах позики під ставку в розмірі до 50 відсотків облікової ставки Національного банку, а у разі оцінення позики в доларовому еквіваленті – в розмірі ставки Libor.
Датою надання товарного кредиту вважається дата підписання акта приймання-передачі ресурсів сільськогосподарському товаровиробнику.
4. Кредиторами можуть надаватися товарні кредити в рахунок погашення заборгованості та внесення планових платежів у бюджет.
Мінфін і місцеві фінансові органи провадять залік вартості зазначених кредитів у рахунок передбачених у відповідному бюджеті асигнувань на фінансування державного і регіонального державного контрактів на сільськогосподарську продукцію та закладення цієї продукції, продуктів її переробки в державний резерв.
5. Доставка ресурсів сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється згідно з угодами, укладеними із кредиторами.
6. Погашення товарного кредиту та виплата відповідних відсотків забезпечується за рахунок коштів відповідних бюджетів. Мінфін може надавати гарантії за угодами, укладеними під регіональні державні контракти з урахуванням стану взаєморозрахунків з відповідними бюджетами.
7. Погашення товарного кредиту та виплата відповідних відсотків може провадитися у товарній формі шляхом відпуску продукції суб’єктами господарювання в рахунок погашення заборгованості платежів у бюджет.
При цьому Мінфіном і місцевими фінансовими органами провадяться заліки зазначених платежів у рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на фінансування державного і регіонального державного контрактів на сільськогосподарську продукцію та закладення цієї продукції, продуктів її переробки в державний резерв.
Датою погашення кредиту вважається дата відвантаження продукції.
8. Підставою для проведення заліків відповідно до пунктів 4 і 7 цього Порядку є копії актів приймання-передачі ресурсів і сільськогосподарської продукції або їх реєстри.
9. Операції з товарними кредитами відображаються в бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінсільгосппродом, Мінфіном та Мінекономіки.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними ресурсами за рахунок товарного кредиту” від 18.12.1995 р. № 1008

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>