Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” від 23.01.2015 р. № 12

Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 січня 2015 року № 12
м. Київ

Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), виклавши його в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 року № 1132
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2015 року № 12)
ПОРЯДОК
перерахування міжбюджетних трансфертів
1. Цей Порядок визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації та міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.
2. Базова дотація, субвенції з державного бюджету, визначені пунктами 6—8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України, перераховуються Казначейством обласним, міським (м. Києва і міст обласного значення), районним бюджетам та іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету.
3. Реверсна дотація до державного бюджету з обласних, міських (м. Києва і міст обласного значення), районних бюджетів та інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, перераховується територіальними органами Казначейства в областях та м. Києві (далі — органи Казначейства) щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету.
У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.
4. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, крім субвенцій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, перераховуються Казначейством в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на поточний рік, на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету (у разі перерахування із спеціального фонду державного бюджету — також у межах і за рахунок відповідних надходжень).
5. Облдержадміністрації розподіляють субвенції з державного бюджету обласним бюджетам між міськими міст обласного значення та районними бюджетами пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях обласних рад про бюджет.
Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських міст обласного значення та районних бюджетів, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.
6. У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, райдержадміністрації та виконавчі органи міських міст обласного значення рад розподіляють субвенції пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях відповідних рад про бюджет.
Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.
7. Суми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.
Учасники розрахунків додатково зазначають у графі “призначення платежу” платіжного доручення норму закону про Державний бюджет України або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.
8. Відкриття рахунків в органах Казначейства для зарахування міжбюджетних трансфертів з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Обсяг субвенцій з державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.
10. Казначейство подає Мінфіну інформацію про суми субвенцій з державного бюджету, повернуті до нього, у розрізі місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України та/або розписі державного бюджету на відповідний рік, і видів субвенцій.
11. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:
загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства;
спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.
12. Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.
Учасники розрахунків у графі “призначення платежу” платіжного доручення додатково зазначають норму рішення ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.
13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються.
14. Стабілізаційна та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені місцевим бюджетам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, перераховуються Казначейством на рахунки таких бюджетів, відкриті в органах Казначейства, один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.
Органи Казначейства перераховують протягом операційного дня після подання платіжних доручень додаткові дотації на відповідні рахунки.
15. Казначейство подає Мінфіну інформацію про перераховані суми міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та реверсну дотацію в розрізі:
зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, для яких у державному бюджеті визначений окремий міжбюджетний трансферт, — щодня;
місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, — щодекади та щомісяця.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” від 23.01.2015 р. № 12

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>