Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 25.03.2015 р. № 146

Редакція: 25.03.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2015 року № 146

Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 року № 146
ЗМІНИ,
 що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Національному стандарті № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995; 2013 р., № 28, ст. 953):
1) абзац другий пункту 1 виключити;
2) у пункті 2 слова “та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна” замінити словами “та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна”;
3) пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:
“У разі визначення оціночної вартості майна суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання для цілей, передбачених Податковим кодексом України, базою оцінки є ринкова вартість такого майна.”;
4) в абзаці шостому пункту 53 слова “, якщо інше не передбачено законодавством” виключити;
5) у пункті 56:
в абзаці п’ятому слова “, якщо інше не передбачено законодавством” виключити;
в абзаці дванадцятому слова і цифри “, крім випадків нездійснення огляду відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231” виключити.
2. У Національному стандарті № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2885; 2011 р., № 84, ст. 3073; 2013 р., № 28, ст. 953):
1) абзац другий пункту 1 виключити;
2) в абзаці першому пункту 5 слова “та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна” замінити словами “та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна”;
3) в абзаці другому пункту 21 слова “, якщо інше не передбачено законодавством” виключити;
4) у пункті 29 слова “, а також під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358 “Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 68, ст. 1897):
1) назву постанови викласти у такій редакції:
“Деякі питання реалізації положень Податкового
кодексу України щодо оцінки майна”;
2) у пункті 1:
у підпункті 1 слова “оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі — оподаткування),” замінити словами “базою оцінки для визначення оціночної вартості для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі — оціночна вартість)”;
у підпункті 2 слова “що становить не більш як шість  місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті” замінити словами “що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку”;
підпункт 4 викласти у такій редакції:
“4) визначення оціночної вартості здійснюється:
суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, і мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об’єкту оцінки;
суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку земель”, і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину);”.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 25.03.2015 р. № 146

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>