Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” від 28.12.2011 р. № 1381

Редакція: 19.03.2013 р.

Чинна: 24.04.2014 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 року № 1381
Київ

Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 квітня 2012 року № 293,
 від 23 квітня 2012 року № 327,
 від 13 березня 2013 року № 149,
від 25 березня 2014 року № 112
Додатково див. оголошення
(“Офіційний вісник України”, № 13, 24 лютого 2012 р.,
 “Офіційний вісник України”, № 15, 2 березня 2012 р.),
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 квітня 2012 року,
оголошення
 (“Офіційний вісник України”, № 33, 7 травня 2012 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 14 травня 2012 року,
оголошення
 (“Офіційний вісник України”, № 37, 25 травня 2012 р.,
 “Офіційний вісник України”, № 54, 27 липня 2012 р.,
 “Офіційний вісник України”, № 54, 27 липня 2012 р.),
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 22 серпня 2012 року,
 від 23 серпня 2012 року,
оголошення
 (“Офіційний вісник України”, № 63, 27 серпня 2012 р.,
 “Офіційний вісник України”, № 69, 21 вересня 2012 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 26 жовтня 2012 року,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 6 листопада 2012 року,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 19 листопада 2012 року,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 23 січня 2013 року,
 ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 30 січня 2013 року,
 від 7 лютого 2013 року,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
від 19 квітня 2013 року,
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 5 червня 2013 року,
 від 25 червня 2013 року
З метою здійснення починаючи з 2012 року заходів щодо поетапного до 2015 року підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
(вступна частина із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 112)
1. Установити, що розміри пенсій інвалідам війни, обчислені відповідно до статті 27 та частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, статей 13 і 21 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, збільшуються на 25 відсотків.
Збільшення розмірів пенсій здійснюється без урахування передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сум індексації та інших доплат до пенсії.
2. Установити, що особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, мінімальний розмір пенсії, що призначається відповідно до зазначеного Закону:
1) за вислугу років встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність;
2) по інвалідності не може бути нижче:
інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – 120 відсотків, II групи – 110, III групи – 105 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність;
іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – 110 відсотків, II групи – 105, III групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби – 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, державної пожежної охорони – 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби і державної пожежної охорони – 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби;
3) у разі втрати годувальника не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність.
3. Установити доплату до підвищення, яке встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:
1) членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив 398,58 гривні;
(підпункт 1 пункту 3 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 112)
2) підпункт 2 пункту 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327)
3) дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив113,88 гривні.
(підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 112)
4. Установити, що дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, підвищення, встановлене статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, провадиться у розмірі 66,43 гривні.
(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 112)
Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” і “Про соціальний захист дітей війни”, таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав.
(абзац другий пункту 4 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 112)
5. Пункт 5 втратив чинність
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 293), втратив чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. № 149)
6. Установити, що фінансування виплат, передбачених пунктом 3 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
7. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968) викласти в такій редакції:
“1. Установити, що з 1 січня 2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255, III групи – 225, учасників бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.”.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 р. № 690 “Про установлення доплати до підвищення пенсії членам сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2022).
9. Міністерству соціальної політики та Пенсійному фонду України забезпечити проведення перерахунків пенсій і різних видів допомоги за матеріалами пенсійних (особових) справ.
10. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Прем’єр-Міністр України                                                                                                М. Азаров
Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” від 28.12.2011 р. № 1381

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>