Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців” від 25.03.2015 р. № 142

Редакція: 03.04.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2015 року № 142
м. Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно реалізації з 1 травня 2015 р. у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції, структурних підрозділах територіальних органів Міністерства юстиції у Сумській області та в м. Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень, пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців.
2. Затвердити Тимчасовий порядок виплати та розміри винагород державним виконавцям на час реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців, що додається.
3. Міністерству юстиції:
затвердити Тимчасовий порядок автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
подати до 1 грудня 2015 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації зазначеного пілотного проекту та пропозиції щодо доцільності його запровадження у цілому по Україні.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 року № 142
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
виплати та розміри винагород державним виконавцям на час реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців
1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм виплати винагород державним виконавцям відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту, структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту у Сумській області та в м. Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень (далі — державний виконавець), та розміри таких винагород на час реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців.
2. Державний виконавець, який забезпечив фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа майнового характеру, одержує винагороду у розмірі 2,5 відсотка стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше:
50 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 100 млн. гривень;
45 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 50 млн. гривень;
40 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 20 млн. гривень;
35 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 10 млн. гривень;
30 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 5 млн. гривень;
25 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 3 млн. гривень;
20 мінімальних розмірів заробітної плати, якщо розмір стягнутої ним суми або вартості майна перевищує 1 млн. гривень.
У разі коли державний виконавець забезпечив фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа майнового характеру, сума стягнення або вартість майна за яким становить 34 000 гривень та менше, він отримує винагороду у розмірі 5 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна.
Державний виконавець, який забезпечив фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа немайнового характеру, за яким боржником є фізична особа, одержує винагороду в розмірі 0,3 мінімального розміру заробітної плати та за виконавчим документом немайнового характеру, за яким боржником є юридична особа, — в розмірі 0,5 мінімального розміру заробітної плати.
3. Фактичним виконанням виконавчого документа в повному обсязі вважається виконання виконавчого документа в установлені статтею 30 Закону України “Про виконавче провадження” строки із стягненням у повному обсязі виконавчого збору за таким виконавчим документом, а також витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій (у разі винесення державним виконавцем постанови про стягнення витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій).
4. Для виплати винагороди державний виконавець подає заяву, в якій зазначаються:
реквізити виконавчого документа;
номер виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника;
розмір стягнутого виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, реквізити відповідних постанов державного виконавця;
перелік виконавчих дій та строки їх проведення.
Подання державним виконавцем заяви про виплату винагороди та її погодження відповідними посадовими особами здійснюється у вигляді електронного документа з накладенням електронного цифрового підпису.
5. У заяві про виплату винагороди державний виконавець визначає розрахунок розміру належної до виплати винагороди.
6. У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою групою, заява про виплату винагороди подається керівником виконавчої групи особі, яка прийняла рішення про утворення виконавчої групи. У заяві визначається розрахунок (розподіл) цієї винагороди між усіма членами виконавчої групи. При цьому сума винагороди всій виконавчій групі не повинна перевищувати розміру винагороди, встановленого пунктом 2 цього Порядку.
Кошти між усіма членами виконавчої групи розподіляються порівну, крім керівника групи, який отримує винагороду на 20 відсотків більшу, ніж кожний з членів виконавчої групи.
7. У рамках зведеного виконавчого провадження винагорода виплачується за кожним окремим виконавчим документом за виконавчим провадженням, яке входить до складу зведеного, за наявності підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку.
8. Заява про виплату винагороди розглядається безпосереднім керівником державного виконавця протягом двох робочих днів з дати її отримання та за наявності підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку, погоджується ним і скріплюється печаткою із зазначенням дати погодження. За відсутності підстав для виплати винагороди зазначена заява протягом двох робочих днів з дати її отримання повертається державному виконавцю з обґрунтуванням підстав для відмови.
9. Скасування судом постанови про стягнення витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, не є підставою для відмови у виплаті винагороди державному виконавцю.
10. Погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди державному виконавцю відповідного структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту у Сумській області та в м. Києві, що забезпечує здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передається на погодження керівнику структурного підрозділу відповідного Головного територіального управління юстиції Мін’юсту у Сумській області та в м. Києві, що забезпечує здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень.
Погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди державному виконавцю відділу примусового виконання рішень  Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передається на погодження керівнику Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту.
11. За достатністю та обґрунтованістю підстав для виплати державному виконавцю винагороди посадові особи, зазначені у пункті 10 цього Порядку, зобов’язані погодити заяву про виплату винагороди державному виконавцю протягом трьох робочих днів з дати її отримання. За відсутності підстав для виплати винагороди зазначена заява протягом трьох робочих днів з дати її отримання повертається державному виконавцю з обґрунтуванням підстав для відмови.
12. Під час розгляду заяви про виплату винагороди перевіряються законність, своєчасність та повнота вчинених виконавчих дій у виконавчому провадженні, за яким подано заяву про виплату винагороди, своєчасність та повнота внесення відомостей про вчинені у такому виконавчому провадженні виконавчі дії до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, достовірність викладених у заяві відомостей, а також дотримання строків вчинення виконавчих дій, визначених в порядку, затвердженому Мін’юстом, під час здійснення інших виконавчих проваджень. При цьому кількість виконавчих проваджень, за якими виконавчі дії були вчинені понад строки, визначені в зазначеному порядку, не повинна перевищувати 30 відсотків загальної кількості виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державного виконавця, що подав заяву про виплату винагороди.
13. Якщо сума винагороди за однією заявою, яка підлягає виплаті державному виконавцю, становить 25 мінімальних розмірів заробітної плати і більше, посадові особи, зазначені у пункті 10 цього Порядку, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду заяви про виплату винагороди державному виконавцю надсилають повідомлення про результати розгляду структурному підрозділу Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту, який здійснює контроль за виконанням рішень (далі — відділ контролю).
У разі коли безпосереднім керівником державного виконавця або посадовими особами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, прийнято рішення про погодження виплати винагороди або про відмову у виплаті винагороди без дотримання вимог пункту 12 цього Порядку, відділом контролю приймається рішення про необхідність відкликання заяви про виплату винагороди державному виконавцю з подальшого розгляду або про необхідність повторного розгляду заяви з обґрунтуванням причин для такого відкликання або повторного розгляду.
Відповідне рішення приймається та надсилається відділом контролю посадовим особам, зазначеним у пункті 10 цього Порядку, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня отримання від них повідомлення, а за відсутності підстав для відкликання або повторного розгляду заяви відділ контролю надсилає погодження зазначеним посадовим особам у той же строк.
14. Рішення відповідної посадової особи про відмову у виплаті винагороди або бездіяльність відповідної посадової особи щодо прийняття рішення про виплату винагороди державний виконавець має право оскаржити до керівника вищого рівня.
15. Погоджена в установленому порядку посадовими особами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, заява про виплату винагороди державному виконавцю не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після погодження надсилається (подається) відповідному Головному територіальному управлінню юстиції Мін’юсту у Сумській області та в м. Києві (уповноваженому структурному підрозділу Мін’юсту) та є підставою для видачі протягом трьох робочих днів відповідного наказу із зазначенням у ньому розміру винагороди.
16. У разі коли у строк, встановлений державним виконавцем для самостійного виконання рішення, боржником було сплачено лише частину боргу, а решта заборгованості була сплачена боржником після закінчення зазначеного строку, державний виконавець вправі одержати винагороду за таким виконавчим документом у розмірі, визначеному цим Порядком.
17. Державний виконавець одержує винагороду одночасно з виплатою заробітної плати.
18. Державному виконавцю, який звільняється із займаної посади раніше дня, установленого для виплати заробітної плати, належна сума винагороди виплачується під час звільнення.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців” від 25.03.2015 р. № 142

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>