Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження” від 12.08.2015 р. № 614

Не набрав чинності
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2015 р. № 614

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035), зміни, що додаються.
Відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 зазначеного Порядку, взятих до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку та розмірах, які діяли на момент укладення відповідного кредитного договору.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 року № 614
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження
1. Підпункти 3, 4 і 4пункту 3 викласти в такій редакції:
“3) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:
обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;
регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;
світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води;
обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);
теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
41) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для  придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:
для одно- та двоквартирних житлових будинків:
- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;
- обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
- теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
для квартир багатоквартирних житлових будинків:
- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;”.
2. У підпункті 4 пункту 5:
1) в абзаці сьомому цифри “10000” замінити цифрами “14000”;
2) в абзаці восьмому цифри “5000” замінити цифрами “12000”;
3) в абзаці дев’ятому цифри “10000” замінити цифрами “14000”;
4) доповнити підпункт після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:
“У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово в таких розмірах:
70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором;
70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 41 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.
У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):
P = 40% х (Nз – Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз,
де Р — розмір відшкодування, відсотків;
   Nз — загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;
   Nс — кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.”.
У зв’язку з цим абзаци десятий — двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — тридцять першим;
5) доповнити підпункт після абзацу двадцять третього новими абзацами такого змісту:
“відомості про призначення фізичній особі — позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);
відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);”.
У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий — тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять шостим — тридцять третім;
6) доповнити підпункт після абзацу тридцять першого новими абзацами такого змісту:
“У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копій документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках.”;
У зв’язку з цим абзаци тридцять другий — тридцять третій вважати відповідно абзацами тридцять четвертим — тридцять п’ятим.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження” від 12.08.2015 р. № 614

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>