Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб” від 19.08.2015 р. № 611

Не набрав чинності
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2015 року № 611

Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України “Про Національну гвардію України” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб, що додається.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 року № 611
ПОРЯДОК
відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб
1. Цей Порядок установлює механізм відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів внутрішніх справ (далі — використання транспортних засобів).
Використанням транспортних засобів є тимчасове вилучення військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) (далі — транспортні засоби) на строк, що не перевищує часу, необхідного для виконання такими військовослужбовцями функцій, зазначених в абзаці першому цього пункту.
2. Витрати та збитки, пов’язані з використанням транспортних засобів, відшкодовуються фізичним або юридичним особам незалежно від форми власності — власникам цих транспортних засобів (уповноваженим ними особам) (далі — власники транспортних засобів) шляхом виплати їм грошової компенсації за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на утримання Національної гвардії.
3. Документами, які підтверджують використання транспортного засобу, є акт тимчасового використання транспортних засобів, а у разі гострої потреби, якщо зволікання призводить до створення реальної загрози життю або здоров’ю людей, громадському порядку чи громадській
безпеці, — картка тимчасового використання транспортних засобів, які видаються військовослужбовцями Національної гвардії власникові транспортного засобу перед його використанням.
Форма акта та картки тимчасового використання транспортних засобів, а також порядок їх використання затверджуються МВС.
4. Для відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортних засобів, власник транспортного засобу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання чи за місцем використання такого засобу звертається до Головного управління Національної гвардії або до органу військового управління оперативно-територіального об’єднання, з’єднання, військової частини (підрозділу), вищого навчального закладу, навчальної військової частини (центру), бази, закладу, установи Національної гвардії (далі — уповноважений підрозділ) та подає такі документи:
1) заяву про відшкодування витрат та збитків за формою згідно з додатком із зазначенням марки, моделі транспортного засобу, року його випуску, реєстраційного номера, а також розміру витрат та збитків, яких зазнав власник транспортного засобу у зв’язку з його використанням;
2) копію акта або картки тимчасового використання транспортних засобів;
3) копії документів, що підтверджують належність транспортного засобу його власнику;
4) копії документів, розрахунки, що підтверджують витрати та збитки, яких зазнав власник транспортного засобу у зв’язку з його використанням.
5. З метою визначення розміру витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортного засобу, його власник за власний рахунок організовує проведення експертної оцінки використаного, пошкодженого або знищеного транспортного засобу з подальшим відшкодуванням уповноваженим підрозділом повної вартості послуг, пов’язаних з проведенням такої оцінки, за умови пред’явлення власником транспортного засобу відповідних документів, розрахунків, які підтверджують їх вартість.
6. Для вирішення питання щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортного засобу, за рішенням командувача Національної гвардії в Головному управлінні Національної гвардії утворюється постійно діюча комісія, порядок діяльності якої визначається відповідним положенням, що затверджується командувачем Національної гвардії.
7. У разі надходження до уповноваженого підрозділу документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, уповноважений підрозділ протягом не більш як п’яти робочих днів надсилає їх за належністю до Головного управління Національної гвардії для розгляду та прийняття постійно діючою комісією рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортного засобу, у строк, визначений Законом України “Про звернення громадян”.
З метою повного та всебічного з’ясування обставин, за яких використовувався транспортний засіб, може бути проведено в установленому порядку службове розслідування. У такому разі строк розгляду документів щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортного засобу, продовжується на строк проведення службового розслідування.
Рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортного засобу, приймається постійно діючою комісією за результатами розгляду поданих власником транспортного засобу документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, матеріалів службового розслідування, а також інших документів, зокрема отриманих від спеціалістів та/або відповідних організацій, експертних установ (експертів) за запитами (зверненнями) Головного управління Національної гвардії.
8. Відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов’язаних з його використанням, здійснюється в порядку черговості звернення власника із заявою до уповноваженого підрозділу на підставі рішення постійно діючої комісії шляхом перерахування належної до відшкодування суми на рахунок, відкритий у банківській установі на ім’я власника транспортного засобу, або готівкою шляхом видачі йому відповідних коштів у касі уповноваженого підрозділу.
9. Шкода, заподіяна власнику транспортного засобу незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю військовослужбовців Національної гвардії під час використання транспортного засобу, а також шкода, заподіяна з вини третіх осіб, відшкодовується в установленому законодавством порядку.
Моральна шкода, заподіяна власникові транспортного засобу внаслідок пошкодження, знищення транспортного засобу, відшкодовується йому в порядку і на умовах, передбачених законодавством.
10. Спори про стягнення з винних осіб витрат та збитків, пов’язаних з використанням транспортних засобів, розглядаються в судовому порядку.
Додаток
до Порядку
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб” від 19.08.2015 р. № 611

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>