Постанова Кабінету Міністрів України “Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” від 04.10.1995 р. № 786

Редакція: 03.07.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04 жовтня 1995 року № 786

Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

(назва у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 травня 1998 року № 699,
від 29 червня 1999 року № 1171,
 від 19 січня 2000 року № 75,
 від 6 грудня 2000 року № 1778,
 від 21 лютого 2001 року № 158,
 від 21 травня 2001 року № 542,
 від 9 липня 2002 року № 943,
 від 16 листопада 2002 року № 1735,
 від 18 січня 2003 року № 84,
 від 29 жовтня 2005 року № 1033,
 від 27 грудня 2006 року № 1846
(зміни, передбачені абзацом другим пункту 2 змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1846, набрали чинності 25 червня 2008 року
- одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України
 про внесення відповідних змін до Методики оцінки об’єктів оренди),
 від 17 жовтня 2007 року № 1223,
від 10 вересня 2008 року № 802,
від 25 лютого 2009 року № 128,
від 28 квітня 2009 року № 414,
 від 10 червня 2009 року № 581,
від 17 липня 2009 року № 762,
від 22 липня 2009 року № 753,
від 3 грудня 2009 року № 1287,
 від 27 січня 2010 року № 65,
 від 27 жовтня 2010 року № 1010,
 від 14 вересня 2011 року № 961,
 від 11 липня 2012 року № 618,
 від 12 листопада 2012 року № 1035,
 від 10 квітня 2013 року № 253,
від 10 вересня 2014 року № 513,
від 17 червня 2015 року № 408
(Установлено, що до 1 січня 2011 р. орендні ставки, визначені в додатку 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої цією постановою, крім ставок, визначених пунктами 1 – 3 зазначеного додатка, застосовуються у розмірі 45 відсотків встановленого обсягу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 316, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 року № 1341)
Додатково див. оголошення
(“Офіційний вісник України”, № 16, 3 травня 2006 р.,
“Офіційний вісник України”, № 7, 9 лютого 2009 р.),
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 березня 2009 року
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що додається.
(пункт 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
2. Фонду державного майна, Міністерству фінансів, Міністерству економіки проаналізувати наслідки практичного застосування цієї Методики і у разі потреби подати до 1 липня 1996 р. до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення до неї змін і доповнень.
3. Пункт 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 923 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій” (ЗП України, 1994 р., № 4, ст.73).
5. Ця постанова набуває чинності з 16 травня 1995 року.
Прем’єр-міністр України
Є. Марчук
 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України
В. Пустовойтенко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04 жовтня 1995 року № 786
МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу
(назва у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
(У тексті Методики слова “експертна оцінка” в усіх відмінках замінено словами “незалежна оцінка” у відповідному відмінку, а слова “експертним шляхом” – словами “шляхом проведення незалежної оцінки” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1846)
1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв’язку, рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).
____________
* Далі – цілісний майновий комплекс державного підприємства.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, від 21.02.2001 р. № 158, від 10.06.2009 р. № 581, від 14.09.2011 р. № 961, від 12.11.2012 р. № 1035, від 10.04.2013 р. № 253)
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
(абзац другий пункту 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846)
Якщо орендодавцем нерухомого майна, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, є державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами розмір орендної плати погоджується тільки з органом управління майном такого підприємства.
(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
Орендна плата за нерухоме та інше індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цієї Методики, розраховується згідно з цією Методикою за результатами стандартизованої оцінки, застосовується як базова і може бути змінена в установленому порядку.
(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.
(абзац перший пункту 3 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75)
Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.
(пункт 3 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699)
4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
(пункт 4 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75)
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.
(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:
(формула абзацу першого пункту 5 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
де Опл – розмір річної орендної плати, грн.; В оз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, гривень; В нм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, гривень; Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.
(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, від 14.09.2011 р. № 961)
Абзац третій пункту 5 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846)
(пункт 5 в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, від 19.01.2000 р. № 75)
6. Пункт 6 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699)
7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, від 06.12.2000 р. № 1778, від 27.12.2006 р. № 1846, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки.
(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
(абзац перший пункту 8 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 р. № 943)
(формула абзацу першого пункту 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
де Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.; Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.
(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, від 10.04.2013 р. № 253)
Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, від 10.04.2013 р. № 253)
Абзац третій пункту 8 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
(пункт 8 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699)
Абзац четвертий пункту 8 виключено
(пункт 8  доповнено абзацом четвертим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, абзац четвертий пункту 8 виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846)
9. Пункт 9 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75)
10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 р. № 753, від 27.01.2010 р. № 65, від 27.10.2010 р. № 1010, від 14.09.2011 р. № 961)
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
(пункт 10 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 р. № 943)
У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами встановлюється на умовах взаємності.
(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75)
12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
де О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; І д.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; І м – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
Абзац другий пункту 14 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961)
15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:
за цілісні майнові комплекси державних підприємств – до державного бюджету;
за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, – на період до 31 грудня 2016 р.) – 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;
(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 408)
за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), – до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об’єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, – 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству.
У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, а також підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури (на період до 31 грудня 2016 р.), та державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, майно якого передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, орендна плата спрямовується:
(абзац п’ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1735, від 10.04.2013 р. № 253, від 10.09.2014 р. № 513, від 17.06.2015 р. № 408)
за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) – підприємству, організації;
за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків – до державного бюджету.
У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв’язку, рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” спрямовується до державного бюджету.
(абзац восьмий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. № 581)
(пункт 17 в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, від 19.01.2000 р. № 75, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 158)
Кошти, отримані від оренди об’єктів майнового комплексу Національної академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук.
(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1735)
У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом України.
(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, абзац десятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
Кошти, отримані від оренди майна підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, тимчасово до 31 грудня 2016 р. у повному обсязі спрямовуються таким підприємствам, установам та організаціям на виконання їх статутних завдань.
(пункт 17 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 513, у зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим, абзац одинадцятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 408)
Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства.
(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 253)
18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем.
(Методику доповнено пунктом 18 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846)
Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 р. № 961)
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств
Найменування
Орендна ставка, відсотків
Цілісні майнові комплекси державних підприємств:
 
тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)
25
з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості
20
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування
16
сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів
12
Інші об’єкти
10
(Методику доповнено додатком № 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, у зв’язку з цим додаток  № 1 вважати додатком  № 2, додаток 1 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, від 14.09.2011 р. № 961)
Додаток 2
до Методики
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. № 1846)
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого державного майна
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням
Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів
100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти
45
3. Розміщення:
40
      фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
 
      ресторанів з нічним режимом роботи
 
      торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
 
     операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет
 
4. Розміщення:
30
      виробників реклами
 
      салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
 
      торговельних об’єктів з продажу автомобілів
 
      зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
 
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів
22
7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості
21
8. Розміщення:
20
      клірингових установ
 
      майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
 
      майстерень з ремонту ювелірних виробів
 
      ресторанів
 
      приватних закладів охорони здоров’я
 
      суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
 
      розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
 
      суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
 
      редакцій засобів масової інформації:
 
      – рекламного та еротичного характеру
 
      – тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
 
      – тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
 
      – тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
 
9. Розміщення:
18
      крамниць-складів, магазинів-складів
 
      турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
 
      торговельних об’єктів з продажу:
 
      – непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
 
      – промислових товарів, що були у використанні
 
      – автотоварів
 
      – відео- та аудіопродукції
 
      – офісних приміщень
 
      – антен
 
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
17
11. Розміщення:
15
      суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей
 
      бірж, що мають статус неприбуткових організацій
 
      кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
 
      ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
 
      суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
 
      складів
 
      абзац виключено
 
     суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
 
12. Розміщення:
13
      закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
 
      суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
 
13. Розміщення:
12
      абзац виключено
 
      суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)
 
      стоянок для автомобілів
 
14. Розміщення:
10
      комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
 
      ветеринарних аптек
 
      рибних господарств
 
      приватних навчальних закладів
 
      шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
 
      торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
 
      суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
 
       видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
 
      редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка
 
       суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
 
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
9
17. Розміщення:
8
      кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
 
     аптек, що реалізують готові ліки
 
     торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
 
18. Розміщення:
7
      торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів
 
      ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
 
      абзац четвертий виключено
 
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
7
20. Розміщення:
6
      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
 
      фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
 
      об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку
 
      суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
 
      абзац шостий виключено
 
      абзац сьомий виключено
 
      торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
 
21. Розміщення:
5
      абзац другий виключено
 
      державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
 
      оздоровчих закладів для дітей та молоді
 
      санаторно-курортних закладів для дітей
 
      державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
 
      абзац сьомий виключено
 
      торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
 
      відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
 
      суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
 
22. Розміщення:
4
      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах
 
      громадських вбиралень
 
      камер схову
 
      абзац п’ятий виключено
 
      абзац шостий виключено
 
      видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
 
23. Розміщення:
3
      аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
 
      суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
 
      майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів
 
  органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)
 
      науково-дослідних установ, крім бюджетних
 
24. Розміщення:
2
      аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
 
      організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
 
      бібліотек, архівів, музеїв
 
      абзац п’ятий виключено
 
      дитячих молочних кухонь
 
      торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
 
25. Розміщення:
1
      закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
 
      державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
 
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
 
26. Розміщення транспортних підприємств з:
 
      перевезення пасажирів
15
      перевезення вантажів
18
27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
      не більш як 50 кв. метрів
3
      понад 50 кв. метрів
7
28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
      не більш як 100 кв. метрів
1
      понад 100 кв. метрів
7
28 1. Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту
5
28 2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку
10
28 3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)
6
29. Інше використання нерухомого майна
15
 
 
Примітка.
Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.
 
(Методику доповнено додатком № 2 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699, додаток № 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2001 р. № 542, від 09.07.2002 р. № 943, від 18.01.2003 р. № 84, від 29.10.2005 р. № 1033, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. № 1223,від 10.09.2008 р. № 802,від 25.02.2009 р. № 128,від 28.04.2009 р. № 414,від 17.07.2009 р. № 762,від 03.12.2009 р. № 1287, від 27.01.2010 р. № 65, від 27.10.2010 р. № 1010, від 14.09.2011 р. № 961, від 11.07.2012 р. № 618, від 10.04.2013 р. № 253, від 17.06.2015 р. № 408)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” від 04.10.1995 р. № 786

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>