Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27.08.2010 р. № 796

Редакція: 05.06.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2010 року № 796

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2010 року № 939,
 від 1 червня 2011 року № 575,
 від 15 серпня 2012 року № 801,
 від 7 листопада 2012 року № 1056,
від 20 травня 2015 року № 305
Додатково див. оголошення
 (“Офіційний вісник України”, № 83, 8 листопада 2010 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 17 березня 2011 року,
 постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 20 грудня 2011 року
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, що додається.
Установити, що послуги, передбачені пунктами 5, 13 – 15, 17 розділу 1, пунктами 1 – 3 розділу 4, абзацами другим і третім пункту 3 та пунктом 4 розділу 7 зазначеного переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.
(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерству освіти і науки:
(абзац перший пункту 3 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056, від 20.05.2015 р. № 305)
разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
надавати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.
Прем’єр-міністр України
М. Азаро
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 року № 796
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності
1. У сфері освітньої діяльності:
1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів та курсантів невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового флоту (далі – студенти, курсанти), аспірантів і докторантів;
(підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
2) навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
2 1) викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;
(пункт 1 доповнено підпунктом 2 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
3) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;
(підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
3 1) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
(пункт 1 доповнено підпунктом 3 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
>3 2) підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;
(пункт 1 доповнено підпунктом 3 2 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
3 3) сертифікація авіаційного персоналу відповідно до отриманих ліцензій;
(пункт 1 доповнено підпунктом 3 3 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
4) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;
5) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
5 1) проведення Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами:
пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання на певному освітньому рівні, крім випадків, коли право на безоплатне проходження зовнішнього незалежного оцінювання передбачено законодавством;
(розділ 1 доповнено пунктом 5 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 575, підпункт 5 1 пункту 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
6) пункт 6 розділу 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
7) пункт 7 розділу 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
8) пункт 8 розділу 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
9) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;
10) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;
(підпункт 10 пункту 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
11) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);
(підпункт 11 пункту 1 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056, від 20.05.2015 р. № 305)
12) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;
(підпункт 12 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
13) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
(підпункт 13 пункту 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
(пункт 14 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
15) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
16) підпункт 16 пункту 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
17) забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників вищих навчальних закладів, статутами яких передбачено носіння форменого одягу;
18) забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до законодавства;
19) утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства;
20) підпункт 20 пункту 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
21) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;
(підпункт 21 пункту 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
21 1) надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);
(пункт 1 доповнено підпунктом 21 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
22) пункт 22 розділу 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
23) пункт 23 розділу 1 виключено
(згідно з постановою Кабінет Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
24) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);
(підпункт 24 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056, від 20.05.2015 р. № 305)
24 1) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;
(пункт 1 доповнено підпунктом 24 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
25) надання послуг організаційного характеру, пов’язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації.
(розділ 1 доповнено пунктом 25 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 р. № 801)
2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;
(підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
4) проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;
5) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;
6) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;
7) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
(підпункт 7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
7 1) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;
(пункт 2 доповнено підпунктом 7 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
8) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
9) підпункт 9 пункту 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
10) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
11) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;
12) здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
13) проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;
14) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;
15) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;
16) розроблення науково-технічної документації;
17) надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності;
18) проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);
(підпункт 18 пункту 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
19) організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
20) розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.
(пункт 2 доповнено підпунктом 20 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
3. У сфері міжнародного співробітництва:
1) надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз;
2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у навчальному закладі (установі) і направлена таким навчальним закладом (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти;
(підпункт 2 пункту 3 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056, від 20.05.2015 р. № 305)
3) підпункт 3 пункту 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
4) пункт 4 розділу 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
5) підпункт 5 пункту 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
6) підпункт 6 пункту 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
7) надання послуг загальноосвітнього навчального закладу I – III ступеня “Міжнародна українська школа”, а саме:
навчання осіб, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і які не є громадянами України;
проведення за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, семестрового та річного оцінювання, державної підсумкової атестації учнів на території країн їх перебування;
абзац четвертий підпункту 7 пункту 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
4. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:
1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, дитячих туристичних базах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та відпочинку, у тому числі перевезення;
(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
4) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
5) обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщенняхнавчальних закладів, установ;
(підпункт 5 пункту 4 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
6) організація, проведення концертно-видовищних заходів.
5. У сфері побутових послуг:
1) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та приміщень;
2) ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, устатковання та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;
(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
3) виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;
4) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;
(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів широкого вжитку, власної сувенірної продукції;,/
(підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
6) надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;
7) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
8) надання перукарських послуг;
9) облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляд за ними;
(пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
10) створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляд за ними.
(пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
6. Пункт 6 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
7. У сфері житлово-комунальних послуг:
1) надання спеціально облаштованих* будинків і приміщень, що перебувають на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання;
2) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;
3) надання спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання:
осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;
абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;
осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів;
осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках навчального закладу згідно з рішенням його керівника;
(підпункт 3 пункту 7 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;
(підпункт 3 пункту 7 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
4) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1 – 3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;
5) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання:
у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1 – 3 цього пункту, у встановленні:
- поліпшеного обладнання;
- нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;
6) надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів;
7) надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих* будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі навчальних закладів, послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту.
(підпункт 7 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 1056)
____________
* Спеціально облаштовані будинки і приміщення – будинки і приміщення, що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено належні умови для проживання та відпочинку.
8. Інші послуги:
1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин;
2) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;
(підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;
4) надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;
(підпункт 4 пункту 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
4 1) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;
(пункт 8 доповнено підпунктом 4 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;
6) забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;
6 1) забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;
(пункт 8 доповнено підпунктом 6 1 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
7) забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у відповідному навчальному закладі;
8) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;
9) здійснення в межах повноважень медичної практики, надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної експертизи;
10) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та професійно-технічних навчальних закладів в установленому законодавством порядку;
12) здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;
13) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);
(пункт 13 розділу 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 939)
14) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;
(пункт 8 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
15) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку);
(пункт 8 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
16) надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з ремонту, відновлення, технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного обладнання, з облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляду за ними, із створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляду за ними; з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяурожайних робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт з використанням автомобілів, тракторів, інших механізмів;
(пункт 8 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
17) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
(пункт 8 доповнено підпунктом 17 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
18) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, аеродромів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
(пункт 8 доповнено підпунктом 18 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
19) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;
(пункт 8 доповнено підпунктом 19 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
20) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
(пункт 8 доповнено підпунктом 20 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
21) забезпечення аеропортового обслуговування повітряних суден, зокрема забезпечення авіаційної безпеки, обслуговування повітряного руху, надання в користування повітряного простору в зоні відповідальності, забезпечення аеронавігаційною інформацією, метеорологічне, медичне, пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення польотів;
(пункт 8 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
22) надання метеорологічної інформації на замовлення фізичних та юридичних осіб;
(пункт 8 доповнено підпунктом 22 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
23) виконання авіаційних робіт в межах території України і за кордоном в установленому законодавством порядку;
(пункт 8 доповнено підпунктом 23 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
24) надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам;
(пункт 8 доповнено підпунктом 24 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
25) проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку;
(пункт 8 доповнено підпунктом 25 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
26) проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;
(пункт 8 доповнено підпунктом 26 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
27) проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних систем, телефонних мереж, системи єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку;
(пункт 8 доповнено підпунктом 27 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
28) розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе;
(пункт 8 доповнено підпунктом 28 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
29) надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.
(пункт 8 доповнено підпунктом 29 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 року № 796
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1997 р. № 1264 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 20).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. № 547 “Про внесення змін і доповнень до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38″ (Офіційний вісник України, 1999 р., № 14, ст. 573).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564 “Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3049).
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27.08.2010 р. № 796

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>