Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386″ від 08.07.2015 р. № 480

Не набрав чинності
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 08 липня 2015 року № 480
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386 “Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 81, № 79, ст. 3198, № 93, ст. 3789) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 08 липня 2015 року № 480
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386
1. У постанові:
1) у назві та постановляючій частині постанови слова “органам державної податкової служби” виключити;
2) вступну частину після слів і цифр “пункту 286.1 статті 286” доповнити словами і цифрами “, пункту 2921.3 статті 2921”.
2. У Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві Порядку слова “органам державної податкової служби” виключити;
2) у пункті 1:
в абзаці першому слова “органам державної податкової служби” замінити словами “ДФС та/або її територіальним органам”;
абзац другий після слів “фізичні особи — підприємці” доповнити словами “, самозайняті особи”;
3) у пункті 3:
в абзаці першому слова “і нерухомого” та “нерухоме майно,” виключити;
підпункт 1 виключити;
у підпункті 3 слова “Державна служба морського та річкового транспорту” замінити словом “Укртрансбезпека”;
4) у пункті 31:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) ДФС — про транспортні засоби і про їх власників та/або користувачів;”;
у підпункті 2 слова “органам державної податкової служби” замінити словами “територіальним органам ДФС”;
5) доповнити Порядок пунктом 32 такого змісту:
“32. Інформація про оподатковуване нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, подається відповідно до Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб,  відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1609).”;
6) пункт 4 викласти в такій редакції:
“4. Держгеокадастр та Мін’юст подають щомісяця до 10 числа, а також на запит територіального органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки або ДФС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю та єдиного податку, в тому числі:
Держгеокадастр — про земельні ділянки, зокрема про кадастровий номер земельної ділянки, дату реєстрації у Державному земельному кадастрі, дату державної реєстрації земельної ділянки (відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою чи договору оренди), площу відповідно до правовстановлюючих документів, цільове призначення та місце розташування земельної ділянки, дату та значення нормативної грошової оцінки, частку кожного із співвласників земельної ділянки (у разі коли земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності), а також про землевласників або землекористувачів, зокрема найменування та місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання землевласника або землекористувача;
Мін’юст — про землевласників або землекористувачів, зокрема про найменування та місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання землевласника або землекористувача (у разі наявності такої інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), назву, номер та дату правовстановлюючого документа, кадастровий номер земельної ділянки, площу відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дату державної реєстрації речового права, цільове призначення, місцезнаходження земельної ділянки (у разі наявності такої інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), розмір частки у праві спільної власності на земельну ділянку (у разі коли майно належить на праві спільної часткової власності), а також про об’єкти незавершеного будівництва.
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит ДФС та її територіальних органів надається відповідно до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 2, ст. 31).”;
7) у пункті 5:
абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:
“5. Мін’юст та ДМС подають щомісяця до 10 числа ДФС інформацію про внесення до відповідних реєстрів або зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи — платника податків (прізвище, ім’я, по батькові, дату і місце народження, місце проживання, громадянство, серію та номер свідоцтва про народження, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ), у тому числі:
1) Мін’юст — про:
зміну прізвища, імені, по батькові із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження до і після зміни, місця проживання, серії та номера свідоцтва про зміну імені чи іншого документа, який підтверджує факт зазначеної зміни, ким і коли виданий документ;
фізичних осіб, які померли, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження і смерті, місця народження, останнього місця проживання, серії та номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для неповнолітніх, ким і коли виданий документ (у разі подання таких документів для державної реєстрації смерті);
повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, виданих у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, не пов’язану з відомостями, зазначеними в абзаці другому цього підпункту, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження особи, щодо якої повторно видане таке свідоцтво, серії та номера свідоцтва, ким і коли видане, дати державної реєстрації акта цивільного стану;”;
в абзаці першому підпункту 2 слова “територіальні органи і підрозділи” виключити;
8) в абзаці першому пункту 6 слова “органам державної податкової служби” замінити словами “ДФС та/або її територіальним органам”;
9) у пункті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
“8. Інформація, передбачена пунктами 3, 31, 4—6 цього Порядку, в тому числі відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) — для фізичної особи і податковий номер — для юридичної особи, подається:”;
в абзацах другому і третьому слово “ДПС” замінити словом “ДФС”;
10) пункт 9 викласти в такій редакції:
“9. Подання інформації ДФС та/або її територіальним органам здійснюється на безоплатній основі в електронній формі.
Формати інформаційних файлів, регламент передачі інформації про зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи — платника податків, форма журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються спільними актами Мін’юсту і Мінфіну.”;
11) у пункті 10 слова “органів державної податкової служби” замінити словами “ДФС та її територіальних органів”, а слово “ДПС” — словом “ДФС”;
12) примітку до Порядку викласти в такій редакції:
“Примітка. Подання інформації про державну реєстрацію прав на земельні ділянки, права власності (постійного користування або оренди) на які зареєстровані до 1 січня 2013 р., забезпечує Держгеокадастр, а з 1 січня 2013 р., — Мін’юст.”.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386″ від 08.07.2015 р. № 480

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>