Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678″ від 29.04.2015 р. № 461

Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2015 року № 461
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678 “Про деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2803) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 461
ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678
1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
“11. Установити, що проект рішення про погодження завдання на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради Державної іпотечної установи розробляється та вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерством фінансів з дотриманням вимог Порядку, затвердженого цією постановою.”.
2. У Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункти 2—4 викласти в такій редакції:
“2. Суб’єкти управління об’єктами державної власності (далі — суб’єкти управління) видають наказ про затвердження завдань на голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів або засідання наглядової ради, у разі включення до завдання питань щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів господарського товариства або засідання наглядової ради.
Рішення суб’єктів управління, що виконують повноваження загальних зборів безпосередньо, без скликання зборів акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів, видаються ними у формі наказу.
Вимоги щодо строків видання наказів про затвердження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, зазначені в абзаці першому цього пункту, не поширюються на накази уповноважених органів управління, що здійснюють управління корпоративними правами держави в банку, у статутному капіталі якого є частка держави.
3. Суб’єкти управління інформують Кабінет Міністрів України і Мінекономрозвитку про видані накази, визначені пунктом 2 цього Порядку, в день їх прийняття.
Інформація про накази, які підлягають погодженню з Кабінетом Міністрів України, подається Мінекономрозвитку разом з документами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.
Протоколи загальних зборів та засідань наглядових рад господарських товариств надсилаються Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку в 10-денний строк після складення.
4. Суб’єкти управління у наказах, зазначених у пункті 2 цього Порядку, щодо господарського товариства, яке включене до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555); банку, у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків; господарського товариства паливно-енергетичного комплексу (крім вугледобувних та вуглепереробних підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ та будівельних організацій вугільної галузі), у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків; господарського товариства, фінансовий план якого затверджується Кабінетом Міністрів України, передбачають, що такі накази набирають чинності одночасно з розпорядженням Кабінету Міністрів України про їх погодження у разі включення до порядку денного питань:
внесення змін до статуту;
збільшення або зменшення статутного капіталу;
відчуження та/або застави активів або майна, крім реалізації банками заставного майна;
затвердження річної фінансової звітності;
розподілу прибутку;
реорганізації, ліквідації, заснування господарських товариств;
придбання або відчуження корпоративних прав у господарських товариствах;
обрання та відсторонення керівника виконавчого органу, членів наглядової ради та членів колегіального виконавчого органу.”;
2) у пункті 5:
в абзаці першому слова “уповноважені органи управління та Фонд державного майна” замінити словами “суб’єкти управління”;
абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
“інформація про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал (банки, у статутному капіталі яких частка держави становить 25 і більше відсотків, таку інформацію подають з урахуванням особливостей показників ефективності їх діяльності);
відомості щодо відповідності господарського товариства критеріям, зазначеним у пункті 4 цього Порядку;”;
3) в абзаці першому пункту 6 слова “Мінекономрозвитку або іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України” замінити словами і цифрами “та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, у 10-денний строк з дня звернення товариства чи отримання доручення Кабінету Міністрів України про підготовку  проекту розпорядження”;
4) у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
“7. Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, зазначені у пунктах 5 і 6 цього Порядку, щодо державних банків не підлягають погодженню із заінтересованими органами.”;
в абзаці другому слова “не пізніше ніж” замінити словами “, що становить не більш як”;
5) додаток до Порядку викласти в такій редакції:
“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України
від 29 квітня 2015 року № 461)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678″ від 29.04.2015 р. № 461

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>