Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” від 29.07.1999 р. № 1374

Редакція: 29.05.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 1999 року № 1374

Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 грудня 2001 року № 1681,
 від 16 червня 2003 року № 910,
 від 17 липня 2003 року № 1106,
від 8 грудня 2009 року № 1422,
 від 8 грудня 2009 року № 1432,
 від 2 листопада 2011 року № 1126,
 від 4 вересня 2013 року № 706,
від 25 березня 2015 року № 171,
від 14 травня 2015 року № 301
Відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (додається).
Прем’єр-міністр України
В. Пустовойтенко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 року № 1374
ПОРЯДОК
призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
1. Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій призначаються на посади та звільняються з посад головами державних адміністрацій за погодженням з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
Абзац другий пункту 1 виключено
(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1422, у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім, абзац другий пункту 1 виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. № 1126)
Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади та звільняються з посад головами державних адміністрацій за погодженням з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.
2. Питання про призначення на посаду або звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації порушується головою відповідної місцевої державної адміністрації за наявності вакансії або обгрунтованих підстав для звільнення з посади.
У разі наявності вакансії голова місцевої державної адміністрації у двотижневий термін звертається до відповідного міністерства, іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади з пропозицією щодо кандидатури на посаду керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації.
3. У пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дата народження кандидата на посаду, громадянство, займана посада, посада, на яку пропонується призначити цю кандидатуру, рівень фахової та професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та інші якості і відомості про кандидата на посаду.
До пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації додаються копії:
особової картки кандидата на посаду (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
біографічної довідки, скріпленої підписом керівника кадрової служби та печаткою;
довідки про стан справ на підприємстві, в установі, організації з попереднього місця роботи;
попередження про встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції” обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу і проходженням служби.
(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
Крім того, додається:
довідка про результати спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше;
(абзац сьомий пункту 3 замінено абзацами сьомим та восьмим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706, у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим, абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171)
фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів.
(абзаци шостий – тринадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1432, замінено абзацами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. № 1126)
4. У пропозиції щодо звільнення керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації обґрунтовується причина звільнення.
До зазначеної пропозиції додаються копії заяви про звільнення, акта службового розслідування, медичної довідки або інших документів, що стосуються підстав звільнення.
У разі визнання міністерством, іншим центральним або місцевим органом виконавчої влади роботи відповідного управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації або їх керівників незадовільною міністр чи керівник іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади звертається з вмотивованим поданням до голови відповідної місцевої державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації зобов’язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.
(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1681, від 17.07.2003 р. № 1106)
5. За дорученням міністра, керівника іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади або їх заступників пропозиція голови місцевої державної адміністрації про призначення на посаду або звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу у тижневий термін опрацьовується у відповідному управлінні, відділі, іншому підрозділі міністерства, центрального або місцевого органу виконавчої влади. У разі потреби організовується вивчення стану справ на місцях.
(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1681, від 16.06.2003 р. № 910, від 17.07.2003 р. № 1106)
Відповідними посадовими особами міністерства, іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади проводиться співбесіда з кандидатом на посаду. Висновки про наслідки співбесіди заносяться до картки погодження кандидатури на посаду керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, зразок якої додається.
6. Висновки щодо призначення на посаду або звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації не пізніше десяти днів з дня порушення данного питання надсилаються голові відповідної місцевої державної адміністрації і додаються до особової справи державного службовця за місцем роботи.
Голова місцевої державної адміністрації у триденний термін з дня отримання висновку відповідного міністерства, іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади видає в установленому порядку розпорядження про призначення на посаду або звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації.
Копії цих розпоряджень надсилаються до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
Додаток
до Порядку призначення на посади та
звільнення з посад керівників управлінь,
відділів та інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1681, від 17.07.2003 р. № 1106)
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1681, від 16.06.2003 р. № 910, від 17.07.2003 р. № 1106)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” від 29.07.1999 р. № 1374

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>