Постанова Кабінету Міністрів Української СРСР “Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”” від 23.07.1991 р. № 106

Редакція від 23.10.2008 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 липня 1991 р. № 106
Київ

Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Додатково див. ухвалу
 Київського апеляційного адміністративного суду
 від 19 червня 2007 року,
оголошення
(“Офіційний вісник України”, № 3, 25 січня 2008 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 2 червня 2008 року
Кабінет Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, згідно з додатком № 1.
2. Міністерству УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Українському інформаційному агентству при Кабінеті Міністрів УРСР, облвиконкомам у місячний строк опублікувати в республіканській і місцевій пресі карти забрудненості радіонуклідами сільськогосподарських угідь та лісів по господарствах, лісництвах, лісгоспзагах, районах і областях.
3. Українській академії аграрних наук, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР разом з Міністерством УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Українським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології та Міністерством охорони здоров’я УРСР у місячний строк затвердити і довести до господарств рекомендації про ведення сільськогосподарського виробництва та лісового господарства в зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю.
4. Міністерству економіки УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, облвиконкомам та іншим органам державного управління, що виконують функції матеріально-технічного постачання, забезпечити по закріпленій номенклатурі виділення окремим рядком матеріально-технічних ресурсів, що централізовано розподіляються, необхідних для господарської діяльності підприємств, організацій, об’єднань, колгоспів, радгоспів, розташованих у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю.
5. Міністерству фінансів УРСР:
починаючи з 1992 року при розробці проекту республіканського бюджету передбачати фінансові витрати, пов’язані із застосуванням законів Української РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
щорічно разом з проектом республіканського бюджету вносити Кабінету Міністрів УРСР погоджені з облвиконкомами пропозиції про встановлення для окремих підприємств, організацій, об’єднань, колгоспів і радгоспів, розташованих у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, пільгових умов їх фінансування.
6. Установити, що:
дозвіл на використання наукової інформації та результатів наукових досліджень, одержаних у зонах радіаційного забруднення, видається Кабінетом Міністрів УРСР за поданням Міністерства УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Академії наук УРСР, Української академії аграрних наук, Міністерства охорони здоров’я УРСР;
дозвіл на вивіз за межі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення землі, глини, торфу, піску, деревини, а також рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для наукових цілей, видається Міністерством УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за поданням облвиконкомів, заінтересованих державних і наукових організацій на основі довідок про радіометричний контроль;
дозвіл на ведення сільськогосподарської, лісогосподарської виробничої та іншої діяльності, а також будівництва в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення видається Міністерством УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за поданням облвиконкомів, міністерств і відомств;
правом в’їзду для постійного проживання в зоні гарантованого добровільного відселення користуються громадяни, які підлягають прописці відповідно до пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 р. № 678 “Про деякі правила прописки громадян”, а у виняткових випадках – відповідно до пункту 4 вказаної постанови. Громадяни, які прибувають на роботу за направленнями підприємств, установ, колгоспів, радгоспів або працевлаштовуються на контрактній основі, прописуються або реєструються згідно з чинним законодавством;
працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи у зоні відчуження, сплачуються за кожний день перебування у цій зоні добові в розмірі 13 крб.;
повне державне забезпечення дітей до досягнення ними шкільного віку (7 років), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється шляхом безплатного виховання їх у дошкільних виховних закладах і надання щомісячної грошової допомоги у таких розмірах:
- на дітей, які відвідують дитячі дошкільні виховні заклади, віком до 3 років – 0,5, віком від 3 до 7 років – однієї мінімальної заробітної плати;
- на дітей, які не відвідують дитячі дошкільні виховні заклади, віком до 3 років – однієї, віком від 3 до 7 років – 1,5 мінімальної заробітної плати.
7. Затвердити:
перелік населених пунктів, жителям яких з 1 квітня 1991 р. виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистих підсобних господарств (додаток № 2);
перелік населених пунктів, в яких з 1 квітня 1991 р. оплата праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами (додаток № 3). Облвиконкоми з урахуванням специфіки сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також особливостей радіоактивного забруднення сільськогосподарських і лісових угідь можуть затверджувати за поданням обласних сільськогосподарських формувань і лісогосподарських об’єднань перелік окремих виробництв, дільниць тощо для запровадження диференційованої оплати праці у зв’язку з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення на окремих полях, у лісових кварталах;
перелік видів робіт, пов’язаних з підвищеною радіоактивною забрудненістю робочих місць, на яких оплата праці громадян може провадитись за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами у максимальному розмірі в залежності від складності робіт і умов праці (додаток № 4);
порядок вилучення, поховання або утилізації продукції, забрудненої радіонуклідами, що надійшла у виробництво або для реалізації в торговельну мережу, а також відшкодування затрат за рахунок осіб, винних у її виробництві (додаток № 5);
положення про в’їзд і виїзд громадян і транспортних засобів із зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення (додаток № 6);
порядок інформування населення про радіаційний стан на забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях (додаток № 7).
8. Міністерству УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, облвиконкомам разом з Міністерством охорони здоров’я УРСР, Українським республіканським управлінням по гідрометеорології, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР, Міністерством праці УРСР, Академією наук УРСР за погодженням з Національною комісією радіаційного захисту населення України щорічно до 1 грудня подавати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про внесення змін до переліків (додатки № 1, 2 і 3 до цієї постанови).
9. Міністерству УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС разом з Міністерством транспорту УРСР, Українським об’єднанням “Авіалінії України”, Українським міжгалузевим державним об’єднанням річкового флоту “Укррічфлот”, управліннями залізниць і Міністерством фінансів УРСР у тижневий строк розробити і довести до виконавців єдиний порядок реалізації права громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (категорій I – II), на пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту країни і назад.
10. Громадяни, евакуйовані організовано або самостійно відселені з території радіоактивного забруднення до прийняття Закону Української РСР “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якщо вони раніше не одержували грошових компенсацій, пов’язаних з переселенням на нове місце проживання, мають право на їх одержання в порядку і розмірах, передбачених цим Законом. Виплата вказаних компенсацій провадиться виконкомами місцевих Рад народних депутатів за попереднім місцем проживання зазначених громадян.
11. Відповідальність за реалізацію положень законів УРСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що не потребують спеціальних рішень Уряду, покладається безпосередньо на міністерства, відомства, Раду Міністрів Кримської АРСР та обл(міськ)виконкоми.
12. Міністерству УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС разом з Міністерством юстиції УРСР, Міністерством праці УРСР, Міністерством охорони здоров’я УРСР, Міністерством соціального забезпечення УРСР, Міністерством фінансів УРСР, Радою Федерації незалежних профспілок України подати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про приведення чинного законодавства УРСР з питань ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи у відповідність із законами УРСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” після приведення законодавства СРСР у відповідність із Законом СРСР “Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
13. Міністерствам і відомствам УРСР переглянути та скасувати відомчі нормативні акти, що суперечать законодавству УРСР з питань ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи.
14. Надати право Міністерству УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за погодженням з Міністерством охорони здоров’я УРСР, Міністерством праці УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР, Українським республіканським управлінням по гідрометеорології та відповідними облвиконкомами вносити Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про надання окремим групам громадян статусу осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, з визначенням конкретної категорії, якщо вони працювали в умовах, що можуть бути прирівняні до умов, визначених статтями 10 і 11 Закону Української РСР “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
15. Доручити Міністерству УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерству охорони здоров’я УРСР, Міністерству праці УРСР та Міністерству соціального забезпечення УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР давати роз’яснення щодо застосування законів Української РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 
Прем’єр-міністр УРСР     В. ФОКІН
 
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР    В. ПЄХОТА
Додатки розміщено тут
Постанова Кабінету Міністрів Української СРСР “Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”” від 23.07.1991 р. № 106

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>