Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” від 05.06.2013 р. № 440

Редакція: 05.06.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 червня 2013 року № 440
м. Київ

Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 року 
№ 311
Відповідно до частини п’ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.
Прем’єр-міністр України
М. Азаров
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. № 440
ПОРЯДОК
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
1. Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі – об’єкти нерухомості).
Декларація не подається:
у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 311)
2. Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.
У разі коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС.
3. Пункт 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 311)
4. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки – декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
5. Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.
Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
6. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 311)
7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
8. Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій згідно з додатком формі та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.
9. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.
10. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.
 
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2015 р. № 311)
(додаток у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 311)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 05 червня 2013 року № 440
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285).
2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1080).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 17 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1 – 2, ст. 43).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 р. № 856 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2097).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 803 “Про внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 14 листопада 2007 р. № 1324″ (Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2314).
6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 21 травня 2009 р. № 526, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 7, ст. 326).
7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 449 “Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1469).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1073 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 91, ст. 3224).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. № 607 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150″ (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1795).
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” від 05.06.2013 р. № 440

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>