Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам” від 16.09.2015 р. № 727

Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2015 року № 727

Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до пункту 19 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок та умови надання стабілізаційної дотації  з державного бюджету місцевим бюджетам;
розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між місцевими бюджетами в обсязі 1 000 000 тис. гривень.
2. Обласним, районним державним адміністраціям:
забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;
вжити заходів до збалансування місцевих бюджетів у процесі їх виконання, спрямувавши у разі потреби власні ресурси на видатки, зазначені в абзаці другому цього пункту.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів, зазначених у пункті 2 цієї постанови.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 року № 727
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам (далі — дотація).
2. Головним розпорядником дотації є Мінфін.
3. Дотація спрямовується на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
4. Дотація розподіляється у таких пропорціях:
не менш як 20 відсотків — для обласних бюджетів;
не більш як 80 відсотків — для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій.
5. Дотація надається:
бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій, у яких індекс відносної податкоспроможності менший за аналогічний середній показник у таких бюджетах;
обласним бюджетам — для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, визначеному облдержадміністраціями.
6. Дотація не надається місцевим бюджетам населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090).
Відповідні показники чисельності наявного населення та доходів бюджетів населених пунктів, зазначених в абзаці першому цього пункту, під час розрахунку обсягів дотації не враховуються.
7. Розрахунок обсягу дотації здійснюється за такими формулами:
1) для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій:
Strozrіm(r,otg= Fdim(r,otgх K pokrim(r,otg),
де Strozrіm(r,otg) — розрахунковий обсяг дотації для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій;
Fdim(r,otg) — розрахунковий обсяг диспропорції бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), який визначається за такою формулою:
Fdim(r,otg= Dіm(r,otgх Iav / Iіm(r,otg– D іm(r,otg),
де Dim(r,otg— фактичні надходження доходів бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), зазначених у пункті 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, за звітний період поточного року;
Iav — середній показник індексу відносної податкоспроможності бюджетів міст обласного значення (районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій). Iav визначається за такою формулою:
Iav = ∑Iіm(r,otg)/ n,
де Iіm(r,otg) — індекс відносної податкоспроможності бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), який визначається за такою формулою:
Iіm(r,otg) = (Dіm(r,otg)/ Nim(r,otg)) / (∑Dіm(r,otg) / ∑Nim(r,otg)),
де Nim(r,otg) — чисельність наявного населення міста обласного значення (району, об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій) станом на 1 січня поточного бюджетного періоду. У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої цих областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII, від 20 травня 2015 р. № 457-VIII і № 458-VIII;
n — кількість індексів відносної податкоспроможності бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій);
Kpokrim(r,otg) — коефіцієнт пропорційного розподілу. На 2015 рік
Kpokrim(r,otg= 0,8.
Обсяг дотації для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій
(Stіm(r,otg)), обчислюється за такими формулами:
якщо Strozr іm(r,otg> (Dim(r,otg) + Bdim(r,otg) – Rdim(r,otg)) x K rr,
Stіm(r,otg) = (Dim(r,otg) + Bdim(r,otg) – Rdim(r,otg)) x Krr,
якщо Strozr іm(r,otg≤ (D im(r,otg) + Bdim(r,otg– R dim(r,otg)) x Krr,
Stіm(r,otg) = Strozr іm(r,otg),
де Bdim(r,otg) — обсяг базової дотації, що надійшла з державного бюджету до бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій) за звітний період поточного року;
Rdim(r,otg) — обсяг реверсної дотації бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), перерахованої до державного бюджету за звітний період поточного року;
Krr — коефіцієнт рівномірного розподілу. На 2015 рік Krr = 0,1;
2) для обласного бюджету (Stіо):
Stіо = Stzo х Pnо,
де Stzo — розрахунковий обсяг дотації, передбаченої для обласних бюджетів, який визначається за такою формулою:
Stzo = St – ∑Stіm(r,otg),
де   St — обсяг дотації, що підлягає розподілу;
P — показник питомої ваги наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, що визначається за такою формулою:
P = Nіo/∑Niо,
де N — загальна чисельність наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду.
У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої цих областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII, від 20 травня 2015 р. № 457-VIII і № 458-VIII.
8. Дотація може розподілятися декількома етапами.
9. Казначейство:
перераховує дотацію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;
щомісяця до 10 числа інформує Мінфін про перераховані суми коштів у розрізі місцевих бюджетів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 року № 727
РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між місцевими бюджетами
(тис. гривень)
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг стабілізаційної дотації
09202000000
м. Болехів
1 006,1
23202000000
м. Ватутiне
748,1
14202000000
м. Вознесенськ
285,2
18202000000
м. Глухів
1 704,2
05207000000
м. Дзержинськ
3 151,9
13203000000
м. Дрогобич
4 675
17202000000
м. Дубно
1 106,8
20202000000
м. Ізюм
2 608,2
22202000000
м. Кам’янець-Подiльський
3 602,8
03203000000
м. Ковель
242,7
09204000000
м. Коломия
3 198,7
05215000000
м. Костянтинівка
1 905,7
18204000000
м. Лебедин
1 284,3
16204000000
м. Лубни
21,7
20205000000
м. Люботин
1 164
08204000000
м. Мелітополь
4 757,3
02205000000
м. Могилів-Подільський
1 647,6
25202000000
м. Ніжин
1 163,5
13205000000
м. Новий Розділ
1 625,8
03204000000
м. Нововолинськ
608
04208000000
м. Новомосковськ
3 408,3
11203000000
м. Олександрія
4 380,8
17204000000
м. Острог
521,7
14204000000
м. Первомайськ (Миколаївська область)
3 239,2
20206000000
м. Первомайський
1 547,7
10208000000
м. Ржищів
367,3
11204000000
м. Світловодськ
2 713,9
15206000000
м. Теплодар
423,7
08205000000
м. Токмак
1 473,2
23206000000
м. Умань
4 016,1
02206000000
м. Хмільник
230,2
19202000000
м. Чортків
1 472
18207000000
м. Шостка
3 987,4
09205000000
м. Яремче
320,2
15301000000
Ананьївський район
1 245,6
06301000000
Андрушівський район
1 509,1
05302000000
Аpтемівський район
2 342,1
15302000000
Арцизький район
2 060,1
15303000000
Балтський район
1 950,6
06302000000
Баранівський район
1 873,6
20302000000
Барвінківський район
1 073,3
10301000000
Баришiвський район
1 087,3
02301000000
Барський район
2 518,4
14302000000
Баштанський район
1 857,7
06303000000
Бердичівський район
1 238,2
08301000000
Бердянський район
997,8
07301000000
Берегівський район
2 386
19301000000
Бережанський район
2 020,7
14303000000
Березанський район
1 100,1
15304000000
Березівський район
1 602,1
17301000000
Березнiвський район
3 028,3
14304000000
Березнегуватський район
993,7
21301000000
Бериславський район
1 896,1
02302000000
Бершадський район
2 684,8
15305000000
Білгород-Дністровський район
2 642,8
12302000000
Біловодський район
1 265,2
22301000000
Бiлогiрський район
1 339,5
21302000000
Білозерський район
3 455
12303000000
Білокуракинський район
767,3
18301000000
Бiлопiльський район
2 504,4
15306000000
Біляївський район
4 745,5
20303000000
Близнюківський район
866,5
11301000000
Бобринецький район
1 091,5
25302000000
Бобровицький район
532
20304000000
Богодухівський район
1 903,2
09301000000
Богородчанський район
3 118,6
10303000000
Богуславський район
1 601,6
15307000000
Болградський район
2 937
25303000000
Борзнянський район
1 521,3
20305000000
Борівський район
804,7
10305000000
Бородянський район
2 959,9
19302000000
Борщівський район
3 020,5
14305000000
Братський район
836,2
13301000000
Бродівський район
2 772,7
06304000000
Брусилівський район
669,1
18302000000
Буринський район
1 135,5
13302000000
Буський район
2 196,7
19303000000
Бучацький район
2 787,2
20306000000
Валківський район
1 549,1
04302000000
Василькiвський район (Дніпропетровська область)
1 431,1
16301000000
Великобагачанський район
117,3
07302000000
Великоберезнянський район
1 271,8
08303000000
Великобілозерський район
263
21303000000
Великолепетиський район
808
15308000000
Великомихайлівський район
1 399,9
05303000000
Великоновосілківський район
1 971,4
21304000000
Великоолександрівський район
1 191,8
18303000000
Великописарівський район
964,2
04303000000
Верхньоднiпровський район
884,5
21305000000
Верхньорогачицький район
530,5
09302000000
Верховинський район
1 357,3
14306000000
Веселинівський район
1 124,9
08304000000
Веселівський район
951,3
24301000000
Вижницький район
2 475,6
07303000000
Виноградівський район
6 413,6
21306000000
Високопільський район
710,9
08305000000
Вільнянський район
2 320,2
11302000000
Вільшанський район
562,3
02303000000
Вінницький район
1 322,3
22302000000
Вiньковецький район
1 165,2
20308000000
Вовчанський район
2 295,4
14307000000
Вознесенський район
1 490
05304000000
Волноваський район
2 630,6
07304000000
Воловецький район
1 126,1
05305000000
Володаpський район (Донецька область)
1 286,3
03301000000
Володимир-Волинський район
1 264,3
17302000000
Володимирецький район
2 756,2
22303000000
Волочиський район
392,1
14308000000
Врадіївський район
824
11303000000
Гайворонський район
1 841,6
09303000000
Галицький район
1 926,7
21307000000
Генічеський район
2 789,3
24302000000
Герцаївський район
1 382
24303000000
Глибоцький район
3 164,9
18304000000
Глухiвський район
1 226,8
21308000000
Голопристанський район
2 019,3
21309000000
Горностаївський район
968,3
09304000000
Городенківський район
2 371,4
23301000000
Городищенський район
1 960,7
25305000000
Городнянський район
1 410,2
13303000000
Городоцький район (Львівська область)
3 298,5
22304000000
Городоцький район (Хмельницька область)
2 317,2
03302000000
Горохівський район
2 389,8
17303000000
Гощанський район
1 601
19304000000
Гусятинський район
2 425,2
20309000000
Дворічанський район
897,7
17304000000
Демидiвський район
650,8
22305000000
Деражнянський район
1 562,4
20310000000
Дергачівський район
4 810,9
11306000000
Долинський район (Кіровоградська область)
1 501,1
14309000000
Доманівський район
1 187,9
23302000000
Драбiвський район
1 713,1
13304000000
Дрогобицький район
3 144,5
17305000000
Дубенський район
1 968,6
17306000000
Дубровицький район
2 210,3
22306000000
Дунаєвецький район
2 867,1
14310000000
Єланецький район
653,3
06307000000
Ємільчинський район
1 602,8
23303000000
Жашкiвський район
514,8
13305000000
Жидачівський район
2 947,7
06308000000
Житомирський район
102,5
02305000000
Жмеринський район
1 508,8
13306000000
Жовківський район
5 106,1
19305000000
Заліщицький район
2 077,1
08307000000
Запорізький район
2 603,5
17307000000
Зарiчненський район
1 541,2
24304000000
Заставнівський район
2 123,2
20311000000
Зачепилівський район
666,3
19306000000
Збаразький район
2 497,3
19307000000
Зборівський район
1 775,1
23304000000
Звенигородський район
2 252,8
17308000000
Здолбунiвський район
2 784,1
20312000000
Зміївський район
2 703,4
13307000000
Золочівський район (Львівська область)
3 589
20313000000
Золочівський район (Харківська область)
1 137,7
03303000000
Іваничівський район
483,7
15309000000
Іванівський район (Одеська область)
1 208,1
21310000000
Іванівський район (Херсонська область)
707
15310000000
Ізмаїльський район
2 203,6
22307000000
Iзяславський район
2 228,1
02306000000
Іллінецький район
845,5
07305000000
Іршавський район
4 392
14312000000
Казанківський район
831,2
21311000000
Каланчацький район
1 004,9
02307000000
Калинівський район
3 137,3
09306000000
Калуський район
2 802,7
22308000000
Кам’янець-Подiльський район
3 364,5
08308000000
Кам’янсько-Дніпровський район
1 901,5
03304000000
Камінь-Каширський район
2 707,3
23306000000
Кам’янський район
1 361,4
21312000000
Каховський район
1 603,1
24305000000
Кельменецький район
1 767,8
03305000000
Ківерцівський район
3 202,9
15311000000
Кілійський район
2 538,2
24306000000
Кіцманський район
2 928,7
16308000000
Кобеляцький район
1 608,2
03306000000
Ковельський район
1 822,7
15312000000
Кодимський район
1 637,5
16309000000
Козельщинський район
128,2
19308000000
Козівський район
1 707,3
02308000000
Козятинський район
2 057,8
09307000000
Коломийський район
4 238,2
11309000000
Компаніївський район
721,3
18305000000
Конотопський район
1 495,3
17309000000
Корецький район
1 436,6
25308000000
Коропський район
1 048,8
06310000000
Коростишівський район
1 919,5
09308000000
Косівський район
3 755,2
17310000000
Костопiльський район
3 016,9
15314000000
Котовський район
1 266,8
22309000000
Красилiвський район
1 572,1
20318000000
Краснокутський район
1 403,6
15315000000
Красноокнянський район
962,5
18306000000
Краснопільський район
1 419,9
19309000000
Кременецький район
3 075,9
16310000000
Кременчуцький район
1 935,2
12305000000
Кремінський район
1 753
14313000000
Кривоозерський район
1 368
04305000000
Криворiзький район
2 035,3
04306000000
Криничанський район
1 590,2
18307000000
Кролевецький район
1 830,5
08309000000
Куйбишевський район
163
25310000000
Куликівський район
815,9
20319000000
Куп’янський район
1 087,5
19310000000
Лановецький район
1 290,4
18308000000
Лебединський район
1 051
22310000000
Летичiвський район
1 432,3
02310000000
Липовецький район
1 798,1
18309000000
Липоводолинський район
522,7
23310000000
Лисянський район
1 117,4
02311000000
Літинський район
1 792,7
20320000000
Лозівський район
1 314,6
03307000000
Локачинський район
994,5
16312000000
Лубенський район
1 599,6
06311000000
Лугинський район
778,1
06312000000
Любарський район
1 317,8
15316000000
Любашівський район
1 366,3
03309000000
Любешівський район
1 588,8
03310000000
Любомльський район
1 893
05309000000
Маp’їнський район
3 509,4
04307000000
Магдалинiвський район
204,7
06313000000
Малинський район
206,5
03311000000
Маневицький район
2 673,1
23311000000
Манькiвський район
1 349
04308000000
Межiвський район
1 202
08310000000
Мелітопольський район
2 273,6
25311000000
Менський район
1 720
13309000000
Миколаївський район (Львівська область)
2 775,6
15317000000
Миколаївський район (Одеська область)
664,7
08311000000
Михайлівський район
1 346,1
07306000000
Міжгірський район
2 146,3
12308000000
Міловський район
716,2
17311000000
Млинiвський район
1 700,3
02312000000
Могилів-Подільський район
1 493,5
23312000000
Монастирищенський район
1 751
19311000000
Монастириський район
1 278,8
13310000000
Мостиський район
2 699,9
07307000000
Мукачівський район
4 467,6
02313000000
Мурованокуриловецький район
1 232,1
04309000000
Нiкопольський район
2 000,6
09309000000
Надвірнянський район
5 764,2
06314000000
Народицький район
473,7
18310000000
Недригайлівський район
1 147,5
02314000000
Немирівський район
2 176,3
21313000000
Нижньосірогозький район
776,6
25312000000
Ніжинський район
1 228,4
25313000000
Новгород-Сіверський район
654
11312000000
Новоархангельський район
1 172,7
14315000000
Новобузький район
1 399
20321000000
Нововодолазький район
1 587,2
21314000000
Нововоронцовський район
918,8
06315000000
Новоград-Волинський район
2 200,9
11313000000
Новомиргородський район
759,2
14316000000
Новоодеський район
1 517,8
12310000000
Новопсковський район
1 807,5
24307000000
Новоселицький район
3 337,1
21315000000
Новотроїцький район
1 679,2
11314000000
Новоукраїнський район
1 094,8
22311000000
Новоушицький район
1 430,2
25314000000
Носівський район
1 403,4
06316000000
Овруцький район
3 039,9
06317000000
Олевський район
1 976,9
05311000000
Олександрівський район (Донецька область)
916,2
11315000000
Олександрівський район (Кіровоградська область)
644,8
11317000000
Онуфріївський район
878,6
02315000000
Оратівський район
1 133
08313000000
Оріхівський район
2 134,6
17312000000
Острозький район
1 175,3
14317000000
Очаківський район
765,2
05312000000
Пеpшотравневий район
1 196,4
14318000000
Первомайський район (Миколаївська область)
899,3
13311000000
Перемишлянський район
1 940,7
07308000000
Перечинський район
1 443,9
20323000000
Печенізький район
488,9
16318000000
Пирятинський район
1 464,9
19312000000
Підволочиський район
2 108,6
19313000000
Підгаєцький район
842,7
02316000000
Піщанський район
728,8
02317000000
Погребищенський район
1 384
04314000000
Покровський район
1 663
10318000000
Полiський район
265,5
22312000000
Полонський район
2 036
16319000000
Полтавський район
3 368,8
12312000000
Попаснянський район
3 139,8
06318000000
Попільнянський район
808,8
08315000000
Приазовський район
1 217,9
25315000000
Прилуцький район
1 944,9
08316000000
Приморський район
1 355,9
13312000000
Пустомитівський район
6 104,1
18312000000
Путивльський район
1 316,7
24308000000
Путильський район
1 218,4
04315000000
П’ятихатський район
2 127
13313000000
Радехівський район
2 133,5
17313000000
Радивилiвський район
1 868,2
06319000000
Радомишльський район
1 418,1
03312000000
Ратнівський район
2 369,6
07309000000
Рахівський район
4 126
15319000000
Ренійський район
1 726,7
17314000000
Рiвненський район
4 102,7
25316000000
Ріпкинський район
1 439,9
09310000000
Рогатинський район
1 909,7
03313000000
Рожищенський район
1 912,2
09311000000
Рожнятівський район
3 468,6
15320000000
Роздільнянський район
2 585,1
17315000000
Рокитнiвський район
2 526,8
06306000000
Романівський район
1 325,1
18313000000
Роменський район
1 179
06320000000
Ружинський район
1 247
15321000000
Савранський район
864,6
13314000000
Самбірський район
3 183
15322000000
Саратський район
2 032,9
17316000000
Сарненський район
5 031,1
20324000000
Сахновщинський район
1 060,7
07310000000
Свалявський район
2 698,6
12313000000
Сватівський район
1 342,5
11319000000
Світловодський район
633,6
16321000000
Семенівський район (Полтавська область)
829
25317000000
Семенівський район (Чернігівська область)
876,7
18314000000
Середино-Будський район
763,1
04316000000
Синельникiвський район
1 787,7
21316000000
Скадовський район
2 191,5
13315000000
Сколівський район
2 474,6
22313000000
Славутський район
1 409,7
05313000000
Слов’янський район
1 487,6
23313000000
Смiлянський район
1 433,8
14319000000
Снігурівський район
1 925,8
09312000000
Снятинський район
2 790,7
24309000000
Сокирянський район
1 945
04317000000
Солонянський район
1 815
25318000000
Сосницький район
844,9
04318000000
Софiївський район
981,9
25319000000
Срібнянський район
525
12315000000
Станично-Луганський район
1 595
03314000000
Старовижівський район
1 397,3
22314000000
Старокостянтинiвський район
1 503,9
13317000000
Старосамбірський район
3 341,2
22315000000
Старосинявський район
975,3
24310000000
Сторожинецький район
4 326,1
18315000000
Сумський район
2 999,3
23314000000
Тальнiвський район
1 582,2
10322000000
Таращанський район
1 370,9
15323000000
Тарутинський район
1 858
15324000000
Татарбунарський район
1 644,4
22316000000
Теофiпольський район
1 396,8
02318000000
Теплицький район
1 250,8
19314000000
Теребовлянський район
2 994,9
19315000000
Тернопільський район
1 482
10323000000
Тетiївський район
1 595,2
02319000000
Тиврівський район
2 151,8
09313000000
Тисменицький район
3 834
09314000000
Тлумацький район
2 071,9
08318000000
Токмацький район
988,7
04319000000
Томакiвський район
1 135,9
02320000000
Томашпільський район
1 619,4
02321000000
Тростянецький район (Вінницька область)
509,8
02322000000
Тульчинський район
3 054,3
03315000000
Турійський район
1 230,2
13319000000
Турківський район
2 176,7
07311000000
Тячівський район
8 058,8
11320000000
Ульяновський район
1 002,6
11321000000
Устинівський район
583,8
10324000000
Фастiвський район
1 401,7
15325000000
Фрунзівський район
827,3
20325000000
Харківський район
9 158,5
22317000000
Хмельницький район
2 538,2
02323000000
Хмільницький район
1 937,1
24311000000
Хотинський район
2 679
23316000000
Христинiвський район
162,8
07313000000
Хустський район
3 956,8
04320000000
Царичанський район
1 287,5
21317000000
Цюрупинський район
3 299,9
21318000000
Чаплинський район
1 540,8
22318000000
Чемеровецький район
2 000
06321000000
Червоноармійський район
1 015,5
23317000000
Черкаський район
3 750,5
02324000000
Чернівецький район
1 052,9
08319000000
Чернігівський район (Запорізька область)
808,6
06322000000
Черняхівський район
1 353,6
02325000000
Чечельницький район
946,3
23318000000
Чигиринський район
1 298,3
23319000000
Чорнобаївський район
308,2
16323000000
Чорнухинський район
391,6
19316000000
Чортківський район
2 081,4
20326000000
Чугуївський район
2 171,9
06323000000
Чуднівський район
1 714,9
16324000000
Чутівський район
775,6
02326000000
Шаргородський район
2 587,3
03316000000
Шацький район
772,1
20327000000
Шевченківський район
820,1
22319000000
Шепетiвський район
1 742,5
04321000000
Широкiвський район
1 161,8
15326000000
Ширяївський район
1 138,4
18317000000
Шосткинський район
961,9
23320000000
Шполянський район
1 921,5
19317000000
Шумський район
1 475,2
25322000000
Щорський район
1 206,2
08320000000
Якимівський район
1 555,8
02327000000
Ямпільський район (Вінницька область)
2 002,4
18318000000
Ямпільський район (Сумська область)
1 168
22320000000
Ярмолинецький район
1 495,8
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
12 354,5
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
8 000,1
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
25 134,6
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
15 048,6
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
9 634,3
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
9 662
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
13 546,1
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
10 605,3
10100000000
Обласний бюджет Київської області
13 264,7
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
7 521,9
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
5 515,7
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
19 467,1
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
8 931,5
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
18 382,7
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
11 114,9
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
8 907
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
8 617,8
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
8 207,3
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
20 951,4
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
8 191,5
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
9 981,6
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
9 602,5
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
6 980,1
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
8 097,8
     
Усього
   
1 000 000
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам” від 16.09.2015 р. № 727

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>