Постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 11.05.2012 р. № 2270/2512/12

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

11.05.2012 р.
Справа № 2270/2512/12
Хмельницький окружний адміністративний суд у складі: головуючого, судді Майстер П. М., при секретарі Бачку А. М., за участі: представників позивача: Джурбія В. М., Зимогляд К. В., представника відповідача: Шпака А. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства “Модуль” до Кам’янець-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0003522343 від 27.09.2011 року, встановив:
До суду з адміністративним позовом звернувся позивач до Кам’янець-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0003522343 від 27.09.2011 року.
Позовні вимоги обґрунтовує тим, що йому безпідставно визначено порушення норм цивільного законодавства та Податкового кодексу податковим повідомленням – рішенням № 0003522343 від 27.09.2011 року, з яким він не погоджується і вважає його протиправним.
Позивачем повернуто ТОВ “Приваткомплект” залишок попередньої оплати за непоставлений товар і проведено коригування вартісних та кількісних показників до податкової накладної, як того вимагає ст. 192 Податкового кодексу України. Вважає, що він діяв в межах податкового законодавства.
Представники позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі та просили їх задовольнити з підстав, зазначених у позовній заяві.
Представник відповідача позовні вимоги не визнав, надавши суду заперечення, в якому зазначив, що зміна суми компенсації відбулася після сплину 1095 днів з періоду, в якому були визначені податкові зобов’язання з податку на додану вартість – дата виписки податкової накладної, тому платник – продавець таких товарів не може застосувати норми ст. 192 Кодексу і відкоригувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість.
Заслухавши представників сторін, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення, враховуючи наступне.
Згідно свідоцтва про державну реєстрацію А01 № 271359 юридичної особи Публічне акціонерне товариство “Модуль” зареєстроване Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області 30.06.94 року за № 16767770021000245.
Основним видом діяльності його є виробництво профлиста оцинкованого, профлиста фарбованого, сталі тонколистової і т.д. Чисельність працівників за штатом становить 400 чоловік.
Відповідачем проведено документальну позапланову перевірку Публічного акціонерного товариства “Модуль” з питань законності декларування в податкових деклараціях з податку на додану вартість від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду більше 100 тисяч гривень за період з 01.04.2011 року по 30.06.2011 року та складено акт від 12.09.2011 року № 1892/234/21338358, на підставі якого винесено податкове повідомлення-рішення № 0003522343 від 27.09.2011 року. У рішенні зазначено, що встановлено порушення п. 102.5 ст. 102 та п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України і зменшено розмір від’ємного значення суми податку на додану вартість на 2415255,00 грн.
Згідно акта перевірки (сторінка 13) позивачем відповідно до договору від 3 липня 2006 року № 2323, укладеного з ТОВ “Приваткомплект” 24 квітня 2008 року, отримано попередню оплату за товар в сумі 19800000,00 грн., в тому числі ПДВ – 3300000,00 грн.
28 квітня 2011 року позивачем згідно платіжного доручення від 28.04.2011 року № 62 перераховано (повернуто) ТОВ “Приваткомплект” залишок суми попередньої оплати в розмірі 14491528,93 грн., в тому числі ПДВ – 2415254,82 грн. за непоставлений товар.
З часу проведення попередньої оплати за товар та повернення залишку суми за непоставлений товар пройшло більше 1095 днів.
Суд не погоджується з висновком відповідача, що до вказаного випадку можна застосовувати положення пункту 102.5 статті 102 Податкового кодексу України.
У пункті 102.5 статті 102 Податкового кодексу України передбачено, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.
З врахуванням Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації, Мінфіном, Державним казначейством України від 21.12.2010 № 974/1597/499 “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань”, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань у випадках, передбачених податковим законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
У вказаній нормі Закону не йдеться про повернення постачальником суми попередньої оплати за товар, а зазначена норма Податкового кодексу стосується саме “повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування” з державного бюджету України внаслідок помилково та/або надміру сплаченої суми.
Порядок корегування податкових зобов’язань та податкового кредиту внаслідок повернення коштів передбачено ст. 192 Податкового кодексу України.
П. 192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
П. 192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.
192.3. Результат перерахунку податкових зобов’язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.
Аналіз вказаної норми Податкового кодексу не передбачає обмежень у часі з огляду на час проведення попередньої оплати, а саме не обмежує позивача провести відповідне коригування сум податкових зобов’язань за результатами податкового періоду та надіслання отримувачу розрахунку коригування податку, а також відображення у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби результатів перерахунку податкових зобов’язань і податкового кредиту.
Встановлено, що орган владних повноважень, яким є Кам’янець-Подільська об’єднана державна податкова інспекція Хмельницької області, діяв не у відповідності до вимог Податкового кодексу України.
Тому суд прийшов до висновку, що є всі підстави позов задовольнити.
У відповідності зі статтею 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, водночас частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. ст. 11, 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні.
З огляду на викладене вище, позивачем доведено правомірність позовних вимог.
Керуючись ст. ст. 70, 71, 79, 86, 94, 128, 158, 162, 163, 167, 186 255, 257 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:
Позов задовольнити.
Скасувати податкове повідомлення-рішення Кам’янець-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області № 0003522343 від 27.09.2011 року.
Постанова суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її отримання.
Постанова набирає законної сили в порядку статті 254 КАС України.
Повний текст постанови виготовлено 11 травня 2012 року.
Суддя                                    П. М. Майстер
Постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 11.05.2012 р. № 2270/2512/12

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>