Постанова Харківського окружного адміністративного суду 16.07.2013 р. № 820/5162/13-а

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
від 16.07.2013 р.
№ 820/5162/13-а
Харківський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого судді:                                                             Кухар М.Д.,
при секретарі судового засідання:                                     Тайцеві А.Л.,
за участю:  представника позивача                                   – Сидорука Т.П.,
представника відповідача                                                  – Озацької О.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства “Харківська бісквітна фабрика” до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби  про визнання дій незаконними, -
ВСТАНОВИВ:
Позивач – Публічне акціонерне товариство “Харківська бісквітна фабрика”, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить суд:
- визнати протиправними дії Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків в м. Харкові Державної податкової служби щодо відмови Публічному акціонерному товариству “Харківська бісквітна фабрика” здійснити зарахування переплати за авансовими внесками по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 325 128,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) в рахунок платежу по податку на прибуток приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески з податку, нараховані на суму дивідендів;
- зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків в м. Харкові Державної податкової служби  зарахувати суму переплати за авансовими внесками по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 325 128,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) в рахунок платежу по податку на прибуток приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески з податку, нараховані на суму дивідендів;
- зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків в м. Харкові Державної податкової служби здійснити коригування даних в картці особового рахунку Публічного акціонерного товариства “Харківська бісквітна фабрика” шляхом виключення з неї відомостей про переплату за авансовими внесками по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 325 128,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) та зарахувати вказану суму в рахунок платежу по податку на прибуток приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески з податку, нараховані на суму дивідендів. 
Представником Публічного акціонерного товариства “Харківська бісквітна фабрика” – Сидорук Т.П., позовні вимоги повністю підтримані. В обґрунтування своєї позиції, Позивач посилається на те, що 04.06.2013 р. ПАТ “Харківська бісквітна фабрика” звернулося до Відповідача із заявою (вих. № 579), в якій просило частину переплати по авансовим внескам з податку на прибуток зарахувати на податок з прибутку, нарахованого на суму дивідендів у 2012 році у розмірі 325 128,00 грн. Вважає, що авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та формою сплати відповідного податку. Листом від 11.06.2013 р. № 6295/10/42.0-21 Спеціалізованою ДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові ДПС відмовлено у проведенні вказаних дій з посиланням на необхідність сплатити авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів за 2012 рік. Позивач вважає такі дії Відповідача протиправними та незаконними.
Представник Відповідача (СДПІ з обслуговування ВП у м. Харкові МР ГУ Мінходохів) в судовому засіданні проти адміністративного позову заперечував, вважав його безпідставним та необґрунтованим, надав заперечення на адміністративний позов, в якому виклав свою позицію проти доводів Позивача та просить суд відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.
Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Публічне акціонерне товариство “Харківська бісквітна фабрика” (далі – ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”) зареєстроване як юридична особа 16.08.1995 року, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 № 429254 та перебуває на обліку як платник податків в СДПІ з обслуговування ВП у м. Харкові МР ГУ Мінходохів.
Згідно вимог пункту 7.5. Статуту ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”, зареєстрованого 22.04.2011 р. у встановленому законом порядку (запис № 14801050029003454), що кореспондуються із положеннями абз. 2 ч. 2 ст. 30 Закону України “Про акціонерні товариства”, Позивач зобов’язаний здійснити виплату дивідендів за привілейованими акціями у строк, що не перевищує 6 (шести) місяців після закінчення звітного року. 
За результатами господарської діяльності 2012 року ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”, основним видом якої є виготовлення та реалізація кондитерських виробів, емітентом (Позивачем) визначена сума дивідендів про привілейованим акціям, що становить 1 711 200,00 грн. (один мільйон сімсот одинадцять тисяч двісті гривень 00 копійок). 
Наведене свідчить про те, що емітент (ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”) зобов’язаний провести виплату дивідендів за 2012 рік по привілейованим акціям у строк до 01.07.2013 р. 
Відповідно до пп. 153.3.2. п. 153.3. ст. 153 Податкового кодексу України, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Тобто, авансовий внесок з податку, нарахований на суму дивідендів сплачується емітентом (Позивачем) до виплати дивідендів або в момент такої виплати, але не пізніше 01.07.2013 р.   
Позивачем, на виконання наведених норм та на підставі п. 54.1. ст. 54, п. 57.1 ст. 57 та пункту 2 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, розрахований платіж за авансовим внеском з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів у розмірі 325 128,00 грн. (1 711 200,00 х 19%), що підлягає сплаті до проведення виплати дивідендів або в момент такої виплати, але не пізніше 01.07.2013 р.
З матеріалів справи вбачається, що ПАТ “Харківська бісквітна фабрика” станом на 01.06.2013 р. має переплату (позитивне сальдо розрахунків з бюджетом):
- по податку на прибуток у розмірі 707,68 грн. (код класифікації доходів бюджету 11021000) згідно акту звірки № 537-20 від 01.06.2013 р.
- по авансовим внескам з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 12 380 488,15 грн. (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень 00 копійок) (код класифікації доходів бюджету 11024000) згідно акту звірки № 539-20 від 01.06.2013 р. 
Аналіз наведених актів звірок розрахунків платника з бюджетом за період з 01.06.2013 р. по 12.06.2013 р. свідчить про те, що зазначені в них коди класифікації доходів бюджету відповідають вимогам ст. 8 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про державний бюджет  України на 2013 рік”, наказу Міністерства фінансів України № 11 від 14.01.2011 р. “Про бюджетну класифікацію”. 
Судом встановлено, що ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”, маючи станом на 01.06.2013 р. переплату по авансовим внескам з податку на прибуток приватних підприємств, звернулося до Відповідача із заявою № 579 від 04.06.2013 р. з проханням здійснити зарахування частини такої переплати у розмірі 325 128,00 грн. в рахунок податку на прибуток з приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески, нараховані на суму дивідендів за 2012 рік. 
Відповідач, листом від 11.06.2013 р. № 6295/10/42.0-21, відмовив Позивачу у проведенні таких дій та запропонував сплатити авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів за 2012 рік у розмірі 325 128,00 грн.
Проте суд не погоджується із такими діями Відповідача та вважає, що відмова у проведенні зарахування сум переплат по авансовим внескам з податку на прибуток приватних підприємств в рахунок сплати інших платежів по податку на прибуток приватних підприємств, зокрема авансового внеску, нарахованого на суму дивідендів, СДПІ з обслуговування ВП у м. Харкові МР ГУ Мінходохів, як суб’єкта владних повноважень, у розумінні положень Кодексу адміністративного судочинства України, є протиправною та незаконною, оскільки суперечить чинному законодавству, з огляду на таке.
Згідно абз. 4 п. 57.1. ст. 57 Податкового кодексу України, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
Пунктом 2 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України встановлено, що  платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 ст. 57 цього Кодексу, сплачують у січні – лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Підпункт 14.1.39. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України передбачає, що грошове зобов’язання платника податків – це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
У відповідності до пп. 14.1.115. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, надміру сплачені грошові зобов’язання – це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.
Згідно п. 17.1.10. п. 17.1. ст. 17 Податкового кодексу України, платник податку має право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до п. 87.1. ст. 87 Податкового кодексу України, джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.
Аналіз наведених норм Податкового кодексу України вказує на те, що сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.
Відповідно, відмова Відповідача платнику податку (Позивачу) у здійсненні зарахування суми надміру сплачених платежів по авансовим внескам з податку на прибуток приватних підприємств в рахунок сплати інших платежів по податку на прибуток приватних підприємств, зокрема авансового внеску, нарахованого на суму дивідендів, є безпідставною.
Згідно п. 1.3. Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державна податкова адміністрація України № 276 від 18.07.2005 р. (далі – Інструкція № 276), оперативний облік платежів, що надходять до бюджету, ведеться підрозділом адміністрування облікових показників та звітності органу державної податкової служби відповідно до порядку, установленого для справляння платежів до бюджету.
Відповідно до п.1.7. вказаної Інструкції № 276, облікові операції з коригування даних у картках особових рахунків платників податків проводяться підрозділами адміністрування облікових показників та звітності на підставі відповідних документів, датою їх надходження, з візою керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби “До обліку”.
Згідно п. 4.3. Інструкції № 276, нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюються відповідно до порядків адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства.
Як вже відмічалося раніше, згідно п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу України  сплата грошових зобов’язань з відповідного платежу може бути здійснена за рахунок надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.
Проте, відповідачем безпідставно не виконано приписи чинного законодавства.
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого: суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Оскільки відповідач, як суб’єкт владних повноважень, не дотримав вимоги закону про захист охороняємих прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, його оскаржувані дії є неправомірними, що дає суду підстави для задоволення адміністративного позову у повному обсязі.
Відповідно до вимог ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України Позивачу підлягають відшкодуванню понесені ним судові витрати у справі зі сплати судового збору в розмірі 34,41 грн.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 158, 159, 160, 163, 185, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Адміністративний позов Публічного акціонерного товариства “Харківська бісквітна фабрика” до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби про визнання дій незаконними –  задовольнити.
Визнати протиправними дії Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів щодо відмови Публічному акціонерному товариству “Харківська бісквітна фабрика” здійснити зарахування переплати за авансовими внесками по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 325 128,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) в рахунок платежу по податку на прибуток приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески з податку, нараховані на суму дивідендів. 
Зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів  зарахувати суму переплати за авансовими внесками по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 325 128,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) в рахунок платежу по податку на прибуток приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески з податку, нараховані на суму дивідендів. 
Зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів здійснити коригування даних в картці особового рахунку Публічного акціонерного товариства “Харківська бісквітна фабрика” шляхом виключення з неї відомостей про переплату за авансовими внесками по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 325 128,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) та зарахувати вказану суму в рахунок платежу по податку на прибуток приватних підприємств, до якого зараховуються авансові внески з податку, нараховані на суму дивідендів.   
Стягнути з Державного бюджету України на користь Публічного акціонерного товариства “Харківська бісквітна фабрика” судові витрати в розмірі 34.41 грн. (тридцять чотири гривні 41 коп.).
Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення протягом десяти днів з дня її проголошення, у разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу,  а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення  апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного проваджені або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Суддя                        М.Д. Кухар
Постанова Харківського окружного адміністративного суду 16.07.2013 р. № 820/5162/13-а

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>