Постанова Харківського окружного адміністративного суду”Щодо визнання недопустимим відмови у захисті порушеного законного права на підставі відсутності підзаконного порядку, яким має бути визначений механізм його реалізації” від 15.10.2012 р. у справі № 2-а-7541/12/2070

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
від 15 жовтня 2012 року Справа № 2-а-7541/12/2070
Харківський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого судді –                                               Заічко О.В.
при секретарі судового засідання –                     Демченко В.В.,
за участю представників сторін:
позивача –                                                                Антоненко Д.О.,
першого відповідача –                                           Мікулін Д.М.
другого відповідача –                                             не прибув,
третього відповідача –                                          не прибув,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу
за позовом Приватного підприємства “Чайка”
до Харківської обласної митниці, Управління Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області, Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області
про визнання бездіяльності противоправною та стягнення коштів,- ,
ВСТАНОВИВ:
Позивач, Приватне підприємство «ЧАЙКА», звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому із врахуванням заяви про зміну позовних вимог від 28 серпня 2012 р., просив визнати протиправною бездіяльність Харківської обласної митниці щодо повернення помилково сплачених ПП «ЧАЙКА» до бюджету коштів, а саме: помилково сплачених за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р., ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р., ВМД № 807100001/2012/121769 від 14.05.2012 р. і ВМД № 807100001/2012/123304 від 31.07.2012 р. мита на товари, що ввозяться на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, в сумі 200064,39 грн. та ПДВ з товарів, увезених на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, в сумі 655595,65 грн.; стягнути з Державного бюджету України на користь ПП «ЧАЙКА» сплачене позивачем мито на товари, що ввозяться на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, у розмірі 200064,39 грн. та ПДВ з товарів, увезених на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, у розмірі 655595,65 грн.
В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначає, що імпортований за вказаними вантажними митними деклараціями товар відповідає вимогам п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ «Про Єдиний митний тариф», підп. 1 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України від 13.03.2012 р., у зв’язку з чим мито та ПДВ в зазначених сумах були сплачені помилково.
У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити у повному обсязі.
Перший відповідач – Харківська обласна митниця – проти позову заперечував. В обґрунтування своєї позиції посилався на те, що нарахування та сплата мита та ПДВ за зазначеними ВМД є законним та обґрунтованим, а підстави для повернення зазначених платежів позивачу відсутні.
Представник першого відповідача в судовому засіданні просив суд відмовити в задоволенні позову у повному обсязі.
Представники другого та третього відповідачів, ГУ ДКС України у Харківській області і УДКС України у м. Харкові Харківської області, у судове засідання не прибули, про дату, час та місце судового розгляду справи були повідомлені своєчасно та належним чином, надали до суду письмові пояснення, але про визнання позову чи заперечення проти нього в них не зазначили, своїх уповноважених представників у судове засідання по справі не направляли.
Суд вважає можливим розгляд справи за відсутності представників другого та третього відповідачів на підставі наявних доказів у справі, відповідно до ст. 128 КАСУ.
Заслухавши пояснення представника позивача та представника першого відповідача, дослідивши матеріали справи, зібрані у справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 421259 Приватне підприємство “Чайка” зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 14.08.1998 року (т. 1 а.с. 28). Підприємство позивача перебуває на податковому обліку у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС з 21.08.1998 року № 10370 (т. 1 а.с. 29). ПП “Чайка” має свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3901 від 14.10.2010 року.
Судом встановлено, що ПП «ЧАЙКА» імпортовано як товар № 2 офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, (для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії), з однієї сторони із захисним кольоровим покриттям, покриті шаром, чутливим до інфрачервоного випромінювання, спектральна чутливість 800-850 нм., які використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, термальні позитивні офсетні печатні форми, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм. Зазначене ввезення товару оформлено належним чином відповідною ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р. За цією ВМД позивачем сплачено до бюджету 11280,51 грн. мита; 36965,37 грн. ПДВ, всього 48245,88 грн.
Згідно ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р. ПП «ЧАЙКА» імпортовано офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, (для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії), з однієї сторони із захисним кольоровим покриттям, покриті шаром, чутливим до інфрачервоного випромінювання, спектральна чутливість 800-850 нм., які використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, термальні позитивні офсетні печатні форми, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм. За зазначеною ВМД позивачем сплачено до бюджету: 84995,68 грн. мита, 278524,31 грн. ПДВ, всього 363519,99 грн.
Згідно ВМД № 807100001/2012/121769 від 14.05.2012 р. ПП «ЧАЙКА» імпортовано офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, (для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії), з однієї сторони із захисним кольоровим покриттям, покриті світлочутливим шаром, чутливим до ультрафіолетового випромінювання, спектральна чутливість 350-410 нм., використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, позитивні офсетні печатні форми, з маркеровкою «Donfang positive pre-sensitized plate», довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм. За цією ВМД позивачем сплачено до бюджету: 54118,18 грн. мита, 177341,12 грн. ПДВ, всього 231459,30 грн.
Згідно ВМД № 807100001/2012/123304 від 31.07.2012 р. ПП «ЧАЙКА» імпортовано офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, (для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії), з однієї сторони із захисним кольоровим покриттям, покриті світлочутливим шаром, чутливим до ультрафіолетового випромінювання, спектральна чутливість 350-410 нм., використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, позитивні офсетні печатні форми з маркуванням «Donfang positive pre-sensitized plate», довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм. За цією ВМД позивачем сплачено до бюджету: 49670,02 грн. мита, 162764,85 грн. ПДВ, всього 212434,87 грн.
За вищенаведеними ВМД ПП «ЧАЙКА» загалом сплачено 200064,39 грн. мита на товари, що ввозяться на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, та 655595,65 грн. ПДВ з товарів, увезених на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, які в повному обсязі зараховані до Державного бюджету України на рахунки для обліку відповідних надходжень, що відкриті в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області, що підтверджується довідкою Харківської обласної митниці від 12.10.2012 р. № 06/06-548, яка долучена до справи.
23 травня 2012 р. ПП «ЧАЙКА» подало до Харківської обласної митниці заяву вих. № 2305/1 про повернення помилково сплачених сум за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р. і ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р.
Листом від 06.06.2012 р. № 08/02-7039 Харківська обласна митниця повідомила про відсутність підстав для повернення вказаних коштів у зв’язку з тим, що товар, при імпорті якого вони були сплачені, не відноситься до товарів, зазначених в п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ «Про Єдиний митний тариф» (т. 1 а.с. 122-123).
23 серпня 2012 р. позивачем подана до Харківської обласної митниці заява (вих. № 2308/1) про повернення помилково сплачених сум за ВМД № 807100001/2012/121769 від 14.05.2012 р. та ВМД № 807100001/2012/123304 від 31.07.2012 р.
Судом встановлено, що позивач звертався із листами до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.05.2012 № 178 та від 28.02.2012 р. № 103 стосовно надання інформації про відсутність виробництва в Україні аналогів офсетних алюмінієвих пластин для друку торгової марки «Dongfangpie», виробництва компанії “Taizhou Donfang Printing Plate Co., Ltd”, Китай, код за УКТ ЗЕД 3701 30 00 00. Листом Мініекономрозвитку і торгівлі України вих. № 3822-05/25307-12 від 06.07.2012 р. повідомило, зокрема, що за інформацією вітчизняного виробника поліграфічного обладнання ПАТ “Київполіграфмаш” (м. Київ), яка надана Мінекономрозвитку листом від 26.04.2012 № 664, зазначене поліграфічне обладнання або його аналоги на підприємствах України не виробляються. (т. 1 а.с. 198).
Листом від 04.09.2012 р. № 08 /02-10935 Харківська обласна митниця повідомила про відсутність підстав для повернення вказаних коштів у зв’язку з тим, що наданий позивачем лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вих. № 3822-05/25307-12 від 06.07.2012 р. не може вважатися офіційним підтвердженням того, що імпортований товар не виробляється в Україні.
Суд, перевіряючи оскаржувану протиправну бездіяльність Харківської обласної митниці щодо повернення коштів, на відповідність вимогам ч. 3 ст. 2 КАС України, визнав їх такими, що не узгоджуються з вимогами закону, зважаючи на наступне.
Статтею 259 Митного кодексу України встановлено, що митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього Кодексу.
Стаття 260 Митного кодексу України регулює питання визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, згідно частини 1 та 4 якої митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до положень цього Кодексу. Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються цим Кодексом.
Згідно пункту 7 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 року за № 1766, для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів декларант зобов’язаний подати: зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатки до нього; рахунок-фактуру (інвойс) або рахунок-проформу; банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; рішення митного органу про визначення митної вартості раніше ввезених ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів, якщо воно прийнято за одним договором (контрактом); пакувальні листи; копію ліцензії на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню.
Суд зазначає, що за Класифікатором пільг в обкладенні товарів увізним митом і Класифікатором пільг в обкладенні товарів ПДВ, які затверджено наказом ДМСУ від 15.02.2011 р. № 107, пільга за кодом «014» надається на підставі Закону України «Про Єдиний митний тариф», ст. 19, п. «о».
Згідно з п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ «Про Єдиний митний тариф» (був чинним на час митного оформлення ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р., ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р., ВМД № 807100001/2012/121769 від 14.05.2012 р.) до 01 січня 2015 р. товари, за кодом УКТЗЕД 3701 30 00 00, що не виробляються в Україні, і ввозяться на митну територію України суб’єктами видавничої діяльності для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в України, і відповідають такому опису: «пластини (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром придатні для виготовлення друкарських форм у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм.» звільняються від сплати мита.
Тотожна норма міститься в підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р., який є чинним з 01.06.2012 р., на час митного оформлення ВМД № 807100001/2012/123304 від 31.07.2012 р. і на даний час.
Відповідно до п. 7 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України до 1 січня 2015 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, визначених п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф», для використання у власній виробничій діяльності (редакція, яка була чинна до 07.07.2012 р.).
Законом України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм» № 4915-VI від 07.06.2012 р. абз. 2 у п. 7 у підрозділі 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України було викладено в новій редакції, яка набрала чинності з 08.07.2012 р.: тимчасово, до 1 січня 2015 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, визначених підп. 1 п. 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» МК України, для використання у власній виробничій діяльності.
 Згідно зі ст. 311 МК України від 11.07.2002 р., який був чинним до 31.05.2012 р., Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду. Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).
Тотожні норми містять в ст. 67 МК України від 13.03.2012 р.
Тому опис товарної позиції (перші 4 знаки) містить характеристики товару, які притаманні всім товарним підпозиціям (перші 6 знаків), товарним категоріям (перші 8 знаків), товарним підкатегоріям (10 знаків), які входять до такої товарної позиції і код яких за УКТЗЕД починається з перших чотирьох цифр, що означають відповідну товарну позицію.
Відповідно до п. 1 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД, які є додатком і частиною Закону України від 05.04.2001р. № 2371-ІІІ «Про Митний тариф України», для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп, відповідно до таких правил.
Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються (п. 6 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД).
За Законом України від 05.04.2001 р. № 2371 «Про Митний тариф України» офсетні пластини відносяться до групи 37 «Фотографічні або кінематографічні товари» УКТЗЕД.
До групи 37 належить товарна позиція 3701 – «Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, СЕНСИБІЛІЗОВАНІ, НЕЕКСПОНОВАНІ, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них».
Товарна підкатегорія 3701300000 включає в себе «інші платівки та плівку, довжина будь-якої із сторін яких більше як 255 мм».
Виходячи з наведених приписів законодавства суд погоджується з твердженням позивача про те, що основною визначальною характеристикою товарів цієї товарної позиції є ознака – «сенсибілізовані, неекспоновані», а товари, що відносяться до вказаної товарної підкатегорії (3701300000) не можуть бути не сенсибілізованими та експонованими, оскільки вони є видом товарів, що відносяться до товарної позиції 3701.
При митному оформленні кожної зі спірних ВМД Харківській обласній митниці було подано її власне рішення № КТ-807-1573-2011 від 10.10.2011 р. про визначення коду товару, згідно з яким імпортований товар відноситься до коду УКТЗЕД 3701300000.
 Згідно з ч. 2 ст. 313 МК України від 11.07.2002 р., а також ч. 7 ст. 69 МК України рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими.
 Таким чином, товар (офсетні алюмінієві, покриті шаром, чутливим до інфрачервоного випромінювання, спектральна чутливість 800-850нм., і офсетні алюмінієві пластини, покриті світлочутливим шаром, чутливим до ультрафіолетового випромінювання, спектральна чутливість 350-410нм.) є сенсибілізованим і неекспонованим та належить до товарної підкатегорії 3701300000 товарної позиції 3701.
Товарна підкатегорія 3701300000 є найдрібнішою ланкою класифікації товарів за УКТЗЕД. Для цілей оподаткування при митному оформленні товари, що входять до однієї товарної підкатегорії, мають однакові властивості і підлягають оподаткуванню за однаковими правилами.
Оподаткування товарів однієї підкатегорії за різними правилами можливе лише у випадку, якщо законодавством передбачено їх розподіл на більш дрібні групування.
Відповідач не заперечує правильності застосування преференції (пільги) за кодом «014» до одних товарів підкатегорії 3701300000 і заперечує застосування такої пільги до інших товарів тієї ж товарної підкатегорії.
Оскільки УКТЗЕД не передбачено розподіл товарної підкатегорії на більш дрібні групування, то є необґрунтованою відмова в застосуванні пільги, яка п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р. передбачена для будь-яких товарів товарної підкатегорії 3701300000, до окремих товарів вказаної підкатегорії, при відсутності законних підстав для визначення іншого коду таких товарів за УКТЗЕД.
Безпосередньо в Законі України, а саме в примітках до групи 37 «Фотографічні або кінематографічні товари» Митного тарифу України (у редакції Закону України від 21 грудня 2010 № 2829-VI) вказано, що у цій групі термін «фотографічний» означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні.
Наказом ДМС України від 30.12.2010 р. № 1561 затверджені Пояснення до УКТЗЕД. Згідно Пояснень до групи 37 «Фотографічні або кінематографічні товари» у цій групі термін «фотографічний» означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фото чутливі поверхні (п. 2 приміток Пояснень до групи 37).
При опису терміну сенсибілізований в Поясненнях до групи 37 міститься посилання на їх загальні положення.
В Загальних положеннях вказаних Пояснень зазначено, що фотографічні пластинки групи 37 являють собою вироби з одним або кількома шарами будь-якої емульсії, чутливої до світла чи інших випромінювань з енергією, достатньою для ініціювання реакції у фотон- або фото чутливих матеріалах, тобто випромінювань з довжиною хвилі не більше 1300 нм електромагнітного спектру (включаючи гамма- випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове і випромінювання в ближній інфрачервоній області).
Відповідно до Пояснень до товарної позиції 3701 «Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини» входить товарна підкатегорія 3701300000 – інші платівки та плівка, довжина будь-якої з сторін яких більше 255 мм.
Згідно з Поясненнями до групи 37 термін «сенсибілізований» означає чутливий до світла чи інших випромінювань з енергією, достатньою для ініціювання реакції у фотон- або фото чутливих матеріалах, тобто випромінювань з довжиною хвилі не більше 1300 нм електромагнітного спектру (включаючи гамма- випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове і випромінювання в ближній інфрачервоній області).
Таким чином, товар (як офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії, покриті шаром, чутливим до інфрачервоного випромінювання, спектральна чутливість 800-850 нм., які використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, термальні позитивні офсетні печатні форми, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм, так і офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії, покриті світлочутливим шаром, чутливим до ультрафіолетового випромінювання, спектральна чутливість 350-410 нм., використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, позитивні офсетні печатні форми, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм), не тільки відноситься до товарної підкатегорії 3701300000 згідно з УКТЗЕД, але і відноситься до товару, який визначено в п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р.
Адміністративний суд погоджується з твердженням позивача про те, що використання в споживчій назві ввезених ПП «Чайка» за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р. і ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р. пластин слова «термальні» не має правового значення для визначення коду товару за УКТЗЕД і можливості застосування при його імпорті пільги за п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р. Такий термін не передбачено чинним законодавством. Ним визначаються сенсибілізовані і неекспоновані пластини, чутливі до випромінювання в ближній інфрачервоній області, зокрема 800-850 нм., які відносяться до товарної підкатегорії за кодом 3701300000 згідно з УКТЗЕД.
Використання законодавцем в п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р. терміну «світлочутливим» в дужках поряд із терміном «сенсибілізованим» не свідчить про встановлення додаткової ознаки, якій повинні відповідати імпортовані товари для застосування при їх митному оформленні преференції за кодом «014». У випадку встановлення додаткового критерію в законі він зазначається не в дужках, а наводиться через кому.
Тому в п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р. термін «сенсибілізованим (світлочутливим)» слід розуміти в єдиному значенні з врахуванням приміток до групи 37 «Фотографічні або кінематографічні товари» Митного тарифу України та Пояснень до групи 37 «Фотографічні або кінематографічні товари» УКТЗЕД, які затверджені наказом ДМС України від 30.12.2010 р. № 1561.
Також суд зазначає, що згідно з ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких бере участь особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Позивачем надано засвідчену копію рішення господарського суду Харківської області від 16 серпня 2012 р. у справі № 5023/3459/12, яким було встановлено, що поставлені фірмою «Atlashlus Grup Corp», Panama citi, приватному підприємству «ЧАЙКА» за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р. і ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р. офсетні алюмінієві пластини для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії, покриті шаром, чутливим до інфрачервоного випромінювання, спектральна чутливість 800-850 нм. (термальні позитивні офсетні печатні форми), виробництва компанії «TAIZHOU DONGFANG PRINTING PLATE Co., Ltd», Китай, є сенсибілізованими (світлочутливими).
27 вересня 2012 р. Харківська обласна митниця звернулася до суду з клопотанням про залишення без розгляду позовних вимог ПП «ЧАЙКА» в частині визнання протиправною бездіяльності Харківської обласної митниці щодо повернення помилково сплачених коштів за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р., яке мотивовано пропуском строку звернення до адміністративного суду з такою вимогою.
Згідно з ч. 2 ст. 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Суд зазначає, що вказана норма пов’язує початок перебігу строку не з моменту, з якого позивач знав чи повинен був знати про існування права, яке він вимагає захистити, а з моменту порушення такого права відповідачем і з тим, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення.
В межах встановлених законодавством строків, а саме 23.05.2012 р. ПП «ЧАЙКА» подано до Харківської обласної митниці заяву вих. № 2305/1 про повернення помилково сплачених коштів за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р.
Про відсутність підстав для повернення вказаних коштів Харківська обласна митниця повідомила позивача листом від 06.06.2012 р. № 08/02-7039.
Тому лише з моменту отримання зазначеного листа Харківської обласної митниці у позивача були підстави вважати свої права порушеними, а також слід обраховувати строк на звернення до адміністративного суду за ч. 2 ст. 99 КАС України.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КАС України для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
В ч. 5 ст. 301 МК України від 13.03.2012 р. зазначено, що повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі, якщо платником податків подано митному органу документи, які підтверджують наявність у нього на день подання митному органу митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів.
Повернення сум митних платежів в таких випадках здійснюється у тому самому порядку, що і повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів за заявою платника податків за умови, що така заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів (ч. 6 ст. 301 МК України від 13.03.2012 р.).
Суд також зазначає, що строк звернення до адміністративного суду за захистом права не може бути меншим ніж строк його реалізації в позасудовому порядку.
Харківська обласна митниця зазначає про те, що сплачені за спірними ВМД кошти не є сплаченими помилково, в зв’язку з чим відсутні підстави для їх повернення.
Згідно з підп. 14.1.182 п. 14.1 ст. 14 ПК України помилково сплачені грошові зобов’язання – це суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб або фізичних осіб, що не є платниками таких грошових зобов’язань.
Відповідно до п. 15.1 ст. 15 ПК України платниками податків визнаються фізичні особи , юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.
В п. 39 ч. 1 ст. 4 МК України від 13.03.2012 р. вказано, що платник податків – особа, на яку відповідно до цього Кодексу, ПК України та інших законів України покладено обов’язок зі сплати митних платежів.
П. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф», підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р. і п. 7 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України звільнено від сплати мита та ПДВ операції з ввезення товарів, які імпортував позивач.
При дотриманні умов, які передбачені вказаними нормами законодавства, у особи, яка ввозить такі товари, відсутній обов’язок зі сплати мита та ПДВ.
Тому суд дійшов висновку, що в такому випадку позивач не є платником ввізного мита та ПДВ на зазначені товари.
Сплачені в цьому разі позивачем кошти є такими, які надійшли до бюджету від особи, яка не є платником відповідних грошових зобов’язань, тобто сплаченими помилково за визначенням підп. 14.1.182 п. 14.1 ст. 14 ПК України.
Суд також зазначає, що повернення митних платежів у випадку, який передбачено ч. 5 ст. 301 МК України від 13.03.2012 р. і на який посилається позивач, здійснюється у тому самому порядку, що і повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів (ч. 6 тієї ж статті МК України від 13.03.2012 р.).
Тому заперечення Харківської обласної митниці про те, що кошти, які просить стягнути позивач, не можна вважати сплаченими помилково, відхиляється адміністративним судом.
Наказом ДМС України від 22.06.2006 р. № 514 затверджений Порядок подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України. Додатком до вказаного Порядку є Перелік документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України.
Згідно з п. 10 вказаного Переліку для застосування пільги згідно із Законом України «Про Єдиний митний тариф», ст. 19, п. “о” (код пільги 014) необхідно подати Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції і висновок Міністерства промислової політики України, який містить інформацію про те, що імпортований товар не виробляється в Україні.
ПП «ЧАЙКА» є суб’єктом видавничої діяльності на час оформлення спірних ВМД і на даний момент, що підтверджено Свідоцтвом про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3901 від 14.10.2010 р., засвідчена копія якого долучена до матеріалів справи.
За спірними ВМД товар було ввезено на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, про що зазначено в самих ВМД при його описі. Вказаний товар не використовувався в інших цілях.
Вказані обставини не заперечуються і визнаються сторонами.
На виконання п. 1 Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» ліквідовано Міністерство промислової політики України. Також утворено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва.
П. 5 того ж Указу Президента України установлено, що центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цим Указом.
Згідно з п. 3 Положення про Мінекономрозвитку, яке затверджено Указом Президента України від 31.05.2011 р. № 634/2011, основними завданнями Мінекономрозвитку України є: формування та забезпечення реалізації державної промислової політики, науково-технічної політики в промисловості, державної політики у сфері торгівлі, політики у сфері державно-приватного партнерства, державної політики у сфері державного ринкового нагляду.
Оскільки на Мінекономрозвитку покладені функції з реалізації державної політики у сферах, в яких до ліквідації реалізовувало державну політику Мінпромполітики, то його повноваження в таких сферах компетенції на даний час виконує Мінекономрозвитку.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 р. № 1152-р «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» Мінекономрозвитку здійснює функції і повноваження Міністерства промислової політики, що припиняється, в частині формування та забезпечення реалізації державної промислової політики.
Тому після ліквідації Мінпромполітики повноваження щодо надання висновку, який містить інформацію про те, що імпортований товар не виробляється в Україні, належить Мінекономрозвитку.
З врахуванням зазначеного, є необґрунтованим твердження про те, що чинними нормативними актами не передбачено повноваження Мінекономрозвитку щодо надання висновку, який містить інформацію про відсутність виробництва в Україні аналогів обладнання, яке ввозиться на митну територію України.
В листах Мінекономрозвитку № 3822-05/16062-12 від 27.04.2012 р. і № 3822-05/25307-12 від 06.07.2012 р. наявна інформація про те, що аналоги офсетних алюмінієвих термальних CtP пластин для друку торгової марки «Donfangpai» виробництва компанії «TAIZHOU DONGFANG PRINTING PLATE Co., Ltd», Китай, код за УКТ ЗЕД 3701300000 (товар № 2 за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р. і товар за ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р.) і аналоги офсетних алюмінієвих пластин для друку торгової марки «Donfangpai» виробництва компанії «TAIZHOU DONGFANG PRINTING PLATE Co., Ltd», Китай, код за УКТ ЗЕД 3701300000 (товар за ВМД № 807100001/2012/121769 від 14.05.2012 р. і ВМД № 807100001/2012/123304 від 31.07.2012 р.) на підприємствах України не виробляються.
Порядок подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів вимагає для підтвердження пільги за кодом «014» лише надання висновку, який містить інформацію про те, що імпортований товар не виробляється в Україні, і не встановлює обов’язкової форми такого висновку (лист, рішення, повідомлення, тощо) або виключного кола джерел, з яких може бути отримана така інформація.
Тому посилання в зазначених листах Мінекономрозвитку на джерело отримання вказаної інформації – авторитетного вітчизняного виробника поліграфічного обладнання ПАТ «Київполіграфмаш» (м. Київ) не є підставою для того, щодо вважати такі листи неналежними та недопустимими доказами.
Харківською обласною митницею на вимогу суду також було надано засвідчену копію висновку Мінпромполітики у формі листа від 20.09.2011 р. № 14/4-1-3185 про те, що аналоги вітчизняного обладнання, за технічними характеристиками наближені до офсетних алюмінієвих пластин для друку торгової марки «Donfangpai» виробництва компанії «TAIZHOU DONGFANG PRINTING PLATE Co., Ltd», Китай, код за УКТ ЗЕД 3701300000, в Україні не виробляються. Висновок було надано позивачем Харківській обласній митниці в листопаді 2011 р.
Такий висновок надано Мінпромлолітики згідно з його компетенцією до ліквідації.
Вказаний висновок Мінпромполітики містить інформацію про те, що товар, який відповідає опису товару за спірними ВМД, не виробляється в Україні.
Законодавством не встановлено строку дії такого висновку Мінпромлолітики.
Тому висновок Міністерства промислової політики України у формі листа від 20.09.2011 р. № 14/4-1-3185 також є допустимим доказом того, що товар, який було імпортовано за спірними ВМД, або його аналоги не виробляються в Україні.
Також суд зазначає, що відповідно до ч. 4 ст. 8 КАС України забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
В ч. 4 ст. 9 КАС України вказано, що у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
Тому, враховуючи, що права позивача передбачені безпосередньо Законами України – п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р., є недопустимою відмова в вирішенні адміністративної справи і захисті порушеного законного права позивача лише на тій підставі, що відсутній підзаконний нормативний акт, який встановлював би порядок надання Мінекономрозвитку висновку, який містить інформацію про те, що імпортований товар не виробляється в Україні. При цьому судом встановлено наявність компетенції у вказаного органу державної влади на видачу таких висновків після ліквідації Міністерства промислової політики України.
Також в матеріалах справи наявні засвідчені копії висновків ХТПП від 05.04.2012 р. (замовлення № 376-1/12), від 05.04.2012 р. (замовлення № 376/12), від 06.04.2012 р. (замовлення № 385/12), від 06.09.2011 р. (замовлення № 1123/11), відповідно до яких товари, аналогічні товарам, які імпортувалися позивачем за спірними ВМД, в Україні не виробляються.
Таким чином, товар (офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії, покриті шаром, чутливим до інфрачервоного випромінювання, спектральна чутливість 800-850 нм., які використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, термальні позитивні офсетні печатні форми, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм, так і офсетні алюмінієві пластини, плоскі, неекспоновані, сенсибілізовані, для виготовлення печатних форм для друку в поліграфії, покриті світлочутливим шаром, чутливим до ультрафіолетового випромінювання, спектральна чутливість 350-410 нм., використовуються у власній видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, позитивні офсетні печатні форми, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм.), а також його аналоги, не виробляється в Україні.
Вказані обставини підтверджуються матеріалами справи, а саме: копіями листів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вих. № 3822-05/16062-12 від 27.04.2012 р. і вих. № 3822-05/25307-12 від 06.07.2012 р., листа Міністерства промислової політики України від 20.09.2011 р. № 14/4-1-3185, висновку ХТПП від 05.04.2012 р. (замовлення № 376-1/12), висновку ХТПП від 05.04.2012 р. (замовлення № 376/12), висновку ХТПП від 06.04.2012 р. (замовлення № 385/12), висновку ХТПП від 06.09.2011 р. (замовлення № 1123/11).
Кошти, які просить стягнути позивач, були помилково сплачені при імпорті зазначеного товару за спірними вантажними митними деклараціями.
Податковий кодекс України та Митний кодекс України від 13.03.2012 р. у якості підстави для повернення помилково сплачених грошових зобов’язань визначають лише встановлення помилковості їх сплати і не вимагають для цього встановлення будь-яких інших обставин, зокрема неправомірності дій контролюючого органу при здійсненні митного оформлення або відсутності волі платника податку на їх сплату.
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань визначені в ст. 43 ПК України.
Порядок повернення платникам податків митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затверджено наказом ДМСУ від 20.07.2007 р. № 618 (далі – Порядок).
Відповідно до п. 43.5 ст. 43 ПК України контролюючий орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів та подає його для виконання відповідному органові Державного казначейства України.
На підставі отриманого висновку орган Державного казначейства України протягом 5 робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у порядку, встановленому Державним казначейством України.
Згідно з п. 11 Порядку за відсутності підстав для повернення коштів готується та надсилається заявнику письмова обґрунтована відповідь.
Листом від 06.06.2012 р. № 08/02-7039 Харківська обласна митниця повідомила позивача про відсутність підстав для повернення помилково сплачених сум за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02.11.2011 р. і ВМД № 807100000/2012/409773 від 23.03.2012 р. (заява ПП «ЧАЙКА» від 23 травня 2012 р. вих. № 2305/1) у зв’язку з тим, що товар, за якими вони були сплачені, не відноситься до товарів, зазначених в п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф».
Листом від 04.09.2012 р. № 08/02-10935 Харківська обласна митниця повідомила позивача про відсутність підстав для повернення помилково сплачених сум за ВМД № 807100001/2012/121769 від 14.05.2012 р. і ВМД № 807100001/2012/123304 від 31.07.2012 р. (заява ПП «ЧАЙКА» від 23 серпня 2012 р. вих. № 2308/1) у зв’язку з тим, що наданий позивачем лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вих. № 3822-05/25307-12 від 06.07.2012 р. не може вважатися офіційним підтвердженням того, що імпортований товар не виробляється в Україні.
Судом встановлена необґрунтованість зазначених доводів Харківської обласної митниці і наявність передбачених п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097 «Про Єдиний митний тариф» і підп. 1 п. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК України від 13.03.2012 р. умов для звільнення позивача від сплати мита і ПДВ у зазначених випадках.
Тому бездіяльність Харківської обласної митниці, а саме те, що за наявності передбачених вказаними нормами законодавства підстав для звільнення позивача від сплати митних платежів, не було підготовлено висновок про повернення відповідних коштів з бюджету і не подано його для виконання органу ДКС України, є неправомірною.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 151 КАС України, після з’ясування всіх обставин у справі та перевірки їх доказами головуючим у судовому засіданні було надано сторонам можливість дати додаткові пояснення чи надати додаткові докази.
Оскільки додаткових пояснень, додаткових доказів чи клопотань про їх витребування від сторін не надійшло, судом в судовому засіданні була постановлена ухвала про закінчення з’ясування обставин у справі.
Відповідно до ч. 2 ст. 72 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Однак, відповідач – Харківська обласна митниця не надав належних та допустимих доказів на підтвердження відсутності обставин, що обґрунтовують вимоги позивача, на спростування наданих позивачем доказів, а також в обґрунтування того, що бездіяльність Харківської обласної митниці щодо повернення помилково сплачених коштів позивачу є правомірною.
Статтею 45 Бюджетного кодексу України передбачено, що Державна казначейська служба України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
Відповідно до абз. 2 п. 1 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 845, безспірне списання – операції з коштами державного та місцевих бюджетів, що здійснюються з метою виконання рішень про стягнення коштів Казначейством та його територіальними органами (далі – органи Казначейства) без згоди (подання) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, боржників, органів місцевого самоврядування та/або державних органів на підставі виконавчих документів.
Згідно з підп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПК України митні органи є контролюючими органами щодо мита, ПДВ, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони.
Відповідно до пункту 1 Положення про головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, яке затверджено наказом Мінфіну України від 12.10.2011 № 1280, Головні управління ДКС України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Головне управління Казначейства) є територіальними органами ДКС України.
Згідно з підп. 6 п. 4 вказаного Положення Головне управління Казначейства відповідно до покладених на нього завдань здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.
Відповідно до п. 1 Положення про управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, яке затверджено наказом Мінфіну України від 12.10.2011 № 1280, Управління ДКС України та відділення ДКС України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі – управління (відділення) Казначейства) є територіальними органами ДКС України.
Згідно з підп. 5 п. 4 вказаного Положення управління (відділення) Казначейства відповідно до покладених на них завдань здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.
В п. 17 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ передбачено, що стягувачі, на користь яких прийняті судові рішення про стягнення надходжень бюджету, подають до органу Казначейства, на рахунки в якому зараховані надходження бюджету, документи, зазначені у п. 7 Порядку.
Помилково сплачені позивачем кошти були в повному обсязі зараховані до Державного бюджету України на рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області, що підтверджується довідкою Харківської обласної митниці від 12.10.2012 р. № 06/06-548.
Пунктом 19 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ передбачено, що безспірне списання коштів бюджетів і їх перерахування отримувача здійснюються органами Казначейства з відповідного рахунка, на який такі кошти зараховані.
Відповідно до п. 20 вказаного Порядку, якщо рахунок, з якого необхідно здійснити безспірне списання коштів бюджетів, на дату прийняття виконавчого документа про стягнення надходжень бюджету до виконання або надходження інформації, зазначеної у пункті 18 цього Порядку, змінено у зв’язку з внесенням змін до відповідних нормативно-правових актів, безспірне списання таких коштів здійснюється із зміненого рахунка, на якому обліковуються надходження бюджету, на який в поточному бюджетному періоді зараховується відповідний вид надходжень, з урахуванням пропозицій органу, що контролює справляння надходжень бюджету. У разі коли законом відповідний вид надходжень у поточному бюджетному періоді не передбачений, безспірне списання коштів бюджетів здійснюється з рахунка, на якому обліковуються кошти за кодом доходів бюджету “Інші надходження”.
Відповідно до ч. 2 ст. 162 КАС України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про стягнення з відповідача коштів. Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
В зв’язку із зазначеним суд дійшов висновку, що вимоги позивача в даній адміністративній справі є обґрунтованими і підлягають задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 9, 11, 128, 159, 160-163, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Адміністративний позов Приватного підприємства “Чайка” до Харківської обласної митниці, Управління Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області, Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області про визнання бездіяльності противоправною та стягнення коштів – задовольнити в повному обсязі.
Визнати протиправною бездіяльність Харківської обласної митниці (61003, м. Харків, вул. Короленка, будинок 16 Б; ІК 36987590) щодо повернення помилково сплачених приватним підприємством “ЧАЙКА” (61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42А; ІК 30036717) до бюджету коштів, а саме: помилково сплачених за ВМД № 807070001/2011/131394 від 02 листопада 2011 р., ВМД № 807100000/2012/409773 від 23 березня 2012 р., ВМД № 807100001/2012/121769 від 14 травня 2012 р. та ВМД № 807100001/2012/123304 від 31 липня 2012 р. мита на товари, що ввозяться на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, в сумі 200064,39 грн. та податку на додану вартість з товарів, увезених на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, в сумі 655595,65 грн.
Стягнути з Державного бюджету України на користь приватного підприємства “ЧАЙКА” (61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42А; ІК 30036717; п/р № 26005200000538 в ПАТ “ВіЭйБі Банк”, МФО 380537), сплачене приватним підприємством “ЧАЙКА” мито на товари, що ввозились на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, у розмірі 200064,39 грн. (двісті тисяч шістдесят чотири) грн. 39 коп. та податок на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб’єктами підприємницької діяльності, у розмірі 655595,65 грн. (шістсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 65 коп.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
Постанова Харківського окружного адміністративного суду”Щодо визнання недопустимим відмови у захисті порушеного законного права на підставі відсутності підзаконного порядку, яким має бути визначений механізм його реалізації” від 15.10.2012 р. у справі № 2-а-7541/12/2070

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>