Постанова Донецького окружного адміністративного суду від 30.08.2012 р. у справі № 2а/0570/9215/2012

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

30.08.2012 р.
Справа № 2а/0570/9215/2012
Донецький окружний адміністративний суд в складі: головуючого судді …, при секретарі Поддубному С. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Донецьку по вул. 50-ї Гвардійської Дивізії, 17 адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства “Єнакієвський мателургійний завод” до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000151311/7878/10/15-16-23/1-00191193 від 13.03.2012 р. (за участі представника позивача – Сагіна М. В., представників відповідача – Гой В. П., Фатьянова Р. О.), встановив:
До Донецького окружного адміністративного суду звернулося публічне акціонерне товариство “Єнакієвський металургійний завод” з адміністративним позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000151311/7878/10/15-16-23/1-00191193 від 13.03.2012 р.
В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що за результатами проведеної перевірки відповідач дійшов неправомірних висновків про порушення п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України. Дана норма передбачає строки давнини у випадках повернення з бюджету надмірно сплачених коштів або відшкодування податку з бюджету у випадках, передбачених законом. Описані у складеному відповідачем за наслідками перевірки акті № 96/15-16-23/1-00191193 від 17.02.2012 року господарські операції полягають у поверненні одержаної раніш суми передплати контрагентам позивача – ТОВ “Скіф – Шіппінг” та ПАТ “Краснодонвугілля”. За наслідками цих господарських операцій у грудні 2011 року відповідно до ст. 192 Податкового кодексу України позивачем були зменшені суми податкових зобов’язань з ПДВ.
Позивач зазначає, що на коригування податкових зобов’язань визначені п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України строки давнини не розповсюджуються. Тому вважає висновки складеного відповідачем акта перевірки необґрунтованим, а прийняте на його підставі повідомлення-рішення неправомірним.
Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити з підстав, що наведені у позовній заяві.
Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечував. З аналізу положень п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України дійшов висновку, що у разі якщо зміна суми компенсації вартості товарів/послуг чи повернення товарів відбувається після сплину 1095 днів з періоду, в якому були визначені податкові зобов’язання з ПДВ, то платник-продавець таких товарів/послуг не може застосовувати норми п. 192.1 ст. 192 ПКУ і відкоригувати податкові зобов’язання, визначені 1095 днів і більше тому. Зважаючи на те, що податкові зобов’язання, які зменшені позивачем, виникли у 2008 році, відповідач вважає таке коригування неправомірним.
Крім того, у запереченнях на позовну заяву зазначає, що за результатами співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту на рівні ДПС України встановлена розбіжність по контрагенту позивача – ПАТ “Краснодонвугілля”, який своєчасно не відкоригував податковий кредит за наслідками повернення коштів до нього. З посиланням на встановлену законом одночасність коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту продавцем та покупцем відповідач стверджує про обґрунтованість висновку про завищення позивачем суми від’ємного значення ПДВ за грудень 2011 року.
Представники відповідача у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, що наведені вище.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.
Позивач – публічне акціонерне товариство “Єнакієвський металургійний завод” є суб’єктом підприємницької діяльності – юридичною особою, код ЄДРПОУ 00191193, державна реєстрація проведена 23.06.2003 року виконавчим комітетом Єнакієвської міської ради Донецької області.
Відповідач – спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби є суб’єктом владних повноважень, який у спірних правовідносинах реалізує повноваження, передбачені Законом України “Про державну податкову службу в Україні” та Податковим кодексом України.
Відповідачем була проведена камеральна перевірка позивача з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок за грудень 2011 року, результати якої відображені в акті перевірки № 96/15-16-23/1-00191193 від 17.02.2012 (надалі – Акт перевірки).
У цьому акті відображено (аркуш акта 15), що на порушення п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) позивач у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ за грудень 2011 року по р. 3 відображене коригування податкових зобов’язань у зв’язку з поверненням грошових коштів контрагенту – ТОВ “Скіф – Шіппінг” за податковою накладною № 370727 від 31.10.2008 року у сумі 6678226,38 грн. та ПДВ – 1335645,28 грн.; по р. 5 відображено коригування податкових зобов’язань у зв’язку з поверненням грошових коштів контрагенту ПАТ “Краснодонвугілля” за податковою накладною № 370729 від 31.10.2008 р. в сумі 167500000 грн., ПДВ – 33500000 грн.
Згідно з положеннями п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Відповідно до п. 102.5 ст. 102 ПКУ заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.
З посиланням на дану норму відповідач у Акті перевірки зазначає, що у разі якщо зміна суми компенсації вартості товарів/послуг чи повернення товарів відбувається після сплину 1095 днів з періоду, в якому були визначені податкові зобов’язання з ПДВ, то платник-продавець таких товарів/послуг не може застосовувати норми п. 192.1 ст. 192 ПКУ і відкоригувати податкові зобов’язання, визначені 1095 днів і більше тому.
В результаті даного порушення за висновками відповідача встановлено заниження суми податкових зобов’язань на 34835645,28 грн., що призвело до завищення від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту на 34835645,28 грн.
На підставі Акта перевірки відповідно до п. 54.3 ст. 54, п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення № 0000151311/7878/10/15-16-23/1-00191193 від 13.03.2012 р., яким зменшено суму від’ємного значення податку на додану вартість по декларації за грудень 2011 року на 34835645 грн.
Позивач оскаржує дане податкове повідомлення-рішення у повному обсязі.
Суд вважає, що позовні вимоги щодо визнання його протиправним та скасування підлягають задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 23.05.2007 р. між позивачем та ТОВ “Скіф – Шіппінг” був укладений договір купівлі-продажу № 2700785, за умовами якого позивач мав поставити металопродукцію. Строк дії договору визначений до 31.12.2007 р. Додатковою угодою № 1 від 28.12.2007 року сторони продовжили строк дії договору до 31.12.2008 р. Додатковими угодами № 2 від 01.01.2009 р., № 3 від 07.12.2009 р. та № 6 від 31.12.2010 р. до вказаного договору строк його дії продовжений до 31.12.2009 року, 31.12.2010 р. та 31.12.2011 р. відповідно.
31.10.2008 р. ТОВ “Скіф – Шіппінг” перерахувало позивачеві 18000000 грн., у тому числі ПДВ 3000000 грн. за металопродукцію, що підтверджується випискою руху коштів по банківському рахунку позивача за вказаний період. За наслідками цієї господарської операції позивачем 31.10.2008 р. була виписана податкова накладна № 370727 на суму ПДВ 3000000 грн., податкові зобов’язання за якою відображені у додатку 5 до декларації з ПДВ за жовтень 2008 року.
Листом від 13.12.2011 р. ТОВ “Скіф – Шіппінг” звернулося до позивача з проханням повернути частину передплати у розмірі 8013872 грн.
20.12.2011 року платіжним дорученням № 1124413 позивачем була перерахована ТОВ “Скіф – Шіппінг” сума коштів у розмірі 8013872 грн., у т. ч. ПДВ 1 335645,33 грн. з формулюванням “повернення передплати за металопрокат за дог. 2700785 від 23.05.2007 р.”, що підтверджується відповідною випискою з банківського рахунка позивача.
У зв’язку з цим, позивачем був виписаний розрахунок № 2012003 від 20.12.2011 р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної № 370727 від 31.10.2008 р. на суму ПДВ 1335645,28 грн.
Даний розрахунок відображений у додатку 1 “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з ПДВ” до декларації позивача з ПДВ за грудень 2011 року.
Судом також встановлено, що між позивачем та відкритим акціонерним товариством “Краснодонвугілля” 28.10.2008 р. був укладений договір постачання металопродукції № 2801945, строк дії якого встановлений до 31.12.2009 р.
Додатковими угодами № 1 від 29.12.2009 р., № 2 від 31.03.2010 р., № 2 від 01.07.2010 р. та № 3 від 29.12.2010 р. сторони продовжили строк дії вказаного договору до 31.03.2010 р., 31.12.2010 р. та 31.12.2011 року.
31.12.2008 р. ВАТ “Краснодонвугілля” перерахувало позивачеві 201000000 грн., у тому числі ПДВ 33500000 грн., що підтверджується випискою руху коштів по банківському рахунку позивача за вказану дату. За наслідками цієї господарської операції позивачем також 22.12.2008 р. була виписана податкова накладна № 370729 на суму ПДВ 33500000 грн., податкові зобов’язання за якою відображені у додатку 5 до декларації з ПДВ за жовтень 2008 року.
Листом від 16.12.2011 р. ПАТ “Краснодонвугілля” звернулося до позивача з проханням повернути передплату за договором № 2801945 від 28.10.2008 р. у розмірі 201 млн. грн.
22.12.2011 року платіжними дорученнями № 245383, 1124537, 1124536, 1124535, 1124533 позивачем була перерахована ВАТ “Краснодонвугілля” сума коштів у розмірі 201000000 грн., у т. ч. ПДВ 33500000 грн. з формулюванням “повернення передплати за дог. 2801945 від 28.10.2008 р.”, що підтверджується відповідною випискою з банківського рахунка позивача.
У зв’язку з цим позивачем був виписаний розрахунок № 2212002 від 22.12.2011 р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної № 370729 від 31.10.2008 р. на суму ПДВ 33500000 грн.
Даний розрахунок відображений у додатку 1 “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з ПДВ” до декларації позивача з ПДВ за грудень 2011 року.
Відповідачем у Акті перевірки вказано, що завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування ПДВ мало місце саме у грудні 2011 року. Тобто спір стосується господарських операцій та відносин, які виникли у грудні 2011 році, що обумовлює застосування до них положень ПКУ.
Відповідно до п. 192.1 ст. 192 цього Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
За приписами пп. 192.1.1. п. 192.1 ст. 192 ПКУ, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку.
На виконання даних норм Кодексу позивачем були складені розрахунки:
- № 2212002 від 22.12.2011 р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної № 370729 від 31.10.2008 р. на суму ПДВ 33500000 грн.;
- № 2012003 від 20.12.2011 р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної № 370727 від 31.10.2008 р. на суму ПДВ 1335645,28 грн.
Ці розрахунки вручені ТОВ “Скіф – Шіппінг” та ПАТ “Краснодонвугілля” 20 та 22.12.2011 року, що підтверджується відповідними відмітками на зазначених розрахунках коригування.
З урахуванням цього у позивача виникло право на зменшення суми податкових зобов’язань з ПДВ саме у грудні 2011 року, що ним і було зроблене.
Зі змісту Акта перевірки вбачається, що висновки відповідача ґрунтуються на порушенні позивачем п. 102.5 ст. 102 ПКУ, згідно з якою заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.
Суд вважає, що дана норма не підлягає застосуванню у спірних правовідносинах та не порушена позивачем.
По-перше, за податковим повідомленням-рішенням, яке є предметом даного спору, підлягає зменшенню сума від’ємного значення ПДВ, а не сума відшкодування ПДВ. Положення п. 102.5 ст. 102 ПКУ не регулюють питання формування від’ємного значення ПДВ, а отже посилання відповідача на порушення вказаної норми, внаслідок чого позивачем завищена сума від’ємного значення ПДВ у грудні 2011 року, є безпідставними.
По-друге, зазначена вище норма регулює строки давнини у двох випадках – подання платником податку заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або заяви про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом. При цьому в останньому випадку строк 1095 днів починає обліковуватися від дня, наступного за днем отримання права на таке відшкодування.
Для застосування цієї норми встановленню підлягає дата виникнення права на відшкодування податку.
Згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Відповідно до п. 200.3 ст. 200 ПКУ при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то за приписами п. 200.4 ст. 200 ПКУ:
а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
З наведених норм вбачається, що право на отримання бюджетного відшкодування виникає не раніш виникнення від’ємного значення податку за результатами обрахування різниці між значеннями податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного податкового періоду.
Зменшення сум податкових зобов’язань з ПДВ позивача за результатами господарських операцій з повернення попередньої оплати мали місце у грудні 2011 року, а тому приймаються до обліку та можуть впливати на виникнення від’ємного значення податку саме у грудні 2011 року. Відповідно, право на відшкодування податку у зв’язку з вказаними операціями виникає у позивача не раніш вказаного періоду. Саме від виникнення цього права, а не від дати виникнення податкових зобов’язань, які коригуються, починає відлік строк на подання заяви про відшкодування податку.
Податковий кодекс України не містить норм, які б обмежували у часі обов’язок продавця відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі повернення ним передплати за товари (роботи). Тому висновки відповідача про порушення п. 102.5 ст. 102 ПКУ є необґрунтованими.
Суд не приймає до уваги доводи відповідача щодо відсутності за наслідками спірних господарських операцій своєчасного коригування податкового кредиту з боку контрагента позивача – ПАТ “Краснодонвугілля”. Проведена відповідачем перевірка є камеральною, тобто такою, що відповідно до пп. 75.1.1 ст. 75 ПКУ ґрунтується виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Акт перевірки у цьому разі не повинний ґрунтуватися та фактично не ґрунтується на бездіяльності контрагентів позивача.
Отже дані посилання відповідача не були підставою для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення, відповідні норми не зазначені у ньому у якості таких, що порушені, з урахуванням чого судом до уваги не приймаються.
Зважаючи на наведене, суд дійшов висновку про неправомірність та безпідставність викладених у Акті перевірки висновків відповідача, що обумовлює задоволення позовних вимог про визнання протиправним та скасування прийнятого на його підставі податкового повідомлення-рішення.
Судові витрати відповідно до ст. 94 КАС України підлягають стягненню з Державного бюджету України на користь позивача.
Керуючись ст. ст. 2 – 15, 17 – 18, 69 – 71, 86, 87, 151 – 154, 158, 162, 163, 167, 185 – 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:
Позов публічного акціонерного товариства “Єнакієвський металургійний завод” до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000151311/7878/10/15-16-23/1-00191193 від 13.03.2012 р. задовольнити.
Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби № 0000151311/7878/10/15-16-23/1-00191193 від 13.03.2012 р.
Стягнути з державного бюджету України на користь публічного акціонерного товариства “Єнакієвський металургійний завод” (86429 м. Єнакієве, пр-т. Металургів, 9, код ЄДРПОУ 00191193) судові витрати з судового збору у сумі 2 146 грн. (дві тисячі сто сорок шість гривень).
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її отримання апеляційної скарги.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У випадку подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.
Вступна та резолютивна частина рішення проголошені у судовому засіданні 30 серпня 2012 р. Постанова складена у повному обсязі 4 вересня 2012 р.
Суддя                        О. Ю. Бєломєстнов
Постанова Донецького окружного адміністративного суду від 30.08.2012 р. у справі № 2а/0570/9215/2012

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>