Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2013 р. у справі № 2а/0470/3446/11

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
від 17.01.2013 р.
справа № 2а/0470/3446/11
Суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Чередниченко В.Є.
суддів: Коршуна А.О. Панченко О.М.
за участю секретаря судового засідання: Мамалат І.Л.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26 травня 2011 року у справі № 2а/0470/3446/11 за адміністративним позовом приватного підприємства «Імпульспромсервіс» до Державної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську про зобов’язання вчинити дії,-
ВСТАНОВИВ:
25 березня 2011 року приватне підприємство «Імпульспромсервіс» (далі – ПП «Імпульспром- сервіс») звернулось до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську, в якому просить визнати протиправними дії відповідача з невизнання декларації позивача з податку на прибуток за 2010 рік, наведені у листі за №4683/10/28-218 від 04.02.2011 року та зобов’язати відповідача прийняти до обліку як податкову звітність декларацію позивача з податку на прибуток за 2010 рік надану 31.01.2011 року.
Позов обґрунтовано тим, що декларація з податку на прибуток за 2010 рік, надана 31.01.2011 року, відповідає даним бухгалтерського та податкового обліку підприємства, складена за встановленою формою, в ній зазначені всі обов’язкові реквізити, вона підписана директором підприємства та скріплена печаткою підприємства. Рішення відповідача викладене у формі листа, про присвоєння декларації ПП «Імпульспромсервіс» з податку на прибуток за 2010 рік статусу «не визнано як податкова декларація» є незаконним, оскільки такий статус декларації надано у зв’язку з відсутністю в ній підпису особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку, однак на підприємстві взагалі відсутня посада бухгалтера.
Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26 травня 2011 року позов задоволено, зобов’язано відповідача визнати податковою звітністю декларацію приватного підприємства «Імпульспромсервіс» з податку на прибуток за 2010 рік, надану 31.01.2011 року.
Не погодившись з постановою суду першої інстанції, відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на незаконність рішення суду, просить постанову суду скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.
Апеляційна скарга обґрунтована тим, що згідно п. 48.5.1. п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку. Оскільки у декларації позивача з податку на прибуток за 2010 рік відсутній підпис особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку, то така декларація не має обов’язкових реквізитів та їй надається статус «не визнано як податкова декларація».
Перевіривши законність та обґрунтованість оскаржуваної постанови суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом першої інстанції встановлено та знайшло підтвердження під час апеляційного розгляду справи, що 31 січня 2011 року рекомендованим поштовим відправленням ПП «Імпульспромсервіс» було направлено на адресу відповідача декларацію з податку на прибуток за 2010 рік (а.с.7-10).
Листом від 04.02.2011 року відповідач повідомив позивача, що декларацію з податку на прибуток за 2010 рік не визнано податковою звітністю, оскільки у ній відсутній підпис особи яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та позивачу запропоновано надати нову податкову декларацію оформлену належним чином (а.с.11).
Правомірність та обґрунтованість дій відповідача щодо невизнання декларації позивача з податку на прибуток за 2010 рік є предметом спору переданого на вирішення суду.
Вирішуючи спірні правовідносини між сторонами та задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що підстави для невизнання вказаної декларації податковою звітністю відсутні.
З такими висновками суду першої інстанції суд апеляційної інстанції погоджується з наступних підстав.
Згідно п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.
Відповідно до п.48.2 ст.48 Податкового кодексу України обов’язкові реквізити це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.
Так, згідно з п.48.3 ст.48 Податкового кодексу України податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).
Згідно з п.48.5 ст.48 Податкового кодексу України податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.
Як слідує з матеріалів справи, декларація ПП «Імпульспромсервіс» з податку на прибуток за 2010 рік підписана керівником підприємства та скріплена печаткою підприємства. Підпис головного бухгалтера відсутній, зроблено відмітку «не передбачено» (а.с.7).
Відповідно до п.48.7 ст.48 Податкового кодексу України податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією.
Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації: введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (далі- бухгалтер), зобов’язаний діяти в межах повноважень, коло яких визначено пунктом 7 статті 8 зазначеного цього Закону та функціональними обов’язками, передбаченими посадовими інструкціями, які розробляють і затверджують на основі типових кваліфікаційних характеристик роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
Таким чином відсутність на підприємстві позивача посади бухгалтера, не суперечить ч.4 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Тому враховуючи положення ст.62 Закону України «Про господарські товариства», ст.145 Цивільного кодексу України, доводи відповідача про необхідність наявності на декларації ПП «Імпульспромсервіс» підпису особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку є необґрунтованими.
Крім того, згідно частини 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Таким чином відповідач, маючи в своєму розпорядження заяву позивача про взяття на облік (форма № 1-ОПП), в якій, у разі наявності на підприємстві особи на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податку, зазначаються її данні, не надав її суду в підтвердження своїх доводів та не довів, що на ПП «Імпульспромсервіс» має особу на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку, тому її підпис повинен бути наявним на декларації позивача з податку на прибуток за 2010 рік.
Між тим, відповідно до п. 49.13 ст. 49 Податкового кодексу України у разі якщо у встановленому законом порядку буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, останню вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної податкової служби.
З огляду на те, що судом першої інстанції зроблений вірний висновок про те, що відмова відповідача визнати податковою звітністю податкову декларацію з податку на прибуток за 2010 рік, надану 31.01.2011 року є протиправною, днем прийняття податковим органом такої податкової декларації слід вважати день її фактичного отримання органом державної податкової служби.
Однак судом першої інстанції в резолютивній частині судового рішення не було зазначено дати прийняття податковим органом вказаної податкової декларації, якою, згідно поштового повідомлення, що міститься в матеріалах справи є 03.02.2011 року (а.с.10).
За таких обставин апеляційний суд вважає за необхідне змінити судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, визначивши момент подання спірної декларації позивача датою її фактичного отримання відповідачем.
За таких обставин, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу позивача – задовольнити частково. Постанову суду першої інстанції у справі №2а/0470/3446/11 – змінити оскільки остання є помилковою лише в частині вирішення спору по суті.
На підставі викладеного, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 198, статтями 201, 205 КАС України, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську – задовольнити частково, постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26 травня 2011 року у справі №2а/0470/3446/11 – змінити, виклавши її резолютивну частину в такій редакції:
Позов приватного підприємства «Імпульспромсервіс» задовольнити частково.
Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську з невизнання декларації приватного підприємства «Імпульспромсервіс» з податку на прибуток за 2010 рік.
Зобов’язати Державну податкову інспекцію у м. Дніпродзержинську прийняти до обліку як податкову звітність декларацію приватного підприємства «Імпульспромсервіс» з податку на прибуток за 2010 рік, що подана 03.02.2011 року.
Постанова суду набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки передбачені статтею 212 КАС України.         
Головуючий:                                               В.Є. Чередниченко
Суддя:                                                          А.О. Коршун
Суддя:                                                          О.М. Панченко
Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2013 р. у справі № 2а/0470/3446/11

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>