Наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України “Про внесення змін до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей” від 28.02.2015 р. № 83ог

Редакція: 28.02.2015 р.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРИ СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(КЕРІВНИК АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)
НАКАЗ
від 28 лютого 2015 року № 83ог

Про внесення змін до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, абзацу третього пункту 8 Положення про оперативний штаб з управління антитерористичною операцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 611-11, Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 22 січня 2015 року № 27ог, наказую:
1. Затвердити Зміни до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 22 січня 2015 року № 27ог, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії розмежування при штабі антитерористичної операції.
3. Наказ довести згідно з розрахунком доведення.
Перший заступник керівника
Антитерористичного центру при
Службі безпеки України (керівник
Антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей)
генерал-полковник

Г. П. Воробйов

 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Начальник штабу -
перший заступник керівника
Антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей
генерал-майор

І. Л. Криштун

Розрахунок доведення
з/п
Кому доведено наказ
Примітка
1
Керівнику сектора “А”
 
2
Керівнику сектора “Б”
 
3
Керівнику сектора “С”
 
4
Керівнику сектора “М”
 
5
Старшому оперативної групи НГУ
 
6
Старшому оперативної групи ДПС
 
7
Старшому оперативної групи МВС
 
8
Старшому оперативної групи СБУ
 
9
Начальнику ВСП у ЗСУ – начальнику ГУ ВСП ЗСУ
 
10
Голові Донецької обл. держ. адміністрації
 
11
Голові Луганської обл. держ. адміністрації
 
Проект наказу підготовлено у Координаційному центрі та погоджено із структурними підрозділами штабу АТО на території Донецької та Луганської областей.
Керівник Координаційного центру
полковник
І. П. Кравець
 
Додаток
до наказу першого заступника керівника
Антитерористичного центру при Службі безпеки
України (керівника Антитерористичної операції
на території Донецької та Луганської областей)
22.01.2015 № 27ог
(у редакції наказу першого заступника керівника
Антитерористичного центу при Службі безпеки
України (керівника Антитерористичної операції
на території Донецької та Луганської областей)
від 28.02.2015 № 83ог)
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей
I. Загальні положення
1.1. Цей Тимчасовий порядок (далі – Порядок) визначає окремі питання здійснення контролю за переміщенням в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі – АТО), а також вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, осіб, транспортних засобів та вантажів, а також види блокпостів, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, порядок їх функціонування, правила їх перетинання.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
неконтрольована територія – територія, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі повноваження, передбачені законодавством України;
координаційний центр (далі – КЦ) – це підрозділ з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії розмежування, який створений при оперативному штабі з управління АТО, та до складу якого входять представники Служби безпеки України (далі – СБУ), Збройних Сил України (далі – ЗСУ), Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВСУ), Національної гвардії України (далі – НГУ), Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), Державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ) з метою координації діяльності координаційних груп та організації видачі перепусток для фізичних та юридичних осіб (далі – осіб), транспортних засобів та вантажів;
координаційна група (далі – КГ) – це підрозділ з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії розмежування, яка створена приуправліннях (відділах) МВС України районів (міст), та до складу якого входять представники СБУ, ЗСУ, МВСУ, НГУ, ДПСУ, ДФСУ, інших сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом, а також підприємств, установ, організацій, які залучаються до участі в антитерористичній операції з метою своєчасної та якісної перевірки осіб, які виявили бажання перетнути лінію зіткнення у межах Донецької, Луганської областей та організації видачі перепусток для фізичних та юридичних осіб, транспортних засобів та вантажів.
перепустка – документ, що надає право в’їзд, проходу (далі – в’їзд) на неконтрольовані території та виїзд, вихід (далі – виїзд) з них;
блокпост – загороджувальний пункт у визначеному місці (на ділянці місцевості, у споруді або їх комплексі) в районі проведення АТО, призначений для контролю за рухом людей, транспортних засобів, перевірки в осіб документів, що посвідчують особу, особистого догляду осіб і огляду речей, що при них знаходяться, огляду транспортних засобів та речей, що ними перевозяться, з метою запобігання несанкціонованому проникненню осіб на неконтрольовану територію, проникнення з неконтрольованої території терористів та їх пособників, а також ввезення (вивезення) до (з) району проведення антитерористичної операції предметів і речовин, вилучених з цивільного обороту або обмежених в обороті; оборони сил та засобів, залучених до проведення АТО від протиправних посягань з боку терористів та незаконних озброєних (воєнізованих) формувань;
контрольний пункт в’їзду-виїзду (далі – контрольний пункт) – спеціально виділена територія блокпосту другого рубежу на автомобільних шляхах, залізничних станціях з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється визначені види державного контролю контрольними органами, службами України і пропуск на неконтрольовану територію та із неї осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
контрольні органи і служби – підрозділи ДПСУ та інших органів, що здійснюють державний контроль у контрольних пунктах;
компетентні органи – підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом;
дозвіл – документ встановленого зразка, що надає право перевезення товару (вантажу) з тимчасово неконтрольованих територій на іншу територію України та, з території України до тимчасового неконтрольованих територій (додаток 1);
заява з додатками – заява для отримання дозволу на переміщення товарів до (із) окремих територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі повноваження, передбачені законодавством України (додаток 2);
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Кримінальному процесуальному кодексі України, Митному кодексі України, законах України “Про боротьбу з тероризмом”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про прикордонний контроль” та інших нормативно-правових актах.
1.3. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд в район проведення антитерористичної операції і виїзд з нього через блокпости та контрольні пункти за умови пред’явлення паспортних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та перепустки, яка видається КЦ та КГ (визначених місцях). Перепустки підписуються керівниками КЦ та КГ.
1.4. На фізичних осіб, які в’їжджають в район проведення антитерористичної операції та виїжджають з неї, поширюється дія Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
1.5. В’їзд іноземців та осіб без громадянства в район проведення антитерористичної операції та виїзд з нього допускається лише за наявністю паспортного документа та перепустки, яка видається КЦ та КГ (визначених місцях).
1.6. Митні процедури, пов’язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян в район проведення антитерористичної операції та з нього, здійснюються у відповідних контрольних пунктах згідно чинного законодавства України.
1.7. Порядок в’їзду в район проведення антитерористичної операції, виїзду з нього, порядок перетинання лінії зіткнення оприлюднюється через державні засоби масової інформації оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, місцевими органами державної влади.
1.8. Блокпости формуються як блокпости першого рубежу та блокпости другого рубежу.
1.9. На блокпостах першого рубежу здійснюється:
контроль і пропуск на неконтрольовану територію та із неї осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
отримання та реєстрація заяв від осіб, які виявили бажання перетнути лінію зіткнення наконтрольовану територію та надання їх до КГ;
отримання від КГ перепусток, їх облік та видача особам (протягом 10 діб після отримання заяви), які виявили бажання перетнути лінію зіткнення на контрольовану територію при наявності документів, що посвідчують особу;
здійснення пропуску осіб протягом доби в контрольовану чи неконтрольовану територію, у разі смерті близьких родичів, членів сім’ї або хворобу близьких осіб, що підтверджується відповідними документами (телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) при наявності документів, що посвідчують особу та за письмового (усного) погодження керівника КГ;
вилучення перепусток в осіб, які виявили бажання перетнути лінію зіткнення нанеконтрольовану територію, при наявності документів, що посвідчують особу. Ведення обліку зданих перепусток, їх збереження та звірку з видачею перепусток з КГ;
перевірка наявності виданого органами ДФСУ дозволу на перевезення вантажу та іншого майна;
попередній контроль за рухом людей, транспортних засобів, речей, попередня перевірка транспорту, що рухається через блокпост, на наявність заборонених предметів та речовин (зброя, боєприпаси, вибухівка, наркотичні засоби тощо);
недопущення виходу терористів з району проведення АТО та проникнення в такий район їх пособників;
запобігання вчиненню терористичних актів та інших протиправних діянь;
тимчасове обмеження (заборона) руху транспорту та людей;
припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії “розмежування”.
1.10. На блокпостах другого рубежу, визначених контрольних пунктах здійснюється:
державний контроль за рухом людей, транспортних засобів, речей; перевірка транспорту, що рухається через блокпост, на наявність заборонених предметів та речовин (зброя, боєприпаси, вибухівка, наркотичні засоби тощо);
контроль за рухом транспортних засобів, товарів (вантажів), що перевозяться транспортними засобами, на наявність відповідного дозволу на перевезення вантажу (товару), його відповідність даним зазначеним у такому дозволі, а також, на наявність заборонених предметів та речовин;
виявлення та затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень або переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, та викрадених транспортних засобів;
недопущення виходу заборонених товарів (вантажів) з тимчасового неконтрольованої території та відповідно провезення таких товарів (вантажів) на таку територію;
перевірка в осіб документів, що посвідчують особу, перепусток;
недопущення виходу терористів з району проведення АТО та проникнення в такий район їх пособників;
запобігання вчинення терористичного акту та інших протиправних діянь;
тимчасове обмеження (заборона) руху транспорту, товарів (вантажів), та людей.
1.11. Блокпости першого та другого рубежів, визначених контрольних пунктів здійснюють взаємодію та обмін інформацією.
1.12. В’їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї осіб здійснюється через блокпости з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком:
громадян України (окрім осіб, залучених до проведення АТО) – за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, а тих, які не досягли 16-річного віку з дотриманням вимог передбачених для таких осіб Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, та перепусткою;
іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом та перепусткою.
1.13. Переміщення до тимчасово неконтрольованих територій та з них товарів (вантажів) юридичними та фізичними особами здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, за умови пред’явлення перевізником, або його власником (уповноваженою особою) такого вантажу спеціального дозволу виданого органами ДФСУ.
1.14. Переміщення вантажів (товарів) дозволяється виключно суб’єктам господарювання, які знаходяться на обліку в органах ДФСУ та сплачують податки до Державного бюджету України у порядку та розмірах, встановлених Законодавством України, згідно з переліками затверджених Порядком.
1.16. У разі порушення режиму припинення вогню (несанкціонованого відкриття вогню, обстрілу зі стрілецької зброї, артилерійських систем, реактивні системі залпового вогню, інформації щодо дій диверсійно-розвідувальних груп) з боку незаконних збройних формувань на відстані до 30 км від транспортних коридорів для переміщення населення, транспортних засобів чи безпосереднього обстрілу транспортного коридору, блокпостів, контрольних пунктів напрямок руху перекривається.
Блокпости, контрольні пункти, за розпорядженням керівника сектору з повідомленням оперативного штабу з управління АТО, тимчасово припиняють свою роботу щодо оформлення документів по перепустці на контрольовану територію України, особовий склад займає кругову оборону, населення, яке знаходиться на місцях пропуску евакуюються в безпечні місця(бліндажі, перекриття тощо), транспортні засоби не пропускаються.
II. Склад та чисельність блокпоста
2.1. Рішення про організацію та припинення діяльності блокпостів, їх кількість, особовий склад та місця розташування блокпостів приймає керівник оперативного штабу з управління АТО.
2.2. Для несення служби на блокпосту призначається підрозділ від взводу (групи) і більше, з числа залучених до проведення АТО осіб, який може бути посилений озброєнням, бойовою технікою, підрозділами суб’єктів боротьби з тероризмом тощо.
2.3. Чисельність особового складу, що залучається до несення служби на блокпосту, визначається старшим начальником, з урахуванням обстановки, що склалась у районі виконання завдань, обсягів службово-бойових завдань, та здатності підрозділу самостійно тримати кругову оборону.
2.4. За рішенням старшого керівника старшим на блокпосту призначається офіцер, йому підпорядковується весь особовий склад (у тому числі з інших структур, представники яких задіяні до несення служби). На нього покладається відповідальність за успішне виконання завдань, дотримання законності особовим складом під час несення служби, а також дотримання ними заходів особистої безпеки.
2.5. Обладнання блокпостів та матеріально-технічне забезпечення здійснюється відповідно до рішення керівника оперативного штабу з управління АТО.
2.6. Блокпости на маршрутах руху транспортних засобів позначаються дорожніми знаками та розміткою відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, з метою недопущення зіткнення з ними транспортних засобів.
III. Права і обов’язки особового складу
3.1. Особовий склад, що несе службу на блокпосту, має право:
зупиняти та оглядати транспортні засоби, при цьому особливу увагу звертати на виявлення зброї, боєприпасів, вибухівка, наркотичних засобів тощо;
перевіряти у водіїв та пасажирів документи, що посвідчують особу, перепустки та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби та номерні агрегати до них, на право користування і керування транспортними засобами, дорожні (маршрутні) листи та відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та іншим документам, а також перевіряти їх наявність у базах даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем;
за наявності визначених чинним законодавством підстав здійснювати затримання і особистий огляд громадян, огляд їх речей, транспортного засобу і вантажу, а також в разі потреби вилучати речі, що можуть бути знаряддями вчинення кримінального або адміністративного правопорушення, містити сліди або ознаки такого правопорушення або заподіяти шкоду здоров’ю людей;
тримати осіб, затриманих в адміністративному порядку, в спеціально відведених для цих цілей приміщеннях;
застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством (ст. 12, 13, 14, 15 Закону України “Про міліцію” та ст. 20, 21, 22, 24 Статуту внутрішньої служби ЗС України, затвердженого Законом України);
здійснювати вилучення вантажів (товарів) та іншого майна згідно до вимог чинного законодавства, в межах компетенції;
використовувати в установленому порядку спеціальні технічні і транспортні засоби для виявлення і фіксації правопорушень;
здійснювати в установленому порядку фотографування, звукозапис, відеозйомку для виявлення та фіксації протиправних діянь;
здійснювати автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетнули межі блокпосту.
Додатково на блокпосту першого рубежу:
отримувати заяви, видавати та вилучати перепустки під час переміщення осіб, які виявили бажання переткнути лінію зіткнення.
3.2. Старший блокпоста зобов’язаний:
організувати несення служби на блокпосту (порядок бойового чергування, черговість та порядок відпочинку);
перевірити наявність перепустки в осіб, які виявили бажання переткнути лінію зіткнення;
вести Книги обліку перепусток та заяв, Журналу контролю за проходження транспортних засобів на блокпосту (додаток 1);
організувати систему зв’язку на блокпосту;
забезпечити організацію охорони та оборони блокпоста;
здійснювати виконання заході всебічного забезпечення (організовується відповідними посадовими особами військової частини);
організовувати взаємодію із сусідніми підрозділами, іншими структурами (медичними закладами, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою України тощо) та органами місцевого самоврядування.
Додатково на блокпосту першого рубежу:
отримувати заяви, вести їх облік та надсилати до КГ;
видавати та вилучати перепустки в осіб, які виявили бажання переткнути лінію зіткнення;
перевіряти наявність документів на перевезення вантажів та іншого майна.
3.3. Особовий склад блокпоста зобов’язаний:
перебувати у постійній бойовій готовності, дотримуватися встановленого порядку бойового чергування, черговості і порядку відпочинку, заходів маскування;
здійснювати огляд автомобілів, перевірку документів і особистих речей людей, вилучати заборонені речі і речовини, зброю, вибухівку, затримувати порушників та передавати їх працівникам МВС та СБУ;
перевірити наявність перепустки в осіб, які переміщуються через лінію зіткнення;
бути ввічливим і коректним по відношенню до громадян при здійсненні огляду автомобілів, перевірки документів та особистих речей;
постійно тримати засоби зв’язку в робочому стані, вести перемови за допомогою таблиць сигналів прихованого управління військами;
дотримуватись заходів особистої безпеки;
Додатково на блокпосту першого рубежу:
отримувати заяви, вести їх облік та надсилати до КГ;
видавати та вилучати перепустки в осіб, які переміщуються через лінію зіткнення;
перевіряти наявність документів на перевезення вантажів та іншого майна.
IV. Елементи бойових порядків та тактика дій під час несення служби
4.1. Перевірка автотранспорту
Однією з основних функцій блокпоста є догляд транспортних засобів.
Для здійснення перевірки призначаються наступні групи: група огляду; група прикриття; чергові вогневі засоби; резерв.
4.2. Група огляду зобов’язана:
при зупинці транспортного засобу вказати місце стоянки, оголосити водію та пасажирам порядок їх дій;
постійно оцінювати стан, можливості та наміри громадян (водіїв); при огляді автотранспорту і пішоходів мати зброю (автомат) у положенні для стрільби з використанням ременя;
у разі непокори громадян зайняти вигідну позицію з метою недопущення нападу, забезпечити зручні умови для дій усього особового складу згідно з бойовим розрахунком, здійснити затримання правопорушника;
при виявленні в транспортному засобі зброї, боєприпасів та інших заборонених речей затримати водія (транспортний засіб), доповісти старшому блок-поста та діяти відповідно до його вказівок.
4.3. Група прикриття зобов’язана:
вести спостереження за групою огляду та громадянами, які знаходяться на блокпосту;
у разі непокори громадян та виявлення заборонених предметів надавати допомогу групі огляду;
при прориві транспортних засобів та нападі на блокпост діяти згідно з бойовим розрахунком.
4.4. З метою забезпечення постійної бойової готовності до відбиття нападу на блокпост призначаються чергові вогневі засоби. Для цього можуть обладнуватись вогневі точки на підвищених місцях, що забезпечує краще спостереження.
4.5. Кожен військовослужбовець повинен займати позицію так, щоб не знаходитись на лінії вогню та не перешкоджати діям інших військовослужбовців.
4.6. Із складу резерву можуть призначатися військовослужбовці для охорони затриманих осіб та транспорту.
4.7. При під’їзді (підході) до блокпоста транспортного засобу (пішохода) старший групи огляду зупиняє транспортний засіб (пішохода) та звертається до водія і пасажирів, наприклад: “Добрий день. Молодший сержант Петренко. Блокпост. Прошу пред’явити документи і машину (у разі наявності вантаж) до огляду. Водію і пасажирам вийти з машини”.
Зупинившись, водій повинен вимкнути двигун, вийти із авто і пред’явити документи, що посвідчують особу, посвідчення водія і документи на транспортний засіб, а також перепустку на право проїзду в район (з району) блокування.
Після перевірки документів старший групи огляду вимагає від водія відкрити капот і багажник. Пасажири виходять і розташовуються в 10 – 15 м від машини. За командою старшого особовий склад оглядає машину, а старший уважно спостерігає за діями водія і пасажирів. Огляд транспортного засобу проходить у наступній послідовності:
оглядається кабіна (ящик для інструментів, зворотні боки сидінь, прокладка стелі, двері та ін.);
перевіряється горловина бака і спеціальним щупом наявність сторонніх предметів у ньому, запасне колесо, багажник, дно кузова та ін.;
перевіряється моторна частина (двигун, масляний і повітряний фільтри, простір між запобіжною сіткою та радіатором, внутрішня частина і ін.).
При огляді спецмашин (автокран, фургон, автоцистерна та ін.), крім того, перевіряється машинне відділення.
4.8. Особовий склад групи, використовуючи дзеркало для перевірки дна автомобіля, оглядає місця можливого укриття заборонених речей.
4.9. Проводиться зовнішній огляд водія, пасажирів та їх речей.
4.10. При виявленні заборонених предметів вони вилучаються і передаються старшому блокпоста. У такому випадку транспортний засіб розміщується на обладнаній для цих цілей стоянці, яку охороняє група військовослужбовців із складу резерву, а особи, що їх перевозили, затримуються до прибуття представників МВС та СБУ. У разі виявлення предметів, схожих на вибухові пристрої, їх вилучення чи ізоляція проводиться відповідними фахівцями.
4.11. Перевірка (огляд) людей
Під час несення служби на блокпостах перевіряється не тільки транспорт, але й громадяни. Особовий огляд громадян жіночої статі здійснюється з залученням персоналу жіночої статі у відповідності до чинного законодавства.
Забороняється виконувати обшук або огляд способом, який принижує людську гідність.
4.12. При перевірці документів, що посвідчують особу громадян, старший групи особливу увагу звертає на справжність документів, відповідність фотокартки зовнішності особи, відмітку про реєстрацію та інші дані.
4.13. Рекомендується в ході перевірки задавати власникові документів контрольні питання, звіряючи відповіді з даними документів. Якщо відповіді неточні або виявлені підробки, громадяни затримуються, проводиться огляд його одягу і речей. Старший групи доповідає старшому блокпоста про затримання і передає правопорушника під охорону.
4.14. Дії під час нападу на блокпост:
При спрацюванні сигнальних мін або доповіді спостерігача про виявлення біля блокпоста або на блокпосту озброєних людей, яких неможливо ідентифікувати за розпізнавальними знаками та сигналами чи при встановленні їх неналежності шляхом відповіді пароля до сил та засобів АТО, старший блокпоста подає команду “До бою”, особовий склад займає вогневі позиції згідно з бойовим розрахунком, група огляду під прикриттям відходить на заздалегідь підготовлені вогневі позиції та діє в складі підрозділу.
4.15. Дії при прориві транспортного засобу через блокпост:
При повідомленні, що машина, яка наближається до блокпоста, не зупиняється біля знаку “Стоп” і продовжує рух старший групи подає команду “Прорив” і керує діями групи згідно з бойовим розрахунком.
Військовослужбовці із групи прикриття швидко встановлюють за ходом переміщення транспортного засобу засіб примусової зупинки. Призначені військовослужбовці цієї групи проводять попереджувальні постріли і ведуть вогонь по колесах автомобіля.
Особовий склад групи огляду забороняє рух транспорту і громадян в обох напрямках, перекриває можливі шляхи відходу водія (пасажирів) при зупинці транспортного засобу і знаходиться в готовності провести затримання порушника або застосувати зброю у випадку озброєного нападу. За необхідності старший групи проводить попереджувальний постріл.
При отриманні сигналу про прорив старший блокпоста викликає особовий склад “До бою” і організовує його дії згідно з бойовим розрахунком. При цьому група прикриття веде спостереження за діями групи огляду і правопорушника в готовності застосувати зброю. Резерв займає місця згідно з бойовим розрахунком (підсилює групу огляду), забезпечує прикриття шляхів відходу.
V. Контрольні пункти
5.1. Контрольні пункти не призначені для перетинання державного кордону України.
5.2. Час роботи контрольних пунктів встановлюється керівником оперативного штабу з управління АТО.
5.3. Робота контрольних пунктів може призупинитися за рішенням оперативного штабу з управління АТО.
5.4. Порядок взаємодії контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в контрольних пунктах визначаються технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, яка затверджується окремо для кожного контрольного пункту керівником органу Державної прикордонної служби України.
5.5. У технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через контрольні пункти визначаються:
загальні положення;
порядок перевірки, обліку перепусток, які видаються Координаційною групою на осіб, які бажають переткнути лінію зіткнення або населені пункти, які знаходяться в зоні проведення АТО;
порядок здійснення пропуску осіб протягом доби в зону проведення АТО чинеконтрольовану територію, у разі смерті близьких родичів, членів сім’ї або хворобу близьких осіб, що підтверджується відповідними документами (телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) при наявності документів, що посвідчують особу та за письмового (усного) погодження керівника КГ;
порядок вилучення перепусток в осіб, які виявили бажання перетнути лінію зіткнення наконтрольовану територію, при наявності документів, що посвідчують особу. Ведення обліку зданих перепусток, їх збереження та звірку з видачею перепусток з КГ;
порядок перевірки наявності дозволу на перевезення вантажу (товарів) та іншого майна;
місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території контрольного пункту та зон контролю (режимна зона), місця стоянок транспортних засобів, у тому числі затриманих. При огляді особливу увагу звертати на виявлення зброї, боєприпасів, вибухівка, наркотичних засобів тощо;
маршрути руху, місця стоянки і місця відстою автомобільних транспортних засобів, поїздів (вагонів), що перевозять небезпечні вантажі, місця фільтраційних зон (таборів) для перевірки вантажів, місця зберігання вантажів, які підлягають обліку та конфіскації, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з військовою загрозою, масовими заворушеннями, терористичними актами, перешкоджанням та блокуванням роботи контрольного пункту, а також ситуацій техногенного та природного характеру;
порядок ведення Книги обліку перепусток, Журналу контролю за проходження транспортних засобів на контрольних пунктах (додаток 1);
порядок вилучення вантажів (товарів) та іншого майна;
загальний порядок та послідовність контрольних операцій відносно осіб, транспортних засобів та вантажів;
порядок допуску в контрольний пункт та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування.
5.6. Межі території контрольного пункту визначаються та затверджуються наказом керівника органу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого знаходиться контрольний пункт, за погодженням з керівником оперативного штабу з управління антитерористичною операцією.
VI. Режим у контрольних пунктах
6.1. У контрольних пунктах органом охорони державного кордону встановлюються режимні правила, що регламентують порядок доступу в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів транспортних засобів, відправленні з контрольних пунктів транспортних засобів, що вибувають на територію проведення антитерористичної операції і прибувають із неї.
6.2. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які пройшли перед в’їздом на неконтрольовану територію перевірку документів, інші перевірки, що проводяться у ході прикордонного контролю, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які прибули з неконтрольованої території і не пройшли такої перевірки та контролю, вхід іншим особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.
6.3. Працівники контрольних органів і служб під час виконання службових обов’язків у контрольних пунктах повинні мати при собі службові посвідчення та представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах до контрольного пункту – припис на виконання завдання.
6.4. Додержання громадського порядку в контрольних пунктах забезпечується органами внутрішніх справ у взаємодії з іншими контрольними органами і службами, а у випадку загрози злочинних та інших протиправних посягань – з відповідними підрозділами ЗСУ та НГУ.
6.5. Посадка осіб у транспортні засоби, а також завантаження (вивантаження) вантажу та багажу в контрольних пунктах проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та ДФСУ, якщо це не заборонено іншими контрольними органами і службами.
6.6. Пасажири і обслуговуючий персонал транспортних засобів після в’їзду на територію контрольних пунктів на вимогу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно.
6.7. Пасажири та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що в’їхали на територію контрольних пунктів, мають право:
бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів і багажу, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для експрес-аналізу відповідними компетентними органами;
отримувати від уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших компетентних органів усні роз’яснення в разі тимчасової відмови їм у в’їзді на територію проведення антитерористичної операції та виїзді з неї.
6.8. Виїзд транспортних засобів з контрольних пунктів здійснюється тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.
6.9. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та інших компетентних органів у контрольних пунктах обов’язкове для всіх осіб, які в’їжджають на територію проведення антитерористичної операції та виїжджають з неї.
VII. Перепустки
7.1. В’їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюється за умови пред’явлення паспортного документа та перепустки, виданоїКЦ та КГ, або у визначених місцях, які погоджені з місцевими органами державної влади.
7.2. Перепустка іноземцям або особі без громадянства, видається за умови надання особою згоди на обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:
1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;
4) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарних міркувань (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
5) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС).
7.3. Перепустка оформляється КЦ та КГ, відповідно до наданих заявок від осіб, які бажають переткнути лінію зіткнення.
7.4. Видача перепусток особам, які бажають переткнути лінію зіткнення здійснюється:
протягом 10 діб через КЦ та КГ, блокпости першого рубежу. Доставка виписаних перепусток до блокпостів покладається на КГ;
протягом доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду або блокпости першого рубежу на напрямках руху при наявності відповідних документів (телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) за письмовим (усним) погодженням керівників КЦ та КГ;
7.5. Перевірку громадян проводити упродовж 10 діб силовими відомствами за напрямками (СБУ, МВСУ, ДПСУ, ДМСУ, ДФСУ, ГПУ) та, у разі відсутності компрометуючих матеріалів, погоджується та підтверджується підписом посадової особи, яка її проводила.
7.6. Перепустки підписуються керівником КЦ або КГ та реєструється в журналі. Перепустка дійсна при наявності паспортного документа.
7.7. Види перепусток на право пересування в районі проведення антитерористичної операції, які видаються з письмового дозволу:
керівника КЦ:
на фізичних та юридичних осіб - на право пересування в окремому секторі зони АТО (додаток 3);
на транспортний засіб – на право пересування в окремому секторі зони (додаток 3).
керівника КГ:
на фізичних та юридичних осіб - на право пересування в окремому секторі зони АТО (додаток 4);
на транспортний засіб – на право пересування в окремому секторі зони (додаток 4).
7.8. Перепустка громадянам України, видається за умови надання особою згоди обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:
1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка намагається в’їхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сімї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
2) розташування місця поховання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;
4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;
5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарною питань;
6) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
7) здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану) територію, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць.
7.9. Для отримання перепустки особа зобов’язана подати такі документи:
1) заяву, в якій обов’язково вказується маршрут переміщення (населені пункти), термін знаходження в районі проведення АТО (контрольованій чи неконтрольованій території);
2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);
3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах (для іноземців та осіб без громадянства);
4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (для іноземців та осіб без громадянства);
5) документ, що підтверджує мету в’їзду на неконтрольовану територію:
копії документів, що підтверджують проживання особи, яка намагається в’їхати на неконтрольованій (контрольованій) територію проведення антитерористичної операції, або її близьких осіб родичів чи членів сім’ї на території проведення АТО;
документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;
телеграми, завірені закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;
документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;
клопотання або погодження МЗС України для осіб, зазначених у підпунктах 4, 5 пункту 7.2 та підпункті 6 пункту 7.3 цього Порядку;
інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на неконтрольовану (контрольованій) територію;
6) для іноземців та осіб без громадянства – документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 7.3 цього Порядку).
Для видачі перепустки за умов, передбачених підпунктом 7 пункту 7.8 цього Порядку, Укрзалізниця подає до КГ списки таких осіб та документи, передбачені підпунктами 1, 4.
7.10. Перепустка видається особам, які досягли 18-річного віку. Дані про неповнолітніх осіб вносяться до перепусток їхніх батьків або законних представників.
7.11. Видача перепустки або прийняття рішення про відмову у видачі здійснюєтьсякерівником КЦ або керівниками КГ.
7.12. Перепустка видається для одноразового або багаторазового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї і є дійсною протягом указаного в заяві документально підтвердженого терміну, що не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох днів).
Перепустка для одноразового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї видається з підстав, визначених підпунктами 1 – 3 пункту 7.2 та підпунктами 1 – 3 пункту 7.8 цього Порядку.
Перепустка для багаторазового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї видається на один рік з підстав, визначених підпунктами 4, 5 пункту 7.2 та підпунктами 4 – 7 пункту 7.8 цього Порядку, а також іноземцям або особам без громадянства, що мають посвідку на постійне проживання в Україні і місце проживання яких зареєстровано на неконтрольованій (контрольованій) території.
7.13. Рішення про відмову в оформленні особі перепустки приймається в разі:
1) коли особою створено чи може бути створено загрозу національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;
2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
3) подання особою завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію або якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на зазначену територію;
5) відсутності у іноземця чи особи без громадянства документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідних гарантій приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 7.2 цього Порядку).
7.14. Рішення про відмову в оформленні перепустки може бути оскаржене керівнику КЦ або керівниками КГ або до суду.
7.15. Представники Координаційного центру та Координаційних груп ведуть облік осіб, яким видано перепустку або відмовлено в її оформленні, із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.
7.16. Наявність перепустки не виключає перевірки посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та іншими особами, які несуть службу на блокпості, КПВВ, документів, що підтверджують мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію.
VIII. Видача дозволів на перевезення вантажу (товарів) до або з неконтрольованої території
8.1. Громадянин (власник або уповноважена ним особа), який має намір ввезти або вивезти вантаж (товар), крім гуманітарної допомоги (продукти харчування, одяг, взуття, ліки, предмети гігієни, тощо) та вугільної продукції (код за УКТЗЕД (на рівні 4 знаків): 2701 – вугілля кам’яне, антрацит, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля; 2704 – кокс, напівкокс з кам’яного вугілля), до/з тимчасово неконтрольованих територій повинен звернутись з відповідною заявою до Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби України (далі – ГМУОЗ АТО ДФСУ), представники якого знаходяться у наступних населених пунктах:
04053, м. Київ, Львівська площа, 8 (ДФС України);
84313, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22 (ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС України в Донецькій області);
87526, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114 (ГУ ДФС України в Донецькій області);
93113, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347 (ДПІ у м. Лисичанськ ГУ ДФС України в Луганській області), а також за місцем розташування визначених вантажних КПВВ.
Заява відповідного зразка (Додаток 2) подається у письмовій формі за визначеними адресами та дублюється на електронну адресу ГМУОЗ АТО ДФСУ: ato@sfs.gov.ua.
Заяви, які оформлені з порушенням, до розгляду не приймаються.
Органи ДФСУ у термін до 5 (п’яти) робочих днів здійснюють перевірку та ГМУОЗ АТО ДФСУ надсилає подання до КЦ щодо включення до Переліку суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей (далі – Перелік).
Щодо вантажів з гуманітарною допомогою, подання до КЦ подає Мінсоцполітики.
Щодо вугільної продукції – подання до КЦ подає Міненерговугілля.
КЦ розглядає подання ДФСУ, Мінсоцполітики та Міненерговугілля протягом:
Гуманітарна допомога – до 3 (трьох) робочих днів;
Товари для виробничих потреб – до 10 (десяти) робочих днів;
Інші товари – до 30 (тридцяти) робочих днів.
У визначені терміни керівник КЦ за погодженням з представниками СБУ (заступником керівника КЦ з питань захисту економічних інтересів держави), ДФСУ (заступником керівника Координаційного центру з питань переміщення товарів), ДПСУ (офіцером по напрямку), МВСУ (офіцером по напрямку), приймає протокольне рішення щодо затвердження Переліку і змін до нього, які вносяться до: Додатка 5 “Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької області”; Додатка 6 “Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Луганської області”; Додатка 7 “Перелік донорів/отримувачів, яким надано право перевозити гуманітарну допомогу до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей”; Додатка 8 “Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО”.
Про прийняте рішення керівник КЦ встановленим порядком інформує першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) про необхідність внесення змін до Порядку та подає проект відповідного наказу.
Після підписання наказу керівник КЦ інформує СБУ, МВСУ, Адміністрацію ДПСУ та ДФСУ для опублікування його на офіційних сайтах.
У виняткових випадках, з метою оперативного реагування з попередження та подолання наслідків виникнення особливих соціальних чи економічних обставин, пов’язаних з загрозою життю та здоров’ю людей, порушенням нормальних умов життєдіяльності та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, військового та соціального характеру, які унеможливлюють дотримання вимог Порядку щодо перетину лінії зіткнення в районі проведення АТО, КЦ у складі керівника КЦ та представників ДФС, МВС, СБУ, ДПС з дотриманням вимог пункту 8.2 Порядку, має право прийняти протокольне рішення щодо погодження питання про надання або відмову у наданні дозволу на переміщення вантажів (товарів) без подальшого внесення змін до Порядку за згодою першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей).
8.2. Підставами для відмови до включення у Додатки 5, 6, 7, 8 Переліку є:
вантаж (товар), а саме предмети і речовини, які вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті для ввезення або вивезення до або з неконтрольованої території;
наявна інформація правоохоронних органів про можливість використання такого товару у злочинних цілях та/або використання такого товару терористичними організаціями на неконтрольованій території;
наявна інформація про порушення отримувачем та/або постачальником вантажу (товару) вимог податкового та/або митного законодавства;
наявна інформація про використання коштів за поставлений товар з метою фінансування тероризму;
наявність інформації про причетність власника або отримувача товару до терористичної організації;
наявна інформація про відсутність постачальника та/або отримувача за місцем знаходження та/або інша інформація яка не дозволяє здійснити заходи щодо встановлення фактичного постачальника та/або отримувача вантажу (товару).
8.3. Для оформлення дозволу на вантажних КПВВ власник вантажу або його уповноважена особа, яка супроводжує вантаж, надає співробітникам ДФСУ, що знаходяться на КПВВ, наступні документи: договір, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, довіреність та за наявності: зареєстровану податкову накладну, ВМД, фінансові документи про оплату вантажу (товару).
Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники донора або отримувача гуманітарної допомоги надають співробітникам ДФСУ, що знаходяться на КПВВ, перелік вантажів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі наказу Мінсоцполітики “Про визнання вантажів гуманітарною допомогою”, який розмішений на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики: www.mlsp.gov.ua.
8.4. Дозвіл на переміщення товарів до або з тимчасово неконтрольованої території оформлюється у двох примірниках безпосередньо на КПВВ співробітниками ДФСУ:
примірник № 1 – повертається заявнику після доставки товару перевізником;
примірник № 2 – залишається на контрольному пункті в’їзду виїзду, не має сили оригіналу дозволу на переміщення товарів (використовується для внутрішнього та статистичного обліку на пункті пропуску).
8.5. Достовірність внесених до дозволу даних щодо суб’єкта господарської діяльності та вантажу (товару) засвідчується особистим підписом власника вантажу (товару) або його уповноваженої особи”.
(розділ VIII в редакції наказу першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 83ог від 28 лютого 2015 року)
IX. Перевірка вантажу (товару) на контрольному пункті в’їзду виїзду
9.1. Після видачі дозволу представник ДФСУ із залученням інших контролюючих органів, відповідно до їх повноважень, має право здійснити огляд транспортного засобу та наявного у ньому вантажу (товару) на предмет відповідності його Переліку, визначеному у Додатках 5, 6, 7, 8, а також наявності предметів і речовин, які вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті для ввезення або вивезення до або з неконтрольованої території.
9.2. Перевірка вантажу (товару) здійснюється працівниками контрольного пункту в’їзду виїзду протягом 24 годин з моменту в’їзду транспортного засобу на контрольний пункт в’їзду виїзду.
9.3. У разі виявлення під час огляду факту невідповідності вантажу (товару) даним, зазначеним у дозволі, та/або встановлення наявності предметів і речовин, які вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті для ввезення або вивезення до або з неконтрольованої території до правопорушника вживаються заходи передбачені чинним законодавством України, а також приймається рішення щодо виключення суб’єкта господарювання із відповідного Переліку, у порядку та строки, визначені пунктом 8.1 Порядку”.
(розділ IX в редакції наказу першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 83ог від 28 лютого 2015 року)
X. Здійснення контролю при в’їзді на неконтрольовану територію та виїзді з неї
10.1. Контроль за в’їздом в район проведення АТО та виїздом з нього осіб, транспортних засобів і переміщення вантажів у контрольних пунктах здійснюється уповноваженими службовими особами контрольних органів і служб.
10.2. Паспортні документи осіб перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. У ході перевірки використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах.
10.3. Підроблені документи або такі, що належать іншим особам або використовуються для вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вилучаються уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, про що виноситься обґрунтоване письмове рішення, один примірник якого видається особі. Підроблені документи надсилаються відповідному правоохоронному органу для прийняття рішення в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.
10.4. Під час здійснення процедури контролю у контрольних пунктах уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону використовують бази даних ДПСУ, інші передбачені законом, бази даних та виконують рішення судів, доручення уповноважених державних органів, що надаються ДПСУ відповідно до Порядку надання ДПСУ та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280, а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб з метою з’ясування наявності або відсутності підстав для відмови у в’їзді на неконтрольовану територію та виїзді з неї.
10.5. Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які в’їжджають на неконтрольовану територію або виїжджають з неї.
10.6. Інформація про осіб, які в’їжджають на неконтрольовану територію або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону до відповідної бази даних.
10.7. У паспортні документи, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які в’їжджають або виїжджають з неконтрольованої території, службовими особами підрозділів ДПСУ проставляється спеціальна відмітка, за винятком внутрішніх паспортних документів. У такому випадку спеціальна відмітка проставляється у перепустку.
Форма відмітки встановлюється Адміністрацією ДПСУ.
10.8. Уповноважені посадові особи підрозділу ДПСУ відмовляють у в’їзді на неконтрольовану територію з таких підстав:
особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо її документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
у базах даних ДПСУ є інформація про заборону особі виїзду з України;
у паспортному документі іноземця або особи без громадянства відсутня відмітка про перетинання державного кордону або в нього відсутня імміграційна картка;
у особи відсутня перепустка або сплив термін її дії;
в’їзд особи на неконтрольовану територію суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, загрожує охороні здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб;
наявність загрози для життя чи здоров’я особи у разі її в’їзду на неконтрольовану територію;
особа не змогли підтвердити мету свого в’їзду на неконтрольовану територію;
особа у контрольному пункті порушила умови та порядок проходження контролю при в’їзді на неконтрольовану територію, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб компетентних органів, що здійснюють контроль у контрольних пунктах;
іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на неконтрольованій території здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт.
10.9. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у виїзді з неконтрольованої території з таких підстав:
особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
іноземець чи особа без громадянства в установленому порядку не в’їхав (не в’їхала) в Україну;
виїзд особи з неконтрольованої території суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, загрожує охороні здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб;
якщо особа порушила умови та порядок проходження контролю при виїзді з неконтрольованої території або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб компетентних органів;
в особи відсутня перепустка або сплив термін її дії.
10.10. У разі наявності підстав для відмови особі у в’їзді на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзді з неї уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє їй у в’їзді – виїзді та виносить обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причин відмови, один примірник якого видається особі.
10.11. Рішення про відмову у в’їзді на неконтрольовану територію або виїзді з неї може бути оскаржене до суду.
10.12. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб компетентних органів у контрольних пунктах обов’язкове для всіх осіб, які в’їжджають на неконтрольовану територію або виїжджають з неї.
XI. Перелік товарів на які не поширюється дія цього Порядку
Дія цього Порядку не поширюється на товари, що переміщуються до/з тимчасово неконтрольованих територій громадянами у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі через контрольні пункти пропуску для власних, особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, а саме:
особисті речі:
1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
4) один фотоапарат, одна кіно -, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
5) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
6) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
7) один переносний радіоприймач;
8) стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;
9) один переносний телевізор;
10) переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
15) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей – у кількості не більше однієї штуки;
18) одна інвалідна коляска на кожного інваліда;
19) лікарські засоби, у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини);
20) годинники у кількості не більше двох штук;
21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
22) спортивне спорядження – велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
23) товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу;
24) харчові продукти для власного споживання вартість яких не перевищує еквівалент 5000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу;
25) товари, призначені для початкового облаштування, що переміщуються громадянами України у зв’язку з вимушеним внутрішнім переселенням, за рішенням та в обсягах, визначених КГ за погодженням з КЦ.
26) переміщення громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не досягли 18-річного віку, не допускається.
27) громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть переміщувати алкогольні напої та тютюнові вироби в ручній поклажі у таких кількостях із розрахунку на одну особу:
- 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;
- 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв.
Начальник штабу -
перший заступник керівника
Антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей
генерал-майор

О. С. Сирський

 
Додаток 1
до Тимчасового порядку здійснення контролю за
переміщенням осіб, транспортних засобів та
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах
Донецької та Луганської областей
Додаток 2
до Тимчасового порядку здійснення контролю за
переміщенням осіб, транспортних засобів та
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах
Донецької та Луганської областей
Додаток 5
до Тимчасового порядку здійснення контролю за
переміщенням осіб, транспортних засобів та
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах
Донецької та Луганської областей
Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької області
Додаток 6
до Тимчасового порядку здійснення контролю за
переміщенням осіб, транспортних засобів та
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах
Донецької та Луганської областей
Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Луганської області
Наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України “Про внесення змін до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей” від 28.02.2015 р. № 83ог

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>