Наказ Міністра оборони України “Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України” від 15.11.2010 р. № 595

Редакція: 23.06.2015 р.

МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15 листопада 2010 року № 595
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2010 р. за № 1194/18489

Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України

(заголовок у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністра оборони України
від 18 квітня 2011 року № 210,
 наказами Міністерства оборони України
від 5 вересня 2012 року № 591,
 від 5 грудня 2012 року № 825,
 від 7 червня 2013 року № 370,
від 3 вересня 2013 року № 584,
від 11 лютого 2014 року № 102,
 від 2 вересня 2014 року № 590,
 від 25 лютого 2015 року № 85,
від 22 травня 2015 року № 227
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” та з метою визначення порядку та умов виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової грошової винагороди НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України, що додається.
(пункт 1 у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 жовтня 2010 року.
Міністр оборони України
М. Б. Єжель
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
В. О. Маслаков
 

 

Заступник
Міністра фінансів України
С. О. Рибак
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 15 листопад .2010 року № 595
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 05.12.2012 № 825)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2010 р. за № 1194/18489
Інструкція
про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України
(заголовок Інструкції у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі – військовослужбовці), які займають посади в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах та організаціях Збройних Сил України (далі – військові частини), щомісячної додаткової грошової винагороди (далі – винагорода).
2. Виплата винагороди здійснюється в таких розмірах на місяць:
2.1. До 100 відсотків місячного грошового забезпечення:
військовослужбовцям, які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил України;
військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах, підрозділах, закладах, установах та організаціях Збройних Сил України відповідно до переліку, наведеного в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій” (із змінами);
військовослужбовцям, які займають посади наземних авіаційних спеціалістів, що забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України за Переліком посад військовослужбовців – наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;
військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України за Переліком військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;
військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу у військових частинах, установах, військових навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), в організаціях, а також у штабах і управліннях з’єднань і вище.
2.2. Військовослужбовцям (крім зазначених у підпункті 2.1 цього пункту):
з 01 квітня 2013 року – до 20 відсотків місячного грошового забезпечення;
з 01 вересня 2013 року – до 40 відсотків місячного грошового забезпечення;
(пункт 2 у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
з 01 січня 2014 року – до 60 відсотків місячного грошового забезпечення.
(підпункт 2.2 пункту 2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства оборони України від 11.02.2014 р. № 102)
3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою (посадою, до тимчасового виконання обов’язків за якою він допущений).
(пункт 3 у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
4. Виплата винагороди здійснюється з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і до дня їх звільнення від виконання обов’язків за посадами включно (у тому числі й у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників)).
Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з військових частин зі збереженням посад за місцем служби, виплата винагороди не припиняється в разі вибуття:
у відпустку зі збереженням грошового забезпечення – за час перебування у відпустці;
на лікування – за час перебування на лікуванні (за період, коли їм виплачувалося грошове забезпечення) та за час звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою;
у службове відрядження одиночним порядком, у тому числі на збори, курси, навчання, або в складі підрозділу – за час перебування у відрядженні.
Військовослужбовцям, які отримують винагороду в розмірі, визначеному підпунктом 2.2 пункту 2 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами, передбаченими підпунктом 2.1 пункту 2 цієї Інструкції, за період тимчасового виконання обов’язків за цими посадами винагорода виплачується в розмірі, визначеному підпунктом 2.1 пункту 2 цієї Інструкції.
Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про їх допуск до тимчасового виконання обов’язків за посадами, і до дня звільнення з посад включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою.
(пункт 4 у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
В особливий період виплата винагороди зберігається військовослужбовцям (за період, коли їм виплачується грошове забезпечення), які:
(пункт 4 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом Міністерства оборони України від 02.09.2014 р. № 590)
евакуйовані внаслідок поранень, через хворобу до закладів охорони здоров’я та у зв’язку з цим виключені зі списків особового складу військових частин. У таких випадках виплата винагороди зберігається до дня вступу до виконання обов’язків за новою посадою, на яку він призначений після закінчення лікування (або до дня виключення зі списків особового складу у зв’язку зі звільненням з військової служби);
(пункт 4 доповнено абзацом дев’ятим згідно з наказом Міністерства оборони України від 02.09.2014 р. № 590)
захоплені в полон або заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.
(пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з наказом Міністерства оборони України від 02.09.2014 р. № 590)
5. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи, організації); командирам (начальникам) військових частин (установ, організацій) – на підставі наказів вищих командирів (начальників).
6. Військовослужбовцям, які вибувають із військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються до дня їх виключення зі списків особового складу частини.
7. Військовослужбовцям, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, винагорода виплачується:
до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії (про що оголошується в наказі командира військової частини), – у розмірі, визначеному в підпункті 2.1 пункту 2 цієї Інструкції;
після звільнення – у розмірі, визначеному в підпункті 2.2 пункту 2 цієї Інструкції.
(пункт 7 у редакції наказу Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
8. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
9. Розміри винагороди встановлюються наказами Міністерства оборони України (начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України) з урахуванням конкретної військової частини, займаної посади та особливостей умов проходження служби у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених для Міністерства оборони України (Головного управління розвідки Міністерства оборони України) у державному бюджеті України на відповідний рік.
(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 11.02.2014 р. № 102)
10. Командир (начальник) військової частини (установи, організації) має право зменшувати розміри винагороди за:
порушення статутних правил несення служби;
особисті незадовільні показники командирської, бойової та мобілізаційної підготовки;
уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);
порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю військовослужбовців або інших осіб.
Військовослужбовцям зменшується розмір винагороди згідно з наказами командирів (начальників) за той місяць, у якому були допущені ці порушення, або за місяць, у якому ці накази надійшли до військової частини.
Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату
В. М. Можаровський
 
 
Додаток 1
до Інструкції про розміри і порядок
виплати щомісячної додаткової грошової
винагороди окремим категоріям
військовослужбовців Збройних Сил України
ПЕРЕЛІК
посад військовослужбовців – наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України
з/п
Штатні посади
Кодове (цифрове) позначення військової облікової спеціальності
код посади
найменування посади
1
2
3
4
 
Посади осіб офіцерського складу
1
0561
Авіаційний технік
4610
2
8650
Авіаційний технік корабля
4610
3
4512 – 4442
Заступник командира бази – начальник інженерно-авіаційної служби
4601
4
9998
Заступник командира батальйону
4617
5
2081
Заступник командира батальйону з озброєння
4617
6
2081 – 3450
Заступник командира батальйону з озброєння – начальник технічної частини
4617
7
3425
Заступник командира ескадрильї
4610
8
0981
Заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби
4610
9
0528
Заступник начальника командного пункту
0627
10
5781
Заступник начальника пункту
0627
11
7295
Заступник начальника станції
4617
12
8639
Заступник начальника технічно-експлуатаційної частини
4610
13
0009
Заступник начальника центру
0626
14
3386
Інженер
4610, 4611, 4612, 4613, 5216, 6001
15
2891
Керівник польотами
0628
16
8103
Командир батальйону
1211
17
6190
Командир бази
4601
18
2653
Командир роти
1211, 2611, 6201
19
7301
Начальник відділу
4610
20
4396
Начальник відділення
0627, 4617
21
9220
Начальник вузла
1211, 4617
22
1541
Начальник групи
0627, 0628, 1211, 2002, 4610 – 4613, 4616, 4617, 4912, 5216, 5411
23
6046
Начальник зміни
1211, 4617, 6001
24
4320
Начальник командного пункту
0627
25
0930
Начальник лабораторії
4610
26
5302
Начальник метеорологічної служби
2002, 2012
27
8341
Начальник обслуги
4610 – 4613
28
9212
Начальник полігона
0627
29
8382
Начальник пункту
0627
30
4286
Начальник радіоцентру
1212
31
6492
Начальник системи
4617
32
6198
Начальник служби
2002, 4601, 4610, 4611, 5601, 6201
33
7251
Начальник спеціальної служби
4611
34
5447
Начальник станції
4617, 6001
35
0025
Начальник технічно-експлуатаційної частини
4610
36
4287
Начальник центру
0626, 0627, 2012, 4617, 5311
37
0846
Оперативний черговий
0627
38
5549
Офіцер
0627
39
1687
Офіцер бойового управління
0627
40
0185
Помічник керівника польотами
0628
41
0075
Помічник оперативного чергового
0627
42
8371
Старший авіаційний технік
4610
43
8918
Старший інженер
4610 – 4613, 4617, 4912, 5216, 5411
44
1125
Старший інженер-дослідник
4610 – 4613
45
3318
Старший офіцер
0627
46
8644
Старший помічник керівника польотами
0627, 0628
47
6415
Старший технік
4610 – 4613, 4912, 5216, 5411
48
5952
Старший штурман
0627
49
9161
Технік
4610 – 4613, 4912, 5216, 5411
 
Посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
50
002
Авіаційний механік
220, 221, 223
51
257
Механік
220
52
390
Начальник диспетчерського пункту
211
53
430
Начальник зміни (диспетчерської служби)
525
54
402
Начальник радіомаркерного пункту
528
55
419
Начальник радіомаяка
531
56
420
Начальник радіопеленгатора
529, 530
57
412
Начальник радіостанції
426
58
413
Начальник радіостанції
422, 427
59
423
Начальник світлообладнання
285
60
680
Старший авіаційний механік
220, 221, 223
61
736
Старший диспетчер
211
62
788
Старший механік
220, 221, 223
63
789
Старший механік
233 – 239, 244 – 255, 260 – 263, 265, 267, 269
64
813
Старший оператор
525, 527
65
885
Старший укладач парашутів
212
66
945
Технік
212, 215, 220 – 224, 228, 233, 235, 237 – 239, 244 – 247, 249 – 255, 260 – 262, 264 – 266, 269, 507, 525, 527 – 531
67
945 – 429
Технік – начальник зміни
525
68
068
Черговий зі зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів
525 – 533
Примітка. Виплата винагороди провадиться за умов:
якщо передбачені в штаті військової частини за посадою (в тому числі з подвійним найменуванням, перша або друга частина якого окремо зазначена в Переліку), що займає військовослужбовець, цифрові позначення військово-облікової спеціальності і посади збігаються з цифровими позначеннями військово-облікової спеціальності та посади, зазначеними в цьому Переліку;
якщо посади, перераховані у цьому Переліку, наявні:
в авіаційних бригадах, полках, базах, базах (експериментальних, навчальних), ескадрильях, загонах, ланках;
у льотно-випробувальних підрозділах науково-дослідних організацій, випробувальних полігонів (центрів);
у літаючих авіаційно-технічних лабораторіях, авіаційно-ремонтних майстернях;
на диспетчерських, командних (головних командних) пунктах (центрах), пунктах наведення авіації;
у центрах пошуково-рятувального та аеронавігаційного забезпечення польотів авіації, відділах (групах) оперативних чергових, штурманських управліннях та службах;
у військових частинах та підрозділах зв’язку, автоматизованого управління, радіотехнічного, аеродромно-технічного забезпечення, в авіаційних комендатурах та на авіаційних полігонах, які безпосередньо забезпечують польоти літаків та вертольотів;
якщо особи офіцерського складу, які займають посади з групою військово-облікової спеціальності 06, 12, 20, 60, 62 цього Переліку, фактично забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, а військовослужбовці, які займають посади з групою військово-облікової спеціальності 46, 49, 52, 53, 54 56, 67, зайняті технічним обслуговуванням і ремонтом літаків та вертольотів;
якщо особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах з кодовим позначенням 068, 390, 402, 412, 423, 419, 420, 423, 429, 430, 736, 813, 885, 945 цього Переліку, фактично забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, а військовослужбовці, які займають посади з кодовим позначенням 002, 257, 680, 788, 789, зайняті технічним обслуговуванням і ремонтом літаків та вертольотів.
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 07.06.2013 р. № 370)
 
Додаток 2
до Інструкції про розміри і порядок
виплати щомісячної додаткової грошової
винагороди окремим категоріям
військовослужбовців Збройних Сил України
ПЕРЕЛІК
військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України
Військові частини А3771, А0224, А2613, А1126, А0281, А1910, А3749, А0284, А2582, В1611,А2120, В2250, А0553, А0680, А0661, А0759, А2245 та А0952.
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства оборони України від 03.09.2013 р. № 584, від 25.02.2015 р. № 85, від 22.05.2015 р. № 227)
(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра оборони України від 18.04.2011 р. № 210, у редакції наказів Міністерства оборони України від 05.09.2012 р. № 591, від 05.12.2012 р. № 825)
Наказ Міністра оборони України “Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України” від 15.11.2010 р. № 595

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>