Наказ Міністерство транспорту та зв’язку України “Про затвердження Випуску № 69 “Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” від 14.02.2006 р. № 136

Редакція від 06.07.2012 р.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2006 року № 136

Про затвердження Випуску № 69 “Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 р. № 356 “Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004 – 2007 рр.”, з метою створення галузевої нормативної бази з праці та враховуючи погодження Міністерства праці та соціальної політики України (лист № 10907/0/14-05/13-15 від 29.12.2005 року) наказую:
1. Затвердити Випуск № 69 “Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що додається.
2. Директору Державного департаменту автомобільного транспорту Доброходу С. О. довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.
3. Видання та розповсюдження Випуску № 69 “Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників покласти на Державне підприємство “ДержавтотрансНДІпроект”.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.
Міністр                                 В. Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України
від 14 лютого 2006 р. № 136

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 69
“Автомобільний транспорт”
Книга I
Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиційних підприємств. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники та найпростіші професії.

ВСТУП

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 69 “Автомобільний транспорт”, Книга I “Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиційних підприємств” (надалі – ДКХПП) – є нормативним документом, обов’язковим для управління персоналом на підприємствах автомобільного транспорту всіх форм власності, який забезпечує створення та функціонування галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації. Кваліфікаційні характеристики професій працівників, наведені в ДКХПП, можуть бути використані в усіх підприємствах, установах та організаціях України, де є зазначені види робіт.
ДКХПП є однією із складових основи формування професійної системи підприємства, встановлює вимоги до професійного рівня працівників автомобільного транспорту та створює умови для зниження трудомісткості робіт і підвищення продуктивності праці в галузі.
Основу формування професійної системи кожного підприємства складають такі нормативні документи:
• Державний класифікатор професій України ДК 003-95, який визначає найменування професійних робіт, їх класифікацію і систематизацію за видами економічної діяльності, кодування;
• Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), що містить характеристики професій згідно з класифікатором ДК 003-95.
ДКХПП підготовлений з урахуванням змін вимог до змісту робіт, рівня професійних знань і обов’язків, а також кваліфікаційних вимог до персоналу у сучасних умовах господарювання і одночасно зберігає наступність, послідовність, традиції застосування та особливості побудови кваліфікаційних характеристик працівників автомобільного транспорту, які були притаманні попереднім випускам ЄТКД. Випуск 69-й враховує чинні положення законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту” щодо кваліфікаційних вимог до персоналу.
До галузевого випуску ДКХПП включені кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників та найпростіші професії, що є найбільш типовими для галузі автомобільного транспорту і професійні назви яких включені до Державного класифікатора професій України ДК 003-95. Назви професій, кваліфікаційні характеристики яких містить галузевий випуск ДКХПП, відповідають назвам ДК 003-95, із застосуванням термінів та слів, які лаконічно уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності працівника (примітка 2 Змін № 5 до Державних класифікаторів України, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 13.06.2003 р. № 105, чинних від 2003-07-01).
На автомобільному транспорті мають місце професії, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (наскрізними), наприклад: головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, економіст, юрисконсульт, двірник, сторож тощо. Кваліфікаційні характеристики з вимогами до рівня професійних знань і обов’язків для таких професій надає Випуск 1-й Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Центр продуктивності, 2005). Наведені у Випуску 1-му кваліфікаційні характеристики працівників можуть застосовуватись суб’єктами господарювання автотранспортної галузі всіх форм власності.
Також серед персоналу автомобільного транспорту мають місце професії, які не є типовими згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009-96) для виду економічної діяльності “Автомобільний транспорт”. Це такі професії, як наприклад: бляхар, електрогазозварник, газорізальник, коваль ручного кування, паяльщик, фрезерувальник, шліфувальник тощо. Кваліфікаційні характеристики з вимогами до рівня професійних знань і обов’язків для таких професій вміщують окремі видання ДКХПП за відповідними видами економічної діяльності.
Зважаючи на викладене вище, 69-й випуск ДКХПП “Автомобільний транспорт” не включає перелік всіх професій працівників автомобільного транспорту, які містить Угода між Міністерством транспорту та зв’язку України і профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту по підгалузі автомобільного транспорту, а вміщує перелік типових професій працівників галузі (згідно з класифікацією за КВЕД ДК 009-96) з їх кваліфікаційними характеристиками.
До книги II ДКХПП випуску 69-го “Автомобільний транспорт”, яка буде видана у подальшому окремим виданням, будуть включені професійні назви робіт з їх кваліфікаційними характеристиками працівників станцій технічного огляду та обслуговування автомобілів, спеціалізованих центрів з обслуговування автомобілів, станцій діагностики автомобілів.
ДКХПП складається з двох розділів.
Розділ I – “Професії керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців”.
Розділ II – “Професії робітників та найпростіші професії”.
У кваліфікаційних характеристиках наведений перелік основних робіт, які найбільш часто зустрічаються, виходячи з розподілу і кооперації праці, що склалися у галузі. Конкретний перелік посадових обов’язків працівників визначається посадовими інструкціями, які розробляються і затверджуються на підприємствах у встановленому порядку. Під час розроблення посадових інструкцій ураховуються конкретні завдання та обов’язки працівника, допускається уточнення переліку робіт, властивих відповідній посаді в даних організаційно-технічних умовах.
В ДКХПП не включені кваліфікаційні характеристики посад старших і провідних спеціалістів та службовців, оскільки їх посадові обов’язки, вимоги до знань та кваліфікації визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.
Кваліфікаційні характеристики професій робітників 69-го випуску розроблені за шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлені відповідно до складності робіт, які виконують робітники автомобільного транспорту. У зв’язку із галузевою специфікою робіт на підприємствах автомобільного транспорту доцільно використовувати тільки ті розряди професій, для яких у галузі існують відповідні види робіт. Тому розряди для окремих професій робітників, які рекомендуються для використання випуском 69-м, не охоплюють весь діапазон існуючих розрядів.
Робітник більш високої кваліфікації, крім робіт, які містить кваліфікаційна характеристика, повинен мати знання та навики для виконання всіх робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками робітників більш низької кваліфікації цієї ж професії.
У процесі вдосконалення організації праці, впровадження технічних засобів можливе розширення кола обов’язків працівника, порівняно з встановленою кваліфікаційною характеристикою (тобто суміщення). У цих випадках працівнику може бути доручене виконання обов’язків, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників інших посад, споріднених за складом робіт, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. змінювання посадового найменування.
Поряд із вимогами, які викладені у відповідних розділах кваліфікаційних характеристик, усі працівники автомобільного транспорту повинні знати та дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
Суб’єкти господарювання, що надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, а також з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу на таксі відповідно до вимог Закону України “Про дорожній рух”, Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 р. № 527, зареєстрованих Міністерством юстиції України 11.03.99 р. за № 157/3450, зобов’язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з питань охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки в порядку, що встановлений чинним законодавством, з отриманням відповідних документів.*
____________
* Цей абзац є витягом з Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затв. наказом Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України 18.12.2003 р. № 136/985.
Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов’язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені в цьому випуску види робіт.
Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед робітникам, які успішно виконують встановлені норми праці і сумлінно ставляться до своїх трудових обов’язків. Право на підвищення розряду мають робітники, які успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як три місяці і склали кваліфікаційний екзамен. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд. Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження.**
____________
** Цей абзац є витягом із Кодексу законів про працю України, редакція від 2005.03.03, ст. 96 “Тарифна система оплати праці”.
У разі потреби підприємства, установи, організації автомобільного транспорту можуть подавати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього випуску ДКХПП до Державного підприємства “ДержавтотрансНДІпроект”, котрий на підставі обґрунтування підготує проекти відповідних змін чи доповнень для погодження та затвердження їх у встановленому порядку.
Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень викладений в Загальних положеннях Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

РОЗДІЛ I

Кваліфікаційні характеристики

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності автотранспортного підприємства. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання договірних зобов’язань щодо надання транспортних послуг, удосконалення процесу перевезень, зростання обсягів транспортної роботи та прибутку підприємства. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділів з метою задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних транспортних послугах. Організовує фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність підприємства на основі положень нормативно-правових актів, застосовуючи науково обґрунтовані методичні підходи, маркетингові дослідження. Стимулює підвищення продуктивності праці працівників підприємства, ефективності перевізного процесу та ремонтного виробництва на основі запровадження сучасних технологій організації праці, виробництва й управління. Аналізує результати роботи підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професіональних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв’язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.
Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; податкове та екологічне законодавство; у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів – основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування і досвід завоювання позицій на ринках транспортних послуг; основи економіки, організації перевезень та ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

2. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності транспортно-експедиційного підприємства. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Направляє діяльність персоналу на забезпечення своєчасного виконання договорів транспортної експедиції, організацію перевезень вантажів, їх експедиційне обслуговування, збереження і дотримання встановлених термінів доставки та видачі вантажів, а також виконання інших умов, обумовлених договором. Забезпечує можливість ефективного використання автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів і обладнання. Аналізує результати роботи транспортно-експедиційного підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Стимулює підвищення продуктивності праці всіх працюючих, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних підрозділів, що входять до складу транспортно-експедиційного підприємства, дотриманням працівниками виробничої і трудової дисципліни, вимог охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Сприяє найкращому використанню знань і досвіду працівників, створенню безпечних умов для їхньої праці. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Несе відповідальність за дотримання законів та нормативно-правових актів, а також вимог та положень міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту, забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.
Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності транспортно-експедиційного підприємства; податкове та екологічне законодавство; основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; технологію організації транспортно-експедиційного обслуговування; можливості ефективного використання автотранспортних засобів, наявних технологічних процесів; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; основи економіки, організації вантажних автомобільних перевезень та транспортно-експедиційного обслуговування; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

3. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА (НАЧАЛЬНИКА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Визначає і координує діяльність служби експлуатації підприємства з метою забезпечення перевізного процесу. Вживає заходів для своєчасного виконання підприємством договірних зобов’язань щодо якісних та безпечних перевезень пасажирів та вантажів. Організовує вивчення ринку транспортних послуг та потреб споживачів, виявляючи характер, обсяги і напрямки транспортних потоків. Керує підготовкою комплекту документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечує представництво інтересів підприємства при проведенні конкурсу щодо визначення перевізника для обслуговування автобусних маршрутів. За результатами конкурсу забезпечує укладання і контролює виконання договору перевезень. Бере участь в роботі з удосконалення транспортної мережі в регіоні. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень. Організовує впровадження сучасних форм організації праці водіїв. Організовує контроль за станом дорожньої документації, обліком і витратами автомобільного палива. Керує діяльністю структурних підрозділів служби експлуатації підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни.
Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів – основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів, в т. ч. небезпечних; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; організацію процесу перевезень і праці водіїв та інших працівників служби експлуатації; основи економіки, організації перевезень, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

4. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов’язки. Визначає і координує інвестиційну та інноваційну політику, напрямки технічного розвитку підприємства, шляхи його реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння. Організовує роботу технічної служби з метою забезпечення технічної готовності рухомого складу підприємства. Забезпечує ефективність роботи технічної служби, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат під час виконання ремонтних робіт, високу їх якість. Керує розробкою та реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, контролює їх виконання. Організовує роботу з удосконалення організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Забезпечує впровадження нової техніки і технологій в підпорядкованих службах. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування. Організовує впровадження нової техніки і новітніх технологій. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, раціоналізації робочих місць. Вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи працівників технічної служби, забезпечує навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Керує діяльністю технічної служби підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Несе відповідальність за результати та ефективність діяльності технічної служби.
Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; виробничі потужності підприємства; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладення і виконання господарських договорів; технологію виконання технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, обладнання і устаткування; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування; основи економіки, організацію ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

5. ЗАВІДУВАЧ БЮРО КВИТКОВОГО

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю бюро квиткового. Складає замовлення щодо необхідної кількості бланків проїзних та провізних документів (квитки, посадочні талони, квитанції з оплати багажу, вантажу тощо) і забезпечує їх отримання та видачу. Забезпечує зберігання проїзних документів та інших документів суворої звітності. Забезпечує зберігання архівних матеріалів. Веде облік використання бланків та звіряє його з даними квиткових касирів. Виконує роботу з підготовки необхідних звітів та довідок, пов’язаних з діяльністю бюро.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи з питань роботи бюро; форми проїзних та провізних документів; порядок отримання, обліку, зберігання і видачі бланків проїзних, провізних та інших документів суворої звітності; правила ведення звітності; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи організації праці; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) Стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 1 року.

6. ЗАВІДУВАЧ ДВОРУ ВАНТАЖНОГО

Завдання та обов’язки. Організовує роботу вантажного двору. Забезпечує приймання, зберігання вантажів і їх своєчасне вивезення, виконання робіт з навантаження, розвантаження та перевантаження вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних) з дотриманням норм, правил і інструкцій з охорони праці. Забезпечує ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних засобів. Контролює дотримання технічних умов навантаження вантажів, часу простою рухомого складу під вантажними операціями, правильність оформлення документації щодо обліку вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює забезпечення задовільного стану складських приміщень, вантажно-розвантажувальних площадок і вагових приладів. Бере участь в контрольних операціях навантаження і розвантаження вантажів. Аналізує роботу вантажного двору. Розробляє і впроваджує заходи щодо скорочення простою автотранспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт, запобігання і ліквідації псування вантажів. Організовує роботу щодо підвищення рівня професійних знань працівників вантажного двору. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує працівниками вантажного двору.
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з питань організації роботи вантажного двору; правила і технічні умови зберігання, розвантаження, навантаження, кріплення та перевезення вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних); положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи вантажного двору; умови договорів на перевезення та зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

7. ЗАВІДУВАЧ КАСИ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу квиткових кас. Контролює правильність оформлення квитковими касирами проїзних документів і отримання оплати за проїзд, своєчасність інформування пасажирів про наявність вільних місць. Стежить за отриманням від суміжних станцій та наданням інформації пасажирам про наявність вільних місць у автобусах. Організовує роботу щодо повернення коштів пасажирам за невикористані квитки. Розглядає скарги і пропозиції пасажирів, надає їм необхідну інформацію. Забезпечує робочі місця касирів необхідним інвентарем, бланками проїзних документів, розкладом руху автобусів та іншою довідковою літературою, канцелярським приладдям. Забезпечує наявність в касі бланків проїзних документів. Здійснює систематичний контроль за своєчасним внесенням змін у довідково-інформаційний матеріал квиткових касирів, забезпеченням своєчасної інкасації грошової виручки квитковими касирами. Стежить за справністю касових апаратів, організовує їх ремонт і заміну. Складає зведений касовий звіт.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи, які стосуються роботи квиткових кас та порядку ведення касових операцій; правила перевезень пасажирів і багажу; форми проїзних документів і порядок їх оформлення і продажу; основні маршрути руху автобусів; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; правила обліку та порядок передачі відомостей про наявність вільних місць у автобусах; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їх обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи організації праці; основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 1 року.

8. ЗАВІДУВАЧ КІМНАТИ ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу кімнати відпочинку. Забезпечує створення сприятливих умов для міжрейсового відпочинку водіїв у кімнатах відпочинку. Забезпечує безперебійне функціонування предметів господарського вжитку, обладнання та пристосувань, що знаходяться у кімнатах відпочинку, а також роботу системи опалення, санскладових одиниць та їх ремонт у встановлені терміни. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, дотримання чистоти у приміщеннях. Забезпечує збереження особистого майна відпочиваючих. Контролює дотримання у кімнаті відпочинку правил пожежної безпеки та забезпечує наявність засобів протипожежного захисту. Веде книгу скарг і пропозицій, вживає заходів щодо усунення недоліків в роботі кімнати.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи щодо утримання житлових, культурно-побутових та інших приміщень; вимоги до обладнання та правила утримання кімнат відпочинку; порядок обліку матеріальних цінностей; правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку; основи організації праці; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування – не менше 1 року.

9. ЗАВІДУВАЧ КОНТЕЙНЕРНОГО МАЙДАНЧИКА

Завдання та обов’язки. Організовує роботу контейнерного майданчика. Забезпечує приймання, зберігання, сортування, відвантаження та облік контейнерів, а також якісне оформлення перевізних документів. Забезпечує ефективне використання виробничих площ майданчика, обладнання і пристосувань, вантажно-розвантажувальних механізмів. Контролює дотримання технічних умов навантаження контейнерів на відкритий рухомий склад, технологію вантажно-розвантажувальних робіт, час простою автомобілів під вантажними операціями. Забезпечує своєчасне відвантаження контейнерів для ремонту і отримання їх з ремонту. Забезпечує правильну технічну експлуатацію обладнання контейнерного майданчика. Бере участь в експертній перевірці вантажів. Організовує матеріально-технічне постачання контейнерного майданчика, роботу прийомоздавальників вантажів і механізаторів, що обслуговують контейнерний майданчик. Аналізує роботу контейнерного майданчика, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Організовує роботу з підвищення рівня професійних знань працівників контейнерного майданчика. Розробляє і впроваджує заходи щодо поліпшення роботи контейнерного майданчика. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує працівниками контейнерного майданчика.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань організації роботи контейнерного майданчика; правила зберігання і перевезення вантажів (в тому числі небезпечних) у контейнерах; технічні умови навантаження, кріплення контейнерів на відкритому рухомому складі; положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи контейнерного майданчика; умови договорів на зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

10. ЗАВІДУВАЧ ПЛАТФОРМИ СОРТУВАЛЬНОЇ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу сортувальної платформи. Забезпечує переробку вантажопотоку, який надходить під сортування, зберігання вантажів, ефективне використання виробничих майданчиків та вантажно-розвантажувальних засобів. Контролює правильність укладання вантажів на рухомий склад на сортувальній платформі. Забезпечує правильну технічну експлуатацію і утримання вагових приладів. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо запобігання псуванню вантажів під час сортування. Аналізує роботу сортувальної платформи, розробляє і вживає заходів, направлених на поліпшення її роботи. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів, механізаторів і вантажників. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує працівниками сортувальної платформи.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань організації роботи сортувальної платформи; правила і технічні умови розвантаження, навантаження, кріплення вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних); положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи платформи сортувальної; умови договорів на зберігання, сортування вантажів, оренду складських приміщень та устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

11. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ВАНТАЖІВ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу складу вантажів. Забезпечує зберігання вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних), їх своєчасне вивезення, ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних механізмів. Аналізує виконання робіт з вантажообробки та вживає заходів з ліквідації виявлених порушень. Бере участь у контрольних перевірках навантаження і розвантаження вантажів. Розробляє і впроваджує заходи щодо забезпечення збереження вантажів на складі. Забезпечує задовільний стан складських приміщень, вагових приладів та іншого обладнання. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів, вантажників і механізаторів. Організовує роботу з підвищення рівня професійних знань працівників. Керує працівниками складу.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань організації роботи складу вантажів; правила і технічні умови зберігання вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних); положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи складу вантажів; умови договорів на зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

12. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Завдання та обов’язки. Розробляє стратегічні цілі діяльності автотранспортного підприємства, забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень з метою його стабільного функціонування на короткострокову та довгострокову перспективу. Здійснює контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів і угод, контрактів, що укладаються, оцінює ступінь можливого ризику. Розробляє і надає керівнику підприємства пропозиції з організаційно-технічних, економічних, кадрових і соціально-психологічних питань з метою збільшення обсягу прибутку, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, ощадливого й ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Встановлює раціональні господарські зв’язки з діловими партнерами, систему пошуку необхідної інформації для розширення зв’язків і обміну досвідом. Здійснює аналіз попиту на автотранспортні послуги за допомогою вивчення й оцінки потреб замовників. Залучає до вирішення задач консультантів і експертів з різних питань (правових, технічних, фінансових і ін.). Організовує рекламну діяльність.
Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; у разі здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів – основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність; перспективи та світові тенденції розвитку галузі; основи організації процесу надання транспортних послуг; ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу; кон’юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу; теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику актово-претензійної роботи; теорію управлінських рішень та комунікацій; порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки; теорію і практику роботи з персоналом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.

13. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання договірних зобов’язань підприємства щодо надання транспортних послуг споживачам. Організовує роботу рухомого складу підприємства шляхом його раціонального і ефективного використання з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень (у тому числі – небезпечних вантажів). Забезпечує підготовку комплекту документів для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Розробляє та узгоджує відповідно до чинного законодавства документацію для здійснення безпечного перевезення небезпечних вантажів: технічні умови, аварійні картки системи інформації про небезпеку. Керує розробкою та подає на затвердження у встановленому порядку розклад руху автобусів підприємства, схеми та паспорти автобусних маршрутів, а також маршрути перевезень небезпечних вантажів. Організовує контроль за роботою автотранспортних засобів підприємства на лінії. Забезпечує ефективне використання автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і обладнання, удосконалення технології перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт. Забезпечує контроль щодо виконання перевізного процесу, за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв, своєчасним проведенням інструктажів водіїв щодо правил, умов перевезень та вимог безпечного ведення робіт і безпеки руху. Організовує перевірки стану доріг, мостів, під’їзних шляхів у місцях роботи автотранспортних засобів підприємства і вживає через відповідні органи й організації заходів щодо приведення їх у справний стан. Вживає заходів щодо покращання техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу. Забезпечує своєчасне і правильне ведення обліку і статистичної звітності про роботу автотранспортних засобів. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації та виконання перевізного процесу; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів (у тому числі при здійсненні перевезень небезпечних вантажів); правила безпеки дорожнього руху; схему доріг; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації перевізного процесу – не менше 2-х років.

14. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Завдання та обов’язки. Здійснює систематичний контроль за дотриманням працівниками підприємства правил дорожнього руху і безпечної експлуатації рухомого складу, організовує проведення профілактичних запобіжних заходів. Розробляє і затверджує графік виїзду на лінію працівників підприємства для проведення перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху та техніки безпеки. Керує організацією проведення службового розслідування дорожньо-транспортних пригод з виїздом на місце їх виникнення. Керує роботою з аналізу причин тяжких дорожньо-транспортних пригод, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє конкретні пропозиції щодо їх усунення. Організовує проведення занять у кабінеті з безпеки руху і забезпечує їх необхідними методичними посібниками і наочним приладдям. Бере участь у роботі дисциплінарних комісій при розгляді матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства, і атестаційних комісій із присвоєння працівникам вищої кваліфікації. Контролює стажування водіїв автотранспортних засобів. Здійснює перевірку роботи контрольно-пропускних пунктів щодо випуску на лінію автотранспортних засобів в технічно справному стані. Бере участь у розробленні маршрутів перевезення небезпечних вантажів, в обстеженні маршрутів автотранспортних засобів щодо безпеки руху. Вносить пропозиції щодо забезпечення безпеки праці водіїв на лінії, у місцях навантаження і розвантаження, на зупинках і інших місцях руху транспорту. Забезпечує розробку схем руху автотранспорту і пішоходів на території підприємства, організовує роботу з нанесення дорожньої розмітки, установки дорожніх знаків і сигнальних пристроїв. Організовує нанесення маркування на транспортний засіб у разі перевезення ним небезпечних вантажів. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації безпеки дорожнього руху; правила безпеки дорожнього руху, схему доріг; організацію роботи на підприємстві щодо профілактики безпечних перевезень; методи і форми пропаганди і інформації про правила безпеки дорожнього руху; психофізіологічні вимоги до водіїв; призначення і конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; правила і засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів; порядок і правила ведення форм з обліку і звітності з безпеки руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації безпеки дорожнього руху – не менше 2-х років.

15. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу із забезпечення потреб підприємства в паливно-енергетичних ресурсах (автомобільне і котельно-пічне паливо, теплова і електрична енергія, мастильні матеріали і технічні рідини), їхнього раціонального використання. Організовує роботу з приймання, зберігання, видачі паливно-енергетичних ресурсів, здійснює оцінку витрат палива, енергії і мастильних матеріалів на підприємстві. Здійснює контроль за станом складського господарства, збереженням паливних та мастильних матеріалів, оснащенням паливних і маслозаправних пунктів, теплового і електросилового обладнання. Бере участь у здійсненні паспортизації наявного паливно-енергетичного господарства. Здійснює постійну роботу з удосконалення форм заохочення працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів. Забезпечує своєчасність та достовірність ведення обліку та складання відповідної звітності. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації зберігання і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів; методи і порядок планування забезпечення і використання паливно-енергетичних ресурсів; організацію складського господарства; номенклатуру споживання паливно-енергетичних ресурсів; правила експлуатації заправного і газонаповнювального обладнання; правила транспортування нафтопродуктів автомобільним транспортом; правила перевезення небезпечних вантажів; організацію обліку і порядок складання звітності щодо використання паливно-енергетичних ресурсів; основи організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом – не менше 2 років.

16. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО

Завдання та обов’язки. Забезпечує технічний розвиток підприємства, удосконалення його виробничо-технічної бази. Бере участь в розробці виробничої програми, заходів з підтримання високої технічної готовності автотранспортних засобів, удосконалення технологій їх технічного обслуговування і ремонту, механізації трудомістких процесів, зниження матеріальних і трудових витрат на ремонт автотранспортних засобів, підвищення надійності їх роботи, а також їх агрегатів та складових одиниць, поліпшення умов праці. Керує забезпеченням ремонтних майстерень технічною документацією, технологічними картами на виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, випробування і регулювання складових одиниць і агрегатів. Розглядає і узгоджує документацію щодо модернізації обладнання. Забезпечує складання та дотримання графіків технічного обслуговування автотранспортних засобів згідно з діючими нормативами. Виконує аналіз причин і частоти виникнення несправностей автотранспортних засобів і на його основі уточнює періодичність і обсяги робіт з технічного обслуговування, розробляє заходи щодо збільшення міжремонтних пробігів автотранспортних засобів. Організовує облік автотранспортних засобів, агрегатів, автомобільних шин. Контролює надходження, рух і списання автотранспортних засобів на підприємстві, а також забезпечує постановку автотранспортних засобів на ремонт. Керує роботою з встановлення причин перевитрат автомобільного палива, мастильних та інших матеріалів під час виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Організовує раціоналізаторську роботу і надає допомогу у впровадженні раціоналізаторських пропозицій. Бере участь у роботі щодо розширення зон обслуговування та сумісництва професій у виробничій зоні. Забезпечує виконання працівниками технічної служби заходів з охорони навколишнього середовища, охорони праці і безпечного ведення робіт. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту; перспективи технічного розвитку підприємства; основні напрямки розвитку техніки в галузі; сучасні досягнення в області технічної підготовки виробництва, технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів; виробничі потужності і режими роботи обладнання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом – не менше 2 років.

17. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію транспортно-експедиційного обслуговування замовників послуг на умовах і в терміни, визначені договірними зобов’язаннями. Керує роботою щодо укладання та своєчасного виконання угод транспортної експедиції, збереження і дотримання встановлених термінів доставки вантажів, видачу вантажів у встановленому порядку, а також інших умов, обумовлених договором транспортної експедиції. Бере участь у розробленні маршрутів перевезень небезпечних вантажів. Контролює та організовує взаємодію всіх учасників доставки вантажів. Забезпечує ефективне використання автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і обладнання, підвищення якості транспортно-експедиційного обслуговування. Організовує повідомлення одержувачів про прибуття вантажів на їх адресу. Вживає заходів щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, безпечного перевезення небезпечних вантажів, розширення мережі транспортно-експедиційних послуг, підвищення культури обслуговування. Аналізує характер, обсяги і напрямки перевезень вантажів. Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій, іншої дорожньої документації. Контролює оформлення документів, пов’язаних із страхуванням вантажів, претензійних актів згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних засобів в пошкодженому стані. Контролює виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком. Контролює роботу з розшуку вантажів, автотранспортних засобів, які пропали, та ведення претензійних справ. Розглядає скарги замовників щодо якості транспортно-експедиційного обслуговування, аналізує й усуває причини їхнього виникнення. Забезпечує в процесі діяльності дотримання законів та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних конвенцій і угод з транспортно-експедиційної діяльності. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації транспортно-експедиційного обслуговування; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних); вимоги до організації супроводження вантажів; технологію і організацію транспортно-експедиційного обслуговування; методи оптимізації транспортно-технологічних схем доставки вантажів; основи маркетингу на автомобільному транспорті; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів і правила їх технічної експлуатації; основи організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації транспортно-експедиційного обслуговування – не менше 2 років.

18. НАЧАЛЬНИК КОЛОНИ АВТОМОБІЛЬНОЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує здійснення перевізного процесу шляхом випуску на лінію технічно справного рухомого складу, його ефективного використання. Забезпечує контроль за роботою водіїв на лінії і надання за необхідності технічної допомоги. Організовує своєчасність надходження автотранспортних засобів на технічне обслуговування. Контролює ефективність витрачання водіями колони пально-мастильних матеріалів, шин. Організовує приймання автотранспортних засобів, що надходять в експлуатацію на підприємство. Аналізує результати роботи колони та розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення ефективності роботи. Здійснює профілактичну роботу з водіями щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам, підвищення рівня технічних знань, зміцнення виробничої і трудової дисципліни. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв автотранспортних засобів, порушень правил їх технічної експлуатації. Здійснює виробничий інструктаж водіїв (у тому числі щодо безпечного перевезення небезпечних, великовагових, негабаритних вантажів), контролює дотримання ними правил і норм охорони праці. Забезпечує ефективне використання робочого часу водіїв.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні документи та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств; будову, призначення, техніко-експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів (у тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних) автомобільним транспортом; технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту автотранспорту; основи організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом – не менше 2-х років.

19. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ РЕМОНТНОЇ

Завдання та обов’язки. Організовує та контролює виробничий процес технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, їх агрегатів, складових одиниць, механізмів та систем. Бере участь у розробці виробничої програми і графіків надходження автотранспортних засобів на технічне обслуговування. Аналізує результати роботи ремонтного виробництва. Здійснює роботу з удосконалення організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, технології, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищення якості ремонту, економії усіх видів ресурсів. Забезпечує технічно правильну експлуатацію обладнання майстерні ремонтної, безпечні умови праці. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку ремонтного виробництва і модернізації обладнання. Забезпечує контроль за раціональним використанням енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей. Координує роботу майстрів ділянок і цехів. Забезпечує правильне розміщення робітничих кадрів у підрозділах. Забезпечує проведення виробничих інструктажів, дотримання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни. Організовує облік та своєчасне складання звітності про виробничу діяльність майстерні.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи з питань організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; виробничі потужності і перспективи розвитку ремонтного виробництва; спеціалізацію ділянок та цехів і виробничі зв’язки між ними; перелік, технічні характеристики обладнання ділянок та цехів і правила його технічної експлуатації; конструктивні особливості автотранспортних засобів, вимоги до технічно справних автотранспортних засобів; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; організацію оперативного контролю виконання ремонтних робіт; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом – не менше 2 років.

20. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО

Завдання та обов’язки. Організовує роботу навантажувально-розвантажувального пункту. Забезпечує нагляд за зберіганням вантажів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, автотранспортних засобів та своєчасне виконання операцій навантаження-розвантаження. Контролює дотримання технічних умов навантаження та розвантаження вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних), час простою автотранспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів і працівників, що обслуговують навантажувально-розвантажувальний пункт. Здійснює контроль за ефективним використанням вантажно-розвантажувальних механізмів. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність. Здійснює оцінку результатів роботи навантажувально-розвантажувального пункту. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо підвищення обсягів та якості послуг. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з питань організації роботи навантажувально-розвантажувального пункту; правила переробки і перевезення вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних); призначення і основні технічні характеристики вантажно-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; порядок складання звітів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

21. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ АВТОБУСНОЇ

Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю автобусної станції. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності автостанції, ефективне використання майна. Забезпечує виконання зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує безперебійну роботу всіх служб автостанції. Забезпечує приймання і своєчасне відправлення автобусів, продаж квитків і організацію стоянки автобусів між рейсами, оперативне управління рухом автобусів на лініях приміського, міжміського, міжнародного сполучення, контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, високий рівень культури обслуговування пасажирів, надання умов відпочинку водіям між рейсами та пасажирам в очікуванні рейсів, а також зберігання їхнього багажу. Організовує контроль за виконанням графіків відправки автобусів. Організовує постійну роботу з запобігання причинам і умовам виникнення скарг пасажирів; вживає заходів за їхніми пропозиціями. Організовує розробку і впровадження заходів, що сприяють розширенню послуг, які надаються пасажирам. Організовує контроль за дотриманням працівниками правил обслуговування пасажирів. Організовує роботи з поточного ремонту споруд автостанції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території автостанції і прилеглих до неї територій. Забезпечує контроль за дотриманням санітарного режиму в приміщеннях автостанції. Аналізує результати роботи автобусної станції, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу автостанції. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів із забезпечення автостанції кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов для роботи працівників і обслуговування пасажирів, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує дотримання законності в діяльності автостанції та здійсненні її господарсько-економічних зв’язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Захищає майнові інтереси автостанції в суді, органах державної влади та управління.
Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність автобусних станцій; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; податкове та екологічне законодавство; типовий технологічний процес надання послуг пасажирських автостанцій; перспективи технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку автостанцій; порядок укладання і виконання господарських договорів; схему доріг, і маршрути руху автобусів; порядок ведення звітності і документації; основи економіки, організації праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та і ведення переговорів; трудове законодавство.  
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

22. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ВАНТАЖНОЇ

Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю вантажної станції. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності станції, ефективне використання майна. Забезпечує виконання зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів замовниками послуг і кредиторами. Організовує безперебійну роботу всіх служб станції. Забезпечує приймання навантажених та порожніх вантажних автомобілів на станцію, їхнє розвантаження і зберігання, комплектування дрібних партій вантажів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень, організацію обробки вантажів, ефективне використання технічних засобів, розстановку автомобілів на території станції відповідно до затверджених схем, відправку вантажів. Забезпечує нагляд за технічним станом автомобілів, причепів і контейнерів, технічно правильною експлуатацією обладнання, вантажно-розвантажувальних механізмів. Здійснює контроль за дотриманням правил обробки вантажів (в тому числі небезпечних), охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів. Організовує своєчасну передачу інформації про прибуття і відправлення вантажів із станції. Направляє діяльність працівників вантажної станції на підвищення якості обробки вантажів, зниження матеріальних витрат. Організовує відпочинок водіїв, що виконують міжміські та міжнародні перевезення. Організовує роботи з поточного ремонту споруд станції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території станції і прилеглих до неї територій. Вживає заходів щодо дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища на території станції. Аналізує результати роботи станції, вживає заходів з усунення недоліків. Забезпечує достовірний і своєчасний облік, підготовку і ведення встановленої звітності. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу станції. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення вантажної станції кваліфікованими кадрами. Забезпечує дотримання законності в діяльності станції та здійсненні її господарсько-економічних зв’язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Захищає майнові інтереси станції в суді, органах державної влади та управління.
Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність вантажних станцій; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; податкове та екологічне законодавство; технологічний процес роботи вантажної станції; виробничі потужності вантажної станції; методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських угод та контрактів; порядок ведення звітності і документації; основи економіки; організації праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію випуску на лінію рухомого складу підприємства у технічно справному стані відповідно до укладених договорів на перевезення. Здійснює перерозподіл автотранспортних засобів з урахуванням виду і роду вантажів, що перевозяться, з метою максимального використання вантажопідйомності і забезпечення збереження вантажів. Розробляє та впроваджує нові ефективні методи організації перевезень пасажирів та вантажів з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Готує комплекти документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Бере участь у розробці розкладу руху автобусів підприємства, схем та паспортів автобусних маршрутів, а також у розробці маршрутів перевезень небезпечних вантажів. Бере участь в обстеженні стану доріг за маршрутами, під’їзних шляхів до місць виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, зупинок. Розробляє графік змінності водіїв і контролює дотримання водіями режиму праці і відпочинку. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспортних засобів, витрати експлуатаційних матеріалів і шин. Організовує своєчасне ведення обліку і звітності про роботу автотранспортних засобів.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації автотранспортних засобів; правила перевезень вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) і пасажирів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів; правила технічної експлуатації автотранспорту; напрямок пасажиропотоків у районі діяльності підприємства; правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації; положення про робочий час і час відпочинку водіїв; основи математичних методів планування автомобільних перевезень; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку:повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії – не менше 2 років.
Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії – не менше 2 років.
Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації – не менше 1 року.
Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ І ВИПРОБУВАНЬ

Завдання та обов’язки. Організовує та виконує роботу з налагодження і випробувань агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів. Складає програми здійснення налагоджувальних робіт і випробувань. Готує до роботи засоби вимірювання і апаратуру, виконує метрологічний контроль. Аналізує дані вимірів параметрів роботи автотранспортних засобів та їх складових, виконує необхідні розрахунки і надає висновки про придатність до експлуатації окремих агрегатів, складових одиниць, механізмів, систем, виявляє причини їх несправності. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення організації робіт з налагодження й випробування агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем, підвищення їх надійності і економічності, зниження трудомісткості робіт, підвищення якості налагоджувальних робіт на основі впровадження сучасної техніки і технологій, забезпечує їх виконання. Забезпечує раціональне витрачання сировини і матеріалів. Веде технічну документацію під час монтажу, налагодження й випробування.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації та виконання налагоджувальних і випробувальних робіт; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів; методи монтажу, регулювання, налагодження і випробування агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів; контрольні засоби, прилади і пристрої, що застосовуються під час перевірки, налагодження і випробувань; правила технічної експлуатації автотранспорту; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; порядок оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань I категорії – не менше 2 років.
Інженер з налагодження і випробувань I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань II категорії: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.
Інженер з налагодження і випробувань II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань – не менше 2 років.
Інженер з налагодження і випробувань III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань – не менше 1 року.
Інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. АГЕНТ ІЗ ЗАМОВЛЕНЬ НАСЕЛЕННЯ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Завдання та обов’язки. Приймає замовлення від населення на послуги з експедиції (транспортування) вантажів або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиційним підприємством відповідно до умов договору. Оформлює необхідну документацію з урахуванням діючих тарифів на послуги. Передає на виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення. Забезпечує правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності і веде їх облік. Розглядає скарги замовників, заяви і пропозиції, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи з питань транспортно-експедиційної діяльності; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; порядок приймання замовлень, діючі тарифи на послуги транспортно-експедиційного підприємства; форми і правила оформлення документації з транспортно-експедиційного обслуговування; порядок складання звітності; основи організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

2. ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які відображують роботу, виконану водіями. Перевіряє правильність їхнього оформлення, наявність реквізитів і штампів. Здійснює реєстрацію дорожньої документації та облік роботи автотранспортних засобів, контролює правильність записів показань спідометра, отримання і залишків пального. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху і доповідає про них керівництву. Контролює дотримання водіями транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зв’язок із замовниками перевезень, навантажувально-розвантажувальними пунктами, автовокзалами, автостанціями для забезпечення узгодженої оперативної організації перевезень. Здійснює постійний контроль за виконанням графіків руху автобусів на лінії та вживає заходів щодо дотримання графіків та інтервалів руху автобусів. Здійснює перерозподіл автобусів між маршрутами залежно від величини пасажиропотоку. Вживає заходів щодо забезпечення резервними автобусами у разі виникнення технічних несправностей на лінії, скорочення інтервалів руху автобусів на маршруті, оперативного перерозподілу автобусів з маршруту на маршрут. Здійснює оперативний облік, контроль і аналіз результатів роботи автотранспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів. Вживає заходів з оперативного врегулювання порушень транспортного процесу. Організовує в необхідних випадках надання своєчасної технічної допомоги рухомому складу на лінії. Складає оперативні зведення про роботу за зміну. Отримує та доводить до водіїв повідомлення про умови та особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди.
Повинен знати: нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань організації оперативного управління рухом автомобільного транспорту; порядок оформлення і обробки дорожніх листів; правила перевезень пасажирів і багажу; правила перевезень вантажів (у тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних); правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; основи правил дорожнього руху; порядок здійснення обліку та аналізу результатів роботи автотранспортних засобів; форми звітності; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу перевезень; основи економіки, організацію ремонтного виробництва і управління; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Старший диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера – не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві – не менше 1 року).
Диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві – не менше 1 року.

3. ЕКСПЕДИТОР ТРАНСПОРТНИЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює супроводження товарів (вантажів) під час перевезень, забезпечує їх збереження, видачу у встановленому порядку. Приймає вантажі із складу згідно з супровідними документами. Забезпечує нагляд за ходом виконання навантажувально-розвантажувальних, перевантажувальних, перевалочних, пакувальних робіт. Контролює експедиторське (відправницьке) маркування вантажів і пломбування засобів перевезення, контейнерів, холодокамер, бункерів та інших приміщень зберігання. Контролює наявність пристосувань для перевезення вантажів і санітарний стан відповідного виду автомобільного транспортного засобу, призначеного для перевезення. Супроводжує вантажі до місця призначення, забезпечує необхідний режим зберігання вантажів під час їх перевезення. Забезпечує здавання вантажу після перевезення. Оформлює товарно-транспортні та інші супровідні документи на всіх етапах реалізації транспортно-технологічних маршрутів і схем доставки вантажів. Оформлює документи, пов’язані із страхуванням вантажів, претензійні акти згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних засобів в пошкодженому стані (порча та (або) нестача вантажів і вантажних місць, пошкодження пломби, пломбозапірних пристроїв або їхня відсутність). Виконує у встановленому порядку переадресацію вантажів.
Повинен знати: нормативно-правові акти, методичні матеріали щодо здійснення транспортно-експедиційної діяльності; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; вимоги до організації супроводження вантажів; умови перевезення і зберігання вантажів (у тому числі – небезпечних) під час транспортування; маршрути перевезення вантажів; порядок приймання і здавання вантажів; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; пропускні можливості доріг; експлуатаційні можливості автотранспортних засобів; порядок оформлення товарно-супровідних, транспортно-експедиційних, платіжних, страхових і претензійних документів; основи організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З БЕЗПЕКИ РУХУ

Завдання та обов’язки. Здійснює на підприємстві профілактичну роботу з запобігання дорожньо-транспортним пригодам та дотримання водіями правил безпечного перевезення пасажирів і вантажів. Контролює технічний стан автотранспортних засобів, стан здоров’я та рівень підготовки водіїв і безпечність їхньої роботи на лінії. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних пригод, які мали місце за участю автотранспортних засобів підприємства, з виїздом на місця їх виникнення і організовує проведення в колективі підприємства розгляд цих подій і допущених водіями порушень правил дорожнього руху з метою запобігання їхньому виникненню. Веде облік дорожньо-транспортних пригод і порушень водіями правил дорожнього руху, аналізує обставини і причини їх виникнення, розробляє та впроваджує конкретні заходи щодо їх усунення. Забезпечує кабінет з безпеки руху необхідними методичними матеріалами, організовує проведення в ньому занять, бесід, лекцій, доповідей щодо поширення досвіду безаварійної роботи водіїв. Бере участь у роботі діючих комісій з розгляду адміністративних матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства. Веде облік і встановлену звітність з безпеки руху.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та нормативні матеріали з питань організації безпеки дорожнього руху; правила безпеки дорожнього руху, схему доріг; організацію роботи на підприємстві щодо профілактики безпечних перевезень; методи і форми пропаганди і інформації про правила безпеки дорожнього руху; призначення і конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; правила і засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів; порядок і правила ведення форм з обліку і звітності з безпеки руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Інженер з безпеки руху I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху II категорії: для спеціаліста – не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.
Інженер з безпеки руху II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років.
Інженер з безпеки руху: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

5. МЕХАНІК АВТОМОБІЛЬНОЇ КОЛОНИ (ГАРАЖА)

Завдання та обов’язки. Забезпечує контроль технічного стану автотранспортних засобів і випуск їх на лінію. Виконує огляд та визначає несправності під час повернення автотранспортних засобів з лінії після закінчення роботи. Бере участь у наданні технічної допомоги автомобілям на лінії. Здійснює контроль за дотриманням водіями правил технічної експлуатації, проводить інструктаж водіїв перед виїздом їх на лінію. Контролює ефективність витрат водіями паливно-мастильних матеріалів, шин. Бере участь в розробці графіків проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів і здійснює контроль за якістю і своєчасністю виконання цих робіт. Вивчає умови роботи автотранспортних засобів з метою виявлення причин їх передчасного зносу. Аналізує причини і тривалість простоїв, пов’язаних з технічним станом автотранспортних засобів, розробляє і впроваджує заходи щодо збільшення термінів їх служби, скорочення простоїв через технічні несправності. Забезпечує дотримання водіями виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці і безпечного ведення робіт.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту автотранспортних засобів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів; правила експлуатації автотранспортних засобів; організацію і технологію технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; методи діагностики технічного стану автотранспортних засобів; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; основи екологічного законодавства; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Старший механік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); стаж роботи за професією механіка – не менше 2 років.
Механік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра – стаж роботи за професією, пов’язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, – не менше 1 року.

6. МЕХАНІК КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТУ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за технічним станом автотранспортних засобів під час їхнього виїзду на лінію та повернення на підприємство (місце стоянки), особливо за станом складових одиниць і агрегатів, що впливають на безпеку дорожнього руху. Забезпечує недопущення виїзду на лінію автотранспортних засобів з технічними несправностями, а також транспортних засобів, не обладнаних для здійснення перевезень окремих видів вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних). Перевіряє наявність і кількість пального в паливних баках автотранспортних засобів. Забезпечує в дорожніх листах відмітку фактичного часу виїзду і повернення автотранспортних засобів на підприємство, показань спідометрів. Здійснює аналіз причин виникнення несправностей, а також причин аварій і дорожньо-транспортних пригод через технічні несправності. Забезпечує контроль за дотриманням графіка проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів. Забезпечує складання відповідної щоденної звітності про роботу автотранспортних засобів підприємства.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту автотранспортних засобів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів; правила експлуатації автотранспортних засобів; організацію і технологію технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; методи діагностики технічного стану автотранспортних засобів; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; основи екологічного законодавства; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Старший механік контрольно-пропускного пункту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); стаж роботи за професією механіка – не менше 2 років.
Механік контрольно-пропускного пункту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра – стаж роботи за професією, пов’язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, – не менше 1 року.

7. РЕВІЗОР АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль організації і виконання перевізного процесу. Перевіряє на підприємствах і на лінії стан і правильність пломбування спідометрового обладнання автотранспортних засобів, а також відповідність показань цих приладів обліковим даним. Виконує перевірку автотранспортних засобів на лінії і у разі виявлення порушень складає акти (рапорти) і робить відмітки в дорожніх листах, а у виняткових випадках забороняє експлуатацію автотранспортних засобів на лінії. Контролює дотримання правил перевезень пасажирів та тарифної політики на пасажирському транспорті. Контролює порядок приймання та зберігання на підприємстві коштів за продані квитки, а також правильність оформлення дорожніх, товарно-транспортних та інших первинних документів з обліку роботи автомобільного транспорту. Перевіряє дотримання порядку отримання, зберігання, видачі і обліку всіх видів квитків на проїзд в автобусах і маршрутних таксомоторах. Перевіряє облік і звітність щодо показників експлуатації автомобілів.
Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні і нормативні матеріали, що стосуються діяльності контрольно-ревізійної служби; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; форми і порядок оформлення первинних документів з обліку роботи автотранспортних засобів; організацію квиткового господарства на підприємствах, що надають послуги з перевезень пасажирів; порядок обліку і зберігання коштів від продажу квитків; правила і схеми пломбування спідометрів автотранспортних засобів; основи економіки, організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 1 року.

8. ФАХІВЕЦЬ З АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Завдання та обов’язки. Здійснює автотехнічну експертизу, враховуючи обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), дорожню ситуацію і дії учасників руху, а також обставини, що спричинили виникнення ДТП. У процесі виконання експертизи обстежує технічний стан автотранспортних засобів з метою встановлення фактичних змін (ушкоджень) окремих деталей, складових одиниць, агрегатів, систем і додаткового обладнання та причин, які їх викликали (ДТП або сторонні зовнішні впливи). Визначає складність і характер змін (ушкоджень) автотранспортних засобів, що виникли в результаті дії на них різних факторів, а також технологію і методи ремонтно-відновлювальних робіт. Обґрунтовує необхідність застосування спеціального контрольно-діагностичного та ремонтного обладнання, що потрібні для оцінки та відновлення пошкоджених автотранспортних засобів, відповідно до технічних вимог і вимог державних і міжнародних стандартів, а також нормативних документів заводів – виробників автотранспортних засобів, що діють на момент виконання експертизи. Встановлює причини і час виникнення пошкоджень і технічних несправностей автотранспортних засобів. Аналізує можливості виявлення технічної несправності до моменту настання ДТП, причинний зв’язок між виявленою несправністю (пошкодженням) автомобільного транспортного засобу і ДТП, а також можливості запобігання ДТП (наїзду, зіткнення, перекидання, загоряння і т. п.) при визначеному технічному стані автомобільного транспортного засобу в момент події і обставинами, пов’язаними з технічним станом автомобільного транспортного засобу, що спричинили чи могли спричинити виникнення ДТП. Досліджує обставини, що характеризують механізм ДТП або окремих її елементів (фаз), з метою визначення швидкості і напрямку руху автомобільного транспортного засобу, гальмового шляху, напрямку дії сил між автотранспортними засобами, що зіштовхнулися, їхнє взаємне положення в різні моменти ДТП. Встановлює час подолання автомобільними транспортними засобами визначених ділянок шляху, момент виникнення небезпеки для руху, що вимагає вживання екстрених заходів із запобігання події. На основі використання технічних даних і врахування об’єктивних закономірностей виконує дослідження обставин на місці ДТП для визначення значень параметрів і коефіцієнтів, що характеризують рух автотранспортних засобів і інших об’єктів (коефіцієнти зчеплення, опору каченя і т. п.), умов видимості з місця водія в момент ДТП (за даними про дорожні обставини і результати проведеного огляду), обставин, що відносяться до дорожніх перед ДТП, що спричинили або могли спричинити її виникнення. Забезпечує наукову обґрунтованість і доказовість виконаної автотехнічної експертизи, а також вирішення інших питань, пов’язаних з безпекою руху й експлуатацією автотранспортних засобів. Виконує дослідження і дає рекомендації з обґрунтованості позовних вимог, правильності розрахунків вартості ремонту автотранспортних засобів, визначення розміру майнового збитку, заподіяного внаслідок ДТП. Аналізує інформацію про об’єкт автотехнічної експертизи для здійснення правової експертизи. Обґрунтовує форми і методи автотехнічної експертизи. Відповідно до встановленого порядку оформлює угоди із замовниками, контролює їхнє виконання. Консультує замовників за діючими правилами і вимогами нормативних правових актів, якими необхідно керуватися при оформленні документів, що стосуються виконання автотехнічної експертизи. Забезпечує дотримання законів і інших нормативно-правових актів, а також правильність оформлення документів, необхідних при виконанні автотехнічної експертизи, складає експертний висновок, акти і встановлену звітність про виконану роботу. Дотримується вимог із забезпечення конфіденційності інформації, що використовується в процесі експертизи.
Повинен знати: положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань здійснення автотехнічної експертизи; форми і методи її виконання; організацію робіт із встановлення вартості об’єктів автотехнічної експертизи; порядок оформлення угод купівлі-продажу об’єктів автотехнічної експертизи і реєстрації переуступки прав власності; конструкцію складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів, принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення; особливості конструкцій сучасних закордонних автотранспортних засобів і їхнього додаткового обладнання; правила дорожнього руху; методи виконання розрахунків, пов’язаних з моделюванням дорожніх ситуацій, установленням довжини гальмового і зупинного шляхів; форми і методи оцінки автотранспортних засобів; основи економіки; правила і норми з охороні праці; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Фахівець з автотехнічної експертизи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи II категорії: для магістра – не менше 1 року, для спеціаліста – не менше 2 років.
Фахівець з автотехнічної експертизи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи – не менше 1 року.
Фахівець з автотехнічної експертизи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Без вимог до стажу роботи.

9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Організує виконання та бере участь у здійсненні комплексу робіт (операцій) технологічних процесів із забезпечення належного технічного стану, надійності та економічної ефективності експлуатування електромеханічних систем (їхніх окремих складників) автотранспортних засобів. Контролює відповідність технічного стану електромеханічних систем в процесах технічного обслуговування, ремонту та перевірки технічного стану автотранспортних засобів вимогам виробника, нормативно-технічних документів і законодавства. Аналізує фактичні експлуатаційні режими роботи складників електромеханічних систем автотранспортних засобів. Вживає заходів щодо попередження порушень правил експлуатування електромеханічних систем автотранспортних засобів та їх складників. Застосовує засоби вимірювальної техніки відповідно до вимог технологічної документації, нормативно-технічних документів та забезпечує виконання вимірювання електричних характеристик електромеханічних систем автотранспортних засобів відповідно до законодавства. Випробовує, діагностує електромеханічні системи та складники автотранспортних засобів на спеціальному устаткуванні, інструментальними та органолептичними методами. Контролює відповідність їх функціонування у складі автотранспортних засобів. Забезпечує виконання заходів з охорони праці відповідно до законодавства, нормативно-технічних документів, вимог технологічної документації, експлуатаційної та ремонтної документації виробника автотранспортних засобів, розпорядчих документів підприємства. Веде облік робіт (операцій) відповідно до вимог технологічної документації чи розпорядчих документів підприємства.
Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з організації технічного обслуговування і ремонту електромеханічних систем автотранспортних засобів, Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів; технічні характеристики та вимоги експлуатаційної документації виробників автотранспортних засобів та їхніх електромеханічних складників; діагностичні ознаки належного та неналежного технічного стану; методи і засоби технічного обслуговування і ремонту електромеханічних систем (їх складників); правила виконання вимірювання і оброблення їх результатів; технічні характеристики та правила застосування технологічного устаткування; правила складання і розшифровування принципових електричних схем, схем електричних з’єднань; правила складання і розшифрування креслень електромеханічних складників; закономірності фізичних процесів взаємодії електромеханічних систем автотранспортних засобів з їх гідравлічними, пневматичними, механічними системами, а також з аудіо-відео системами та охоронною сигналізацією; технологічні та розпорядчі документи підприємства щодо режимів роботи та забезпечення життєдіяльності; складові кошторису витрат у пов’язаних виробничих процесах; норми витрат основних і допоміжних матеріалів; норми витрат запасних частин; трудомісткість виконуваних робіт.
Кваліфікаційні вимоги.
Електромеханік автотранспортних засобів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка автотранспортних засобів II категорії – не менше 1 року.
Електромеханік автотранспортних засобів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією електромеханіка автотранспортних засобів – не менше 2 років.
Електромеханік автотранспортних засобів: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

10. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Завдання та обов’язки. Вживає заходів щодо виконання плану перевезень, змінних завдань водіям. Виконує розпорядження диспетчера автомобільного транспорту. Заповнює, видає та приймає подорожні листи і товарно-транспортні накладні. Перевіряє правильність їх оформлення, наявність реквізитів і штампів у товарно-транспортних накладних, позначок про здавання вантажу в повному обсязі. Контролює додержання графіків випуску на лінію та рух автомобілів на маршрутах, виконання замовлень на таксомотори. Здійснює реєстрацію подорожньої документації в реєстраційних журналах або створює банк даних. Контролює правильність записів та показань спідометра, одержання і залишків паливно-мастильних матеріалів. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху й доповідає про них керівництву. Порівнює одержані дані про роботу транспортних засобів із змінно-добовими завданнями, виявляє відхилення та причини їх виникнення. Контролює додержання водіями (машиністами) транспортних засобів дорожньої-транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зразок із клієнтурою, вантажно-розвантажувальними та лінійними диспетчерськими пунктами, автовокзалами, автостанціями й касами. Сповіщає одержувачів вантажу про час прибуття вантажів на їхню адресу. Під час роботи на вантажостворюючих та вантажоодержуючих об’єктах, пунктах навантаження і розвантаження збирає та обробляє інформацію про наявність вантажів з використанням комп’ютерної техніки. Веде оперативний облік ходу перевізного процесу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, координує роботу вантажних автотранспортних засобів. Здійснює контроль за рухом автобусів на лінії, якістю перевезень і обслуговування пасажирів, повним та своєчасним прибуттям легкових таксомоторів на стоянки. Передає інформацію про наповнення автобусів, час проїзду конкретних проміжних пунктів і прибуття на кінцевий пункт маршруту, простій автобусів на лінії з причин технічної несправності та передчасні повернення автобусів до парку, випадки недовипуску або запізнення автобусів на маршрутах, несвоєчасне прибуття автобусів. Одержує та доводить до водіїв повідомлення про умови й особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди. Веде журнал оперативних розпоряджень.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали стосовно диспетчерського руху і вантажно-розвантажувальних робіт; Статут автомобільного транспорту; порядок оформлення і оброблення подорожніх листів та товарно-транспортної документації; положення та інструкції про порядок організації перевезень і оперативного управління перевізним процесом; порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт; правила експлуатації автомобілів; основи правил дорожнього руху; правила експлуатації застосованих технічних засобів оброблення і передавання інформації; основи економіки; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

11. ІНСТРУКТОР З ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ВОДІННЮ

Завдання та обов’язки. Ретельно готується під керівництвом більш кваліфікованого майстра виробничого навчання водінню до проведення занять, відпрацьовує з учнями (слухачами) вправи відповідно до програми навчання та на встановлених маршрутах (автодромі, кранодромі, майданчику). За вказівкою майстра виробничого навчання розробляє маршрутні карти для відпрацювання вправ з водіння транспортних засобів. Складає на кожну вправу план заняття, керується графіком черговості навчання транспортних засобів (роботи на техніці) й розкладом занять. Своєчасно й правильно робить записи в індивідуальних книжках обліку практичних робіт і водіння, дорожніх листах. Знає закріплених за ним учнів (слухачів), прищеплює їм любов до професії водія, елементи взаємоповаги й етики поведінки на маршрутах руху. Працює у взаємодії з викладачами та майстрами виробничого навчання, бере активну участь у виховній роботі, проводить з учнями (слухачами) індивідуальну навчально-виховну роботу. Утримує закріплений за ним транспортний засіб у постійній готовності до занять, якісно й своєчасно проводить роботи з його технічного обслуговування та ремонту. Бере активну участь в обладнанні та вдосконаленні навчального автодрому (кранодрому, майданчика), підтримує його елементи в робочому стані.
Повинен знати: вимоги нормативно-методичних документів з питань навчання водінню; навчальні плани й програми з водіння, будови й експлуатації транспортних засобів; методику практичного навчання водінню; правила та норми безпеки навчання та праці, охорони навколишнього середовища; мову, яка використовується в навчальному закладі.
Кваліфікаційні вимоги.
Інструктор з індивідуального навчання водінню I категорії: Професійно-технічна освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Підвищення кваліфікації, кваліфікаційний рівень водія 1 класу. Стаж роботи за професією інструктора з індивідуального навчання водінню II категорії – не менше 5 років.
Інструктор з індивідуального навчання водінню II категорії: Професійно-технічна освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Підвищення кваліфікації, кваліфікаційний рівень водія 2 класу. Стаж роботи за професією інструктора з індивідуального навчання водінню – не менше 3 років.
Інструктор з індивідуального навчання водінню: Професійно-технічна освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією водія автотранспортних засобів або водія мототранспортних засобів – не менше 3 років. Позитивні висновки за всіма параметрами професійного добору.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. КАСИР БАГАЖНИЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює розрахунки із замовниками за визначеною сумою оплати за надання послуг перевезення і збереження багажу. Оформлює необхідну документацію на перевезення багажу. Визначає розмір перерахувань за безготівковим розрахунком. Виконує розрахунки і здійснює заходи з повернення коштів замовнику за невиконані перевезення багажу. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів. Веде книги обліку здійснення операцій відправлення, прибуття і видачі багажу. Складає касовий звіт. Здає кошти і чеки за оплату перевезень багажу старшому касиру чи інкасатору. Забезпечує збереження коштів, квитанцій і чеків.
Повинен знати: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезень багажу; порядок організації роботи багажного відділення та реєстрації документів; форми провізних документів; розміри плати за послуги перевезення і збереження багажу, порядок розрахунків із замовниками; основні маршрути проходження транспорту; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Старший касир багажний: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира – не менше 1 року.
Касир багажний: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. КАСИР КВИТКОВИЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює касові операції щодо продажу проїзних документів та приймання невикористаних. Оформлює документацію щодо квитків, які були повернуті в касу. Інформує пасажирів про наявність вільних місць в автобусах (маршрутних таксомоторах), що відходять від автостанції. Забезпечує наявність пломб на касових апаратах. Своєчасно здає виручку, стежить за наявністю запасів бланків проїзних документів. Складає відповідно до встановленої періодичності касову звітність. Складає описи старих купюр та відповідні документи для їх передачі в установи банку з метою заміни на нові.
Повинен знати: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; форми проїзних документів; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; основні маршрути руху автобусів; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Старший касир квитковий: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира – не менше 1 року.
Касир квитковий: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. КАСИР ТОВАРНИЙ (ВАНТАЖНИЙ)

Завдання та обов’язки. Здійснює розрахунки із замовниками за перевезення вантажів і надані послуги (вантажно-розвантажувальні роботи, збереження вантажу і т. д.). Приймає заявки на перевезення вантажів у встановленому порядку. Перевіряє правильність оформлення документів з операцій приймання, навантаження і видачі вантажів, а також щодо їх переадресування. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів. Виконує розрахунки і повертає кошти замовнику за невиконані перевезення вантажу. Здає отримані кошти старшому касиру чи інкасатору. Веде касову книгу і складає касову звітність. Складає звіт про роботу за зміну. Складає звітність щодо виконання вантажно-розвантажувальних операцій, простоїв автотранспортних засобів. Забезпечує збереження бланків суворої звітності і веде їхній облік.
Повинен знати: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезення вантажів автомобільним транспортом; розмір плати за послуги перевезення вантажів, форми вантажної перевізної документації; порядок розрахунків із замовниками; порядок переадресування вантажів; схему відповідної транспортної мережі й основні маршрути транспорту; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Старший касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира – не менше 1 року.
Касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. КОНТРОЛЕР-КАСИР

Завдання та обов’язки. Контролює наявність у пасажирів квитків на проїзд чи документів, якими надано право на пільговий проїзд; збирає оплату за проїзд і провезення багажу. Видає квитки затверджених зразків на проїзд і провезення багажу. Контролює дотримання пасажирами правил користування автобусами, маршрутними таксомоторами. Підтримує в належному санітарному стані салон автотранспортних засобів. Здійснює поточний облік реалізації квитків на проїзд і провезення багажу, у тому числі довгострокового користування. Здійснює періодичний (у дні вивчення пасажиропотоків) у встановленому порядку облік пасажирів, що ввійшли і вийшли на зупинках. Надає в необхідних випадках допомогу пасажирам при виході із салону автобуса, маршрутного таксомотора, у тому числі через запасні виходи. Здійснює щозмінний облік проданих квитків, у тому числі проїзних квитків довгострокового користування, бланків суворої звітності. Здійснює підрахунок коштів за продані квитки і здає їх у встановленому порядку.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; правила дорожнього руху в частині, що стосується порядку зупинки автобусів, маршрутних таксомоторів; правила користування автобусами, маршрутними таксомоторами; правила посадки і висаджування пасажирів; види проїзних документів; перелік категорій пасажирів, що мають право на безоплатний проїзд чи пільги по оплаті проїзду; порядок заповнення документів з обліку пасажирів, що ввійшли і вийшли на зупинках, при вивченні пасажиропотоків; порядок ведення квитково-облікової документації, у тому числі з поточного обліку витрат квитків на проїзд і провезення багажу, здачі виторгу; тарифну плату за проїзд пасажирів і провезення багажу на внутрішніх лініях відповідного міста (селища) і на приміських маршрутах; розміри штрафів за безквитковий проїзд і неоплачене провезення багажу; схему маршрутів руху автобусів, маршрутних таксомоторів, що обслуговуються транспортним підприємством; назви зупинок на маршрутах, що обслуговуються транспортним підприємством, у тому числі пунктів, де є можливості для пересадки; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. КОНТРОЛЕР ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Перевіряє на пасажирському транспорті наявність у пасажирів документів на проїзд і провезення багажу. Контролює дотримання пасажирами правил проїзду і провезення багажу. Накладає на пасажирів штрафи і стягує їх у встановленому порядку за порушення цих правил. Контролює виконання працівниками автомобільного транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів. Перевіряє правильність оформлення кондукторами, водіями (що працюють без кондукторів) встановленої документації, а також дотримання графіків руху. Контролює екіпірування автобусів і маршрутних таксомоторів, а також обладнання споруд зупинок. Складає акти і рапорти про допущені порушення працівниками автомобільного транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів, а також пасажирами правил проїзду і провозу багажу.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; правила дорожнього руху в частині, що стосується порядку зупинки автотранспорту і дозволених швидкостей руху; форми проїзних і провізних документів; тарифи на проїзд пасажирів і провезення багажу; перелік категорій пасажирів, що мають право на безоплатний проїзд чи пільги по оплаті проїзду; правила оформлення квитанцій і накладання штрафів; порядок стягнення штрафів; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; основи організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. КОНТРОЛЕР ПЕРОННИЙ (КВИТКОВИЙ) НА АВТОСТАНЦІЇ

Завдання та обов’язки. Перевіряє в пасажирів наявність документів на проїзд і провезення багажу під час посадки в автобус. Підтримує порядок у пункті контролю і вчасно пропускає пасажирів на посадку в пасажирський транспорт. Вживає заходів з усунення недоліків в обслуговуванні пасажирів незалежно від того, з чиєї вини вони допущені.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту; правила перевезення пасажирів і багажу; порядок перевірки в пасажирів проїзних і провізних документів і їх пропуску на посадку; розклад руху пасажирського транспорту; схему автостанції; форми проїзних і провізних документів; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

7. ЧЕРГОВИЙ З ВИДАВАННЯ ДОВІДОК (БЮРО ДОВІДОК)

Завдання та обов’язки. Видає пасажирам безпосередньо або телефоном необхідні довідки за допомогою довідкових матеріалів щодо розкладу руху автобусів, правил перевезень багажу та з інших питань, що пов’язані з транспортним обслуговуванням пасажирів. Своєчасно оновлює довідкові матеріали та вносить до них зміни на основі відповідних рішень або вказівок. Видає на вимогу пасажирів письмові довідки щодо запізнення автобусів. Веде необхідний облік та звітність. Вносить пропозиції з удосконалення роботи довідкової служби, поліпшення культури обслуговування пасажирів. Стежить за правильністю інформації, що знаходиться в автоматичних довідкових установках, і вносить необхідні зміни.
Повинен знати: накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування пасажирських перевезень; правила перевезення пасажирів автомобільним транспортом; організацію інформаційно-довідкової роботи; порядок користування довідковими матеріалами; правила користування засобами зв’язку; основи організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ II

Професії робітників та найпростіші професії працівників автомобільного транспорту

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АГЕНТ З ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕНИХ КВИТКІВ

Завдання та обов’язки. Отримує від квиткового касира проїзні документи (квитки, посадочні талони). Звіряє відповідність проїзних документів вимогам замовлення про день і час відправлення автобуса, про його номер, пункт відправлення і призначення та доставляє проїзні та інші документи замовнику. Отримує кошти за вказані документи, доставку та попередність замовлення. Здає касиру кошти та документи, які не вручені замовникам. Веде облік доставлених документів і отриманих коштів, забезпечує їхнє збереження.
Повинен знати: інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом; форми проїзних та інших необхідних для роботи документів; порядок розташування місць у автобусах; тарифи на перевезення пасажирів та багажу і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; порядок збереження коштів, проїзних та інших документів; план населеного пункту; положення про матеріальну відповідальність; порядок складання звітності.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. АГЕНТ З ПРИЙМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА КВИТКИ

Завдання та обов’язки. Приймає та оформлює замовлення на придбання пасажирами проїзних документів. Повідомляє замовників про час і порядок отримання замовлення. Заповнює бланки замовлень і здає їх квитковому касиру для оформлення проїзних документів. Веде книгу обліку одержаних замовлень.
Повинен знати: інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом; форми проїзних та інших необхідних для роботи документів; розклад руху автобусів; порядок розташування місць у автобусах; тарифи на перевезення пасажирів та багажу і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; порядок складання звітності.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. АКУМУЛЯТОРНИК

1 розряд
Завдання та обов’язки. Готує акумулятори до ремонту та заряджання. Розбирає акумуляторні посудини, очищує, знежирює, промиває та протирає їх. Готує дистильовану воду. Переміщує в межах робочого місця у посудинах реактиви з кислотою, лугами, електролітом та дистильованою водою.
Повинен знати: основні відомості про будову акумуляторних батарей; найменування основних матеріалів і реактивів акумуляторного виробництва; правила зберігання кислот, лугів та поводження з ними; найменування та призначення найбільш розповсюджених простих інструментів, пристосувань.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Акумулятори – знімання з автомобіля, встановлення та закріплення.
2. Батарея акумуляторна – миття і очищення.
3. Електроліт – злиття.
АКУМУЛЯТОРНИК
2 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи простої складності з розбирання та складання акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів та ємностей. Заряджає акумулятори всіх типів. Обслуговує обладнання зарядних станцій (агрегатів). Паяє з’єднання простих акумуляторних батарей, замінює резинові клапани на пробках, заготовлює прокладки. Вимірює напругу окремих елементів акумуляторних батарей. Вимірює густину електроліту та коригує її. Виготовляє електроліт за встановленою рецептурою. Здійснює закриття шнуром щілин між кришкою і посудинами та заливання їх розігрітою мастикою. Заливає і доливає банки дистильованою водою та електролітом. Замінює окремі банки та обмазує їх мастикою.
Повинен знати: елементарні знання з електротехніки; будову і призначення акумуляторних батарей; правила і режими зарядження та розрядження акумуляторних батарей; властивості кислот, лугів, які застосовуються, та правила поводження з ними; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для заміру напруги елементів, густини електроліту акумуляторних батарей; норми напруги під час заряджання, розряджання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 1 розряду – не менше 0,5 року.
Приклади робіт:
1. Батареї акумуляторів – паяння з’єднань.
2. Електроліт – визначення густини.
АКУМУЛЯТОРНИК
3 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи простої і середньої складності з розбирання та складання акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів та ємностей. Виявляє та усуває пошкодження елементів батарей. Виконує середній ремонт зарядних станцій (агрегатів). Замінює електроліт, сепаратори в акумуляторах. Заготовлює колодки і прокладки. Паяє пластини. Установлює кришки банок з припаюванням перемичок. Готує електроліт. Монтує та демонтує елементи акумуляторних батарей. Вилучає шлам із елементів працюючих батарей.
Повинен знати: основи електротехніки; конструктивну будову і принципи роботи однотипних акумуляторних батарей; принципову схему зарядного агрегату; правила з’єднання пластин та їх полярність; будову апаратів і приладів, які застосовуються при ремонті та обслуговуванні акумуляторних батарей; види пошкоджень акумуляторних батарей та способи їх усунення; прийоми робіт та технологічну послідовність виконання операцій при розбиранні та ремонті елементів акумуляторних батарей; основні фізичні та хімічні властивості матеріалів, які застосовуються при ремонті акумуляторних батарей; правила приготування електроліту для різних типів акумуляторів і батарей; будову контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Батарея акумуляторна – повне розбирання та збирання посудин.
2. Електроліт – приготування.
3. Пластини – паяння в блоки.
АКУМУЛЯТОРНИК
4 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з ремонту та формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Регулює напругу та силу струму при зарядженні. Визначає і усуває пошкодження акумуляторних батарей. Здійснює обслуговування машинного приводу, ртутного випрямляча, струморозподілювального щита. Випробовує акумуляторні батареї. Визначає придатність акумуляторних батарей для подальшої експлуатації. Виконує прогонку міжелементних з’єднань. Визначає якість електроліту. Оформлює технічну документацію до та після проведення ремонту акумуляторів і батарей.
Повинен знати: конструктивну будову та принципи роботи акумуляторних батарей різних типів і ємності; будову обладнання зарядних агрегатів; схеми монтажу та встановлення акумуляторних батарей; електричні вимірювальні прилади та прилади для заміру густини кислот та лугів; правила ремонту акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів; фізичні та хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, фарб, мастик, які застосовуються в акумуляторному виробництві; методи виявлення та усунення короткого замикання в елементах батарей; способи плавлення та розкроювання свинцю за розмірами та кресленнями для виготовлення корпусу; порядок виведення окремих елементів із працюючого ланцюга; норми напруги під час заряджання та розряджання акумуляторів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Акумулятори всіх типів – визначення та усунення несправностей чи пошкоджень, з’єднання в батареї та включення під заряджання.
2. Кришка блока – заміна.
3. Пластини – формування.
АКУМУЛЯТОРНИК
5 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту та формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів та ємностей. Здійснює вибір режиму формування акумуляторних батарей. Визначає обсяг ремонту дистиляторів. Коригує хімічний склад електроліту. Виявляє та усуває складні пошкодження в акумуляторних батареях, обладнанні, зарядних станціях (агрегатах).
Повинен знати: основи фізики і хімії; конструкцію акумуляторних батарей всіх типів і ємності; обладнання зарядних станцій; будову електричних вимірювальних приладів та приладів для заміру густини кислот та лугів; правила ремонту акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів; методи визначення та усунення складних несправностей в роботі акумуляторних батарей, апаратурі і обладнанні зарядних агрегатів; порядок і правила ведення обліку роботи зарядних агрегатів і акумуляторних батарей та складання необхідної технічної документації.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Акумуляторна батарея – повне розбирання, дефектування та ремонт, заміна спрацьованих деталей, виготовлення нових пластин, складання, заливка, зарядка, виконання контрольно-тренувального циклу, визначення необхідної густини електроліту для певної пори року.
2. Елементи батарей – визначення та усунення причин відставання по напрузі та густині електроліту.

4. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

категорії B (керування автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), і кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, – не перевищує 8)
Завдання та обов’язки. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії B за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії B та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії B та кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи.
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
категорії C1 (керування призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг (від 7700 до 16500 фунтів)
Завдання та обов’язки. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії C1 за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії C1 та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії C1 та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи – не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії.
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
категорії C (керування призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг (16500 фунтів)
Завдання та обов’язки. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії C за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії C та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії C та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи – не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії.
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
категорії D1 (керування призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16)
Завдання та обов’язки. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії D1 за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах. Перевіряє технічний стан автотранспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Подає автотранспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, на зупинки. Контролює дії пасажирів. Оголошує назви зупинок та порядок оплати пасажирами проїзду за допомогою радіоустановки. У разі відсутності кондуктора громадського транспорту здійснює продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила, порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії D1 та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; особливості керування автотранспортними засобами, що призначені для перевезення пасажирів; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; тарифи на послуги перевезень пасажирів; перелік категорій пасажирів, які мають право безоплатного проїзду; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії D1 та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення категорій B або C1, чи B та C1 – безперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом та відповідна підготовка на право керування транспортними засобами категорії D1.
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
категорії D (керування призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16)
Завдання та обов’язки. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії D за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах. Перевіряє технічний стан автотранспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Подає автотранспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, на зупинки. Контролює дії пасажирів. Оголошує назви зупинок та порядок оплати пасажирами проїзду за допомогою радіоустановки. У разі відсутності кондуктора громадського транспорту здійснює продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила, порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії D та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; особливості керування автотранспортними засобами, що призначені для перевезення пасажирів; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; тарифи на послуги перевезень пасажирів; перелік категорій пасажирів, які мають право безоплатного проїзду; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії D та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення категорій B, C1, C, D1 або кількох з них – безперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом та відповідна підготовка на право керування транспортними засобами категорії D.
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
категорії BE, C1E, CE, D1E, DE (керування составами транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів)
Завдання та обов’язки. Керує составами транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів, за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, що встановлене на них. Буксирує автопричіп повною масою більше 750 кг. Перевіряє технічний стан состава перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання состава транспортних засобів відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Подає состав для навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузовах состава транспортних засобів. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи состава на лінії та не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Керує составами транспортних засобів, що обладнані спеціальними звуковими і світловими сигналами, що дають право на перевагу під час пересування на дорогах. Заправляє тягач паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем составів транспортних засобів категорії BE, C1E, CE, D1E, DE та правила їх технічної експлуатації; особливості керування составами транспортних засобів; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації составів транспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування составів транспортних засобів та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання составів транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації составів транспортних засобів, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв составів транспортних засобів категорії BE, C1E, CE, D1E, DE та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення категорій B, C1,C, D1, D або кількох з них – безперервний річний стаж керування відповідними транспортними засобами та відповідна підготовка на право керування составами транспортних засобів з тягачем категорії BE, C1E, CE, D1E, DE. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи – не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії.
1. Поряд з кваліфікаційними вимогами, викладеними для водіїв автотранспортних засобів усіх категорій, усі водії повинні дотримуватись кваліфікаційних вимог, визначених чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, а також режимів робочого часу та часу відпочинку.
ВОДІЙ МОТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Завдання та обов’язки. Керує транспортними засобами, які відносяться до категорії A1, A, B1 (мототранспортні засоби) за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу. Забезпечує справність його обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час експлуатації та не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.
Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортних засобів та під час експлуатації; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, оливи, охолоджуючі рідини, електроліт та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху і правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії A1, A, B1 та кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи”.

5. КОНТРОЛЕР ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (АВТОТРАНСПОРТ)

Завдання та обов’язки. Контролює технічний стан автотранспортних засобів. Здійснює контроль і перевіряє технічний стан автотранспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення їх на місце стоянки. Використовує (за наявності) засоби комп’ютерного діагностування. Забезпечує недопущення виїзду на лінію автотранспортних засобів з технічними несправностями. Здійснює контроль якості робіт після виконання технічного обслуговування автотранспортних засобів. Здійснює контроль якості робіт, передбачених технічними вимогами, під час приймання складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів після ремонту й остаточного складання. Забезпечує оформлення встановленої документації на пошкодження і заявок на ремонт чи усунення несправностей з їх відповідною реєстрацією.
Повинен знати: будову, конструктивні особливості та вимоги до технічно справних автотранспортних засобів; методи та засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів; типи несправностей, які підлягають виявленню; принципи роботи засобів комп’ютерного діагностування стану автотранспортних засобів і правила поводження з ними; порядок оформлення рекламаційних документів на якість технічного обслуговування автотранспортних засобів, ремонту їх складових одиниць і агрегатів; правила охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за фахом – не менше 1 року.

6. МАЛЯР

2 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує очищення поверхонь під фарбування від пилу, бруду, окалини, корозії, лакофарбового покриття. Перевіряє стан лакофарбових поверхонь. Виводить старе відшароване лакофарбове покриття. Промиває оброблені поверхні водою, лугом, розчинниками, обдуває стисненим повітрям, протирає ганчір’ям. Шпаклює та шліфує поверхню під фарбування, наносить грунт, захисні матеріали в скриті порожнини кузова автомобіля.
Повинен знати: прийоми і правила підготовки поверхні під фарбування; вимоги до очищеної поверхні під фарбування; найменування та види фарб, лаків, емалей, грунтів, шпаклівок, розчинників, склад шпаклювальних та лакофарбових матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Кришки капота – зачищення, висушування.
2. Покриття (старе) лакофарбове – видалення за допомогою ручного та механізованого інструменту.
МАЛЯР
3 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує ізолювання місць, які підлягають фарбуванню. Готує протикорозійні матеріали, наносить мастики, шпаклівки. Сушить оброблені поверхні. Обезжирює поверхні кузовів. Здійснює грунтування поверхні кузова, де повністю виведена стара фарба. Наносить шпаклівки на дефектні місця. Виконує шліфування зашпакльованих місць. Грунтує та фарбує підготовлені поверхні.
Повинен знати: прийоми приготування фарб, лаків, мастик, шпаклівок, замазок за заданою рецептурою та консистенцією; призначення і умови застосування механізмів, пристроїв і інструментів, які використовуються при малярних роботах; способи виконання лакофарбових покриттів деталей і складових одиниць автомобілів; способи шліфування; шліфувальні матеріали та їх фізичні властивості; рецепти складання фарб, лаків, мастик, шпаклівок та замазок; способи змішування лакофарбових матеріалів за заданою рецептурою для отримання необхідного кольору та відтінку і визначення якості фарб і лаків, що застосовуються; правила зберігання розчинників, фарб, лаків, емалей; режими сушки лакофарбових покриттів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Лакофарбові матеріали – виготовлення.
2. Поверхні зашпакльовані – шліфування.
МАЛЯР
4 розряд
Завдання та обов’язки. Промиває, прочищає важкодоступні місця. Наносить консервуючу суміш в скриті порожнини деталей автомобілів. Ізолює місця, які не підлягають антикорозійній обробці. Наносить по трафарету номерні знаки, гаражні номери, емблеми та інші надписи. Контролює якість покриття шляхом застосування контрольно-вимірювальних приладів та порівняння еталонних пластин-підкладок.
Повинен знати: способи нанесення лакофарбових матеріалів та антикорозійної обробки деталей і складових одиниць.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Поверхні – остаточне фарбування.
2. Якість покриття – контроль.

7. МАСТИЛЬНИК

1-й розряд
Завдання та обов’язки. Змащує деталі механізмів, двигунів, приводів агрегатів та іншого обладнання. Міняє та заливає мастильні матеріали в редуктори, коробки передач та в рульові механізми. Заповнює мастила у маслянки. Збирає мастила, які відпрацювали, для очистки.
Повинен знати: розташування устаткування і обладнання на дільниці та місця змащування автотранспортних засобів; правила, терміни, періодичність змащування та чистки машин та обладнання і призначення найбільш розповсюджених простих інструментів та пристроїв при змащуванні, чистках та промивках; правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
МАСТИЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов’язки. Змащує тертьові частини механізмів устаткування, апаратів і приладів, прочищає і промиває їх. Наглядає на дільниці за технічно справним станом маслороздавачів. Замінює несправні маслянки та усуває дефекти у маслопроводах. Отримує, зберігає та веде облік мастильних та обтиральних матеріалів.
Повинен знати: розташування устаткування і обладнання на дільниці та місця змащування автотранспортних засобів; періодичність змащування автотранспортних засобів та точки змащення; склад і властивості мастильних матеріалів; види змащування (кільцеве, набивне та під тиском); конструкцію масляних насосів, фільтрів та правила їхнього регулювання; правила зберігання та обліку мастильних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мастильника 1 розряду – не менше 0,5 року.

8. МІДНИК

2 розряд
Завдання та обов’язки. Виготовляє прості вироби із листового металу та труб. Виконує нарізання та рубку кольорових металів за розміткою. Виконує відпалення листового металу, паяння виробів м’якими припоями. Здійснює очищувальні та дефектувальні роботи по паливних баках, радіаторах, паливо- та маслопроводах.
Повинен знати: призначення пристосувань, робочих та контрольно-вимірювальних інструментів, обладнання, що застосовуються в мідницькій справі; способи виконання простих мідницьких робіт; основні механічні властивості оброблюваних металів; послідовність технологічних операцій; способи розмітки простих виробів; умови виконання відпалення, згинання та паяння; правила підготовки швів до паяння; склад припоїв; основні властивості кислот та лугів, що застосовуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Паливні баки, радіатори, паливо-, маслопроводи – очищення, дефектування.
2. Тріщини – паяння.
МІДНИК
3 розряд
Завдання та обов’язки. Виготовляє та складає вироби середньої складності з кольорових металів. Виконує згинання труб діаметром до 50 мм. Виконує паяння припоями різноманітних з’єднувальних деталей товщиною більше 1 мм. Виконує запаювання кінців мідних труб, призначених для роботи під тиском. Складає нескладні припої. Здійснює гідравлічне та пневматичне випробування посудин та арматури.
Повинен знати: призначення обладнання, пристосувань, пневматичних приладів та інструменту, що використовує в роботі; прийоми виконання мідницьких робіт середньої складності; правила нагрівання виготовлених виробів газовими горілками та електричними приладами; способи розкрою та побудови розгорток середньої складності, рецептуру та способи приготування нескладних припоїв; способи випробування посудин, які працюють під тиском.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Бачки радіаторів охолодження – пайка.
2. Заплати – накладання на пошкоджені місця.
3. Патрубки – заміна.
МІДНИК
4 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує складні мідницькі роботи із застосуванням різного обладнання, пристроїв, пневматичного інструменту. Виконує згинання труб діаметром до 100 мм. Виготовляє складні деталі і вироби із листів та труб кольорових металів з великою кількістю сполучених відводів різних перетинів і профілів. Виконує гідравлічні і пневматичні випробування посудин та арматури. Готує складні припої. Виконує паяння відповідальних швів, які працюють під тиском до 2,5 МПа (25 кгс/см 2) тугоплавкими і легкоплавкими припоями.
Повинен знати: призначення різноманітного обладнання, пристосувань, контрольно-вимірювальної апаратури та інструменту, які застосовуються при мідницьких роботах; правила експлуатації нагрівальної апаратури; технологічну послідовність складних мідницьких робіт; способи і прийоми виготовлення, складання і монтажу деталей радіаторів паливних баків, паливо- та маслопроводів; рецептуру та способи виготовлення складних припоїв; правила проведення різних випробувань, технічні умови на складання, випробування та експлуатацію складових одиниць з кольорових металів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 3 розряду – не менше 1 року
Приклади робіт:
1. Баки паливо- та маслопроводів – паяння, ремонт.
2. Кожухи складні за конфігурацією – ремонт.
3. Трубки – впайка в радіатор.
МІДНИК
5 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні мідницькі роботи із застосуванням різного обладнання, пристроїв, пневматичного інструменту. Виконує згинання труб діаметром більше 100 мм. Виготовляє особливо складні деталі складових одиниць та виробів. Виконує паяння швів, які працюють під тиском більше 2,5 Мпа (25 кгс/см 2) тугоплавкими припоями.
Повинен знати: конструкцію та принципи роботи обладнання, пристосувань, контрольно-вимірювальної апаратури та інструментів, що застосовуються при мідницьких роботах; будову особливо складної нагрівальної апаратури; способи і прийоми виготовлення, складання і монтажу особливо складних деталей; механічні властивості матеріалів, що застосовуються; технічні умови на складання, випробування та експлуатацію складових одиниць та механізмів під високим тиском.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Поверхні робочі на кінцях трубопроводів гідравлічного та пневматичного приводу гальмових механізмів – виготовлення.

9. МИЙНИК-ПРИБИРАЛЬНИК РУХОМОГО СКЛАДУ

2-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує ручне та механізоване миття і прибирання, зовнішнє і внутрішнє очищення легкових, вантажних і спеціальних автомобілів, автобусів, мікроавтобусів, причепів, напівпричепів та спеціалізованих автомобілів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог їх обробки. Очищає від забруднення водоканалізаційні відводи на площадках для миття автомобілів. Утримує у чистоті і справному стані механізми, пристосування, інвентар, а також приміщення та площадки для миття автомобілів.
Повинен знати: призначення механізмів, пристосувань, інвентарю, що застосовуються; способи і прийоми зовнішнього і внутрішнього миття, прибирання і очищення автомобілів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

10. МОНТУВАЛЬНИК ШИН

2 розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж та демонтаж шин автомобілів за допомогою спеціальних пристосувань. Виконує миття, очищення внутрішніх поверхонь, сушку шин. Накачує і підкачує шини повітрям на автомобілях, перевіряє тиск повітря в шинах за допомогою манометра.
Повинен знати: прийоми монтажу шин, а також монтажу та демонтажу коліс автомобілів різних марок; конструкцію, розміри та призначення шин і камер; норми тиску повітря в шинах різних розмірів і типів; правила їхньої експлуатації і зберігання; правила користування вимірювальними приладами, робочими інструментами і пристосуваннями.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Камери – виявлення пошкоджень та накладання латок з сирої резини і їх вулканізація.
1. Шини – монтаж і демонтаж, накачування повітрям, перевірка тиску.
МОНТУВАЛЬНИК ШИН
3 розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж та демонтаж шин великих розмірів різних автомобілів за допомогою спеціальних пристосувань. Забезпечує монтаж за видами, розмірами та призначенням: колеса, шини і камери. Здійснює огляд, перевірку шин, камер, ободів замкових та бортових кілець щодо виявлення тріщин, деформацій і інших пошкоджень. Визначає придатність шин, камер і дисків для подальшої експлуатації чи необхідність їхнього ремонту. Здійснює балансування коліс, маркування шин.
Повинен знати: прийоми монтажу та демонтажу коліс, шин та камер великих розмірів різних автомобілів; конструкцію, розміри, призначення, правила експлуатації та зберігання коліс та шин великих розмірів різних автомобілів; конструкцію та правила користування контрольно-вимірювальними приладами, інструментом та пристосуваннями.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією монтувальника шин 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Диски, шини, камери – дефектування, ремонт.
2. Колеса – балансування.
3. Ободи коліс, бортові і замочні кільця – очищення від іржі.
4. Шини – маркування.
МОНТУВАЛЬНИК ШИН
4 розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж та демонтаж шин всіх типорозмірів різних автомобілів. Здійснює дефектацію та класифікацію пошкоджень шин та камер, визначає види ремонтів. Усуває пошкодження, замінює п’ятки вентилів, виготовляє п’ятки вентилів камер. Контролює якість ремонту камер.
Повинен знати: прийоми та способи виконання ремонту камер; прийоми балансування коліс; технологічний процес монтажу (комплектування), демонтажу коліс, шин та камер всіх типорозмірів на різних автомобілях; вимоги до якості шин і камер; конструкцію та правила користування контрольно-вимірювальними приладами, інструментами і пристосуваннями.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією монтувальника шин 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Колеса – балансування.
2. П’ятки вентилів – заміна.
3. Шини, камери – усунення пошкоджень (крім наварювання).

11. ОББИВАЛЬНИК

1 розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає, очищує оббивні матеріали сидінь, стінок, дверей, стелі автомобілів. Готує нелицьові оббивні матеріали (волос, вату, ватин, поролон) для роботи. Готує клей. Оббиває тверді та напівм’які деталі сидінь і спинок під керівництвом оббивальника більш високої кваліфікації.
Повинен знати: прийоми розбирання та знімання оббивного матеріалу з сидінь та спинок крісел, дверей, стелі автомобілів; основні види швів, окантовок; призначення та умови застосування простих пристроїв та оббивальних інструментів; найменування матеріалів для оббивних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Сидіння, спинки – очищення, розбирання зношених на запасні частини.
ОББИВАЛЬНИК
2 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує прості та середньої складності роботи з оббивання твердих та напівм’яких сидінь, спинок крісел, дверей та стелі автомобілів. Ремонтує випадкові пошкодження (розриви, розрізи і т. ін.). Розкроює оббивні матеріали за викрійками і шаблонами та зшиває їх на швейних машинах. Натягує дротяну сітку під пружинну основу з одночасним переплетінням її. Настеляє вату, ватин, поролон на пружинну основу; викреслює та виготовляє прості викрійки та шаблони. Усуває дефекти та фарбує оббивні матеріали.
Повинен знати: будову простих твердих та напівм’яких сидінь і спинок крісел автомобілів, які підлягають оббиванню; прийоми та способи демонтажу та монтажу оббивки кабін, дверей та салонів автомобілів; правила розкрою оббивних матеріалів; сорти та призначення оббивальних матеріалів; призначення та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв; принцип роботи швейних машин; прості види швів, строчок, окантовок; способи усунення дефектів оббивних матеріалів, накладання непомітних латок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 1 розряду – не менше 0,5 року.
Приклади робіт:
1. Кожухи зимові на радіатор – виготовлення.
2. Оббивка – ремонт розривів.
ОББИВАЛЬНИК
3 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з оббивання твердих та напівм’яких сидінь, спинок крісел автомобілів простої та середньої складності. Ремонтує і реставрує елементи оббивок кабін та салонів автомобілів, які покриті малоцінними матеріалами. Виготовляє драпіровки, завіси, штори на швейних машинках. Виготовляє і оббиває стелі. Виготовляє за кресленнями та ескізами складні викрійки, шаблони та трафарети. Налагоджує швейні машини всіх систем.
Повинен знати: типи та конструкцію крісел для сидіння (салонних та кабінних), що встановлюються на автомобілях; асортимент, властивості, якість та призначення різних оббивних матеріалів; будову універсальних та спеціальних пристроїв, оббивних інструментів; будову і способи налагодження швейних машин; способи усунення дефектів на оббивних матеріалах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Двері автомобільні – оббивка.
2. Стеля кабіни, салону автомобільних транспортних засобів – виготовлення та оббивка.
3. Тенти брезентові – ремонт.
4. Чохли дерматинові на сидіння, спинки та підголівники крісел автомобільних транспортних засобів – виготовлення.
ОББИВАЛЬНИК
4 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з ремонту та оббивання за кресленнями та ескізами напівм’яких та м’яких сидінь, спинок крісел автомобілів. Ремонтує і реставрує напівм’які і м’які сидіння та спинки крісел. Виконує розкрій цінних оббивних матеріалів за кресленнями та ескізами. Виготовляє чохли з цінних оббивних матеріалів. Виготовляє складні викрійки з цінних матеріалів для оббивання салонів та кабін автомобілів. Визначає сорт, властивості і якість оббивних матеріалів та їх придатність для виконуваної роботи.
Повинен знати: способи виготовлення шаблонів та викройок для складного оббивання; способи та прийоми виконання оббивальних художніх робіт за кресленнями та ескізами; будову і способи налагодження швейних машин різних типів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Салони легкових автомобілів та автобусів – оздоблення із застосуванням цінних матеріалів.
2. Сидіння, спинки та підголівники – виготовлення чохлів із застосуванням цінних матеріалів.
ОББИВАЛЬНИК
5 розряд
Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту та оббивання сидінь, спинок, підголівників автомобілів різних конструкцій за кресленнями, малюнками та ескізами. Оббиває і ремонтує деталі оббивки салонів і кабін автомобілів всіх видів. Виконує комбіноване внутрішнє оббивання – обклеювання найбільш цінними синтетичними матеріалами.
Повинен знати: типи та конструкції особливо складних деталей оббивки салонів та кабін автомобілів; способи їх оббивання та обклеювання; техніку розкрою і шиття особливо складних чохлів з комплектуванням оббивальних матеріалів з підкладкою.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Салон легкового автомобіля – комбіноване оббивання цінними оббивальними комбінованими матеріалами.
2. Сидіння, підголівники – виготовлення чохлів із цінних матеріалів з підкладкою.

12. ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ

Завдання та обов’язки. Організовує роботи з приймання, зважування, сортування, навантаження, перевантаження, розвантаження, зберігання і видачі вантажів і багажу, що перевозяться автомобільним транспортом. Перевіряє правильність розміщення і кріплення вантажів на відкритих автотранспортних засобах. Контролює недопущення розташування вантажу за межі допустимого габариту навантаження. Веде відповідний облік та звітність. Здійснює контроль за дотриманням вимог охорони праці і ефективним використання вантажно-розвантажувальних механізмів. Організовує правильне розміщення вантажів на автотранспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою забезпечення їхнього зберігання і раціонального використання складської площі. Вживає заходів щодо скорочення термінів простою автотранспортних засобів під час навантаження і розвантаження вантажів.
Повинен знати: інструкції з організації та виконання робіт прийомоздавання вантажу та багажу; правила і технічні умови зберігання, навантаження, розвантаження і кріплення вантажів на автотранспортних засобах; інструкцію про порядок зважування вантажів; порядок обліку і звітності; правила охорони праці і пожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

13. РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ

3-й розряд
Завдання та обов’язки. Рихтує для подальшого фарбування деталі облицювання і складові одиниці кузовів вантажних автомобілів за допомогою інструменту. Припасовує складові одиниці, двері вантажних автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення. Здійснює підготовку деталей і складових одиниць кузовів легкових автомобілів під лудіння. Зачищає внутрішні і облужені припоєм місця кузова. Усуває перекоси прорізів і кузова в цілому при відновленні його геометричних форм і параметрів. Ремонтує ушкоджені деталі кузова з заміною чи шляхом застосування ремонтних вставок з підготовлених деталей кузова чи листового металу з наданням йому форми відновлюваної деталі.
Повинен знати: технологію і методи випрямлення під фарбування деталей облицювання і складових одиниць кузовів вантажних і легкових автомобілів; правила підготовки деталей і складових одиниць кузовів легкових автомобілів під лудіння; способи виправлення дефектів; принцип роботи інструменту для рихтування; причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в зварних деталях, заходи щодо їхнього запобігання та способи усунення; властивості металів, що проявляються при випрямленні.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 2 розряду – не менше 1 року.
РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Рихтує для подальшого фарбування деталі облицювання і складові одиниці кузовів вантажних автомобілів і автобусів, крім легкових автомобілів і автобусів вищого класу, за допомогою інструменту для виправлення із застосуванням олов’яно-свинцевих припоїв, мастик, паст, поліефірних і епоксидних шпаклівок. Здійснює підготовку поверхонь зварних місць кузова для лудіння. Виконує лудіння й оплавлення деталей і складових одиниць кузовів. Обробляє прорізи дверей, навішує і припасовує двері за прорізами автомобілів. Вирівнює поясну лінію кузовів автомобілів. Виявляє дефекти на поверхнях деталей і складових одиниць кузовів. Виконує відновлювальний ремонт деталей і складових одиниць кузовів автомобілів з їхнім рихтуванням.
Повинен знати: технологію і методи рихтування деталей облицювання і складових одиниць кузовів вантажних автомобілів і автобусів; способи виявлення і виправлення дефектів; конструкцію інструменту для рихтування; принципи роботи нагрівальних приладів, газових паяльників і правила їхнього регулювання в процесі роботи; способи лудіння деталей і складових одиниць кузовів; марки, властивості рихтувальних паст, припоїв, пластмас; способи відновлювального ремонту.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 3 розряду – не менше 1 року.
РИХТУВАЛЬНИХ КУЗОВІВ
5-й розряд
Завдання та обов’язки. Рихтує для подальшого фарбування деталі облицювання і складові одиниці кузовів легкових автомобілів і автобусів вищого класу за допомогою інструменту для рихтування із застосуванням олов’яно-свинцевих припоїв і паст. Виконує шліфування поверхонь до дзеркальної чистоти з перевіркою за шаблоном. Підбирає технологічні прийоми і їхню послідовність при рихтуванні деталей і складових одиниць автомобілів.
Повинен знати: технологію і методи рихтування деталей облицювання і складових одиниць легкових автомобілів і автобусів вищого класу; способи шліфування поверхонь; правила налагодження інструменту для рихтування; розмітку і виготовлення шаблонів для рихтування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 4 розряду – не менше 1 року.

14. СЛЮСАР З ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ

2 розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює демонтаж і монтаж агрегатів і складових одиниць паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів. Розбирає, миє, чистить агрегати і складові одиниці паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів.
Повинен знати: будову двигунів внутрішнього згоряння; будову та принципи роботи, можливі несправності системи живлення і паливної апаратури автомобіля та методи їхнього усунення; правила демонтажу, монтажу та заміни окремих деталей та складових одиниць паливної апаратури на бензинових, дизельних та газобалонних автомобілях.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Балони газові – перевірка кріплення.
2. Карбюратор, паливний насос – розбирання, мийка, чистка.
3. Паливопроводи – очищення від бруду, мийка, продувка, зовнішня перевірка.
4. Редуктори низького та високого тиску – перевірка стану і кріплення.
СЛЮСАР З ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ
3 розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає і регулює карбюратори, паливні насоси (високого, низького тиску), повітряні насоси, паливопроводи, паливні фільтри (грубої, тонкої очистки), форсунки.
Повинен знати: конструкцію паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів; схему, конструкцію і призначення складових одиниць і деталей карбюраторів і паливних насосів основних моделей; матеріали, що застосовуються при ремонті карбюраторів, паливних насосів і складових одиниць паливної апаратури дизелів; будову та принципи роботи системи паливної газобалонної апаратури; технологію, технічні умови на ремонт і регулювання основних складових одиниць паливної апаратури.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Жиклер карбюратора – промивка та продувка стисненим повітрям.
2. Карбюратор – розбирання.
3. Краник паливний, штуцер карбюратора, діафрагма паливного насоса – заміна.
СЛЮСАР З ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ
4 розряд
Завдання та обов’язки. Діагностує, дефектує та регулює деталі складових одиниць паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів. Перевіряє і регулює газову апаратуру системи живлення безпосередньо на автомобілях.
Повинен знати: схему роботи складових одиниць та приладів системи живлення паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів; будову, принципи роботи, способи та прийоми демонтажу агрегатів та складових одиниць газобалонної паливної апаратури, принципи діагностики та регулювання демонтажу і монтажу приладів, змонтованих на складових одиницях паливної апаратури, способи регулювання паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів на економічну роботу.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Клапани-фільтри електромагнітні запірні – перевірка стану і кріплення.
2. Насос паливний високого тиску – розбирання, регулювання.
3. Фільтр редуктора – демонтаж, очистка, монтаж.
СЛЮСАР З ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ
5 розряд
Завдання та обов’язки. Ремонтує, випробовує на стендах і регулює агрегати та складові одиниці паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів різних призначень, типів і марок. Здійснює контроль і регулювання апаратури.
Повинен знати: конструкцію та роботу агрегатів і складових одиниць паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів, конструкцію випробувальних стендів і технологію випробування агрегатів і складових одиниць; технологічний процес ремонту, випробування і регулювання усіх складових одиниць і агрегатів паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів; правила використання складного устаткування, пристосувань, точних приладів і інструментів для контролю і регулювання роботи паливної апаратури автомобільних транспортних засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизелів – випробування і регулювання, перевірка на продуктивність і розпилювання палива.
2. Апаратура паливна – усунення дефектів у роботі.
3. Регулятори подачі палива автоматичні – випробування і налагодження на стендах.
4. Редуктор газовий високого тиску – перевірка та регулювання.
5. Улаштування дозуюче-економайзерне – перевірка та регулювання.

15. СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

1-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи з розбирання простих складових одиниць і агрегатів автомобілів. Виконує очищення від бруду, миття після розбирання складових одиниць і агрегатів автомобілів, зачищення задирок, прогін різьблення, свердління отворів, змащення деталей. Бере участь у ремонті під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.
Повинен знати: основні прийоми виконання робіт з розбирання окремих простих складових одиниць; призначення і правила застосування слюсарних інструментів і контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються; найменування і маркування металів, мастил, палив, гальмівної рідини, розчинників, миючих засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Автомобілі – злив води із системи охолодження, палива з баків, гальмівної рідини з гідравлічної гальмівної системи.
2. Деталі і складові одиниці прості – розбирання, очищення.
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
2-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць до 22 пасажирів, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, складання простих з’єднань і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Знімає та встановлює нескладну освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей по 12 – 14 квалитетах із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.
Повинен знати: основні відомості про будову автомобілів; порядок складання простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів; способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджуючих і гальмівних рідин, мастил і палив; правила застосування і користування пневмо- і електроінструментом; основні відомості про систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів в обсязі виконуваної роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 1 розряду – не менше 0,5 року.
Приклади робіт:
1. Автомобілі – знімання й установка дверей, бризковиків, підніжок, буферів, хомутів, кронштейнів бортів, крил вантажних автомобілів, тягово-зчіпних пристроїв, номерних знаків.
2. Картери, кронштейни, хомути – перевірка кріплення, підтяжка.
3. Колеса – знімання та установка.
4. Механізми підйому кузовів самоскидів – знімання, установка.
5. Насоси водяні, вентилятори, компресори – знімання, установка.
6. Переривачі-розподільники – зачищення контактів.
7. Плафони, ліхтарі задні, свічки, сигнали звукові – знімання, установка.
8. Прилади й агрегати електроустаткування – перевірка кріплення при технічному обслуговуванні.
9. Проводи – заміна, паяння, ізоляція.
10. Прокладки – виготовлення.
11. Ресори – змащення листів ресор.
12. Фільтри повітряні, масляні тонкого та грубого очищення – заміна.
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
3-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи з розбирання автомобілів, в т. ч. дизельних, газобалонних і спеціальних, а також автобусів. Ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць до 22 пасажирів. Визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів. Ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей. Виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей. Розбирає відповідальні складові одиниці і агрегати електроустаткування автомобілів. З’єднує та паяє проводи з приладами і агрегатами електроустаткування. Виконує слюсарну обробку деталей по 11 – 12 квалитетах із застосуванням універсального обладнання. Ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.
Повинен знати: конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності; правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів; основні прийоми розбирання, складання, знімання та установлення приладів і агрегатів електроустаткування; типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення; призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування; відповідальні регулювальні і кріпильні роботи; основні властивості металів; призначення термообробки деталей; будову універсальних спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Автомобілі дизельні, газобалонні, спеціальні, автобуси – розбирання.
2. Автомобілі вантажні, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі, автобуси з кількістю посадочних місць до 22 пасажирів – ремонт і складання.
3. Агрегати, складові одиниці механізму підйому кузова – знімання, випробування, ремонт, установка.
4. Вентилятори – розбирання, дефекація, ремонт, складання.
5. Головки блоків циліндрів, шарніри карданів – перевірка, кріплення.
6. Двигуни всіх типів, задні, передні мости, коробки передач, крім автоматичних, зчеплення – розбирання.
7. Контакти – пайка.
8. Крила легкових автомобілів – знімання, установка, підгонка.
9. Насоси водяні, масляні, компресори – розбирання, дефекація деталей, ремонт, складання, випробування.
10. Обмотки, ізоляції приладів і агрегатів електроустаткування – контроль технічного стану, просочування, сушіння.
11. Реле-регулятори, розподільники запалювання – розбирання.
12. Фари, замки запалювання, сигнальні прилади – розбирання, дефектовка деталей, ремонт, складання, перевірка.
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує ремонт і складання автомобілів, в т. ч. дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних, автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів. Розбирає, дефектує деталі, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці і прилади, замінює їх при технічному обслуговуванні та ремонті. Перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів. Виконує на стендах випробування складових одиниць та агрегатів. Виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів. Розбраковує деталі після розбирання та миття. Виконує слюсарну обробку деталей по 7 – 10 квалитетах із застосуванням складного універсального обладнання. Виконує статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складає дефектні відомості.
Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні і монтажні схеми автомобілів; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову, призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристосувань; періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалитетів і параметрів шорсткості.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Автомобілі дизельні, газобалонні, спеціальні вантажні, автобуси, імпортні легкові автомобілі, вантажні пікапи і мікроавтобуси – ремонт і складання.
2. Балки передніх мостів – перевірка і виправлення під пресом у холодному стані (рихтування).
3. Блоки циліндрів двигунів – ремонт і укладання колінчастого вала разом з маховиком та зчепленням.
4. Вали розподільні – установка в блок.
5. Гальма гідравлічні і пневматичні – ремонт, складання, випробування, установка.
6. Генератори, статори, спідометри – розбирання.
7. Гідропідйомники самохідного механізму – випробування.
8. Гідротрансформатори – огляд та розбирання.
9. Головки блоку циліндрів дизельного двигуна – ремонт, складання, випробування на герметичність, установлення та кріплення.
10. Двигуни всіх типів – ремонт, складання, регулювання складових одиниць і механізмів, усунення дефектів газорозподілення, шатунно-поршневої групи та інших складових одиниць двигуна.
11. Електроприводи автомобілів – установка за схемою.
12. Колеса передні – регулювання кута збіжності та розвалу.
13. Колодки гальмові барабанів, амортизатори, диференціали – ремонт і складання, випробування.
14. Компресори, циліндри гальмові – розбирання, ремонт, складання, випробування.
15. Коробки передач автоматичні – розбирання.
16. Коробки передач механічні – складання, випробування на стенді.
17. Кузова автомобілів-самоскидів, перекидні механізми – установка, регулювання підйому й опускання.
18. Мости передні і задні, зчеплення, – ремонт, складання і регулювання, випробування.
19. Підшипники корінні та шатунні – заміна вкладишів, шабрування, регулювання.
20. Прилади й агрегати електроустаткування складні – перевірка і регулювання при технічному обслуговуванні та ремонті.
21. Редуктори, диференціали – ремонт, складання, випробування, регулювання і установка.
22. Рульові механізми – ремонт, складання, регулювання, випробування.
23. Шатуни в зборі з поршнями – перевірка на приладі, установлення у двигун.
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
5-й розряд
Завдання та обов’язки. Діагностує, виконує регулювання й випробування на стендах і шасі складних агрегатів, складових одиниць і приладів автомобілів і заміну їх при технічному обслуговуванні. Діагностує і регулює системи та агрегати автомобілів вантажних та легкових і автобусів, які забезпечують безпеку руху. Перевіряє деталі і складові одиниці електроустаткування на випробувальних пристосуваннях. Встановлює прилади і агрегати електроустаткування за схемою, підключає їх до мережі. Виявляє і усуває найбільш складні дефекти і несправності у процесі ремонту, складання й випробування агрегатів, складових одиниць автомобілів та приладів. Виконує складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей по 6 – 7 квалитетах. Виконує статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації.
Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; технічні умови на ремонт, складання, випробування і регулювання особливо складних та відповідальних агрегатів і електроустаткування; електричні монтажні схеми будь-якої складності і взаємодію приладів і агрегатів в них; причини зносу сполучених деталей і способи їхнього виявлення і усунення; будову і принципи роботи випробувальних стендів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Агрегати і прилади електроустаткування – установка та регулювання за повною схемою.
2. Вали колінчасті з маховиками та зчепленнями – балансування.
3. Гальма гідравлічні і пневматичні – ремонт, складання, установка і регулювання.
4. Генератори, стартери, спідометри, тахометри та одометри – ремонт, складання й випробування.
5. Гідропідйомники самоскидного механізму – складання та випробування.
6. Двигуни всіх типів – діагностування, регулювання і випробування на стенді.
7. Мости передні і задні – заміна і регулювання підшипників.
8. Прилади для перевірки трансмісії, рульового керування, витратоміри і газоаналізатори – обслуговування, тарування, ремонт.
9. Розподільники, реле-регулятори – перевірка на стенді, усунення дефектів.
10. Рульове керування, системи внутрішнього і зовнішнього освітлення, сигнальні прилади – діагностування, регулювання.
11. Циліндри, корінні і шатунні підшипники – перевірка після випробування на стенді, остаточне кріплення всіх з’єднань.
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
6-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує ремонт, складання, регулювання, випробування на стендах і шасі відповідно до технологічних умов особливо складних та відповідальних агрегатів і складових одиниць автомобілів різних марок. Перевіряє правильність складання із зніманням експлуатаційних характеристик. Здійснює діагностування і регулювання всіх систем і агрегатів, автомобілів легкових та вантажних, автобусів різних марок.
Повинен знати: конструктивні особливості автомобілів різних марок; технічні умови на ремонт, випробування особливо складних та відповідальних агрегатів і складових одиниць; способи повного відновлення і зміцнення зношених деталей; правила ремонту і способи регулювання і тарування діагностичного обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 5 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Коробки передач автоматичні – складання, регулювання, випробування.
2. Прилади для перевірки систем електроустаткування, запалювання, пневматичних гальмових систем, гідропідсилювачів рульового керування – обслуговування, ремонт, випробування, тарування і регулювання.
3. Стенди для перевірки тягово-економічних і гальмових властивостей автомобілів – обслуговування, ремонт, налагодження.

16. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

2 розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає прилади (агрегати) електроустаткування на окремі складові одиниці. Очищає, промиває, протирає та продуває стисненим повітрям деталі, прилади, агрегати електроустаткування автомобілів із застосуванням простих ручних пристроїв і обладнання.
Повинен знати: принципи роботи приладів (агрегатів) електроустаткування автомобілів (генераторів, стартерів, реле-регуляторів); призначення і принципи застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; способи прокладки проводів; прості електромонтажні схеми з’єднань деталей і складових одиниць; основи електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Генератор – розбирання, чистка, промивка, сушка.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
3 розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає прилади (агрегати) електроустаткування автомобілів. Здійснює дефектування деталей, замінює дрібні зіпсовані деталі (втулки, підшипники втулок, контакти, додаткові опори, обмотки, радіодеталі); діагностує, відновлює пошкоджені ізоляції з’єднань дротів; виконує паяння контактів.
Повинен знати: будову і принципи роботи приладів (агрегатів) електроустаткування автомобілів; будову універсальних та спеціальних пристосувань, монтажного інструменту та контрольно-вимірювальних інструментів, що використовуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Стартери, генератори – розбирання на окремі деталі, дефектування деталей.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
4 розряд
Завдання та обов’язки. Діагностує та ремонтує схеми зовнішнього та внутрішнього освітлення автомобілів, систем опалення і звукової сигналізації. Замінює дрібні зіпсовані деталі (втулки, підшипники), зачищає та проточує колектори (кілець) та фрезерує ізоляцію між пластинами, відновлює пошкоджені дроти котушок, паяє наконечники; збирає прилади (агрегати). Регулює та випробує їх на контрольних приладах та стендах; виконує свердління та розгортку отворів.
Повинен знати: будову і призначення універсальних і спеціальних пристосувань, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; будову і принципи роботи приладів (агрегатів) електроустаткування автомобілів; технічні умови на випробування приладів (агрегатів) на контрольних приладах і стендах.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Освітлення зовнішнє – регулювання.
2. Система опалення – перевірка роботи.
3. Стартер – перевірка роботи на стенді.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
5 розряд
Завдання та обов’язки. Діагностує та ремонтує складні схеми приладів та складових одиниць (генератор, стартер) електроустаткування автомобілів. Замінює дрібні деталі агрегатів та приладів. Виконує ремонт, збирання, регулювання, заміну та випробування агрегатів та приладів електроустаткування автомобілів.
Повинен знати: будову, призначення і принципи застосування спеціальних пристроїв; складних контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; технічні умови на випробування приладів (агрегатів) на контрольних приладах і стендах; складні електромонтажні схеми з’єднань деталей і складових одиниць.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Генератор, стартер – перевірка роботи на стенді.
2. Система запалення – перевірка.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
6 розряд
Завдання та обов’язки. Діагностує, ремонтує складні схеми приладів для вимірювання температури, тиску, рівня рідини, швидкості руху і пройденого шляху автомобілів, частоти обертання колінчастого валу двигуна, сигналізаторів про досягнення граничного значення параметрів, одометра, тахометра двигуна внутрішнього згорання. Здійснює діагностику, демонтаж, ремонт приладів (агрегатів) системи запалення, енергопостачання, пуску двигуна, освітлювання і світлової сигналізації та додаткового електроустаткування (склоочисників, звукового сигналу, вентиляційного обладнання). Здійснює випробування на контрольних приладах та стендах.
Повинен знати: будову та принципи роботи всіх систем електроустаткування автомобілів; будову та принципи роботи контрольно-вимірювальної апаратури, випробувальних стендів, що застосовуються для діагностики та ремонту електроустаткування автомобілів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів 5 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Генератор – демонтаж, контроль технічного стану і випробування ізоляції якоря.
2. Прилади вимірювання рівня тиску двигуна внутрішнього згорання – діагностика, демонтаж.

17. СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

2-й розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробує прості складові одиниці і механізми обладнання і машин. Регулює просте обладнання і машини, а також середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Виконує слюсарну обробку деталей по 12 – 14 квалитетах. Промиває, чистить, змащує деталі. Виконує роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів і верстатні. Здійснює шабрування деталей за допомогою механізованого інструменту. Виготовляє прості пристосування для ремонту і складання.
Повинен знати: основні прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання простих складових одиниць і механізмів устаткування і машин; призначення і правила застосування слюсарного і контрольно-вимірювальних інструментів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; основи знань про систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості; найменування, маркування і правила застосування мастил, металів і миючих засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт:
1. Болти, гайки, шпильки – обпилювання, прогін різьблення.
2. Вентилі запірні для повітря, мастил і води – встановлення з пригоном.
3. Колінці, трійники для трубопроводів – випробування і складання.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
3-й розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробує середньої складності складові одиниці і механізми устаткування і машин. Ремонтує, регулює і випробує середньої складності устаткування і машини, а також складні під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Виконує слюсарну обробку деталей по 11 – 12 квалитетах. Ремонтує футероване устаткування й устаткування, виготовлене із захисних матеріалів і феросиліцію. Розбирає, складає і ущільнює фаолітову і керамічну апаратуру і комунікації. Виготовляє пристосування середньої складності для ремонту і складання. Виконує такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою простих вантажопідйомних засобів і механізмів, керованих з підлоги.
Повинен знати: будову устаткування, яке ремонтується; призначення і взаємодію основних складових одиниць і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування і машин; технічні умови на випробування і регулювання складових одиниць і механізмів; основні властивості оброблюваних матеріалів; конструкцію універсальних пристосувань і застосовуваних контрольно-вимірювальних інструментів; систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості; правила стропування, підйому, переміщення вантажів; правила експлуатації вантажопідйомних засобів і механізмів, керованих з підлоги.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Вентилі всіх діаметрів – притирання клапанів.
2. Вентилятори – ремонт і встановлення.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробує складні і особливо складні складові одиниці і механізми устаткування. Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання, налагодження складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту. Виконує слюсарну обробку деталей і складових одиниць по 7 – 10 квалитетах. Виготовлює складні пристосування для ремонту і монтажу. Складає дефектні відомості на ремонт. Виконує такелажні роботи із застосуванням підйомно-транспортних механізмів і спеціальних пристосувань.
Повинен знати: будову устаткування і машин, яке ремонтується; правила регулювання машин; способи усунення дефектів у процесі ремонту, складання, випробування устаткування, агрегатів і машин; конструкцію, призначення і правила застосування використовуваних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристосувань; способи розмітки й обробки нескладних різних деталей; систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості; властивості кислототривких і інших сплавів; основні положення планово-попереджувального ремонту устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Верстати деревообробні і металоріжучі – капітальний ремонт, регулювання.
2. Коробки швидкостей і подач металообробних верстатів – складання і регулювання.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
5-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання і налагодження особливо складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту. Виконує слюсарну обробку деталей і складових одиниць по 6 – 7 квалитетах. Розбирає, ремонтує і складає вузли і устаткування в умовах напруженої і щільної посадок.
Повинен знати: конструктивні особливості устаткування і машин, яке ремонтується; технічні умови на ремонт, складання, випробування і регулювання, на правильність установки складових одиниць устаткування і машин; технологічний процес ремонту, складання і монтажу устаткування; правила випробування устаткування на статичне і динамічне балансування машин; геометричні побудови при складній розмітці; способи визначення передчасного зносу деталей; способи відновлення і зміцнення зношених деталей і нанесення захисного покриття.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 4 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Коробки швидкостей токарських напівавтоматів – складання і переключення з взаємним пригоном шліцевих валиків і шестерень.
2. Механізми гідравлічної подачі металообробних станків – ремонт і регулювання.

18. ЧЕРГОВИЙ ПО ЗАЛУ АВТОБУСНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов’язки. Вживає заходів для створення максимальних зручностей пасажирам в приміщеннях автостанції. Забезпечує підтримання чистоти і порядку в залах очікування. Надає необхідні довідки пасажирам та необхідну допомогу. Здійснює контроль за своєчасністю і якістю прибирання приміщень обслуговуючим персоналом. Забезпечує збереження і вживає заходів щодо підтримання в справному стані обладнання й інвентарю.
Повинен знати: інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань організації обслуговування пасажирів; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила користування залами очікування; порядок і режим роботи підрозділів автостанції; місце знаходження медпункту; форми проїзних документів і правила їхнього оформлення; розклад руху транспорту; правила користування автоматичною камерою схову і касами-автоматами; правила внутрішнього трудового розпорядку, основи організації праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

19. ЧЕРГОВИЙ ПО КІМНАТІ ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ

Завдання та обов’язки. Приймає, реєструє та розміщує водіїв у кімнатах відпочинку. Стежить за дотриманням водіями правил внутрішнього розпорядку, контролює роботу обслуговуючої зміни. Утримує в належному стані обладнання та інвентар, визначає їх потребу та складає заявки. У визначені терміни замінює постільну білизну. Несе відповідальність за дотримання протипожежних та санітарних правил водіями та обслуговуючим персоналом.
Повинен знати: положення про кімнату відпочинку водіїв автотранспортних засобів; правила внутрішнього розпорядку; порядок реєстрації відпочиваючих; порядок обліку та складання встановленої звітності; санітарні норми та протипожежні заходи у побутових житлових приміщеннях.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

Код КП
КЕРІВНИКИ
1.
Директор (начальник, інший керівник) автотранспортного підприємства
1210.1
2.
Директор (начальник, інший керівник) транспортно-експедиційного підприємства
1210.1
4
Заступник директора (начальника, іншого керівника) автотранспортного підприємства з експлуатації
1210.1
4.
Головний інженер автотранспортного підприємства
1226.1
5.
Завідувач бюро квиткового
1226.2
6.
Завідувач двору вантажного
1226.2
7.
Завідувач каси
1231
8.
Завідувач кімнати відпочинку водіїв автомобілів
1225
9.
Завідувач контейнерного майданчика
1226 2
10.
Завідувач платформи сортувальної
1226.2
11.
Завідувач складу вантажів
1226.2
12.
Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті
1443
13.
Начальник відділу експлуатації
1226.2
14.
Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху
1226.2
15.
Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів
1226.2
16.
Начальник відділу технічного
1226.2
17.
Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи
1226.2
18.
Начальник колони автомобільної
1226.2
19.
Начальник майстерні ремонтної
1226.2
20.
Начальник пункту навантажувально-розвантажувального
1226.2
21.
Начальник станції автобусної
1226.2
22.
Начальник станції вантажної
1226.2
ПРОФЕСІОНАЛИ
1.
Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку
2145.2
2.
Інженер з налагодження і випробувань
2149.2
ФАХІВЦІ
1.
Агент із замовлень населення на перевезення
3422
2.
Диспетчер автомобільного транспорту
3119
3.
Експедитор транспортний
3422
4.
Інженер з безпеки руху
3152
5.
Механік автомобільної колони (гаража)
3115
6.
Механік контрольно-пропускного пункту
3115
7.
Ревізор автомобільного транспорту
3152
8.
Фахівець з автотехнічної експертизи
3119
ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
1.
Касир багажний
4211
2.
Касир квитковий
4211
3.
Касир товарний (вантажний)
4211
4.
Контролер-касир
4211
5.
Контролер пасажирського транспорту
4211
6.
Контролер перонний (квитковий) на автостанції
4211
7.
Черговий з видавання довідок (бюро довідок)
4222
РОБІТНИКИ ТА НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ
Діапазон розрядів (категорій)
Код КП
1.
Агент з доставки замовлених квитків
-
5111
2.
Агент з приймання замовлень на квитки
-
5111
3.
Акумуляторник
1 – 5
7241.2
4.
Водій автотранспортних засобів
A, B, C, D, E
8322.2
5.
Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт)
-
8322.2
6.
Маляр
2 – 4
7141.2
7.
Мастильник
1, 2
9322
8.
Мідник
2 – 5
7213.2
9.
Мийник-прибиральник рухомого складу
2
9142
10.
Монтувальник шин
2 – 4
8284.2
11.
Оббивальник
1 – 5
7437.2
12.
Прийомоздавальник вантажу та багажу
-
9332
13.
Рихтувальник кузовів
3 – 5
7213.2
14.
Слюсар з паливної апаратури
2 – 5
7231.2
15.
Слюсар з ремонту автомобілів
1 – 6
7231.2
16.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування автомобілів
2 – 6
7241.2
17.
Слюсар-ремонтник
2 – 5
7233.1
18.
Черговий по залу автобусної станції
-
5111
19.
Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів
-
9141
Наказ Міністерство транспорту та зв’язку України “Про затвердження Випуску № 69 “Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” від 14.02.2006 р. № 136

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>