Наказ Міністерства юстиції України “Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України” від 27.02.2015 р. № 282/5

Редакція: 06.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 лютого 2015 року № 282/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2015 р. за № 229/26674

Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою створення сприятливих умов для отримання фізичними та юридичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити реалізацію пілотного проекту “Екстериторіальність” у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, Івано-Франківському міському управлінні юстиції та Калуському міськрайонному управлінні юстиції Івано-Франківської області.
2. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5 “Про запровадження пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження / місця проживання у межах цих областей”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Запровадити реалізацію пілотного проекту “Екстериторіальність” у територіальних органах Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях.”;
3) у пункті 2 слова “Тимчасовий порядок взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях під час реалізації пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження / місця проживання у межах цих областей” замінити словами “Порядок реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
4) у підпункті 1 пункту 3 слова “щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження / місця проживання у межах цих областей” замінити словом “Екстериторіальність”.
3. Внести зміни до Тимчасового порядку взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях під час реалізації пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження / місця проживання у межах цих областей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652, виклавши його в новій редакції, що додається.
4. Державній реєстраційній службі України забезпечити доопрацювання державним підприємством “Інформаційно-ресурсний центр” програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням вимог цього наказу.
5. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 – 3, що набирають чинності через 14 календарних днів з дня набрання чинності цим наказом.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.
Міністр
П. Петренко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 25 липня 2014 року № 1218/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 27 лютого 2015 року № 282/5)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2015 р. за № 229/26674
ПОРЯДОК
реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює види пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та механізм взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – державні реєстратори) під час їх реалізації.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
державний реєстратор 1 – державний реєстратор, якому подано документи для проведення реєстраційної дії;
державний реєстратор 2 – державний реєстратор, який розглядає документи та проводить реєстраційну дію у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
пілотний проект “Екстериторіальність” – пілотний проект, який полягає в поданні документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців незалежно від місцезнаходження / місця проживання цих осіб, у межах усього переліку адміністративно-територіальних одиниць, у яких запроваджено реалізацію цього пілотного проекту, у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням / місцем проживання юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
результат надання адміністративної послуги – повідомлення про залишення документів без розгляду, повідомлення про відмову у проведенні реєстраційної дії, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, примірник установчих документів юридичної особи з відміткою державного реєстратора.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та “Про адміністративні послуги”.
3. Пілотний проект “Екстериторіальність” не поширюється на випадки подання документів для проведення реєстраційних дій електронним документом.
4. Перелік територіальних органів Міністерства юстиції України, у яких запроваджується реалізація пілотних проектів, визначається окремими наказами Міністерства юстиції України.
II. Взаємодія державних реєстраторів 1 і 2
1. Державний реєстратор 1 у день надходження документів, поданих для проведення реєстраційних дій:
1) приймає подані документи за описом, копію якого видає (надсилає поштовим відправленням) заявнику;
2) забезпечує виготовлення електронних копій документів, поданих у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, шляхом сканування та їх передачу державному реєстратору 2 за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Кожен електронний документ засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.
Виготовлення електронних документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
формат зображення: чорно-біле;
роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
глибина кольору: 4 біти;
формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.
Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.
Відскановані документи повинні бути придатні для сприйняття їх змісту людиною.
Відповідність електронної копії документа її паперовій формі забезпечує особа, яка її виготовила.
2. Державний реєстратор 2:
1) перевіряє наявність електронних копій документів для проведення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2) після надходження документів, визначених підпунктом 1 цього пункту:
розглядає їх, проводить відповідну реєстраційну дію у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та розділом III Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 326/5);
забезпечує виготовлення електронних копій установчих документів юридичної особи та змін до них шляхом сканування та їх передачу державному реєстратору 1 – у разі необхідності видачі дубліката оригіналу установчого документа юридичної особи та змін до нього.
3. Державний реєстратор 1:
1) перевіряє за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наявність результатів розгляду документів, у тому числі дублікатів оригіналів установчих документів юридичної особи, оформляє їх за своїм підписом і печаткою та видає (надсилає поштовим відправленням) заявнику;
2) надсилає не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційної дії поштовим відправленням документи, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження / місця проживання юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державному реєстратору 2 за місцем проведення реєстраційної дії;
3) передає (надсилає поштовим відправленням) один раз на місяць документи, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, державному реєстратору 2 за місцем проведення реєстраційної дії (крім документів, визначених підпунктом 2 цього пункту).
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Н. А. Козловська
Наказ Міністерства юстиції України “Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України” від 27.02.2015 р. № 282/5

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>