Наказ Міністерства юстиції України “Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 17.04.2012 р. № 595/5

Редакція: 07.04.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 17 квітня 2012 року № 595/5
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2012 р. за № 590/20903

Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 14 грудня 2012 року № 1841/5,
 від 19 серпня 2013 року № 1729/5,
 від 12 травня 2014 року № 748/5,
 від 5 червня 2014 року № 872/5,
 від 22 липня 2014 року № 1184/5,
 від 26 грудня 2014 року № 2175/5,
від 31 березня 2015 року № 465/5
Відповідно до пунктів 6, 7 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, пунктів 8, 9 Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі форми заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що подаються заявником у паперовій формі, що додаються:
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 р. № 1184/5)
абзац дев’ятий пункту 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1841/5)
абзац десятий пункту 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1841/5,  у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятим – дев’ятнадцятим)
(абзац одинадцятий пункту 1 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1841/5)
(пункт 1 доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2014 р. № 2175/5, у зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцятим)
картки прийому заяви та вимоги щодо її заповнення;
вимоги до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
(абзац двадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1841/5, від 19.08.2013 р. № 1729/5)
2. Встановити, що заяви (запити) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень можуть подаватися шляхом їх формування органом державної реєстрації прав за допомогою відповідного програмного забезпечення, сумісного з програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Заяви (запити) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, сформовані в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, містять інформацію відповідно до форм заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що подаються заявником у паперовій формі та затверджені цим наказом.
(наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 р. № 1184/5, у зв’язку з цим пункти 2 – 4 вважати відповідно пунктами 3 – 5)
3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
О. Лавринович
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Перший заступник Голови Державної
реєстраційної служби України
І.І. Завальна
 

 

Перший заступник
генерального директора
державного підприємства
“Інформаційний центр”
Міністерства юстиції України

В.Ю. Сорвенков

 
ВИМОГИ
до заповнення картки прийому заяви
Картка прийому заяви формується державною мовою та підписується особою, яка приймає документи, із зазначенням її прізвища та ініціалів.
Картка прийому заяви формується відповідно до встановленої форми та містить таку інформацію:
1. Відомості про назву заяви, зокрема: заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заява про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна (далі – Державний реєстр прав), заява про внесення змін до запису Державного реєстру прав.
2. Повне прізвище, ім’я та по батькові заявника у називному відмінку.
3. Повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку посадової особи, нотаріуса, який прийняв заяву, найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.
4. Дата та час реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
5. Реєстраційний номер заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
6. Дата, підпис, повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку особи, яка прийняла заяву, та додані до неї документи.
7. Дата, підпис, повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку посадової особи, нотаріуса, який отримав додатково подані документи (відомості відображаються у випадку, коли до заяви було подано додаткові документи).
8. Дата, підпис, повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку особи, яка за результатом розгляду заяви отримала документи, що подавалися для державної реєстрації прав. Відомості не зазначаються, якщо заява подавалася в електронному вигляді та додатково не подавалися документи в паперовому вигляді.
9. На заяву, подану в електронному вигляді, надається картка прийому заяв та запитів в електронному вигляді, підписана електронним цифровим підписом посадової особи, яка зареєструвала заяву.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
О.В. Зеркаль
 
(картка із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1841/5, від 31.03.2015 р. № 465/5)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2012 № 595/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 14.12.2012 № 1841/5)
ВИМОГИ
до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
(назва Вимог із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2013 р. № 1729/5)
1. Заява (запит) заповнюється українською мовою розбірливими друкованими літерами ручкою або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Дати у заявах (запитах) заповнюються арабськими цифрами у форматі – “день, місяць, рік”.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 19.08.2013 р. № 1729/5, від 31.03.2015 р. № 465/5)
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, в тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю.
3. Не допускаються у заяві (запиті) підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2013 р. № 1729/5)
4. У блоках заяви (запиту), які містять альтернативні значення (наприклад, форма власності, тип об’єкта тощо), обирається необхідне значення, яке позначається символом.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2013 р. № 1729/5)
5. Додаток до заяви заповнюється у разі, коли власників (користувачів, обтяжувачів) декілька,та є її невід’ємною частиною.
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 465/5)
6. Заява (додаток у разі його заповнення) засвідчується підписом заявника.
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 465/5)
7. Запит засвідчується підписом посадової особи органу державної влади, місцевого самоврядування, який скріплюється печаткою.
(Вимоги доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2013 р. № 1729/5, у зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8,пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 465/5)
8. Заява, що подається в електронному вигляді, підписується електронним цифровим підписом заявника, сумісного з програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
9. Для отримання заявником смс-повідомлення / електронного листа про прийняте рішення за результатом розгляду заяви (запиту) у полі заяви (запиту) “Телефон заявника / електронна пошта” вказується номер мобільного телефону / адреса електронної пошти.
(Вимоги доповнено пунктом 9 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12.05.2014 р. № 748/5)
10. Заявник перевіряє внесені до заяви (запиту) відомості та засвідчує їх правильність своїм підписом.
(Вимоги доповнено пунктом 10 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 р. № 1184/5)
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
О.В. Зеркаль
 
(вимоги у редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1841/5)
Наказ Міністерства юстиції України “Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 17.04.2012 р. № 595/5

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>