Наказ міністерства соціальної політики України “Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності” від 15.06.2015 р. № 613

Не набрав чинності
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15 червня 2015 року № 613
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2015 р. за № 821/27266

Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності

Відповідно до частини сьомої статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України у відповідність до вимог законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307 “Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 року за № 915/5136 (зі змінами).
3. Департаменту соціального страхування та партнерства (Савенко О. Л.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.
Міністр
П. Розенко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова правління
Пенсійного фонду України
О. Зарудний
 

 

Голова правління Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

С. Кондрюк

 

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков

 

 

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
С. М. Кондрюкв
 

 

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства соціальної політики України
від 15 червня 2015 року № 613
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2015 р. за № 821/27266
Порядок
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру, умови надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, та механізм обчислення районними, міськими, районними у містах та міськрайонними центрами зайнятості державної служби зайнятості (далі – центри зайнятості) страхового стажу.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
передпенсійний вік – вік особи за 2 роки до досягнення нею пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
перереєстрація безробітного – поновлення реєстрації безробітного в разі, якщо після припинення попередньої реєстрації безробітний не працевлаштувався;
припинення реєстрації безробітного – позбавлення особи (втрата особою) статусу зареєстрованого безробітного;
реєстрація безробітного – внесення даних про особу, що звернулася за сприянням у працевлаштуванні, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з подальшим наданням їй (набуттям нею) статусу зареєстрованого безробітного.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття” (далі – Закон), “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.
II. Умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю
1. Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку. Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а також довідок про грошове забезпечення, виданих особі військовими комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, військовими частинами, органами, де особа проходила службу.
2. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266, залежно від страхового стажу:
до 2 років – 50 відсотків;
від 2 до 6 років – 55 відсотків;
від 6 до 10 років – 60 відсотків;
понад 10 років – 70 відсотків.
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:
перші 90 календарних днів – 100 відсотків;
протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;
надалі – 70 відсотків.
Період, що становить 12 місяців, які передують дню реєстрації особи як безробітної, що використовується для обчислення страхового стажу, продовжується на період дії поважних причин перерви страхового стажу, зазначених у підпункті 2 пункту 2 розділу III цього Порядку, у разі, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому порядку в центрі зайнятості як безробітна.
Для застрахованих внутрішньо переміщених осіб розмір допомоги по безробіттю визначається за місяці, що передують початку перерви страхового стажу, що сталася з поважних причин, зазначених у підпункті 2 пункту 2, на підставі даних Державного реєстру (з урахуванням Індивідуальних відомостей про застраховану особу в разі їх наявності).
3. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, які передують реєстрації особи як безробітної, менший шести місяців або особа була звільнена з останнього місця роботи на підставах, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5) і 45 Кодексу законів про працю України, та в разі, якщо ця робота була її останнім видом зайнятості, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).
Молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби та потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце, у разі реєстрації в установленому порядку як безробітної надається допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду.
У разі наступної реєстрації безробітних, що належать до зазначених категорій, після набуття ними страхового стажу допомога по безробіттю призначається тривалістю 360 календарних днів і відлік дворічного періоду розпочинається з дати призначення.
4. Допомога по безробіттю інвалідам призначається на загальних підставах відповідно до Закону. У разі якщо інвалідом використано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття в межах дворічного періоду, то при наступній реєстрації його як безробітного за відсутності страхового випадку допомога по безробіттю йому не призначається.
5. Участь зареєстрованого безробітного в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру не є підставою для перегляду визначеного розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю.
За безробітними в період участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру зберігається виплата допомоги по безробіттю в розмірах і в строки, що встановлені законодавством.
Період участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру включається до страхового стажу для наступних страхових випадків.
6. Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу та не належать до категорії осіб, зазначених у частині другій статті 6 Закону.
7. Особам, які були працевлаштовані на Чорнобильській АЕС до 15 грудня 2000 року, вивільнені з роботи на Чорнобильській АЕС у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у разі їх реєстрації в центрі зайнятості протягом чотирнадцяти календарних днів після вивільнення та за умови, що робота на Чорнобильській АЕС була останнім видом зайнятості до їх реєстрації в центрі зайнятості, умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю визначаються статтею 12 Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему”.
8. Допомога по безробіттю за календарний місяць не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на відповідний рік, і не може бути меншою від мінімального розміру, який встановлюється правлінням Фонду.
9. Якщо на восьмий день з дати реєстрації безробітного, що є застрахованою особою, відсутні дані в повному обсязі для обчислення страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.
Після надходження уточнених даних про застраховану особу з Державного реєстру, для військовослужбовців – після подання особою документів з військового комісаріату, де така особа перебувала на обліку, військової частини або органів, де проходила службу, здійснюється перерахунок виплати допомоги по безробіттю з дня її призначення. У разі припинення реєстрації безробітного перерахунок може здійснюватися за заявою особи або за рішенням суду.
10. Допомога по безробіттю призначається в межах дворічного періоду, який починається з восьмого календарного дня після реєстрації безробітного та закінчується відповідного місяця та числа другого року. Початком наступного дворічного періоду є відповідно день призначення допомоги по безробіттю після закінчення попереднього дворічного періоду.
Дворічний період продовжується на строк дії поважних причин, зазначених у підпункті 2 пункту 2 розділу III цього Порядку, за умови реєстрації (перереєстрації) безробітного не пізніше 30 календарних днів після закінчення дії зазначених причин.
11. Виплата допомоги по безробіттю призначається в межах дворічного періоду з урахуванням продовженого на строк дії поважної причини, визначеної в підпункті 2 пункту 2 розділу 3 цього Порядку.
У межах дворічного періоду кількість днів виплаченої допомоги по безробіттю враховується сумарно за всіма випадками реєстрації (перереєстрації) безробітного з урахуванням днів скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю.
У разі повторної реєстрації (перереєстрації) безробітного в межах дворічного періоду йому виплачується відповідний залишок допомоги по безробіттю.
Зареєстрованим безробітним, які в поточному дворічному періоді отримали допомогу по безробіттю в повному обсязі, допомога по безробіттю призначається на наступний дворічний період за умови їхньої повторної реєстрації після працевлаштування.
III. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж обчислюється центрами зайнятості за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 01 січня 2011 року, з урахуванням:
1) за період з 01 січня 2011 року – страхового стажу, обчисленого центрами зайнятості за даними Державного реєстру.
Страховий стаж у календарному місяці зараховується як повний місяць страхового стажу, якщо за даними Державного реєстру сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків не менша, ніж мінімальний страховий внесок, незалежно від фактично відпрацьованих днів.
У разі реєстрації особи як безробітної в місяці звільнення страховий стаж зараховується до дня реєстрації;
2) проходження служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), особами рядового та начальницького складу, які проходили військову службу у військових частинах та органах, які виплачують грошове забезпечення, зараховується на підставі довідки (довідок) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, утвореного відповідно до законів України, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються до страхового стажу, у періодах після запровадження страхування на випадок безробіття, а саме починаючи з 13 січня 2009 року;
3) періоду роботи громадян України в інших країнах, що зараховується до страхового стажу відповідно до міжнародних договорів України, які передбачають взаємне визнання страхового стажу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
4) трудового стажу, що обчислюється в порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, і за який до 01 січня 2011 року нараховано та/або сплачено страхові внески до Фонду:
періоди трудових відносин, у тому числі проходження альтернативної (невійськової) служби, що підтверджуються трудовою книжкою;
періоди виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, що підтверджуються копіями договору та актів виконаних робіт (наданих послуг) за умови сплати страхових внесків;
періоди провадження підприємницької діяльності та/або забезпечення себе роботою самостійно за умови сплати страхових внесків.
До страхового стажу також враховуються періоди відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності).
Для перевірки цих періодів центри зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі – регіональні центри зайнятості) використовують відомості персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в установленому законодавством порядку;
5) періодів, що прирівнюються до страхового стажу:
трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом, у тому числі трудовий стаж до 01 січня 2001 року, набутий у країнах, з якими укладено міжнародні договори України, що передбачають взаємне визнання трудового стажу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
строк проходження військової служби військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 2 пункту 1 цього розділу, до запровадження страхування на випадок безробіття в разі звільнення зі служби за станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому порядку в центрах зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, для інших осіб – з дня звільнення. Якщо протягом зазначеного періоду військовослужбовці не зареєструвалися в центрі зайнятості з поважних причин (хвороба громадянина, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда, баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років), що підтверджено відповідними документами, особа має право зареєструватися в установленому порядку в центрі зайнятості в наступний робочий день після закінчення строку дії поважної причини;
6) періодів, що включаються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску:
період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
період, коли застрахована особа отримувала виплати за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” – отримання страхових виплат втраченого заробітку у зв’язку з втратою працездатності, пенсії по інвалідності, отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) та по вагітності і пологах;
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” – отримання пенсії по інвалідності.
2. До страхового стажу не включаються:
1) періоди отримання допомоги по безробіттю відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
2) періоди перерви страхового стажу з поважних причин у разі порушення особою строку реєстрації в центрі зайнятості відповідно до частини першої статті 22 Закону:
навчання в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;
строкова військова служба;
проживання разом з чоловіком (дружиною) військовослужбовцем, крім військовослужбовців строкової служби, у місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років;
отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за дитиною-інвалідом;
отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за інвалідом I групи;
отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
отримання грошового забезпечення батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками;
отримання грошової допомоги особою, яка проживала разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру не підтверджуються сплатою єдиного внеску;
інші поважні причини, передбачені законодавством України.
IV. Відкладення та скорочення допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надаються вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ та організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Особам, які звільнені з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36, пунктах 1, 2 та 6 статті 40 та пункті 5 статті 41 Кодексу законів про працю України, внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 і стаття 39 Кодексу законів про працю України), виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць. Відкладення виплати допомоги по безробіттю починається з наступного дня після дня звільнення особи.
2. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на шість місяців, протягом яких безробітному відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” виплачується з відповідного місцевого бюджету середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.
3. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі:
1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін;
2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, пунктами 1, 2, 3, 4 статті 41 і статті 45 Кодексу законів про працю України, а військовослужбовцям – у разі звільнення зі служби з підстав, передбачених пунктом “в” частини третьої, пунктами “е”, “є”, “ж”, “и” “і” частини шостої, пунктами “е”, “є”, “ж”, “з” частини сьомої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
4. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:
1) недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме: невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час; невідвідування роботодавця упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу; відмова від проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 Закону України “Про зайнятість населення”; невиконання без поважних причин обов’язків за договорами про надання соціальних послуг відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, наданими безробітному в письмовій формі (з дня відвідування, під час якого з’ясовано недотримання рекомендацій, що були надані під час попереднього відвідування, або з дня призначеного відвідування особою центру зайнятості, узгодженого з безробітним, яке не відбулось);
2) порушення строку звернення без поважних причин до центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) професійного навчання за направленням центру зайнятості (з дня, призначеного з урахуванням часу на проїзд для відвідування центру зайнятості).
Поважними причинами є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють відвідування центру зайнятості, що підтверджується відповідними документами.
У разі якщо з причин, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, виплата допомоги по безробіттю скорочується вперше за дворічний період її виплати, строк скорочення становить 15 календарних днів. У кожному наступному разі строк скорочення збільшується на 15 календарних днів, але не більше як на 90 календарних днів.
5. Загальний строк скорочення виплати допомоги по безробіттю в межах дворічного періоду визначається сумарно та зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю.
У разі перереєстрації безробітного кількість днів допомоги по безробіттю, що залишилась йому для виплати, скорочується на залишок днів, що визначені для скорочення під час попередньої реєстрації, але не зараховані до загальної тривалості виплати допомоги у зв’язку з припиненням реєстрації безробітного.
У разі наступної реєстрації безробітного після періоду зайнятості прийняті раніше рішення про скорочення виплат не застосовуються до залишку допомоги по безробіттю.
V. Припинення та поновлення виплати допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється в разі:
1) закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);
2) припинення реєстрації безробітного з підстав, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 (з дня припинення реєстрації або в разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості);
3) припинення реєстрації безробітного за невідвідування без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);
4) подання письмової заяви про бажання бути зареєстрованим в іншому центрі зайнятості (з дня подання такої заяви);
5) призначення допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття права на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до медичної довідки).
2. Поновлення виплати та розрахунок залишку допомоги по безробіттю здійснюються в межах дворічного періоду з дня:
1) перереєстрації безробітного;
2) подання зареєстрованою безробітною жінкою заяви про її бажання здійснювати пошук роботи після закінчення періоду отримання допомоги по вагітності та пологах.
VI. Порядок виплати допомоги по безробіттю та внесення даних про періоди отримання виплати до трудових книжок
1. Рішення про призначення допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом директора центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги. Інформація про прийняті рішення вноситься до персональної картки особи.
Безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості в районах проведення антитерористичної операції або регіонах, де відбулася надзвичайна ситуація, та звернулися до центрів зайнятості інших районів, нарахування виплати допомоги по безробіттю продовжується з урахуванням даних Державного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості.
Зазначеним безробітним, яким нарахована, але не виплачена допомога по безробіттю, у разі звернення до центрів зайнятості інших районів виплата здійснюється за їхніми заявами центрам зайнятості за місцем звернення осіб.
2. Допомога по безробіттю виплачується центром зайнятості, у якому зареєстрований безробітний, через банківські установи в установленому порядку.
Якщо безробітні, яким призначена допомога по безробіттю в центрах зайнятості в районах проведення антитерористичної операції або в районах, де відбулася надзвичайна ситуація, не відкрили та не подали до центру зайнятості особовий рахунок банківської установи для перерахування допомоги по безробіттю, то вони відкривають такий рахунок за місцем фактичного перебування в інших районах і на нього перераховується зазначена виплата центром зайнятості, до якого звернуться особи, з дня її призначення відповідно до чинного законодавства.
3. Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день відвідування центру зайнятості, що входить до визначеного періоду виплати.
4. Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється без урахування дати відвідування особою центру зайнятості:
у період проходження особою навчання за направленням центру зайнятості (після закінчення кожного календарного місяця, у якому особа навчалася);
за період тимчасової непрацездатності безробітного (на підставі довідки довільної форми, виданої згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196);
за період сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних закладах не за направленням центру зайнятості – за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду;
за період проходження навчальних (або перевірних) та спеціальних зборів у Збройних Силах України згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” за умови пред’явлення повістки.
5. У трудовій книжці за бажанням особи посадова особа центру зайнятості робить запис про початок, поновлення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю у порядку, передбаченому в підпункті “е” пункту 2.19 глави 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110.
У разі припинення виплати допомоги по безробіттю усі записи, внесені до трудової книжки особи, засвідчуються особистим підписом посадової особи та печаткою центру зайнятості.
6. Центрами зайнятості на вимогу особи видається довідка за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, про нарахування допомоги по безробіттю із зазначенням періодів отримання та виплачених сум.
7. Регіональні центри зайнятості відповідно до Порядку подання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 грудня 2010 року № 28-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 472/19210, подають зазначені відомості до Пенсійного фонду України.
VII. Умови та порядок виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітним підприємницької діяльності
1. Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.
2. Одноразово виплата допомоги по безробіттю не здійснюється зареєстрованим безробітним:
1) яким ця допомога скорочувалась з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 3 та підпункті 1 пункту 4 розділу IV цього Порядку, або припинялася на підставі пункту 8 частини першої статті 45 Закону України “Про зайнятість населення”;
2) які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як фізичні особи – підприємці.
3. Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітні, які вже отримали допомогу по безробіттю одноразово та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи фізична особа – підприємець) упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця.
4. Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по безробіттю, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, у тому числі особам передпенсійного віку.
Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням максимального розміру допомоги та мінімального розміру допомоги, встановленого правлінням Фонду, що діє на дату державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця. Зміна розміру мінімальної та максимальної величини допомоги по безробіттю, що відбулась після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, не є підставою для коригування допомоги по безробіттю, що виплачена одноразово.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду на поточний рік.
5. Особам, які виявили намір отримати допомогу по безробіттю одноразово, за їхнім бажанням можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності, вибору виду діяльності, отримання додаткової інформації про підприємництво. Центр зайнятості може залучати безробітних за їхнім бажанням до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва (за бажанням).
6. Для розгляду питань щодо надання допомоги по безробіттю одноразово зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості такі документи:
заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово;
бізнес-план.
7. Питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів розглядає комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі – комісія) у присутності безробітного (за бажанням).
Комісія створюється центром зайнятості, її склад затверджується наказом керівника центру зайнятості. До складу комісії включаються представники центру зайнятості, районних, Київської та Севастопольських міських державних адміністрацій, районних у містах Києві та Севастополі, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).
Розгляд питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів та висновок комісії оформляються протоколом.
8. Рішення щодо надання допомоги по безробіттю одноразово або про відмову в наданні такої допомоги з урахуванням вимог, визначених у пунктах 2 та 3 цього розділу, приймається керівником центру зайнятості не пізніше 10 робочих днів після подання безробітним відповідно до пункту 6 цього розділу документів з урахуванням висновку комісії щодо здійснення такої виплати.
9. На підставі рішення про надання допомоги по безробіттю одноразово в разі державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців керівник центру зайнятості приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово.
Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово здійснюється протягом 14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця.
У разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово.
Поважними причинами продовження строку, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної чи фізичної особи – підприємця, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють реєстрацію, що підтверджується відповідними документами.
VIII. Фінансування виплат допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться в першочерговому порядку.
2. Якщо законодавством України передбачено підвищені розміри допомоги по безробіттю порівняно із визначеними Законом, то відшкодування витрат Фонду на ці підвищення здійснюється за рахунок передбачених на ці цілі джерел фінансування.
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства
О. Савенко
Додаток 1
до Порядку надання допомоги по безробіттю,
у тому числі одноразової її виплати
для організації безробітним підприємницької діяльності
(пункт 1 розділу II)
Додаток 2
до Порядку надання допомоги по безробіттю,
у тому числі одноразової її виплати
для організації безробітним підприємницької діяльності
(пункт 6 розділу VI)
Наказ міністерства соціальної політики України “Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності” від 15.06.2015 р. № 613

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>