Наказ Міністерства соціальної політики України “Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості” від 16.12.2014 р. № 1043

Редакція: 24.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16 грудня 2014 року № 1043
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2014 р. за № 1646/26423

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства соціальної політики України
від 11 березня 2015 року № 264
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 “Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Центрального апарату державної служби зайнятості (далі – Центральний апарат Служби), головних управлінь державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні управління Служби), управлінь державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі – управління Служби) згідно з додатками 1 – 4, що додаються.
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
Установити, що у випадку, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1 – 4, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Надати право Голові Служби, начальникам головних управлінь Служби, управлінь Служби у межах затвердженого фонду оплати праці:
(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
1) установлювати:
конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;
заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, – посадові оклади на 3 – 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
надбавки:
за високі досягнення у праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;
за особливий характер роботи та інтенсивність праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або їх розмір зменшується;
працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, якщо працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному центрі зайнятості;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу:
1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
3) надбавку за почесне звання “заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;
4) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи в державній службі зайнятості в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків посадового окладу.
4. Преміювання Голови Служби, начальників головних управлінь Служби, управлінь Службита їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірі, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається за погодженням з органом вищого рівня.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
5. Групи за оплатою праці працівників головних управлінь Служби встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 614 “Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці”.
(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
Працівникам управлінь Служби у містах та районах посадові оклади встановлюються залежно від загальної чисельності населення відповідного міста і району, визначеної в додатку 3 до цього наказу.
(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
6. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Центрального апарату Служби, головних управлінь Служби, управлінь Служби, визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (зі змінами).
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 24 березня 2006 року № 86 “Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 343/12217 (зі змінами).
8. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
П. Розенко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Міністра
фінансів України -
керівник апарату

В. Матвійчук

 

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

С.М. Кондрюк

Додаток 1
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 № 1043
СХЕМА
посадових окладів працівників Центрального апарату державної служби зайнятості
Посада
Місячний посадовий оклад, грн
Голова Служби
3568
Перший заступник Голови Служби
3367
Заступник Голови Служби
3258
Начальник управління
2716 – 2871
Начальник самостійного відділу
2561 – 2716
Начальник відділу у складі управління
2327 – 2406
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:
 
провідний
1552 – 1707
I категорії
1320 – 1357
II категорії
1301 – 1305
без категорії
1294 – 1300
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
Додаток 2
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 № 1043
СХЕМА
посадових окладів працівників головних управлінь державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Посада
Місячний посадовий оклад, грн
Автономна Республіка Крим
поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II,
м. Севастополь
Начальник головного управління
2793
2482 – 2638
2327 – 2482
2172 – 2327
Начальник відділу
1506 – 1665
1506 – 1665
1426 – 1585
1346 – 1506
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:
       
провідний
1294 – 1300
1291 – 1294
1288 – 1290
1284 – 1288
I категорії
1287 – 1288
1285 – 1286
1283 – 1284
1281 – 1282
II категорії
1281 – 1284
1278 – 1280
1275 – 1278
1273 – 1275
без категорії
1271 – 1273
1265 – 1270
1263 – 1265
1260 – 1263
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
Додаток 3
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 № 1043
СХЕМА
посадових окладів працівників управлінь державної служби зайнятості у містах, містах та районах
Посада
Місячний посадовий оклад, грн
у містах із чисельністю населення
понад 200 тис. осіб
від 100 до 200 тис. осіб
до 100 тис. осіб
Начальник управління
1467 – 1508
1460 – 1499
1436 – 1476
Начальник відділу
1335 – 1350
1331 – 1334
1320 – 1330
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:
     
провідний
1265 – 1270
1263 – 1265
1260 – 1263
I категорії
1258 – 1260
1256 – 1258
1255 – 1256
II категорії
1253 – 1255
1251 – 1253
1250 – 1251
без категорії
1245 – 1250
1240 – 1245
1235 – 1240
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
Додаток 4
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 № 1043
СХЕМА
посадових окладів працівників управлінь державної служби зайнятості у районах та районах у містах
Найменування посади
Місячний посадовий оклад, грн
район у м. Києві
райони областей та міст
Начальник управління
1428 – 1467
1364 – 1404
Начальник відділу
1320 – 1330
1300 – 1310
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:
   
провідний
1240 – 1245
1235 – 1240
I категорії
1231 – 1235
1226 – 1230
II категорії
1225 – 1229
1221 – 1225
без категорії
1221 – 1222
1218 – 1220
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 11.03.2015 р. № 264)
Наказ Міністерства соціальної політики України “Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості” від 16.12.2014 р. № 1043

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>