Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Положення про гуртожитки” від 27.04.2015 р. № 84

Не набрав чинності

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 квітня 2015 року № 84
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2015 р. за № 778/27223

Про затвердження Положення про гуртожитки

Відповідно до статті 131 Житлового кодексу Української РСР, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197,НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про гуртожитки, що додається.
2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Кушнір С.І.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України про визнання такою, що втратила чинність, постанови Ради Міністрів Української РСР від 03 червня 1986 року № 208 «Про затвердження Примірного положення про гуртожитки», але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
В.Є. Кістіон
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
від 27 квітня 2015 року № 84
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 липня 2015 р. за № 778/27223
ПОЛОЖЕННЯ 
про гуртожитки
I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює порядок надання жилої площі  в гуртожитках, вселення на надану жилу площу, користування цією жилою площею та виселення з гуртожитків.
2. У цьому Положенні гуртожиток – це спеціально споруджений або переобладнаний жилий будинок, який використовується для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Житловому кодексі Української РСР, Сімейному кодексі України, Цивільному кодексі України.
3. Дія цього Положення поширюється на гуртожитки для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, інших громадян у період роботи або навчання.
До гуртожитків, призначених для проживання студентів, учнів, а також інших осіб у період навчання, це Положення застосовується у частині, що не суперечить нормативно-правовим актам Міністерства освіти і науки України.
Дія цього Положення поширюється також на спеціальні гуртожитки, які використовуються для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк  і потребують поліпшення житлових умов, або жила площа яких тимчасово заселена, чи яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості, та осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку  із захворюванням на туберкульоз.
4. Жилі будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому комітеті міських (крім міст Києва та Севастополя), районних у містах рад, районних  у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій.
5. За призначенням гуртожитки поділяються на два види:
для проживання окремих осіб (жилі приміщення перебувають у користуванні кількох осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах);
для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні однієї сім’ї).
У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання сімей. Ці приміщення мають розташовуватися в окремих секціях гуртожитку за винятком тих, в яких передбачено один під’їзд.
У гуртожитках для проживання сімей можуть у разі потреби виділятися приміщення для проживання окремих осіб. Ці приміщення мають розташовуватися в окремих секціях гуртожитку за винятком тих, в яких передбачено один під’їзд.
6. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, відпочинку, побуту, фізичної культури.
У гуртожитках, призначених для проживання студентів, вирішення питань забезпечення належних побутових умов проживання здійснюється  за участю органів студентського самоврядування.
7. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються власником гуртожитку  за погодженням з професійною спілкою.
8. Жила площа в гуртожитках надається відповідно до статті 128 Житлового кодексу Української РСР незалежно від черговості, наявності пільг тощо.
9. Жила площа в гуртожитках надається в розмірі не менше  6 квадратних метрів на одну особу.
10. Жила площа в гуртожитках не надається особам, які забезпечені житлом у тому самому населеному пункті, де зареєстровано гуртожиток.
11. Виселення з гуртожитків здійснюється відповідно до статті 132 Житлового кодексу Української РСР.
II. Вселення до гуртожитків
1. Вселення до гуртожитків проводиться власником гуртожитку або уповноваженою ним особою на підставі ордера, форма якого наведена  в додатку до цього Положення, виданого відповідно до статті 129 Житлового кодексу Української РСР, з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в гуртожитку.
2. Облік ордерів та осіб, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів щодо реєстрації місця проживання або місця перебування здійснюються власником гуртожитку або уповноваженою ним особою.
3. Особа, яка вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати ордер.
4. Особі, яка вселяється до гуртожитку, власником гуртожитку або уповноваженою ним особою видається перепустка до гуртожитку.
5. Особі, яка вселилася до гуртожитку, власник гуртожитку забезпечує надання ліжка, шафи для одягу, стільця, стола, постільних речей (матраца, подушки, ковдри, постільної білизни), якщо інше не передбачено договором найму жилого приміщення.
6. Власник гуртожитку або уповноважена ним особа ознайомлює під підпис особу, яка вселяється до гуртожитку, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому.
7. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням власника гуртожитку та їхньою згодою можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов проживання.
III. Користування жилою площею в гуртожитках
1. Користування жилою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до статті 130 Житлового кодексу Української РСР.
2. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток. Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право перебувати  в гуртожитку з 08:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє документ, який посвідчує його особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку.
3. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:
користуються на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;
вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;
у разі проживання в приміщенні, що перебуває у їх відособленому користуванні, без згоди власника вселити своїх малолітніх чи неповнолітніх дітей, а за згодою власника вселити до такого приміщення свою дружину або чоловіка, дітей, які досягли вісімнадцяти років, а також батьків;
брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.
4. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку та за житлово-комунальні послуги;
підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;
забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у власника гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях такої кімнати здати власнику гуртожитку відповідний дублікат ключа;
використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням;
забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;
забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;
дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електричними, газовими та іншими приладами;
не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку;
у разі виселення з гуртожитку передати власнику гуртожитку все майно, що було надано їм у користування.
5. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:
самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;
захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;
зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;
установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та кондиціонери;
порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих приміщеннях;
самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;
без згоди власника гуртожитку обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають;
порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;
палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць.
6. Власник гуртожитку зобов’язаний:
організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;
створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального користування);
вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;
забезпечувати збереження ордерів осіб, які проживають у гуртожитку;
забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;
забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих приміщень.
Спосіб виконання зазначених у цьому пункті зобов’язань визначається власником з урахуванням вимог законодавства.
7. Особа, яка проживає в гуртожитку, сплачує за таке проживання,  а також за житлово-комунальні послуги, які їй надаються у зв’язку  з проживанням у гуртожитку.
Розмір плати за проживання в гуртожитку визначається в договорі найму жилого приміщення в гуртожитку відповідно до розрахунку, затвердженого власником гуртожитку. У договорі найму жилого приміщення в гуртожитку також визначається порядок здійснення розрахунків між власником гуртожитку та особою, що проживає в гуртожитку.
Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.
Директор Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

С.І. Кушнір

 
Додаток
до Положення про гуртожитки
(пункт 1 розділу ІІ)
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Положення про гуртожитки” від 27.04.2015 р. № 84

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>