Наказ Міністерства праці України “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” від 02.10.1996 р. № 77

Редакція: 20.11.2015 р.

Міністерство праці України  
Наказ
від 02 жовтня 1996 року № 77
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1996 р. за № 593/1618

Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

(назва у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40)
Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 1 лютого 2001 року № 40,
 від 17 липня 2001 року № 304,
 від 14 лютого 2002 року № 98,
 від 19 серпня 2003 року № 229,
 від 24 грудня 2004 року № 330,
 від 29 квітня 2005 року № 154,
 від 20 березня 2006 року № 81,
 від 23 лютого 2007 року № 65,
 від 11 квітня 2007 року № 148,
 від 23 січня 2008 року № 11,
 від 6 лютого 2008 року № 27,
 від 6 квітня 2009 року № 129,
 від 31 травня 2010 року № 117,
 від 20 січня 2011 року № 9,
 наказами Міністерства соціальної політики України 
від 19 січня 2012 року № 24,
 від 18 квітня 2013 року № 207,
 від 25 вересня 2014 року № 690,
від 26 жовтня 2015 року № 1038
На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 № 834 “Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій” та відповідно до Указу Президента України № 762 “Про грошову реформу в Україні” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками № 1 – 3.
Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1 – 3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.
(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.04.2009 р. № 129, абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2010 р. № 117, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.01.2011 р. № 9, наказами Міністерства соціальної політики України від 19.01.2012 р. № 24, від 18.04.2013 р. № 207)
Для робітників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.
(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2010 р. № 117)
Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.
(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2010 р. № 117)
2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:
а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах – до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);
б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду – до 16, V розряду – до 20 і VI розряду – до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;
в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;
г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;
ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу);
(пункт 2 доповнено підпунктом “ґ ” згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2002 р. № 98)
д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;
ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;
з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.
3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 № 61, від 25.01.95 № 6, від 12.02.96 № 16.
4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.
5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис.крб. – з 01.08.96, в грн. – з 01.09.96 р.                
Міністр
М. П. Білоблоцький


ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра фінансів України
В. М. Матвійчук
Додаток 1
до наказу Міністерства праці України
від 2 жовтня 1996 р. № 77
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 січня 2008 р. № 11)
СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
Професія
Місячні тарифні ставки, гривень
розряд
Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах, на вантажно-розвантажувальних роботах, на реставраційних та будівельно-монтажних роботах 
I
II
III
IV
V
VI
з 01.01.2008
519
521
542
566
590
613
з 01.04.2008
529
531
552
577
601
625
з 01.10.2008
549
551
573
599
624
649
з 01.12.2008
609
612
636
665
693
720
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

О. П. Товстенко

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40, від 19.08.2003 р. № 229, від 24.12.2004 р. № 330, від 29.04.2005 р. № 154, від 20.03.2006 р. № 81, від 23.02.2007 р. № 65, від 11.04.2007 р. № 148, від 23.01.2008 р. № 11)  
Додаток 2
до наказу Міністерства праці України
від 2 жовтня 1996 р. № 77
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 січня 2008 р. № 11)
СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
Професія
Місячні оклади, гривень
з 01.01.2008
з 01.04.2008
з 01.10.2008
з 01.12.2008
Водій самохідних механізмів
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Водій транспортно-прибиральної машини
521 – 566
531 – 577
551 – 599
612 – 665
Водій електро- та автовізка
515 – 542
525 – 552
545 – 573
605 – 636
Возій
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Гардеробник
515
525
545
605
Двірник
515
525
545
605
Заправник поливально-мийних машин
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Кастелянка
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Комірник
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Комірник (старший) 
515 – 542
525 – 552
545 – 573
605 – 636
Конюх
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Кур’єр
515
525
545
605
Візник
515
525
545
605
Кубівник
515
525
545
605
Ліфтер
515
525
545
605
Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
від 2,5 до 5 метрів за секунду 
521
531
551
612
від 5 до 7 метрів за секунду
542
552
573
636
понад 7 метрів за секунду 
566
577
599
665
Натирач підлоги
515 – 566
525 – 577
545 – 599
605 – 665
Опалювач
515
525
545
605
Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання
515 – 566
525 – 577
545 – 599
605 – 665
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 
566 – 613
577 – 625
599 – 649
665 – 720
Палітурник документів 
515 – 543
525 – 553
545 – 574
605 – 637
Підсобний робітник 
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Покоївка
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Прибиральник службових приміщень 
515
525
545
605
Прибиральник територій 
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Провідник із супроводження вантажів
521
531
551
612
Робітник з благоустрою 
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Ремонтувальник висотних частин будинків
543 – 566
553 – 577
574 – 599
637 – 665
Садівник
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Світлокопіювальник
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Склографіст (ротаторник) 
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Склопротиральник
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях
521 – 566
531 – 577
551 – 599
612 – 665
Сторож
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Фотограф
515 – 543
525 – 553
545 – 574
605 – 637
Швейцар
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Швачка
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Перукар
543
553
574
637
Озеленювач
515 – 521
525 – 531
545 – 551
605 – 612
Годинникар з ремонту механічних годинників
515 – 543
525 – 553
545 – 574
605 – 637
Килимар
515 – 543
525 – 553
545 – 574
605 – 637
Оператор пральних машин
515 – 543
525 – 553
545 – 574
605 – 637
1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
2. Місячні оклади встановлюються:
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям у сумі:
з 01.01.2008 – 521 грн.; з 01.04.2008 – 531 грн.; з 01.10.2008 – 551 грн.; з 01.12.2008 – 612 грн.;
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:
з 01.01.2008 – 543 – 590 грн.; з 01.04.2008 – 553 – 601 грн.; з 01.10.2008 – 574 – 624 грн.; з 01.12.2008 – 637 – 693 грн.;
для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:
з 01.01.2008 – 515 – 566 грн.; з 01.04.2008 – 525 – 577 грн.; з 01.10.2008 – 545 – 599 грн.; з 01.12.2008 – 605 – 665 грн.;
для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, у сумі:
з 01.01.2008 – 543 – 590 грн.; з 01.04.2008 – 553 – 601 грн.; з 01.10.2008 – 574 – 624 грн.; з 01.12.2008 – 637 – 693 грн.
3. Робітникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також робітникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.
4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені в тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

О. П. Товстенко

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2001 р. № 304, у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 19.08.2003 р. № 229, від 24.12.2004 р. № 330, від 29.04.2005 р. № 154, від 20.03.2006 р. № 81, від 23.02.2007 р. № 65, від 11.04.2007 р. № 148, від 23.01.2008 р. № 11, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 25.09.2014 р. № 690)  
Додаток 3
до наказу Міністерства праці України
від 2 жовтня 1996 р. № 77
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 січня 2008 р. № 11)
Місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
Водії вантажних автомобілів
Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення
Місячні тарифні ставки, гривень
з 01.01.2008
з 01.04.2008
з 01.10.2008
з 01.12.2008
до 1,5
521
531
551
612
понад 1,5 до 3
531
541
562
624
понад 3 до 5
538
548
569
632
понад 5 до 7
552
562
583
647
понад 7 до 10
560
571
593
658
понад 10 до 20
566
577
599
665
понад 20 до 40
573
584
606
673
понад 40 до 60
590
601
624
693

Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля
Робочий обсяг двигуна, л
Місячні тарифні ставки, гривень
з 01.01.2008
з 01.04.2008
з 01.10.2008
з 01.12.2008
Особливо малий та малий
до 1,8
521
531
551
612
Середній
від 1,8 до 3,5
543
553
574
637
Великий
понад 3,5
566
577
599
665
Водії оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу “сирена”)
Клас автомобіля
Робочий обсяг двигуна, л
Місячні тарифні ставки, гривень
з 01.01.2008
з 01.04.2008
з 01.10.2008
з 01.12.2008
Особливо малий та малий
до 1,8
563
574
596
662
Середній (а також автобуси спеціальні)
від 1,8 до 3,5
566
577
599
665
Великий (а також автобуси спеціальні)
понад 3,5
580
591
613
680
Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
Клас автомобіля
Габаритна довжина автобуса
(у метрах)
Місячні тарифні ставки, гривень
з 01.01.2008
з 01.04.2008
з 01.10.2008
з 01.12.2008
Особливо малий та малий
до 5
531
541
562
624
Малий
а) понад 5 до 6,5
538
548
569
632
б) понад 6,5 до 7,5
551
561
582
646
Середній
понад 7,5 до 9,5
560
571
593
658
Великий
а) понад 9,5 до 11
566
577
599
665
б) понад 11 до 12
573
584
606
673
в) понад 12 до 15
587
598
621
689
г) понад 15
591
602
625
694
1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу – 10 відсотків, водіям 1-го класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
2. Водіям автомобілів (легкових і вантажних) та автобусів, зайнятим у сфері обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
3. Водіям, які обслуговують посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, та членів Уряду, встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної ставки.
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

О. П. Товстенко

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40, від 17.07.2001 р. № 304, від 19.08.2003 р. № 229, від 24.12.2004 р. № 330, від 29.04.2005 р. № 154, від 20.03.2006 р. № 81, від 23.02.2007 р. № 65, від 11.04.2007 р. № 148, від 23.01.2008 р. № 11, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.02.2008 р. № 27, наказом Міністерства соціальної політики України від 26.10.2015 р. № 1038)
Наказ Міністерства праці України “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” від 02.10.1996 р. № 77

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>