Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я” від 07.08.2015 р. № 494

Редакція: 22.09.2015 р.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 07 серпня 2015 року № 494
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2015 р. за № 1028/27473

Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням;
7) листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;
8) норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів.
2. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, що додаються.
3. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, наведеної в додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642, дійсні до повного їх використання.
4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
5. Департаменту медичної допомоги (Коломейчук В.М.) подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642 (із змінами).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Павленко О.С.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
О. Квіташвілі
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я»
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» (далі – форма № 129-6/о).
2. Форма № 129-6/о заповнюється щодня особою, відповідальною за облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
3. У графах 1 – 3 зазначаються дата, кількість отриманого препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору відділеннями і кабінетами лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, прізвище, ініціали відповідальної особи. Графи заповнюються з урахуванням даних додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» при отриманні препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з місця зберігання запасу.
4. У графах 4, 5 вказуються дата та кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, виданого на пост відділення, на кабінет.
5. У графі 6 вказується залишок препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору на кожний день заповнення форми.
6. У графі 7 вказуються прізвище, ініціали та ставиться підпис відповідальної особи, яка видала препарат наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, на день заповнення форми.
7. У графі 8 вказуються прізвище, ініціали та ставиться підпис відповідальної особи, яка отримала препарат наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, на день заповнення форми.
8. Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.
9. Форма № 129-6/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я або завідувача відділення та печаткою лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-6/о забороняється.
11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
12. Строк зберігання форми № 129-6/о – 5 років.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я»
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» (далі – форма № 129-7/о).
2. Форма № 129-7/о заповнюється щодня особою, відповідальною за облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
3. У графах 1 – 3 зазначаються дата, кількість отриманого препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору на пост відділення закладу охорони здоров’я, прізвище, ініціали та ставиться підпис відповідальної особи. Графи заповнюються з урахуванням даних форми первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» при отриманні препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з місць зберігання запасу у відділеннях/кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.
4. У графах 4 – 8 вказуються дата, прізвище, ім’я, по батькові стаціонарного хворого, номер його медичної карти, кількість виданого для надання хворому препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, зазначаються прізвище, ініціали та ставиться підпис особи, яка видала препарат наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
5. У графі 9 вказується залишок препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми.
6. У графах 10, 11 вказуються дата, прізвище, ініціали та ставиться підпис чергової медичної сестри, яка здала/прийняла на посту відділення лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я препарати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, на день заповнення форми.
7. Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.
8. Форма № 129-7/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я або завідувача відділення та печаткою лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-7/о забороняється.
10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
11. Строк зберігання форми № 129-7/о – 5 років.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах»
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах» (далі – форма № 129-8/о).
2. Форма № 129-8/о заповнюється щодня особою, призначеною наказом керівника фармацевтичного (аптечного) закладу відповідальною за облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі (крім аптечних складів (баз), баз спеціального медичного постачання, які здійснюють облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»).
3. У графах 1, 2 вказуються рік, місяць та залишок у фармацевтичному (аптечному) закладі препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на перше число місяця.
4. У графах 3, 4 вказуються номер і дата документа на підставі даних первинної документації, кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надійшли у фармацевтичний (аптечний) заклад.
5. У графі 5 вказується кількість усього за місяць препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі з урахуванням залишку на перше число місяця і надходження.
6. У графі 6 вказуються види відпуску препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі.
7. У графах 7-19 вказуються дані про відпуск препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі.
8. У графах 7-16 вказуються дані про щоденний відпуск протягом місяця з урахуванням кількості днів у відповідному місяці.
9. У графах 17, 18 зазначаються дані про кількість відпущених за місяць препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі по кожному виду відпуску окремо та усього за місяць за всіма видами відпуску препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів. У графі 19 вказується залишок на останнє число місяця з урахуванням відпуску.
10. Форма № 129-8/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника та печаткою фармацевтичного (аптечного) закладу.
11. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-8/о забороняється.
12. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника фармацевтичного (аптечного) закладу.
13. Строк зберігання форми № 129-8/о – 5 років (не враховуючи поточного року).
14. Після закінчення строку зберігання форми № 129-8/о вона підлягає знищенню шляхом, що унеможливлює її подальше використання, комісією, яка призначається керівником фармацевтичного (аптечного) закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що затверджується керівником фармацевтичного (аптечного) закладу.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах»
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» (далі – форма № 129-9/о).
2. Форма № 129-9/о заповнюється безпосередньо при отриманні та видачі особою, відповідальною за облік, препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах, створених вдома.
3. У графах 1 – 3 вказуються дата, кількість отриманих у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, прізвище, ініціали та ставиться підпис відповідальної особи.
4. У графах 4 – 7 вказуються дата, прізвище, ім’я, по батькові хворого, номер медичної карти хворого, кількість виданих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів для виконання призначень лікаря.
5. У графах 8, 9 вказуються дата, прізвище, ім’я, по батькові та ставляться підписи особи, яка видала, і особи, яка отримала препарати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах, створених вдома.
6. У графі 10 вказується залишок препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.
7. Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.
8. Форма № 129-9/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника та печаткою лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-9/о забороняється.
10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
11. Строк зберігання форми № 129-9/о – 5 років.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі – форма № 129-10/о).
2. Форма № 129-10/о заповнюється безпосередньо при отриманні від члена сім’ї, опікуна або піклувальника повернутих невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, які були видані цим лікувально-профілактичним закладом, та відразу після знищення таких засобів особою, відповідальною за їх облік у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я.
3. У графі 1 зазначається дата повернення зі створеного стаціонару вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів.
4. У графі 2 вказується кількість повернутого зі створеного стаціонару вдома препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
5. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, яка повернула у лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я препарати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів зі створеного стаціонару вдома.
6. У графі 4 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, якому було призначено препарати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів.
7. У графі 5 вказується номер медичної карти хворого, якому створено стаціонар вдома.
8. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис відповідальної особи, яка прийняла невикористані залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів зі створеного стаціонару вдома.
9. У графі 7 вказується дата акта про знищення невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, повернутих у заклад охорони здоров’я зі створеного стаціонару вдома.
10. Порожні ампули, блістери з-під залишків невикористаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.
11. Форма № 129-10/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника та печаткою лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
12. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-10/о забороняється.
13. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
14. Строк зберігання форми № 129-10/о – 5 років.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням
____________________________________________________________
(назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору)
Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у цьому інформаційному листі, і не соромтеся задавати медичному працівнику закладу охорони здоров’я будь-які запитання, які у Вас виникають.
Вам (особі, за якою Ви здійснюєте догляд) призначені препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виконання призначень лікаря (самостійного використання або за допомогою інших осіб).
Зазначені лікарські засоби можливо отримати або за рецептом у фармацевтичному (аптечному) закладі, або безпосередньо у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я.
Зробіть копію підписаної головним лікарем Заяви про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря та завірте її печаткою закладу охорони здоров’я.
Обов’язково майте при собі цю копію під час доставки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я для підтвердження законних підстав отримання Вами препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
І. Правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Для запобігання порушенням правил обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно:
зберігати їх у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;
дотримуватися вимог медичного призначення та не допускати їх нецільового використання;
після виконання кожного призначення (у тому числі в стаціонарі вдома) робити відповідний запис у Листку призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494;
у разі виникнення невикористаних залишків препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, що були отримані у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику необхідно повернути їх лікарю (фельдшеру), який здійснював призначення, або відповідальній особі, яка доставляла їх хворому;
у разі виникнення невикористаних залишків препаратів наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, що були отримані за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику необхідно самостійно забезпечити їх знищення.
Категорично забороняється продавати, міняти, передавати, дарувати стороннім особам препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
ІІ. Техніка проведення підшкірних ін’єкцій
Для проведення підшкірної ін’єкції потрібно знати таке:
ін’єкції виконують у ділянках зовнішньої поверхні плеча, підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні стегна, бокової поверхні черевної стінки;
не можна виконувати ін’єкції в місцях набряків або ущільнень, які залишилися від попередніх ін’єкцій;
максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
І (великим) та ІІ (вказівним) пальцями лівої руки збирають шкіру в зморшку трикутної форми; швидким рухом уводять голку в основу цієї зморшки під кутом 30°; глибина введення голки має бути не меншою 1,5-2 мм; треба слідкувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після проколювання шкіри, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб;
голку зі шприцом швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.
ІІІ. Техніка проведення внутрішньом’язових ін’єкцій
Для проведення внутрішньом’язових ін’єкцій потрібно знати таке:
ін’єкції виконуються у ділянках правої і лівої сідниць та стегон; місця ін’єкцій на симетричних ділянках потрібно чергувати кожний раз;
максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
м’язи хворого мають бути розслабленими;
перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
шприц беруть у праву руку таким чином, щоб ІІІ (середній) та ІV (безіменний) пальці фіксували циліндр, ІІ (вказівний) палець тримав поршень, а V (мізинець) підтримував муфту голки.
ІV. Техніка проведення ін’єкцій в сідниці
Під час проведення ін’єкції у зовнішній верхній квадрант сідниці лівою рукою трохи розтягують шкіру, різким рухом вколюють голку перпендикулярно шкірі на глибину 5 см та, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб. Після закінчення введення лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.
V. Техніка проведення ін’єкцій в стегно
Під час проведення ін’єкції у зовнішню або внутрішню частину верхньої або середньої третини стегна шкіру та підшкірну основу захоплюють у велику зморшку. Голка має бути спрямована дещо навскіс, для цього шприц тримають як ручку при письмі, щоб голка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку та, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб. Після закінчення введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
НОРМИ РОЗРАХУНКУ
обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів
1. У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх філіях та структурних підрозділах.
Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я за попередній місяць з поправкою на збільшення у розмірі 25 %.
Розрахунок здійснюється за формулою
Кмм-1 + 0,25 × См-1,
де
Км
-
обсяг зберігання препарату на наступний місяць;
 
См-1
-
кількість спожитого препарату у попередньому місяці.
2. У відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.
Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я за попередній тиждень з поправкою на збільшення у розмірі 25 %.
Розрахунок здійснюється за формулою
Кт= Ст-1+0,25 × Ст-1,
де
Кт
-
обсяг зберігання препарату на наступний тиждень;
 
Ст-1
-
кількість спожитого препарату за попередній тиждень.
Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не застосовувалися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я раніше, зберігаються у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, відділеннях, на постах та в кабінетах закладів перший місяць у довільних обсягах, які визначаються керівниками відділень, виходячи з медичної потреби відділення, та затверджуються наказом керівника закладу.
При виникненні певних обставин, таких як різке збільшення кількості пацієнтів в цілому, збільшення частки пацієнтів, що потребують лікування препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо, керівник закладу приймає рішення про збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перевищує споживання за попередній місяць більше ніж на 25 %, яке оформлює відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності збільшення.
3. У хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу.
Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу, здійснюється в обсягах, розрахованих на основі даних щодо кількості пацієнтів, які отримують вищезазначені препарати, та кількості препаратів, що їм призначена, з поправкою на збільшення у розмірі 25 %. Протягом місяця цей обсяг може бути переглянутий у випадку збільшення потреби в зазначених препаратах понад розрахований обсяг у зв’язку з поступленням нових пацієнтів або зміною дозування у вже існуючих пацієнтів.
Розрахунок здійснюється за формулою
Км=((К123…+Кn) × Д) × 1,25,
де
Км
-
обсяг зберігання препарату на наступний місяць;
 
К1, К2, К3, Кn
-
кількість препарату на день, призначена 1-му, 2-му, 3-му та n пацієнту на момент розрахунку обсягів зберігання;
 
Д
-
кількість днів у місяці.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони  здоров’я України
від 07серпня 2015 року № 494
ЗМІНИ
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360
1. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, такі зміни:
1) у главі 1:
пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.».
пункт 1.7 викласти в такій редакції:
«1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (додаток 2).
Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору, розміром 75 х 120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.»;
2) доповнити Правила новим додатком 2, що додається.
У зв’язку з цим додатки 2-5 вважати відповідно додатками 3-6.
У тексті Правил посилання на додатки 2-5 замінити відповідно посиланнями на додатки 3-6.
2. Унести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, такі зміни:
1) у пункті 2 слова «, аптечних кіосків» виключити;
2) в абзаці другому пункту 14 слова «з аптечних кіосків, а також» виключити;
3) підпункт 15.4 пункту 15 доповнити новим реченням такого змісту: «Вимоги-замовлення на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори зберігаються протягом п’яти років (не враховуючи поточного року).».
3. Унести до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, такі зміни:
1) абзац перший пункту 1 після слів «аптечні склади (бази)» доповнити словом «, аптеки»;
2) доповнити Інструкцію новим пунктом 10 такого змісту:
«10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх знищення.».
У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12;
3) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) та вимог-замовлень на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовлень за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.»;
4) у пункті 12 слова та цифри «у п. 10 цієї Інструкції, вони знищуються шляхом спалювання» замінити словами та цифрами «у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання,»;
5) доповнити Інструкцію додатками 1, 2, що додаються.
В.о. директор
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

 
Додаток 2
до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення
Додаток 1
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень
(пункт 10)
Додаток 2
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень
(пункт 11)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я” від 07.08.2015 р. № 494

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>