Наказ Міністерства інфраструктури України “Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України” від 05.06.2013 р. № 348

Редакція: 23.09.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 05 червня 2013 року № 348
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за № 1401/23933

Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 12 серпня 2014 року № 390
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України “Про морські порти України”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила надання послуг у морських портах України, що додаються.
2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:
1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.
Міністр
В. В. Козак
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Голова Державної служби України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства інфраструктури України
від 05 червня 2013 року № 348
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за № 1401/23933
ПРАВИЛА
НАДАННЯ ПОСЛУГ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ
I. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, пов’язані з наданням послуг у морських портах та на підходах до них з вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування суден, пасажирів та транспортних засобів, а також з наданням інших послуг, що звичайно надаються в морських портах у частині, що стосується зобов’язань за міжнародними договорами України відповідно до статті 19 Закону України “Про морські порти України”, та встановлюють вимоги до виконання технологічних процесів з урахуванням особливостей роботи в морських портах.
1.2. Ці Правила є обов’язковими для виконання портовими операторами, операторами терміналу, вантажовідправниками, вантажоотримувачами, судновласниками, вантажовласниками, перевізниками, їх представниками та іншими особами, які користуються послугами, передбаченими законодавством, та надають їх у морських портах України.
II. Терміни та скорочення, які використовуються у цих Правилах
2.1. Терміни, які використовуються у цих Правилах, мають такі значення:
адміністрація морських портів України – державне підприємство, утворене відповідно до законодавства, що забезпечує функціонування морських портів, утримання та використання об’єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань безпосередньо і через свої філії, що утворюються в кожному морському порту (далі – адміністрація морського порту);
вантажні операції – навантаження, вивантаження й перевантаження вантажу, завантаження і розвантаження транспортного засобу;
вантажовідправник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка відправляє вантаж на свою адресу або на адресу іншої особи та вказана в якості відправника в транспортному (перевізному) документі, або інша особа (у тому числі експедитор), що діє від імені вантажовідправника в межах наданих повноважень та відправляє вантаж;
вантажовласник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, якій на праві власності або на інших законних підставах належить вантаж, що підтверджується відповідними документами;
вантажоодержувач – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка вказана в якості одержувача в транспортному (перевізному) документі, або інша особа (у тому числі експедитор), що діє від імені одержувача в межах наданих повноважень та має право одержувати вантаж;
генеральний вантаж – вантаж, кількість якого визначена кількістю місць, у тому числі різноманітні одиничні вантажі, металопродукція всіх видів, рухома техніка (самохідна чи несамохідна, на колісному чи гусеничному ходу), залізобетонні вироби та конструкції, вантажі в контейнерах, контейнери, тарно-штучні вантажі, вантажі в транспортних пакетах, великогабаритні та великовагові вантажі, металобрухт;
договір про надання послуг з вантажних операцій (далі – договір перевалки) – договір між портовим оператором або оператором терміналу та замовником, яким визначаються умови надання послуг з вантажних операцій в морському порту;
замовник портових послуг (далі – замовник) – особа, яка є користувачем послуг портового оператора або оператора терміналу з вантажних операцій та яка уклала з ним договір перевалки;
інформаційна система портового співтовариства (далі – ІСПС) – організаційно-технічна система, що надає можливість за допомогою технічних і програмних засобів адміністрації порту, державним органам, уповноваженим здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, портовим операторам, агентським організаціям (морським агентам) та експедиторам, іншим суб’єктам господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту щодо транспортування або обробки товарів, контейнерів і транспортних засобів, накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати та передавати інформацію і документи в електронній формі, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, та відповідає законодавству України про електронний документообіг;
маркування вантажу – основні та додаткові інформаційні написи, маніпуляційні знаки на вантажах, не упакованих у тару, які наносяться замовником на кожне вантажне місце в найзручніших місцях, які добре проглядаються;
морський агент – суб’єкт господарювання, який відповідно до договору морського агентування діє від імені та за дорученням судновласника як постійний представник судновласника та за винагороду надає послуги в галузі торговельного мореплавства;
навалочний, наливний вантаж – вантаж, кількість якого визначається переваженням, за осадкою судна або обміром без рахування місць;
оператор термінала – суб’єкт господарювання, що здійснює у морському порту вантажні операції, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування транспортних засобів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності, за межами морського терміналу;
портовий оператор (стивідорна компанія) – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського термінала, проводить вантажні операції, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності;
перевізник – фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа, що здійснює перевезення вантажів відповідним транспортом (водним, залізничним, автомобільним) за договором перевезення і надає пов’язані з таким перевезенням послуги;
робоча технологічна карта (далі – РТК) – технологічна документація, що розробляється в порту на підставі карт типових технологічних процесів для кожного вантажу (групи однорідних у технологічному відношенні вантажів) і в сукупності охоплює всю номенклатуру вантажів, які перевантажуються в порту за затвердженими технологічними схемами;
судновласник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;
товаросупровідні документи – документи, що прямують разом з товаром (вантажем) й містять дані про товар (вантаж), що переміщуються транспортними засобами.
2.2. У цих Правилах використовуються такі скорочення:
ВО – вантажні операції;
ЗПП – запірно-пломбувальні пристрої;
ПТО – підіймально-транспортне обладнання;
ТС – технологічна схема.
Інші терміни в цих Правилах вживаються в значеннях, визначених Кодексом торговельного мореплавства України, Законах України “Про морські порти України”, “Про транспортно-експедиторську діяльність” та “Про перевезення небезпечних вантажів”.
III. Правила надання послуг з вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту
3.1. Вантажно-розвантажувальні роботи в морському порту здійснюють портові оператори, оператори терміналів на підставі договорів перевалки або інших договорів.
Перелік портових операторів, операторів терміналів у кожному морському порту, а також перелік послуг, які вони надають, визначено в Реєстрі морських портів України, ведення якого здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
3.2. Портовий оператор або оператор термінала надають послуги з ВО з вантажами, що перевозяться водним, залізничним, автомобільним і трубопровідним видами транспорту, а також з інших пов’язаних з цим робіт за замовленням замовника на підставі договорів відповідно до вимог чинного законодавства.
3.3. До послуг, пов’язаних з ВО, що можуть надаватися портовим оператором, оператором термінала, належать:
навантаження вантажів;
вивантаження вантажів;
зачистка трюмів суден, вагонів після вивантаження вантажів;
переміщення вантажу;
технологічне накопичення вантажу, складські операції з вантажем;
кріплення, спецкріплення вантажів;
штивка;
зважування;
маркування (перемаркування);
сортування (розсортовування);
розтарювання, затарювання, перетарювання;
переважування;
пакування, перепакування;
приведення вантажу до транспортабельного стану;
ув’язування;
підгрупування для формування суднової партії завезених у різний час вантажів за країнами та портами призначення, а також за окремими коносаментними партіями;
комплектація вантажів;
розкриття вантажних місць для визначення якості, сорту, перевірки вмісту і подальше приведення розкритих місць у транспортабельний стан;
збирання (розбирання) спеціальних пристосувань при завантаженні (розвантаженні) із залізничних платформ устаткування і засобів транспортування;
обмір вантажів;
укрупнення вантажних місць шляхом пакетування;
оформлення транспортних (перевізних) документів за заявкою замовника;
інші роботи та послуги.
3.4. ВО портовий оператор, оператор термінала виконує за принципом оптимального розподілу ресурсів для оброблення суден та вагонів відповідно до РТК.
3.5. Повноваження замовника портових послуг можуть бути підтверджені транспортним (перевізним) документом, довіреністю вантажовідправника або вантажоодержувача залежно від умов поставки вантажу, відповідно до офіційного тлумачення міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів або іншим передбаченим законодавством способом.
У разі передачі права розпорядження вантажем іншій особі замовник зобов’язаний негайно повідомити про це портового оператора (оператора термінала) і врегулювати питання оплати витрат портового оператора (оператора термінала) щодо цього вантажу.
У разі передачі замовнику права розпорядження вантажем, завезеним у морський порт іншою особою, замовник зобов’язаний негайно повідомити про це портового оператора (оператора термінала). Відвантаження з морського порту портовим оператором (оператором термінала) такого вантажу та відшкодування цьому оператору всіх понесених витрат щодо нього здійснюються в порядку, визначеному договором перевалки.
3.6. Замовник гарантує, якщо інше не обумовлено в договорі перевалки, що будь-який вантаж або транспортний засіб, який він доставляє або направляє портовому оператору (оператору терміналу):
безпечний та не стане небезпечним у тому вигляді, в якому він доставлений та/або коли буде перебувати на території морського порту;
нетоксичний і не буде джерелом виділення шкідливого газу, пилу, рідини або радіаційного випромінювання;
не буде забруднювати навколишнє середовище, являти небезпеку ураження або збитку будь-якій особі або будь-якому вантажу, або обладнанню, або акваторії, або території порту;
належним чином упакований відповідно до чинних державних стандартів та технічних умов;
відповідним чином маркований з попереджувальними знаками у випадку, якщо вантаж небезпечний, і з відповідними знаками, якщо існують спеціальні вимоги з перевантаження і транспортування такого вантажу;
не містить товарів, предметів та речовин, заборонених до переміщення.
3.7. Портовий оператор (оператор термінала) здійснює приймання і здавання вантажу в розташованих на його території та в акваторії морського порту місцях, встановлених для відповідних транспортних засобів.
3.8. Суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у морському порту, інформують адміністрацію морського порту, відповідні органи державного нагляду і контролю про всі небезпечні ситуації з вантажами в межах території та акваторії морського порту.
3.9. Замовник, що передає вантаж на склад портового оператора (оператора термінала), у випадках, визначених митним законодавством України, здійснює заходи щодо митного оформлення вантажів.
У випадках, передбачених законодавством, замовник узгоджує ВО, а також приймання (видачу) вантажу з відповідними органами державного нагляду і контролю, що здійснюють свої повноваження в морському порту.
IV. Порядок завезення вантажів у морський порт
4.1. Портовий оператор (оператор термінала) визначає обсяг і строки завезення в морський порт вантажу на підставі поданої заявки замовником згідно з договором перевалки та з урахуванням:
умов чинних договорів, укладених портовим оператором (оператором термінала) з перевізниками, адміністрацією морського порту;
норм і строків технологічного накопичення, установлених у договорах перевалки, щодо кожного виду вантажу;
норм обробки транспортних засобів;
обов’язкових постанов по порту;
зводу звичаїв морського порту;
Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457.
Заявки на завезення в морський порт вантажу шляхами, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, або шляхами, які с об’єктами портової інфраструктури загального користування державної форми власності, або згідно з договорами, укладеними між адміністрацією морського порту і перевізником (замовником, відправником), погоджуються з адміністрацією морського порту.
(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
4.2. Замовник зобов’язаний узгоджувати завезення у морський порт вантажів з портовим оператором (оператором термінала) до відвантаження вантажу з пункту відправлення, а також з адміністрацією морського порту, якщо завезення вантажу в морський порт виконується шляхами, що знаходяться на балансі (користуванні) в адміністрації морського порту, або шляхами, які належать до об’єктів портової інфраструктури загального користування державної форми власності, або згідно з договорами, укладеними між адміністрацією морського порту і перевізником (замовником, відправником).
Замовник повинен заздалегідь погодити з портовим оператором (оператором термінала) завезення небезпечних вантажів незалежно від того, чи є вантаж транзитний або буде вивантажений у портового оператора (оператора термінала), а також письмово поінформувати адміністрацію морського порту.
(пункт 4.2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
4.3. Морський перевізник або морський агент за 24 години до прибуття судна в порт призначення або з моменту виходу з найближчого порту, якщо перехід становить менше 24 годин, надає адміністрації морського порту інформацію, об’єм, формат та порядок передачі якої визначається зводом звичаїв морського порту.
За 24 години до прибуття судна в порт призначення чи з моменту виходу з найближчого порту, якщо морський перехід становить менше однієї доби, перевізник або морський агент зобов’язані надати до адміністрації морського порту інформацію про випадки технічної несправності на судні та інші обставини, які могли б вплинути на стан вантажу під час перевезення, та умови заходу судна в порту.
4.4. Вивантаження вантажу із судна дозволяється лише з дозволу суб’єкта господарювання, що має належним чином оформлені згідно із законодавством повноваження здійснювати експлуатацію причалу, морського термінала.
(пункт 4.4 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
4.5. До початку ВО портовий оператор (оператор термінала) зобов’язаний спільно з адміністрацією судна провести перевірку готовності судна до безпечного проведення на ньому вантажних операцій та оформити акт готовності судна до безпечного виконання вантажних робіт.
4.6. Вантажі, які не відносяться до категорії небезпечних вантажів, але можуть впливати на інші вантажі в процесі перевантаження та/або технологічного накопичення через свої фізико-хімічні властивості, відзначаються замовником у транспортних (перевізних) документах спеціальною позначкою.
4.7. Портовий оператор (оператор термінала) має право відмовити замовнику в задоволенні заявки у випадках:
відсутності укладеного договору перевалки;
відсутності технічних і технологічних можливостей портового оператора (оператора термінала);
тимчасового припинення навантаження і перевезення вантажів відповідно до законодавства;
невиконання замовником умов договору, укладеного з портовим оператором (оператором терміналу) (не вивезення вантажу в передбачені договором строки; несплата наданих послуг тощо);
в інших випадках, передбачених законодавством України та договором перевалки.
4.8. До завезення небезпечного вантажу в морський порт замовник надсилає портовому оператору (оператору термінала) інформацію про вантаж та відповідні документи, передбачені законодавством.
4.9. Планування робіт щодо завезення, вивезення вантажів та обслуговування суден здійснюється згідно зі зводом звичаїв морського порту.
4.10. При плануванні своєї діяльності у морському порту портові оператори (оператори терміналів) зобов’язані додержуватись положень зводу звичаїв морського порту.
(пункт 4.10 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
4.11. Оформлення передачі вантажів, що прибувають у порт від залізниці до морського порту, здійснюється відповідно до договору із залізницею.
V. Вимоги до вантажів, що пред’являються до вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту
5.1. Замовник забезпечує пакування і маркування вантажу, що надходить у морський порт, з урахуванням його фізико-хімічних властивостей відповідно до вимог:
міжнародних і національних стандартів;
правил перевезення вантажів, що діють на відповідних видах транспорту, а також існуючої РТК.
5.2. Замовник надає портовому оператору (оператору термінала) достовірні та достатні відомості про вантаж, направлений у морський порт, передбачені міжнародними договорами України, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України, законодавством країни, на територію, через територію, з території якої виконується перевезення вантажів.
5.3. Замовник веде підготовку вантажів, що направляються в морський порт для транспортування з урахуванням забезпечення:
збереження вантажу протягом перевезення та безпеки транспортного засобу і навколишнього середовища;
для вантажів, що потребують упаковки (тари), необхідної міцності упаковки (тари) вантажу.
5.4. При направленні в морський порт довгомірних з нестандартними місцями стропування вантажів замовник забезпечує нанесення на такі вантажі відповідного маркування з вказівкою місць та способів стропування та документацією, необхідною для проведення безпечних ВО.
5.5. У разі надходження вантажів у пошкодженій тарі (упаковці) замовник:
забезпечує портового оператора (оператора термінала) запасною тарою та витратними матеріалами в кількості, необхідній для перетарки і ремонту, або
здійснює вивезення вантажів з території портового оператора (оператора термінала) в найкоротший строк, якщо інше не передбачено договором перевалки.
5.6. Швидкопсувні вантажі пред’являються для вантажно-розвантажувальних робіт разом з документом, в якому зазначено строки придатності вантажу.
У випадках затримки ВО з швидкопсувними вантажами з причини, що не залежить від портового оператора (оператора термінала), останній негайно повідомляє про це замовника, який в строк, встановлений портовим оператором (оператором термінала), розпоряджається цим вантажем.
5.7. У разі надходження в морський порт вантажу, що не відповідає вимогам цього розділу, у несортованому вигляді, а також у стані, що не дозволяє вивантажити вантаж відповідно до існуючої в портового оператора (оператора термінала) технології робіт, замовник надає портовому оператору (оператору термінала) заявку на перевантаження такого вантажу і сплачує всі додаткові витрати портового оператора (оператора термінала) з перевантаження такого вантажу та простою транспортних засобів відповідно до договору перевалки.
У разі відсутності в портового оператора (оператора термінала) можливості щодо вивантаження зазначеного вище вантажу з транспортного засобу замовник вирішує питання з перевізником і вантажовідправником про вивезення вантажу з морського порту або повернення його вантажовідправнику, якщо інше не передбачено договором перевалки.
5.8. Замовник забезпечує на вантажах, що направляються в морський порт, чітко видиме маркування, а на вантажах, які потребують особливих умов перевезення і ВО, – спеціальне маркування.
5.9. Маркування вантажних місць проводиться замовником відповідно до вимог чинного стандарту на маркування вантажів та визначає приналежність вантажу до конкретної вантажної партії.
5.10. Вантажі, що відвантажуються з морського порту, замовник пред’являє до навантаження на транспортний засіб у тарі (упаковці), в якій вони прибули до портового оператора (оператора термінала), якщо інше не передбачено договором перевалки.
VI. Небезпечний вантаж
6.1. Портовий оператор (оператор термінала) відповідно до укладеного договору перевалки приймає для ВО небезпечні вантажі, що відповідають вимогам законодавства, встановленим для перевезення таких вантажів, які належним чином класифіковані, упаковані, мають відповідне маркування та/або інформаційне табло на упаковці, з достовірною інформацією про них у перевізних документах тощо.
Усі знаки небезпеки, які не стосуються цього вантажу або його перевезення, повинні бути видалені.
На вимогу портового оператора (оператора термінала) замовник забезпечує його відповідними знаками небезпеки або їх трафаретами для нанесення на вантаж відповідного маркування.
6.2. Замовник надає портовому оператору (оператору термінала) до прибуття вантажу в морський порт інформацію про вантаж, оформлену в установленому порядку у необхідній кількості оригінальних екземплярів, та, у разі необхідності, належним чином оформлений переклад цих документів.
6.3. Портовий оператор (оператор термінала) надає замовнику письмове підтвердження, у якому зазначаються порядок, строки і місце доставки небезпечного вантажу, після чого допускається ввезення на територію морського порту небезпечного вантажу.
6.4. З метою забезпечення безпеки робіт з небезпечними вантажами портовий оператор (оператор термінала) організовує постійний контроль за ввезенням/вивезенням небезпечних вантажів, їх переміщенням, складуванням та здійсненням ВО.
6.5. Персонал портового оператора (оператора термінала), пов’язаний з проведенням вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами, зобов’язаний пройти спеціальне навчання, за результатами якого отримати свідоцтво (сертифікат), форма якого затверджується Міністерством інфраструктури.
VII. Технологічні процеси переміщення, оформлення та обробки вантажів, багажу, транспортних засобів та обслуговування пасажирів у морських портах
7.1. Технологічні процеси, пов’язані із ввезенням (вивезенням) в (з) морський(ого) порт(у), а також переміщенням у межах морського порту вантажів, багажу, транспортних засобів та обслуговуванням пасажирів, визначаються ТС.
(пункт 7.1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
7.2. Примірна ТС розробляється відповідно до вимог законодавства, у тому числі цих Правил, зводу звичаїв морського порту, робочої технологічної документації, інших документів, що встановлюють порядок роботи в морському порту, та затверджується адміністрацією морського порту. Портові оператори (оператори терміналів) на підставі положень примірної ТС розробляють та затверджують робочі ТС морських та інших терміналів, експлуатація яких здійснюється ними в установленому порядку. Робочі ТС для об’єктів, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, а також об’єктів портової інфраструктури загального користування державної форми власності розробляються та затверджуються адміністрацією морського порту.
У разі внесення змін у примірну ТС переглядаються робочі ТС.
Робочі ТС є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території морських портів, морських та інших терміналів або користуються послугами, що надаються на їх території.
Після затвердження робочі ТС морських та інших терміналів надаються адміністрації морського порту до відома.
(пункт 7.2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
7.3. ТС визначають процедури оформлення документів, в’їзду, прийому, зберігання, обробки, видачі, переміщення в межах морського порту та виїзду вантажів, багажу, транспортних засобів або пасажирів.
(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
7.4. Пункт 7.4 виключено
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390, у зв’язку з цим пункт 7.5 вважати пунктом 7.4)
7.4. У разі функціонування у порту ІСПС дії, передбачені розділами IX, XII – XV цих Правил, здійснюються із застосуванням ІСПС.
VIII. Технологічні процеси ВО у морському порту
8.1. Портові оператори (оператори термінала) здійснюють технологічні процеси ВО, що є сукупністю технологічних операцій, пов’язаних з передачею вантажів з одного виду транспорту на інший через склад, або минаючи його, на підставі такої робочої технологічної документації:
РТК, які повинні регламентувати технологічні процеси ВО;
тимчасових технологічних інструкцій перевантаження, що повинні бути розроблені портовим оператором (оператором термінала) для експлуатаційної перевірки нових технологічних процесів;
інструкцій із застосування типових способів і прийомів робіт, що регламентують способи і прийоми виконання окремих елементів технологічних операцій;
інструкцій з обробки небезпечних вантажів;
схем складування вантажів, безпечного руху транспорту та інших схем.
8.2. Робоча технологічна документація розробляється з урахуванням вимог нормативних документів, що регламентують умови та забезпечення безпеки здійснення ВО і складських робіт, затверджується портовим оператором (оператором термінала) та подається адміністрації морського порту до відома.
Робоча технологічна документація щодо об’єктів, які знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, а також об’єктів портової інфраструктури загального користування державної форми власності, затверджується адміністрацією морського порту.
(пункт 8.2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
8.3. Перевантаження вантажів у морському порту портові оператори (оператори терміналів) можуть здійснювати за такими варіантами робіт: вагон – судно (і навпаки), вагон – склад (і навпаки), судно – склад (і навпаки), судно – автомашина (і навпаки), автомашина – склад (і навпаки), судно – судно.
Залежно від місця проведення ВО портові оператори (оператори терміналів) можуть здійснювати такі технологічні операції: складські, суднові, вагонні, автотранспортні, внутрішньопортові транспортні, передавальні, а також операції з навантаження (розвантаження) контейнерів.
8.4. РТК портові оператори (оператори терміналів) розробляють для кожного вантажу (групи однорідних у технологічному відношенні вантажів), що в сукупності повинно охоплювати всю номенклатуру вантажів, які перевантажуються портовим оператором (оператором термінала).
8.5. Навантаження вантажів у транспортні засоби портовий оператор (оператор термінала) проводить відповідно до вимог робочої технологічної документації, технічних умов навантаження і кріплення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.
8.6. Портовий оператор (оператор термінала) забезпечує виконання всіх технічних умов навантаження і кріплення вантажів у транспортних засобах, а перевізник здійснює контроль за правильністю навантаження вантажу в транспортні засоби (укладання, габарит, кріплення, сепарація тощо).
При підготовці вантажу до навантаження портовий оператор (оператор термінала) виконує такі дії: розмітка, перевірка кількості місць, нанесення на вантажні місця відповідного маркування для ідентифікації вантажів працівниками портового оператора (оператора термінала).
Портовий оператор (оператор термінала) призначає відповідальних за:
збереження та контроль ПТО у справному стані;
безпечне виконання робіт з переміщення вантажів;
нагляд за технологічною дисципліною та безпечним виконанням робіт з переміщення вантажів.
8.7. Надання кріпильного та сепараційного матеріалу здійснюється замовником, якщо інше не передбачено умовами договору перевалки.
8.8. Сторони в договорі перевалки можуть визначити строки навантаження вантажів у транспортні засоби та встановити взаємну відповідальність портового оператора (оператора термінала) і замовника за несвоєчасні подання та обробку транспортних засобів.
8.9. За умови, якщо це передбачено в договорі перевалки та за наявності технічної можливості портовий оператор (оператор термінала) може виконати за рахунок замовника роботи зі спеціального кріплення та виготовлення засобів, передбачених кресленнями навантаження і розрахунками кріплення вантажу на транспортних засобах.
Замовник надає креслення і схеми навантаження для негабаритних вантажів і для вантажів, умови навантаження і кріплення яких не передбачені, якщо інше не передбачено договором перевалки.
Замовник надає портовому оператору (оператору термінала) спеціальні пристосування для перевантаження і кріплення негабаритних і великовагових вантажів, а також виконання зварювальних робіт, якщо інше не передбачено умовами договору перевалки.
8.10. Портовий оператор (оператор термінала) не може застосовувати ваги, піддони і перевантажувальний інвентар, які використовуються при зважуванні, перевалюванні та складуванні вантажів та підлягають відповідно до законодавства санітарному та ветеринарному нагляду, без відповідної обробки для переважування, складування і навантаження/розвантаження інших видів вантажів.
IX. Приймання вантажу та оформлення приймання вантажу портовим оператором (оператором термінала)
9.1. Вантаж, який прибув у морський порт, портовий оператор (оператор термінала) приймає від перевізника за перевізними документами відповідного виду транспорту. Приймання вантажу від перевізника портовий оператор (оператор термінала) має право здійснювати за участю замовника.
9.2. Тарні і штучні вантажі портовий оператор (оператор термінала) приймає за зовнішнім оглядом, за марками, з перевіркою наявності маркування на вантаж та відповідності його товаросупровідним документам, а також кількості місць і маси (обсягу), заявлених у транспортних (перевізних) документах.
Приймання вантажів, які прибули в морський порт із зазначенням у транспортному (перевізному) документі “навалом”, портовий оператор (оператор термінала) зобов’язаний здійснити без перевірки кількості місць за масою, зазначеною в транспортному (перевізному) документі.
Вантажі, які прибули в пошкодженій тарі, зі слідами розкрадання або явною невідповідністю фактичної ваги вазі, зазначеній в транспортних (перевізних) документах, портовий оператор (оператор термінала) приймає від перевізника із суцільним переваженням або перерахуванням вмісту вантажних місць за участю представників перевізника, портового оператора (оператора термінала) і замовника (у разі присутності). Результати перерахунку (зважування) портовий оператор (оператор термінала) оформляє актом відповідно до правил, що діють на відповідному виді транспорту.
9.3. Приймання вантажів, сформованих у транспортні пакети, портовий оператор (оператор термінала) проводить шляхом перерахунку пакетів без перевірки кількості місць у пакетах та їх маси.
При виявленні пошкоджених пакетів або окремих пошкоджених місць у пакеті портовий оператор (оператор термінала) спільно з перевізником (замовником) проводить перевірку кількості місць у пакеті, а також перевірку вмісту пошкоджених місць (кількість, маса і стан вантажу) за маркуванням, специфікаціями або пакувальними листами. Результати перевірки портовий оператор (оператор термінала) оформляє актами в порядку, встановленому правилами на відповідному виді транспорту.
9.4. Контейнери з вантажем, які прибули в морський порт, портовий оператор (оператор термінала) приймає за зовнішнім оглядом з перевіркою номера контейнера, цілісності ЗПП, чіткості відбитків контрольних знаків на ЗПП та їх відповідності даним транспортного (перевізного) документа, справності технічного стану контейнера.
При виявленні портовим оператором (оператором термінала) у момент приймання контейнерів з технічними несправностями або пошкодженнями, відсутністю ЗПП, нечіткими відбитками контрольних знаків на ЗПП і пломбах, розбіжностями маркування та відбитків пломб з даними, зазначеними у транспортному (перевізному) документі, інших невідповідностей даним транспортного (перевізного) документа портовий оператор (оператор термінала) має право відмовити в прийнятті таких контейнерів.
У разі приймання портовим оператором (оператором термінала) таких контейнерів він перевіряє в них вантаж або здійснює перевантаження вантажу в інший контейнер своїми силами та у присутності представника перевізника (замовника). Після перевірки перевізник (замовник) повинен опломбувати контейнер ЗПП перевізника (замовника).
9.5. Портовий оператор (оператор термінала) за заявкою замовника відповідно до умов договору перевалки може проводити розкриття контейнера і вантажних місць, які знаходяться в контейнері, а також пред’являти їх до огляду та подальшого пакування вантажу після закінчення огляду на вимогу органів державного нагляду і контролю.
Після огляду та подальшого затарювання контейнер пломбується ЗПП замовника, якщо інше не передбачено договором перевалки.
9.6. Устаткування, машини, механізми та інші нестандартні вантажі портовий оператор (оператор термінала) приймає за зовнішнім оглядом без технічного огляду та перевірки комплектації, якщо інше не передбачено договором перевалки.
9.7. Навалювальні, наливні вантажі портовий оператор (оператор термінала) приймає згідно з даними про масу (об’єм) вантажу, які зазначені в транспортних (перевізних) документах.
У разі виникнення необхідності перевірки маси вантажу перевізник та/або портовий оператор (оператор термінала) мають право здійснити переважування вантажу за заявкою відповідно до умов договору перевалки.
При надходженні вантажу в морський порт залізничним транспортом перевізник здає, а портовий оператор (оператор термінала) приймає вантаж згідно з даними залізничної накладної з перевіркою маси на вимогу портового оператора (оператора термінала). Результати перевірки маси вантажу перевізник оформляє в порядку, встановленому Правилами перевезення вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082 (із змінами).
За заявкою замовника портовий оператор (оператор термінала) має право визначити масу вантажу за осадкою судна або шляхом зважування на вагах.
При цьому остаточна кількість прийнятого портовим оператором (оператором термінала) вантажу, маса якого спочатку була визначена за осадкою судна, визначається після його зважування на вагах (вагонних, автомобільних, елеваторних тощо) при здаванні цього вантажу перевізнику.
Визначення маси вантажу, що перевантажується на рейді морського порту, портовий оператор (оператор термінала) здійснює за осадкою судна або згідно з транспортними (перевізними) документами, або іншим способом, відповідно до умов перевалки.
9.8. Портовий оператор (оператор термінала) складає акт, у який фіксуються факти приймання від перевізника пошкоджених вантажних місць, псування вантажу, невідповідності між фактичним найменуванням, масою або кількістю вантажних місць і даними, зазначеними в транспортних (перевізних) документах, наявності інших випадків невідповідності даних, зазначених у транспортних (перевізних) документах, факту приймання вантажу портовим оператором (оператором термінала).
Складений акт підписується портовим оператором (оператором термінала) та перевізником.
9.9. Усі зауваження щодо стану та кількості вантажу повинні пред’являтися стороною, яка здає та приймає, до оформлення документів, що підтверджують приймання вантажу портовим оператором (оператором термінала).
9.10. При прибутті вантажу в морський порт у засортованому стані портовий оператор (оператор термінала) має право здійснити його вивантаження з розсортуванням за марками за заявкою і за рахунок замовника за умови наявності відповідних технічних можливостей у портового оператора (оператора термінала), якщо це передбачено умовами договору перевалки.
Сортування вантажу портовий оператор (оператор термінала) оформлює відповідним актом.
9.11. Вантажі, які прибули в морський порт у пошкодженій тарі, портовий оператор (оператор термінала) приймає і приводить до транспортабельного стану за заявкою замовника за умови наявності відповідних технічних можливостей в портового оператора (оператора термінала), та за умови, якщо це передбачено умовами договору перевалки.
У тому випадку, коли ремонт тари силами портового оператора (оператора термінала) неможливий, питання про подальше транспортування такого вантажу замовник вирішує без участі портового оператора (оператора термінала).
9.12. Приймання вантажів, що прямують у прямому змішаному сполученні, портовий оператор (оператор термінала) здійснює від перевізника за передавальними відомостями у порядку, встановленому законодавством.
9.13. Портовий оператор (оператор термінала) оформляє приймання вантажу, що ввозиться на територію України (далі – імпортний вантаж), генеральним актом, актом-повідомленням і тальманськими розписками (відвісами) відповідно до зводу звичаїв морського порту.
9.14. При надходженні в морський порт вантажів водним транспортом перевізник цілодобово здійснює видачу вантажу портовому оператору (оператору термінала), якщо інше не встановлено зводом звичаїв морського порту. Усі зауваження щодо стану та кількості вантажу, який вивантажується, повинні пред’являтися перевізником портовому оператору (оператору термінала) протягом зміни, в яку вантаж розвантажувався, та фіксуватися в тальманських розписках відповідно до зводу звичаїв морського порту.
Приймання вантажу від перевізника (судна) портовий оператор (оператор термінала) здійснює в районі дії перевантажувального механізму або суднової апарелі з урахуванням вимог правил охорони праці. У разі наявності розбіжностей щодо кількості вантажу між портовим оператором (оператором термінала) і перевізником вантажні операції можуть бути припинені для перерахунку вантажу та складання відповідного акта.
Перерахунок вантажу проводиться відповідно до умов договору перевалки. У разі неможливості або недоцільності перерахунку вантажу портовий оператор (оператор термінала) і перевізник (замовник) оформляють спільний акт і документи на вивантаження вантажу із зазначенням фактичної кількості (маси) вантажу.
Якщо перевізник (замовник) не здійснював контролю за вивантаженням вантажу із судна, для оформлення документів на вивантаження вантажу використовуються дані портового оператора (оператора термінала), зафіксовані в тальманських розписках.
9.15. У разі невідповідності кількості імпортного вантажу даним, зазначеним у транспортному (перевізному) документі, або у разі виявлення пошкоджених із слідами розпакування вантажу та/або вантажних місць, виявленого портовим оператором (оператором термінала) при прийманні вантажу від перевізника, капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою складається акт-повідомлення відповідно до зводу звичаїв морського порту.
9.16. Результати приймання вантажу від перевізника портовий оператор (оператор термінала) оформлює генеральним актом, в якому зазначається кількість місць та маса зданого судном і прийнятого портовим оператором (оператором термінала) вантажу.
9.17. Портовий оператор (оператор термінала) оформляє приймання вантажу, що надійшов у морський порт для вивезення з території України (далі – експортний вантаж), карткою обліку експортного вантажу (приймальний акт), яка є підтвердженням приймання портовим оператором (оператором термінала) зазначеного вантажу.
9.18. При прибутті залізничним транспортом у морський порт на адресу портового оператора (оператора термінала) експортного вантажу портовий оператор (оператор термінала), якщо це передбачено договором перевалки, здійснює документальне оформлення прийому вантажу, що надійшов залізничним транспортом, та отримує від залізничної станції залізничну накладну і додані до неї товаросупровідні документи на вантаж та акти загальної форми на вантаж у разі їх складання на шляху проходження.
9.19. Портовий оператор (оператор термінала) видає замовнику картку обліку експортного вантажу (приймальний акт), транспортний (перевізний) документ з доданими до цієї картки документами на вантаж і актами, складеними портовим оператором (оператором термінала) та/або перевізником відповідно до зводу звичаїв морського порту.
X. Порядок поводження з вантажами, які прибули в морський порт і не прийняті портовим оператором (оператором термінала) до ВО
10.1. Портовий оператор (оператор термінала) має право відмовити в прийманні вантажів, які прибули в морський порт, у випадках:
відсутності узгодженої заявки на завезення вантажів відповідно до вимог пункту 4.1 розділу IV цих Правил;
прибуття вантажів у кількості, більшій, ніж узгоджена за заявкою на завезення вантажів;
прибуття вантажів з порушенням узгоджених строків за заявкою на завезення вантажів;
перевищення норм технологічного накопичення, встановлених у договорі перевалки вантажу;
прибуття вантажів неузгодженої номенклатури;
прибуття вантажів без належних транспортних (перевізних) документів;
прибуття вантажів, заборонених до ввезення (вивезення) згідно з вимогами законодавства;
надходження вантажу, навантаженого в транспортний засіб з порушенням правил розміщення та кріплення цього вантажу в транспортному засобі;
неправильної адресації вантажів;
відсутності інформації про вантаж або транспортний засіб, яку необхідно надавати адміністрації морського порту, портовому оператору (оператору терміналу), іншому уповноваженому органу відповідно до законодавства;
прибуття вантажу, який через свої властивості, стан та/або стан упаковки є непридатним для приймання та/або наражає на небезпеку людей, що беруть участь у його перевантаженні;
в інших випадках, які обумовлюють неналежне виконання замовником своїх обов’язків за укладеним договором перевалки.
10.2. У разі прибуття в морський порт вантажів та відмови портового оператора (оператора термінала) в їх прийманні з підстав, зазначених у пункті 10.1 розділу X цих Правил, останній протягом двох робочих днів з дати подання транспортних (перевізних) документів у письмовій формі повідомляє замовника щодо причин відмови в прийманні вантажу.
10.3. Після отримання зазначеної інформації замовник повинен розпорядитися вантажем у строк, передбачений договором перевалки.
Витрати з простою транспортних засобів та інші витрати, пов’язані з прибуттям таких вантажів, оплачуються відповідно до умов договору перевалки.
XI. Технологічне накопичення вантажів
11.1. З метою технологічного накопичення вантажі, які прийняті до ВО, портовий оператор (оператор термінала) розміщає в критих складах, складах-навісах, на відкритих складських площах морського порту.
11.2. Портовий оператор (оператор термінала) забезпечує наявність вільних для технологічного накопичення вантажу критих та відкритих складських площ відповідно до умов договору перевалки.
11.3. На складах портовий оператор (оператор термінала) встановлює стенди із зазначенням висоти складування тарно-штучних вантажів та допустимого навантаження на квадратний метр покриття складу, причалу, максимальної маси ПТО, що допускається до роботи.
(пункт 11.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
11.4. Розміщення штабелів на складі портовий оператор (оператор термінала) здійснює з урахуванням мінімальних проходів та проїздів.
11.5. Портовий оператор (оператор термінала) має право визначити окремі склади або секції складів як спеціалізовані для однорідних вантажів за властивостями, а також напрямами перевезення. Складам, внутрішньо складським секціям портовий оператор (оператор термінала) присвоює номери або назви.
11.6. Портовий оператор (оператор термінала) забезпечує відповідність складів технічним і санітарним нормам та облаштовує їх справним протипожежним устаткуванням і інвентарем відповідно до вимог законодавства.
11.7. При складуванні вантажів на складах і відкритих майданчиках портовий оператор (оператор термінала) зобов’язаний дотримуватися:
вимог робочої технологічної документації;
правил охорони праці і правил протипожежної безпеки;
ТС;
правильності укладання і стійкості штабелів, які дозволяють у разі необхідності провести контрольний перерахунок вантажних місць, перевірити маркування вантажу.
За необхідності на вантаж портовий оператор (оператор термінала) наносить маркування, що дозволяє ідентифікувати вантаж, який прибув.
11.8. Вимоги до умов складування продовольчих вантажів визначаються чинним законодавством.
11.9. Розміщення (зберігання) вантажів на складах портовий оператор (оператор термінала) здійснює відповідно до затвердженої ТС розміщення вантажів окремо за накладними або коносаментними партіями повагонно або судновими партіями, якщо інше не передбачено законодавством.
(абзац перший пункту 11.9 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
Розміщення вантажів портовий оператор (оператор термінала) проводить з урахуванням:
особливостей і властивостей кожного вантажу;
забезпечення збереження вантажу;
можливості перерахунку кількості місць;
недопущення роз’єднання партій вантажу і транспортних (перевізних) та/або товаросупровідних документів.
У договорі перевалки сторони можуть передбачити особливі умови розміщення або складування вантажів, у тому числі знеособлене технологічне накопичення.
11.10. У тому випадку, коли замовник не надав портовому оператору (оператору термінала) інструкцій щодо режиму розміщення вантажу або на вантаж не було нанесено маркування, що передбачає спеціальний режим його розміщення на складі, портовий оператор (оператор термінала) має право вибирати між різними наявними способами розміщення вантажу, включаючи його розміщення в критому складі або на відкритому складському майданчику.
11.11. Вантажі, строки перебування яких на складі портового оператора (оператора термінала) обмежені вимогами чинного законодавства, можуть перебувати на складі в межах цих строків.
11.12. Якщо закінчилися строки, передбачені договорами перевалки або законодавством, перебування вантажів на складі портового оператора (оператора термінала) або адміністрації морського порту, такі вантажі можуть бути реалізовані або знищені в установленому законодавством порядку.
XII. Облік вантажів портовим оператором (оператором термінала)
12.1. Портовий оператор (оператор термінала) надає інформацію щодо руху вантажів та транспортних засобів на складах у порядку, встановленому зводом звичаїв морського порту.
12.2. Облік вантажів портовий оператор (оператор термінала) здійснює окремо, з виділенням в обліку експортних, імпортних і каботажних вантажів, шляхом відображення відомостей про них у складських та/або облікових документах згідно з встановленим порядком ведення обліку в портового оператора (оператора термінала), який повинен відповідати положенням зводу звичаїв морського порту.
(пункт 12.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
12.3. Портовий оператор (оператор термінала) веде облік вантажів у паперовому вигляді або за допомогою ІСПС (за наявності).
XIII. Порядок вивезення вантажів з морського порту
13.1. Замовник забезпечує своєчасне вивезення вантажів з морського порту.
Строк, протягом якого вантаж повинен бути вивезений з морського порту, сторони договору перевалки визначають, виходячи з конкретного виду і кількості вантажу, типу транспортних засобів і технічних можливостей портового оператора (оператора термінала) з ВО, а також з урахуванням вимог законодавства.
Протягом встановленого строку замовник оформляє необхідні документи і подає транспортний засіб для вивезення вантажу з морського порту.
13.2. Замовник забезпечує подання транспортних засобів під вивезення вантажу в строк, погоджений з портовим оператором (оператором термінала), якщо інше не передбачено договором перевалки.
13.3. У випадку вивезення вантажу з морського порту водним транспортом морський агент або морський перевізник за 24 години до подання судна для завантаження надає адміністрації морського порту та портовому оператору (оператору термінала) інформацію про підхід судна до морського порту, об’єм, формат та порядок передачі якої визначається зводом звичаїв морського порту.
У разі готовності судна до здійснення ВО замовник забезпечує його постановку до місця завантаження.
13.4. У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом замовник щодоби погоджує з портовим оператором (оператором термінала) графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.
У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом шляхами, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, або шляхами, які є об’єктами портової інфраструктури загального користування державної форми власності, портовий оператор (оператор термінала) погоджує з адміністрацією морського порту графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.
(пункт 13.4 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
13.5. При вивезенні вантажу з морського порту залізничним транспортом замовник, якщо інше не передбачено договором перевалки, забезпечує:
отримання від залізничного перевізника плану перевезень;
наявність рухомого складу під вивезення вантажу;
надання необхідної кількості ЗПП;
розробку креслень і схем розміщення та кріплення в рухомому складі нестандартних і негабаритних вантажів, а також надання матеріалів, необхідних для кріплення такого вантажу.
13.6. Портовий оператор (оператор термінала) повідомляє замовника про необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення збереження несвоєчасно вивезеного з морського порту вантажу.
Замовник відповідно до договору перевалки відшкодовує портовому оператору (оператору термінала) в повному обсязі вартість його послуг, пов’язаних з проведенням додаткових заходів щодо несвоєчасно вивезеного вантажу з метою забезпечення його збереження, та витрати портового оператора (оператора термінала), пов’язані з переміщенням вантажу, не вивезеного у встановлений строк з морського порту, з метою вивільнення оперативних складських площ портового оператора (оператора термінала), зайнятих цим вантажем.
13.7. У разі накладення відповідним органом державного нагляду і контролю заборони на вивезення вантажу з морського порту замовник оплачує портовому оператору (оператору термінала) вартість зберігання цього вантажу на його складі за весь період зберігання відповідно до договору.
XIV. Здавання (видача) вантажів
14.1. Здавання (видача) портовим оператором (оператором термінала) вантажу здійснюється на підставі наряду (на автомобільний та/або залізничний транспорт) або доручення (на водний транспорт) (далі – документи про здавання (видачу) вантажу).
Абзац другий пункту 14.1 виключено
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
14.2. Після отримання від замовника документа про здавання (видачу) вантажу портовий оператор (оператор термінала) здійснює заходи щодо навантаження вантажу на транспортний засіб.
14.3. Портовий оператор (оператор термінала) здає (видає) вантажі перевізнику за маркуванням, кількістю місць і вагою (обсягом), за якими вантаж був прийнятий портовим оператором (оператором термінала) від перевізника, з перевіркою маркування вантажу.
У разі невідповідності фактичних даних даним, заявленим у документах, за якими вантаж приймався на склад, портовий оператор (оператор термінала) здає вантаж перевізнику за фактичними кількістю та масою з додаванням документів, що підтверджують цю розбіжність (за наявності). Спори, пов’язані з розбіжностями щодо кількості та маси вантажу, вирішуються між портовим оператором (оператором термінала) та замовником у порядку, передбаченому договором перевалки та відповідно до законодавства.
14.4. Портовий оператор (оператор термінала) здає перевізнику вантаж, сформований в транспортні пакети, шляхом перерахунку пакетів без перевірки кількості місць у пакетах та їх маси.
14.5. Портовий оператор (оператор термінала) здає перевізнику або особі, уповноваженій на отримання вантажу:
вантаж, завантажений в контейнер, за зовнішнім оглядом контейнера, з перевіркою його номера, цілісності ЗПП, чіткості контрольних знаків на ЗПП, їх відповідності даним транспортних (перевізних) документів, справності технічного стану контейнера;
навалювальні і наливні вантажі за масою, заявленою в транспортних (перевізних) документах, або з перевіркою маси цих вантажів згідно з правилами, встановленими на відповідних видах транспорту, якщо інше не передбачено в договорі перевалки.
14.6. У разі необхідності та за домовленістю портовий оператор (оператор термінала) і перевізник або особа, уповноважена на отримання вантажу, здійснюють визначення кількості та ваги вантажу. При цьому замовник може не залучатися до проведення зазначених робіт.
У разі наявності розбіжностей в кількості та масі вантажу, зазначених у транспортних (перевізних) документах і визначених за результатами перевірки, портовий оператор (оператор термінала), замовник (у разі його залучення), перевізник або особа, уповноважена на отримання вантажу, складають акт, що підтверджує різницю в масі вантажу.
14.7. Портовий оператор (оператор термінала) здає устаткування, машини, механізми та інші нестандартні вантажі перевізнику за зовнішнім оглядом без перевірки комплектації, якщо інше не передбачено в договорі перевалки.
14.8. Портовий оператор (оператор термінала) здає вантаж перевізнику шляхом оформлення тальманських розписок (відвісів).
14.9. Перевізник здійснює приймання вантажу від портового оператора (оператора термінала) цілодобово. Усі зауваження щодо стану та кількості навантаженого вантажу пред’являються портовому оператору (оператору термінала) протягом зміни, в яку вантаж перевантажується, і фіксуються в тальманських розписках (відвісах).
Портовий оператор (оператор термінала) здає (видає) вантаж перевізнику (судну) у районі дії перевантажувального механізму або суднової апарелі з урахуванням вимог правил охорони праці.
У разі наявності розбіжностей в кількості та масі вантажу, зазначених у транспортних (перевізних) документах і визначених за результатами перевірки, вантажні операції можуть бути припинені на вимогу однієї зі сторін для перерахунку вантажу і складання відповідного акта.
Якщо перевізник (замовник) не здійснював контролю за навантаженням вантажу на судно, то з метою оформлення документів на навантажений вантаж використовуються дані портового оператора (оператора термінала), зафіксовані в тальманських розписках (відвісах).
14.10. Усі претензії щодо стану та кількості вантажу, який відвантажується перевізнику, пред’являються портовому оператору (оператору термінала) до завершення оформлення транспортних (перевізних) документів, що підтверджують приймання вантажу перевізником або уповноваженою особою.
14.11. Портовий оператор (оператор термінала) після завантаження вантажу на транспортний засіб вручає перевізнику два примірники доручення (наряду), один з яких залишається у перевізника, а інший, підписаний перевізником, повертається портовому оператору (оператору термінала).
14.12. Портовий оператор (оператор термінала) пломбує завантажені транспортні засоби за рахунок замовника наданими ним ЗПП відповідно до правил перевезень вантажів на відповідних видах транспорту, за винятком випадків, коли правилами перевезень вантажів на відповідних видах транспорту або договором перевалки пломбування не передбачено.
14.13. Портовий оператор (оператор термінала) за заявкою замовника відповідно до договору перевалки на підставі документа про здавання (видачу) вантажу і тальманської розписки (відвісу) може оформлювати транспортні (перевізні) документи на відвантаження вантажів.
Щодо вантажів, які підлягають ВО за прямим варіантом, замовник зобов’язаний надавати адміністрації морського порту та портовому оператору (оператору термінала) не менше ніж за 24 години до прибуття судна в морський порт інформацію, що містить усі необхідні відомості для оформлення транспортних (перевізних) документів та планування відповідних робіт.
14.14. На підставі документа про здавання (видачу) вантажу портовий оператор (оператор термінала) зобов’язаний видати вантаж одержувачу/перевізнику.
14.15. Після завантаження транспортного засобу замовник зобов’язаний надати портовому оператору (оператору термінала) транспортний (перевізний) документ (належним чином завірену копію), який підтверджує прийняття перевізником вантажу до перевезення.
14.16. Здавання (видача) вантажів між портовими операторами (операторами терміналів) здійснюється за приймально-здавальними актами, що складаються відповідно до зводу звичаїв морського порту.
XV. Надання послуг з обслуговування суден
15.1. Обслуговування суден та інші послуги в морських портах України та на підходах до них здійснюються суб’єктами господарювання на підставі укладених договорів відповідно до чинного законодавства з урахуванням вимог міжнародних договорів України.
15.2. При наданні послуг з обслуговування суден та інших послуг у морських портах України та на підходах до них суб’єкти господарювання повинні:
1) надавати послуги та здійснювати свою діяльність відповідно до зводу звичаїв порту, обов’язкових постанов по порту, згідно з чинними в порту правилами на дату надання цих послуг, умов договорів;
(підпункт 1 пункту 15.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2014 р. № 390)
2) надавати судновласнику або його представнику в морському порту (морському агенту) інформацію про заплановану постановку і обробку суден, оперативну інформацію, пов’язану із знаходженням судна в порту (під ВО або постачанням);
3) приймати інформацію від судновласника або його представника в морському порту (морського агента) про час підходу судна і ступеня його готовності до обробки;
4) своєчасно надавати судновласнику або його представнику в морському порту (морському агенту) рахунки/квитанції з оплати портових зборів та наданих у порту послуг;
5) забезпечити проходження інструктажів з техніки безпеки, дотримання норм і правил охорони праці найманими працівниками під час їх перебування на території морського порту;
6) виконувати вимоги чинного законодавства та міжнародних договорів України у галузі міжнародних перевезень щодо перевезень пасажирів і вантажів морським транспортом.
Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. В. Севрюков

Наказ Міністерства інфраструктури України “Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України” від 05.06.2013 р. № 348

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>