Наказ Міністерства інфраструктури України “Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2010 року № 427″ від 01.07.2013 р. № 436

Редакція від 23.08.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.07.2013 р. № 436
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2013 р. за № 1208/23740

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2010 року № 427

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, підпункту 4.2.1 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України
НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2010 року № 427 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 року за № 562/17857, слова “і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом”.
2. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2010 року № 427, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 року за № 562/17857, що додаються.
3. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.
Міністр                                                                                            В. В. Козак
ПОГОДЖЕНО:      
В. о. Голови
Державної інспекції України з
безпеки на наземному транспорті                                              В. Ф. Котяй
Голова Антимонопольного
комітету України                                                                          В. П. Цушко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва                                                      М. Ю. Бродський
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
01.07.2013 № 436
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2013 р. за № 1208/23740

Зміни

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”

1. У заголовку слова “і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом”.
2. У тексті Ліцензійних умов:
слово “Головавтотрансінспекція” в усіх відмінках замінити словом “Укртрансінспекція” у відповідному відмінку;
слова “територіальні управління” в усіх відмінках замінити словами “територіальні органи” у відповідних відмінках.
3. У розділі I:
1) у пункті 1.1:
після слів “які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)” доповнити пункт словами “, “Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)”;
слова “з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) і з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – ліцензіати), під час надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”, під час надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (далі – ліцензіати)”;
2) у пункті 1.3:
слова “Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (далі – Головавтотрансінспекція)” замінити словами “Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (далі – Укртрансінспекція)”;
слова “і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом”;
3) у пункті 1.6 слово “вантажів” замінити словами “небезпечних вантажів, багажу”;
4) у пункті 1.7 слово “вантажів” замінити словами “небезпечних вантажів, багажу”;
5) у пункті 1.9:
абзац перший після слів “видається ліцензійна картка на кожен автотранспортний засіб” доповнити словами “, крім причепів та напівпричепів, призначених для використання з вантажними автомобілями”;
абзац другий викласти в такій редакції:
“До ліцензійної картки заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.”.
4. У розділі II:
1) у заголовку слова “і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом”;
2) у пункті 2.1 слова “і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом”;
3) у пункті 2.3:
підпункт 2.3.2 викласти в такій редакції:
“2.3.2. Використовувати сертифіковані автотранспортні засоби відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”;
у підпункті 2.3.11 слова та цифри “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656″ замінити словами та цифрами “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840″;
4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
“2.8. Ліцензіати зобов’язані не пізніше двох годин після ДТП за участю їхнього автотранспорту (крім таксі), задіяного для надання послуг з перевезення, інформувати Укртрансінспекцію або її територіальні органи. Оперативна інформація про ДТП направляється письмово або через засоби телефонного, факсимільного і електронного зв’язку цілодобово у робочі, вихідні та святкові дні оперативному черговому Укртрансінспекції або її територіального органу та фіксується у журналі обліку оперативної інформації повідомлень про катастрофи, аварії, події, пожежі на автомобільному, залізничному, міському електричному транспорті та при веденні дорожнього господарства з одночасним повідомленням ліцензіату реєстраційного номера в цьому журналі.”.
5. У пункті 3.1 розділу III:
1) підпункт 3.1.6 після слів та цифр “понад 500 км” доповнити словами та цифрами “; у разі перевезення організованих груп дітей на маршруті, що виходить за межі населеного пункту та протяжність якого становить понад 250 кілометрів”;
2) у підпункті 3.1.7 слова та цифри “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656″ замінити словами та цифрами “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840″.
6. У розділі IV:
1) у підпункті 4.1.1 пункту 4.1 слова та цифри “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656″ замінити словами та цифрами “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840″;
2) у підпункті 4.4.6 пункту 4.4 слова та цифри “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656″ замінити словами та цифрами “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840″.
7. У розділі V:
1) у заголовку слово “вантажів” замінити словами “небезпечних вантажів, багажу”;
2) у пункті 5.1:
в абзаці першому слово “вантажів” замінити словами “небезпечних вантажів, багажу”;
у підпункті 5.1.4 слова та цифри “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656″ замінити словами та цифрами “, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840″;
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
“5.1.5. Забезпечувати наявність розроблених та погоджених з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрутів і режимів перевезення небезпечних вантажів; забезпечити своєчасне отримання відповідного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів; постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу відповідно до Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів”.”;
3) у пункті 5.2:
в абзаці першому слово “вантажів” замінити словами “небезпечних вантажів, багажу”;
підпункт 5.2.2 після слів “пасажирів” доповнити словами “, небезпечних вантажів, у тому числі відповідно до ДОПНВ;”;
у підпункті 5.2.4 слово “вантажів” замінити словами “небезпечних вантажів, багажу”;
підпункт 5.2.6 доповнити словами “та у випадку здійснення перевезень небезпечних вантажів – ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі”.
8. У додатках 1, 2 до Ліцензійних умов слова “і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт” замінити словами “, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом”.
Директор Департаменту безпеки                                               Ю. Гержод
Наказ Міністерства інфраструктури України “Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2010 року № 427″ від 01.07.2013 р. № 436

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>