Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів” від 23.02.2015 р. № 202

Редакція: 03.04.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23 лютого 2015 року № 202
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 березня 2015 р. за № 287/26732

Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Н.М. Морозова) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
Міністр
Н. Яресько
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної казначейської служби України
Т. Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 23 лютого 2015 року № 202
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 березня 2015 р. за № 287/26732
ЗМІНИ 
до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
1. У розділі І:
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 45, 78 та 112 Бюджетного кодексу України, статті 43 Податкового кодексу України, статті 301 Митного кодексу України, статті 7Закону України «Про судовий збір» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.»;
2) в абзаці першому пункту 2 слова «(обов’язкових платежів)» замінити словом «, платежів»;
3) у пункті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
«5. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) – за ухвалою суду, яка набрала законної сили.»;
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
«Подання подається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру
зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою з найменуванням та ідентифікаційним кодом установи (у разі наявності), з обов’язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.».
У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;
після абзацу четвертого доповнити пункт новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:
«У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду.
Ухвала суду подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.»;
4) в абзаці другому пункту 8 слова «в довільній формі» виключити;
5) в абзаці першому пункту 10 слова «та/або подання» замінити словами «та подання або ухвала суду»;
6) у пункті 11:
доповнити абзац перший після слова «подання» словами «або ухвала суду»;
доповнити підпункт 3 після слова «поданні» словами «або ухвалі суду»;
доповнити підпункт 4 після слів «та подання» словами «або ухвали суду»;
7) пункт 12 виключити.
У зв’язку з цим пункти 13 – 16 вважати відповідно пунктами 12 – 15;
8) у пункті 15 слова «(обов’язкових платежів)» і «зараховувався у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню» замінити відповідно словами «, платежів» і «такі кошти були зараховані».
2. Доповнити розділ ІІІ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Оплата послуг банків та підприємств поштового зв’язку при поверненні платникам податків готівкою помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.».
У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів” від 23.02.2015 р. № 202

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>